فهرست سیارک‌ها (۲۰۵۰۰۱–۲۰۶۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۲۰۵۰۰۱ - ۲۰۶۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۲۰۵۰۰۱ تا ۲۰۶۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۲۰۵۰۰۱ 1996 VS27 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۶
۲۰۵۰۰۲ 1996 XZ4 ۶ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۵۰۰۳ 1996 XS10 ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۵۰۰۴ 1997 AG10 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۵۰۰۵ 1997 AD12 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۵۰۰۶ 1997 AY21 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۵۰۰۷ 1997 CJ16 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۲۰۵۰۰۸ 1997 EP6 ۲ مارس ۱۹۹۷
۲۰۵۰۰۹ 1997 HJ14 ۲۷ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۵۰۱۰ 1997 KN1 ۲۷ مه ۱۹۹۷
۲۰۵۰۱۱ 1997 LH2 ۵ ژوئن ۱۹۹۷
۲۰۵۰۱۲ 1997 LX10 ۷ ژوئن ۱۹۹۷
۲۰۵۰۱۳ 1997 PS2 ۱۱ اوت ۱۹۹۷
۲۰۵۰۱۴ 1997 SK9 ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۰۵۰۱۵ 1997 SX31 ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۷
۲۰۵۰۱۶ 1997 TU21 ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۲۰۵۰۱۷ 1997 UN6 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۲۰۵۰۱۸ 1997 WR6 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۲۰۵۰۱۹ 1997 WN19 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷
۲۰۵۰۲۰ 1997 WG35 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۰۵۰۲۱ 1997 YS12 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۲۰۵۰۲۲ 1998 AW4 ۷ ژانویه ۱۹۹۸
۲۰۵۰۲۳ 1998 BF5 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۸
۲۰۵۰۲۴ 1998 BZ5 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۲۰۵۰۲۵ 1998 BM22 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۲۰۵۰۲۶ 1998 DY6 ۱۷ فوریه ۱۹۹۸
۲۰۵۰۲۷ 1998 DH12 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۲۰۵۰۲۸ 1998 EH6 ۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۵۰۲۹ 1998 HD28 ۲۲ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۵۰۳۰ 1998 HY158 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۵۰۳۱ 1998 MD17 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۸
۲۰۵۰۳۲ 1998 QO51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۰۵۰۳۳ 1998 QL56 ۳۰ اوت ۱۹۹۸
۲۰۵۰۳۴ 1998 QD71 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۰۵۰۳۵ 1998 QD84 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۰۵۰۳۶ 1998 QG97 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۰۵۰۳۷ 1998 RV31 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۳۸ 1998 RA32 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۳۹ 1998 SP13 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۴۰ 1998 SO47 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۴۱ 1998 SD88 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۴۲ 1998 SQ96 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۴۳ 1998 SS125 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۴۴ 1998 TM4 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۴۵ 1998 TD21 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۴۶ 1998 UE10 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۴۷ 1998 UE50 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۴۸ 1998 WN25 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۴۹ 1998 WE40 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۲۰۵۰۵۰ 1999 AO33 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۲۰۵۰۵۱ 1999 CO58 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۰۵۰۵۲ 1999 CP142 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۰۵۰۵۳ 1999 CW148 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۲۰۵۰۵۴ 1999 FV2 ۱۶ مارس ۱۹۹۹
۲۰۵۰۵۵ 1999 GV46 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۲۰۵۰۵۶ 1999 JR7 ۸ مه ۱۹۹۹
۲۰۵۰۵۷ 1999 JW44 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۰۵۰۵۸ 1999 JD69 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۰۵۰۵۹ 1999 JA128 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۰۵۰۶۰ 1999 LB9 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۵۰۶۱ 1999 RC15 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۶۲ 1999 RH29 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۶۳ 1999 RD39 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۶۴ 1999 RL44 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۶۵ 1999 RV63 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۶۶ 1999 RF78 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۶۷ 1999 RF87 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۶۸ 1999 RN94 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۶۹ 1999 RF101 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۷۰ 1999 RP104 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۷۱ 1999 RX105 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۷۲ 1999 RE129 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۷۳ 1999 RO157 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۷۴ 1999 RL213 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۷۵ 1999 RU218 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۷۶ 1999 RL238 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۷۷ 1999 RO246 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۷۸ 1999 SM2 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۷۹ 1999 SV15 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۸۰ 1999 SA19 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۸۱ 1999 TX14 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۸۲ 1999 TM15 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۸۳ 1999 TU22 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۸۴ 1999 TD23 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۸۵ 1999 TQ32 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۸۶ 1999 TT33 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۸۷ 1999 TW67 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۸۸ 1999 TC82 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۸۹ 1999 TZ128 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۹۰ 1999 TJ131 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۹۱ 1999 TS135 ۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۹۲ 1999 TJ146 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۹۳ 1999 TY158 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۹۴ 1999 TD162 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۹۵ 1999 TH167 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۹۶ 1999 TX172 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۹۷ 1999 TW176 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۹۸ 1999 TU179 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۹۹ 1999 TX209 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۰۰ 1999 TE214 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۰۱ 1999 TE218 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۰۲ 1999 TC223 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۰۳ 1999 TH226 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۰۴ 1999 TZ227 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۰۵ 1999 TC234 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۰۶ 1999 TQ260 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۰۷ 1999 TP267 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۰۸ 1999 TK279 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۰۹ 1999 UW32 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۱۰ 1999 UE33 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۱۱ 1999 UQ40 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۱۲ 1999 UQ52 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۱۳ 1999 VN4 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۱۴ 1999 VQ8 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۱۵ 1999 VP17 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۱۶ 1999 VF20 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۱۷ 1999 VK42 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۱۸ 1999 VB67 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۱۹ 1999 VO71 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۲۰ 1999 VQ82 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۲۱ 1999 VL83 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۲۲ 1999 VE92 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۲۳ 1999 VR92 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۲۴ 1999 VC94 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۲۵ 1999 VD102 