فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱–۳۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۱ - ۳۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۲۰۰۱ تا ۳۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۲۰۰۱ Einstein ۵ مارس ۱۹۷۳
۲۰۰۲ Euler ۲۹ اوت ۱۹۷۳
۲۰۰۳ Harding ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۰۴ Lexell ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۰۵ Hencke ۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۰۶ Polonskaya ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۰۷ McCuskey ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۳
۲۰۰۸ Konstitutsiya ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۰۹ Voloshina ۲۲ اکتبر ۱۹۶۸
۲۰۱۰ Chebyshev ۱۳ اکتبر ۱۹۶۹
۲۰۱۱ Veteraniya ۳۰ اوت ۱۹۷۰
۲۰۱۱ Veteraniya TE۲
۲۰۱۳ Tucapel ۲۲ اکتبر ۱۹۷۱
۲۰۱۴ Vasilevskis ۲ مه ۱۹۷۳
۲۰۱۵ Kachuevskaya ۴ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۰۱۶ Heinemann ۱۸ سپتامبر ۱۹۳۸
۲۰۱۷ Wesson ۲۰ سپتامبر ۱۹۰۳
۲۰۱۸ Schuster ۱۷ اکتبر ۱۹۳۱
۲۰۱۸ Schuster SX۱
۲۰۲۰ Ukko ۱۸ مارس ۱۹۳۶
۲۰۲۱ Poincare ۲۶ ژوئن ۱۹۳۶
۲۰۲۲ West ۷ فوریه ۱۹۳۸
۲۰۲۳ Asaph ۱۶ سپتامبر ۱۹۵۲
۲۰۲۴ McLaughlin ۲۳ اکتبر ۱۹۵۲
۲۰۲۵ Nortia ۶ ژوئن ۱۹۵۳
۲۰۲۶ Cottrell ۳۰ مارس ۱۹۵۵
۲۰۲۶ Cottrell VR۱
۲۰۲۸ Janequeo ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۸
۲۰۲۹ Binomi ۱۱ سپتامبر ۱۹۶۹
۲۰۳۰ Belyaev ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۰۳۱ BAM ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۰۳۲ Ethel ۳۰ ژوئیه ۱۹۷۰
۲۰۳۳ Basilea ۶ فوریه ۱۹۷۳
۲۰۳۴ Bernoulli ۵ مارس ۱۹۷۳
۲۰۳۵ Stearns ۲۱ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۳۶ Sheragul ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۳۷ Tripaxeptalis ۲۵ اکتبر ۱۹۷۳
۲۰۳۸ Bistro ۲۴ نوامبر ۱۹۷۳
۲۰۳۹ Payne-Gaposchkin ۱۴ فوریه ۱۹۷۴
۲۰۴۰ Chalonge ۱۹ آوریل ۱۹۷۴
۲۰۴۱ Lancelot ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۴۲ Sitarski ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۴۳ Ortutay ۱۲ نوامبر ۱۹۳۶
۲۰۴۴ Wirt ۸ نوامبر ۱۹۵۰
۲