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۲۶ 1999 VH129 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۲۷ 1999 VF147 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۲۸ 1999 VV152 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۲۹ 1999 VO157 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۳۰ 1999 VO159 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۳۱ 1999 VL166 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۳۲ 1999 VJ168 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۳۳ 1999 VK171 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۳۴ 1999 VQ181 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۳۵ 1999 VM183 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۳۶ 1999 VM193 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۳۷ 1999 VG198 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۳۸ 1999 VP201 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۳۹ 1999 VW221 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۴۰ 1999 WC11 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۴۱ 1999 WR14 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۴۲ 1999 WQ15 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۴۳ 1999 WD18 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۴۴ 1999 XX9 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۴۵ 1999 XK36 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۴۶ 1999 XC43 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۴۷ 1999 XR53 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۴۸ 1999 XR89 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۴۹ 1999 XS110 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۵۰ 1999 XD124 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۵۱ 1999 XE147 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۵۲ 1999 XK156 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۵۳ 1999 XV186 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۵۴ 1999 XP187 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۵۵ 1999 XE197 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۵۶ 1999 XM199 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۵۷ 1999 XL223 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۵۸ 1999 XR234 ۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۵۹ 1999 XE236 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۶۰ 1999 XT238 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۶۱ 1999 XU254 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۶۲ 2000 AV44 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۶۳ 2000 AK133 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۶۴ 2000 AC134 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۶۵ 2000 AS149 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۶۶ 2000 AL168 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۶۷ 2000 AR196 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۶۸ 2000 AC214 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۶۹ 2000 AV215 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۷۰ 2000 AH218 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۷۱ 2000 AB232 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۷۲ 2000 AY232 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۷۳ 2000 AS238 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۷۳ 2000 BO ۱۶ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۷۵ 2000 BL5 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۷۶ 2000 BV21 ۲۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۷۷ 2000 CU3 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۷۸ 2000 CC12 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۷۹ 2000 CG17 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۸۰ 2000 CG74 ۷ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۸۱ 2000 CS82 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۸۲ 2000 CR110 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۸۳ 2000 CM113 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۸۴ 2000 DC4 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۸۵ 2000 DO6 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۸۶ 2000 DZ10 ۲۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۸۷ 2000 DT18 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۸۸ 2000 DR42 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۸۹ 2000 DH46 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۹۰ 2000 DH47 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۹۱ 2000 DK47 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۹۲ 2000 DS62 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۹۳ 2000 DO68 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۵۱۹۴ 2000 ES5 ۲ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۱۹۵ 2000 EN56 ۸ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۱۹۶ 2000 EC71 ۹ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۱۹۷ 2000 EX81 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۱۹۸ 2000 ES98 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۱۹۹ 2000 ED117 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۲۰۰ 2000 EU122 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۲۰۱ 2000 EG138 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۲۰۲ 2000 ES164 ۳ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۲۰۳ 2000 EQ174 ۶ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۲۰۴ 2000 EO178 ۴ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۲۰۵ 2000 FA1 ۲۶ مارس ۲۰۰۰
۲۰۵۲۰۶ 2000 GU30 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۰۵۲۰۷ 2000 GB40 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۰۵۲۰۸ 2000 GG43 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۰۵۲۰۹ 2000 GA61 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۲۰۵۲۱۰ 2000 GK86 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۲۰۵۲۱۱ 2000 GJ133 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۰۵۲۱۲ 2000 HW8 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۲۰۵۲۱۳ 2000 HC32 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۲۰۵۲۱۴ 2000 JG67 ۴ مه ۲۰۰۰
۲۰۵۲۱۵ 2000 JH94 ۴ مه ۲۰۰۰
۲۰۵۲۱۶ 2000 MU2 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۰
۲۰۵۲۱۷ 2000 ON40 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۰۵۲۱۸ 2000 OB46 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۰۵۲۱۹ 2000 OA56 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۲۰۵۲۲۰ 2000 PP27 ۵ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۲۱ 2000 QS31 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۲۲ 2000 QV43 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۲۳ 2000 QQ52 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۲۴ 2000 QT54 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۲۵ 2000 QK60 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۲۶ 2000 QS71 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۲۷ 2000 QV75 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۲۸ 2000 QH100 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۲۹ 2000 QK103 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۳۰ 2000 QW103 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۳۱ 2000 QY110 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۳۲ 2000 QF115 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۳۳ 2000 QO118 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۳۴ 2000 QZ120 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۳۵ 2000 QH129 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۳۶ 2000 QB131 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۳۷ 2000 QQ160 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۳۸ 2000 QU161 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۳۹ 2000 QV173 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۴۰ 2000 QT175 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۴۱ 2000 QV177 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۴۲ 2000 QQ185 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۴۳ 2000 QT185 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۴۴ 2000 QA189 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۴۵ 2000 QR192 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۴۶ 2000 QA201 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۴۷ 2000 QD203 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۴۸ 2000 QT203 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۴۹ 2000 QY204 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۵۰ 2000 QV206 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۵۱ 2000 QT211 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۵۲ 2000 QH221 ۲۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۵۲۵۳ 2000 RH42 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۵۴ 2000 RP43 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۵۵ 2000 RY46 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۵۶ 2000 RS78 ۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۵۷ 2000 RT78 ۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۵۸ 2000 RO83 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۵۹ 2000 RA89 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۶۰ 2000 RO93 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۶۱ 2000 RR100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۶۲ 2000 SJ16 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۶۳ 2000 ST30 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۶۴ 2000 SV33 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۶۵ 2000 SB38 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۶۶ 2000 SM51 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۶۷ 2000 SE55 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۶۸ 2000 SG55 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۶۹ 2000 SN56 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۷۰ 2000 SM65 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۷۱ 2000 SM70 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۷۲ 2000 SG76 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۷۳ 2000 SD81 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۷۴ 2000 SC87 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۷۵ 2000 SD96 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۷۶ 2000 SY97 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۷۷ 2000 SC104 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۷۸ 2000 SL105 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۷۹ 2000 SP113 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۸۰ 2000 SU118 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۸۱ 2000 SH138 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۸۲ 2000 SU140 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۸۳ 2000 ST148 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۸۴ 2000 SQ154 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۸۵ 2000 SD156 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۸۶ 2000 SL167 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۸۷ 2000 SY173 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۸۸ 2000 SX203 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۸۹ 2000 SZ208 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۹۰ 2000 SH210 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۹۱ 2000 SV210 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۹۲ 2000 SQ229 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۹۳ 2000 SH249 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۹۴ 2000 ST253 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۹۵ 2000 SF259 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۹۶ 2000 SY260 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۹۷ 2000 SL263 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۹۸ 2000 SS265 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۲۹۹ 2000 SN266 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۰۰ 2000 SW267 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۰۱ 2000 SG271 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۰۲ 2000 SM271 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۰۳ 2000 ST291 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۰۴ 2000 SF293 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۰۵ 2000 SS303 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۰۶ 2000 SH304 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۰۷ 2000 SD345 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۰۸ 2000 SW368 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۰۹ 2000 SQ376 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۱۰ 2000 TH11 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۱۱ 2000 TS12 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۱۲ 2000 TS16 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۱۳ 2000 TM18 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۱۴ 2000 TN19 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۱۵ 2000 TG41 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۱۶ 2000 TW48 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۱۷ 2000 TJ61 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۱۸ 2000 UA22 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۱۹ 2000 UY24 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۲۰ 2000 UK25 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۲۱ 2000 UF28 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۲۲ 2000 UW29 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۲۳ 2000 UJ34 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۲۴ 2000 UT38 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۲۵ 2000 UY38 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۲۶ 2000 UG41 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۲۷ 2000 UY48 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۲۸ 2000 UF65 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۲۹ 2000 UM66 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۳۰ 2000 UA84 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۳۱ 2000 UG90 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۳۲ 2000 UC92 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۳۳ 2000 UK93 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۳۴ 2000 UF94 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۳۵ 2000 UB98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۳۶ 2000 UJ101 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۳۷ 2000 VN7 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۳۸ 2000 VH12 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۳۹ 2000 VQ53 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۴۰ 2000 VK55 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۴۱ 2000 VN57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۴۲ 2000 WW5 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۴۳ 2000 WP7 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۴۴ 2000 WF18 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۴۵ 2000 WC26 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۴۶ 2000 WC29 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۴۷ 2000 WM30 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۴۸ 2000 WR52 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۴۹ 2000 WN66 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۵۰ 2000 WC85 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۵۱ 2000 WP103 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۵۲ 2000 WC107 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۵۳ 2000 WY126 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۵۴ 2000 WT135 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۵۵ 2000 WZ153 ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۵۶ 2000 WZ172 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۵۷ 2000 XB7 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۵۸ 2000 XT26 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۵۹ 2000 XS31 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۶۰ 2000 XT38 ۶ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۶۱ 2000 XQ50 ۵ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۶۲ 2000 XF54 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۶۳ 2000 YW16 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۶۴ 2000 YE28 ۲۶ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۶۵ 2000 YE37 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۶۶ 2000 YO44 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۶۷ 2000 YH54 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۶۸ 2000 YS83 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۶۹ 2000 YO106 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۷۰ 2000 YM124 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۵۳۷۰ 2001 AX ۱ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۷۲ 2001 AL10 ۲ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۷۳ 2001 AH21 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۷۴ 2001 AJ28 ۵ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۷۵ 2001 AQ48 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۷۶ 2001 BU5 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۷۷ 2001 BR9 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۷۸ 2001 BJ16 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۷۹ 2001 BX23 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۸۰ 2001 BT31 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۸۱ 2001 BM38 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۸۲ 2001 BJ44 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۸۳ 2001 BV47 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۸۴ 2001 BP69 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۸۵ 2001 CW36 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۸۶ 2001 CX44 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۸۷ 2001 DJ3 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۸۸ 2001 DV8 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۸۹ 2001 DU10 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۹۰ 2001 DS13 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۹۱ 2001 DA20 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۹۲ 2001 DX35 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۹۳ 2001 DQ50 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۹۴ 2001 DY54 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۹۵ 2001 DV77 ۲۲ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۹۶ 2001 DP92 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۹۷ 2001 DA99 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۲۰۵۳۹۸ 2001 EO3 ۲ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۳۹۹ 2001 EX3 ۲ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۰۰ 2001 EO10 ۲ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۰۱ 2001 ED11 ۲ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۰۲ 2001 EY16 ۳ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۰۳ 2001 EO21 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۰۴ 2001 FO7 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۰۵ 2001 FL9 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۰۶ 2001 FG14 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۰۷ 2001 FJ14 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۰۸ 2001 FV20 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۰۹ 2001 FB44 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۱۰ 2001 FU56 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۱۱ 2001 FP68 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۱۲ 2001 FP85 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۱۳ 2001 FX85 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۱۴ 2001 FF93 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۱۵ 2001 FP95 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۱۶ 2001 FB117 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۱۷ 2001 FC129 ۳۰ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۱۸ 2001 FT135 ۲۱ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۱۹ 2001 FS154 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۲۰ 2001 FN176 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۲۱ 2001 FX176 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۲۲ 2001 FP190 ۱۹ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۲۳ 2001 FM196 ۲۵ مارس ۲۰۰۱
۲۰۵۴۲۴ Bibracte ۱۳ آوریل ۲۰۰۱
۲۰۵۴۲۵ 2001 GD9 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۲۰۵۴۲۶ 2001 HT16 ۲۵ آوریل ۲۰۰۱
۲۰۵۴۲۷ 2001 HM17 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۲۰۵۴۲۸ 2001 HD66 ۲۴ آوریل ۲۰۰۱
۲۰۵۴۲۹ 2001 HR66 ۲۵ آوریل ۲۰۰۱
۲۰۵۴۳۰ 2001 JC3 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۳۱ 2001 JD8 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۳۲ 2001 JN8 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۳۲ 2001 KE ۱۶ مه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۳۴ 2001 KV27 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۳۵ 2001 KU34 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۳۶ 2001 KV55 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۳۷ 2001 MU11 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۲۰۵۴۳۸ 2001 ML12 ۲۱ ژوئن ۲۰۰۱
۲۰۵۴۳۹ 2001 MQ29 ۲۷ ژوئن ۲۰۰۱
۲۰۵۴۴۰ 2001 NW20 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۴۱ 2001 NF21 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۴۲ 2001 OY3 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۴۳ 2001 OP7 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۴۴ 2001 OK29 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۴۵ 2001 OJ44 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۴۶ 2001 OE69 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۱
۲۰۵۴۴۷ 2001 PW6 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۴۸ 2001 PW19 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۴۹ 2001 PU31 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۵۰ 2001 PQ32 ۱۰ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۵۱ 2001 PC39 ۱۱ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۵۲ 2001 PH50 ۱۵ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۵۳ 2001 PU55 ۱۴ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۵۴ 2001 PX66 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۵۵ 2001 QR1 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۵۶ 2001 QV10 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۵۷ 2001 QY12 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۵۸ 2001 QA13 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۵۹ 2001 QQ34 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۶۰ 2001 QA37 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۶۱ 2001 QX40 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۶۲ 2001 QB46 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۶۳ 2001 QP65 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۶۴ 2001 QH73 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۶۵ 2001 QK86 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۶۶ 2001 QB100 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۶۷ 2001 QF112 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۶۸ 2001 QJ112 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۶۹ 2001 QY113 ۲۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۷۰ 2001 QV117 ۱۷ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۷۱ 2001 QY123 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۷۲ 2001 QS152 ۲۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۷۳ 2001 QE155 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۷۴ 2001 QE158 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۷۵ 2001 QM162 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۷۶ 2001 QT186 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۷۷ 2001 QM187 ۲۱ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۷۸ 2001 QP190 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۷۹ 2001 QB203 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۸۰ 2001 QQ205 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۸۱ 2001 QZ208 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۸۲ 2001 QJ214 ۲۳ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۸۳ 2001 QU223 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۸۴ 2001 QY236 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۸۵ 2001 QP238 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۸۶ 2001 QG240 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۸۷ 2001 QP242 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۸۸ 2001 QL248 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۸۹ 2001 QT248 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۹۰ 2001 QR255 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۹۱ 2001 QG266 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۹۲ 2001 QM267 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۹۳ 2001 QP268 ۲۰ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۹۴ 2001 QH294 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۹۵ 2001 QF295 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۹۶ 2001 QN327 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۹۷ 2001 QQ327 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۲۰۵۴۹۸ 2001 RX8 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۴۹۹ 2001 RD17 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۰۰ 2001 RE21 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۰۱ 2001 RJ24 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۰۲ 2001 RX26 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۰۳ 2001 RU37 ۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۰۴ 2001 RS41 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۰۵ 2001 RV59 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۰۶ 2001 RE62 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۰۷ 2001 RL90 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۰۸ 2001 RV111 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۰۹ 2001 RB116 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۱۰ 2001 RQ138 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۱۱ 2001 RW140 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۱۲ 2001 RN149 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۱۳ 2001 SG3 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۱۴ 2001 SP9 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۱۵ 2001 SP12 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۱۶ 2001 SL23 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۱۷ 2001 SR29 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۱۸ 2001 SO48 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۱۹ 2001 SF63 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۲۰ 2001 SZ64 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۲۱ 2001 SE90 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۲۲ 2001 SF94 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۲۳ 2001 SU94 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۲۴ 2001 SJ101 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۲۵ 2001 SA114 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۲۶ 2001 SE114 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۲۷ 2001 SD117 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۲۸ 2001 SU118 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۲۹ 2001 SJ119 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۳۰ 2001 SH125 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۳۱ 2001 SO126 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۳۲ 2001 SV126 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۳۳ 2001 SL134 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۳۴ 2001 SJ151 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۳۵ 2001 SW166 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۳۶ 2001 SY166 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۳۷ 2001 SB168 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۳۸ 2001 SO169 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۳۹ 2001 ST172 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۴۰ 2001 SU172 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۴۱ 2001 SD173 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۴۲ 2001 SM173 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۴۳ 2001 SD175 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۴۴ 2001 SY196 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۴۵ 2001 SX197 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۴۶ 2001 SC200 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۴۷ 2001 SJ200 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۴۸ 2001 SE202 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۴۹ 2001 SN205 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۵۰ 2001 SD214 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۵۱ 2001 SB218 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۵۲ 2001 SR221 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۵۳ 2001 SN229 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۵۴ 2001 SH243 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۵۵ 2001 SV250 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۵۶ 2001 SH256 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۵۷ 2001 SU272 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۵۸ 2001 SF273 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۵۹ 2001 SK274 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۶۰ 2001 SC282 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۶۱ 2001 SW288 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۶۲ 2001 SH291 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۶۳ 2001 SS295 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۶۴ 2001 SS299 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۶۵ 2001 SR303 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۶۶ 2001 SE307 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۶۷ 2001 SP309 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۶۸ 2001 SL322 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۶۹ 2001 SY323 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۷۰ 2001 SU324 ۱۶ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۷۱ 2001 SS336 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۷۲ 2001 SC338 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۷۳ 2001 TM5 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۷۴ 2001 TF12 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۷۵ 2001 TC36 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۷۶ 2001 TL46 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۷۷ 2001 TO47 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۷۸ 2001 TE55 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۷۹ 2001 TX55 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۸۰ 2001 TS72 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۸۱ 2001 TN84 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۸۲ 2001 TT95 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۸۳ 2001 TD136 ۱۳ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۸۴ 2001 TU139 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۸۵ 2001 TY144 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۸۶ 2001 TQ145 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۸۷ 2001 TE150 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۸۸ 2001 TW150 ۱۰ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۸۹ 2001 TW173 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۹۰ 2001 TU176 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۹۱ 2001 TH179 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۹۲ 2001 TR191 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۹۳ 2001 TR198 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۹۴ 2001 TT199 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۹۵ 2001 TF201 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۹۶ 2001 TK228 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۹۷ 2001 TR230 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۹۸ 2001 TX232 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۵۹۹ 2001 TE243 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۰۰ 2001 TA248 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۰۱ 2001 TY256 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۰۲ 2001 UT25 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۰۳ 2001 UM31 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۰۴ 2001 UD59 ۱۷ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۰۵ 2001 UL90 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۰۶ 2001 UK103 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۰۷ 2001 UU104 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۰۸ 2001 UK128 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۰۹ 2001 UV152 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۱۰ 2001 UP156 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۱۱ 2001 UZ156 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۱۲ 2001 UN166 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۱۳ 2001 UF168 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۱۴ 2001 UU172 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۱۵ 2001 UJ179 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۱۶ 2001 UG191 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۱۷ 2001 UQ197 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۱۸ 2001 UB205 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۱۹ 2001 UA206 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۲۰ 2001 UQ217 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۲۱ 2001 UP220 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۲۲ 2001 VO2 ۶ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۲۳ 2001 VC16 ۸ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۲۴ 2001 VN17 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۲۵ 2001 VZ20 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۲۶ 2001 VK35 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۲۷ 2001 VP50 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۲۸ 2001 VP66 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۲۹ 2001 VW69 ۱۱ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۳۰ 2001 VU80 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۳۱ 2001 VB89 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۳۲ 2001 WK13 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۳۳ 2001 WS23 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۳۴ 2001 WA27 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۳۵ 2001 WA53 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۳۶ 2001 WX69 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۳۷ 2001 WC74 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۳۸ 2001 WV88 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۳۹ 2001 WO93 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۴۰ 2001 XQ4 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۴۱ 2001 XY13 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۴۲ 2001 XU23 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۴۳ 2001 XP41 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۴۴ 2001 XN55 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۴۵ 2001 XZ64 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۴۶ 2001 XO90 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۴۷ 2001 XQ91 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۴۸ 2001 XD98 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۴۹ 2001 XN99 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۵۰ 2001 XS101 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۵۱ 2001 XB103 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۵۲ 2001 XR108 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۵۳ 2001 XU108 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۵۴ 2001 XT122 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۵۵ 2001 XT142 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۵۶ 2001 XT143 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۵۷ 2001 XL146 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۵۸ 2001 XY147 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۵۹ 2001 XO150 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۶۰ 2001 XK153 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۶۱ 2001 XT158 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۶۲ 2001 XH166 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۶۳ 2001 XD169 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۶۴ 2001 XZ173 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۶۵ 2001 XU174 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۶۶ 2001 XS178 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۶۷ 2001 XY178 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۶۸ 2001 XB187 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۶۹ 2001 XQ191 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۷۰ 2001 XD192 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۷۱ 2001 XZ199 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۷۲ 2001 XD200 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۷۳ 2001 XA201 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۷۴ 2001 XT229 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۷۵ 2001 XB231 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۷۶ 2001 XR242 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۷۷ 2001 XT253 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۷۸ 2001 XZ253 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۷۹ 2001 YA2 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۸۰ 2001 YU2 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۸۱ 2001 YN3 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۸۲ 2001 YR19 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۸۳ 2001 YG38 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۸۴ 2001 YO66 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۸۵ 2001 YW77 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۸۶ 2001 YK91 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۸۷ 2001 YY100 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۸۸ 2001 YV110 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۸۹ 2001 YM113 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۹۰ 2001 YM115 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۹۱ 2001 YR123 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۹۲ 2001 YT125 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۹۳ 2001 YT126 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۹۴ 2001 YG127 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۹۵ 2001 YR132 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۹۶ 2001 YB139 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۹۷ 2001 YM151 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۲۰۵۶۹۸ 2002 AO3 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۶۹۹ 2002 AJ6 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۰۰ 2002 AY12 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۰۱ 2002 AC13 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۰۲ 2002 AQ16 ۴ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۰۳ 2002 AQ23 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۰۴ 2002 AE30 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۰۵ 2002 AH33 ۶ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۰۶ 2002 AE35 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۰۷ 2002 AR35 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۰۸ 2002 AA48 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۰۹ 2002 AE50 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۱۰ 2002 AY53 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۱۱ 2002 AV60 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۱۲ 2002 AB66 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۱۳ 2002 AP71 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۱۴ 2002 AR74 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۱۵ 2002 AE78 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۱۶ 2002 AQ78 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۱۷ 2002 AW84 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۱۸ 2002 AL86 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۱۹ 2002 AY87 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۲۰ 2002 AX89 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۲۱ 2002 AD100 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۲۲ 2002 AU102 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۲۳ 2002 AL106 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۲۴ 2002 AC113 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۲۵ 2002 AT114 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۲۶ 2002 AP124 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۲۷ 2002 AN134 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۲۸ 2002 AQ142 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۲۹ 2002 AZ146 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۳۰ 2002 AH151 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۳۱ 2002 AU151 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۳۲ 2002 AZ151 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۳۳ 2002 AM160 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۳۴ 2002 AM163 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۳۵ 2002 AM164 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۳۶ 2002 AG171 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۳۷ 2002 AS171 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۳۸ 2002 AF177 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۳۹ 2002 AF196 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۴۰ 2002 AM197 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۴۱ 2002 AA203 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۴۲ 2002 BW13 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۴۳ 2002 BZ13 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۴۴ 2002 BK25 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۴۵ 2002 CK4 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۴۶ 2002 CY15 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۴۷ 2002 CG17 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۴۸ 2002 CT18 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۴۹ 2002 CW18 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۵۰ 2002 CY18 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۵۱ 2002 CX19 ۴ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۵۲ 2002 CM21 ۵ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۵۳ 2002 CR22 ۵ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۵۴ 2002 CU23 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۵۵ 2002 CN25 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۵۶ 2002 CS26 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۵۷ 2002 CY26 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۵۸ 2002 CT28 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۵۹ 2002 CD34 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۶۰ 2002 CN34 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۶۱ 2002 CC35 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۶۲ 2002 CE35 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۶۳ 2002 CM35 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۶۴ 2002 CZ37 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۶۵ 2002 CB38 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۶۶ 2002 CU38 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۶۷ 2002 CO43 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۶۸ 2002 CB55 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۶۹ 2002 CC62 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۷۰ 2002 CD63 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۷۱ 2002 CV66 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۷۲ 2002 CX66 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۷۳ 2002 CY66 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۷۴ 2002 CH67 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۷۵ 2002 CV67 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۷۶ 2002 CK70 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۷۷ 2002 CE71 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۷۸ 2002 CC72 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۷۹ 2002 CR74 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۸۰ 2002 CZ75 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۸۱ 2002 CO77 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۸۲ 2002 CQ79 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۸۳ 2002 CD87 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۸۴ 2002 CV90 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۸۵ 2002 CP92 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۸۶ 2002 CR95 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۸۷ 2002 CN105 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۸۸ 2002 CX119 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۸۹ 2002 CO122 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۹۰ 2002 CT123 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۹۱ 2002 CL126 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۹۲ 2002 CT126 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۹۳ 2002 CY126 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۹۴ 2002 CA127 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۹۵ 2002 CX132 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۹۶ 2002 CK139 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۹۷ 2002 CE141 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۹۸ 2002 CH153 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۷۹۹ 2002 CW156 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۰۰ 2002 CR158 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۰۱ 2002 CM161 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۰۲ 2002 CP164 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۰۳ 2002 CT164 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۰۴ 2002 CV165 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۰۵ 2002 CK167 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۰۶ 2002 CO167 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۰۷ 2002 CA169 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۰۸ 2002 CJ170 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۰۹ 2002 CV195 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۱۰ 2002 CO198 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۱۱ 2002 CF201 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۱۲ 2002 CY201 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۱۳ 2002 CR208 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۱۴ 2002 CF209 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۱۵ 2002 CU209 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۱۶ 2002 CW212 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۱۷ 2002 CS215 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۱۸ 2002 CN219 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۱۹ 2002 CX237 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۲۰ 2002 CO240 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۲۱ 2002 CD246 ۱۳ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۲۲ 2002 CT259 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۲۳ 2002 CP264 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۲۴ 2002 CG269 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۲۵ 2002 CC280 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۲۶ 2002 CU282 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۲۷ 2002 CA290 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۲۸ 2002 CU303 ۱۳ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۲۹ 2002 CV305 ۳ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۳۰ 2002 DM10 ۲۰ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۳۱ 2002 DO14 ۱۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۳۲ 2002 DB15 ۱۶ فوریه ۲۰۰۲
۲۰۵۸۳۲ 2002 ES ۵ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۳۴ 2002 EZ1 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۳۵ 2002 EN9 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۳۶ 2002 EB13 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۳۷ 2002 EB18 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۳۸ 2002 EA20 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۳۹ 2002 EL22 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۴۰ 2002 EC26 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۴۱ 2002 EA28 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۴۲ 2002 EZ31 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۴۳ 2002 ED34 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۴۴ 2002 EF38 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۴۵ 2002 EL39 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۴۶ 2002 EB46 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۴۷ 2002 ED46 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۴۸ 2002 ER47 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۴۹ 2002 EL54 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۵۰ 2002 EX54 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۵۱ 2002 EH57 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۵۲ 2002 EY61 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۵۳ 2002 EB65 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۵۴ 2002 EJ68 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۵۵ 2002 EE70 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۵۶ 2002 EF78 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۵۷ 2002 EV78 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۵۸ 2002 EM79 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۵۹ 2002 EZ79 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۶۰ 2002 EQ80 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۶۱ 2002 EA86 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۶۲ 2002 EQ87 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۶۳ 2002 EO88 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۶۴ 2002 EF90 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۶۵ 2002 EL93 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۶۶ 2002 EB94 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۶۷ 2002 ES96 ۱۱ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۶۸ 2002 EC97 ۱۵ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۶۹ 2002 EQ103 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۷۰ 2002 EC104 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۷۱ 2002 EV104 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۷۲ 2002 ER105 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۷۳ 2002 ES105 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۷۴ 2002 EW108 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۷۵ 2002 EO110 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۷۶ 2002 EV110 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۷۷ 2002 ES116 ۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۷۸ 2002 EP127 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۷۹ 2002 ES128 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۸۰ 2002 EU142 ۱۲ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۸۱ 2002 EK144 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۸۲ 2002 EO146 ۱۴ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۸۳ 2002 EH155 ۵ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۸۴ 2002 FC2 ۱۹ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۸۵ 2002 FB10 ۱۶ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۸۶ 2002 FP15 ۱۶ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۸۷ 2002 FM39 ۱۶ مارس ۲۰۰۲
۲۰۵۸۸۸ 2002 GE8 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۸۸۹ 2002 GF10 ۱ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۸۹۰ 2002 GC12 ۱۵ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۸۹۱ 2002 GM12 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۸۹۲ 2002 GY42 ۴ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۸۹۳ 2002 GO46 ۴ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۸۹۴ 2002 GG50 ۵ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۸۹۵ 2002 GH51 ۵ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۸۹۶ 2002 GX52 ۵ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۸۹۷ 2002 GK59 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۸۹۸ 2002 GT61 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۸۹۹ 2002 GA66 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۰۰ 2002 GB69 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۰۱ 2002 GO72 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۰۲ 2002 GS73 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۰۳ 2002 GV74 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۰۴ 2002 GZ74 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۰۵ 2002 GJ78 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۰۶ 2002 GA80 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۰۷ 2002 GG84 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۰۸ 2002 GV95 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۰۹ 2002 GM97 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۱۰ 2002 GD100 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۱۱ 2002 GA104 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۱۲ 2002 GC107 ۱۱ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۱۳ 2002 GY110 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۱۴ 2002 GX111 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۱۵ 2002 GO118 ۱۲ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۱۶ 2002 GU127 ۱۲ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۱۷ 2002 GT135 ۱۲ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۱۸ 2002 GM136 ۱۲ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۱۹ 2002 GT139 ۱۳ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۲۰ 2002 GB143 ۱۳ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۲۱ 2002 GY159 ۱۴ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۲۲ 2002 GQ170 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۲۳ 2002 GG171 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۲۴ 2002 HZ7 ۲۰ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۲۵ 2002 HH9 ۱۶ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۲۶ 2002 HV12 ۲۲ آوریل ۲۰۰۲
۲۰۵۹۲۷ 2002 JF10 ۷ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۲۸ 2002 JS11 ۶ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۲۹ 2002 JO17 ۷ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۳۰ 2002 JB19 ۷ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۳۱ 2002 JD20 ۶ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۳۲ 2002 JA22 ۷ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۳۳ 2002 JD26 ۸ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۳۴ 2002 JF29 ۹ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۳۵ 2002 JW33 ۹ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۳۶ 2002 JE36 ۹ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۳۷ 2002 JT39 ۱۰ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۳۸ 2002 JB41 ۸ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۳۹ 2002 JG42 ۸ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۴۰ 2002 JA46 ۹ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۴۱ 2002 JW50 ۹ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۴۲ 2002 JQ53 ۹ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۴۳ 2002 JU55 ۹ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۴۴ 2002 JV62 ۸ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۴۵ 2002 JH71 ۸ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۴۶ 2002 JH77 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۴۷ 2002 JP80 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۴۸ 2002 JO86 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۴۹ 2002 JZ89 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۵۰ 2002 JS95 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۵۱ 2002 JK104 ۱۰ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۵۲ 2002 JS121 ۵ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۵۳ 2002 JH122 ۶ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۵۴ 2002 JR122 ۶ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۵۵ 2002 JC133 ۹ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۵۶ 2002 JA138 ۹ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۵۷ 2002 JZ141 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۵۸ 2002 KN5 ۱۶ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۵۹ 2002 KQ10 ۱۶ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۶۰ 2002 KR14 ۳۰ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۶۱ 2002 KG15 ۲۳ مه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۶۲ 2002 LE4 ۵ ژوئن ۲۰۰۲
۲۰۵۹۶۳ 2002 LD14 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۲۰۵۹۶۴ 2002 LU20 ۶ ژوئن ۲۰۰۲
۲۰۵۹۶۵ 2002 LH29 ۹ ژوئن ۲۰۰۲
۲۰۵۹۶۶ 2002 LV29 ۹ ژوئن ۲۰۰۲
۲۰۵۹۶۷ 2002 LX39 ۱۰ ژوئن ۲۰۰۲
۲۰۵۹۶۸ 2002 LT61 ۳ ژوئن ۲۰۰۲
۲۰۵۹۶۹ 2002 LO62 ۱۴ ژوئن ۲۰۰۲
۲۰۵۹۷۰ 2002 NL2 ۶ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۷۱ 2002 NO3 ۸ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۷۲ 2002 NY4 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۷۳ 2002 NO6 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۷۴ 2002 NQ18 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۷۵ 2002 ND20 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۷۶ 2002 NH21 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۷۷ 2002 NA23 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۷۸ 2002 NZ39 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۷۹ 2002 NB42 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۸۰ 2002 NC42 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۸۱ 2002 NG44 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۸۲ 2002 NN45 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۸۳ 2002 NT45 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۸۴ 2002 NN48 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۸۵ 2002 NY58 ۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۸۶ 2002 NX62 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۸۷ 2002 NX64 ۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۸۸ 2002 NR67 ۵ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۸۹ 2002 NY67 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۹۰ 2002 OE12 ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۹۱ 2002 OP22 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۹۲ 2002 OD24 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۹۳ 2002 OZ24 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۹۴ 2002 OO25 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۹۵ 2002 OB29 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۲
۲۰۵۹۹۶ 2002 PK9 ۵ اوت ۲۰۰۲
۲۰۵۹۹۷ 2002 PM16 ۶ اوت ۲۰۰۲
۲۰۵۹۹۸ 2002 PH20 ۶ اوت ۲۰۰۲
۲۰۵۹۹۹ 2002 PY25 ۶ اوت ۲۰۰۲
۲۰۶۰۰۰ 2002 PH31 ۶ اوت ۲۰۰۲

منابع[ویرایش]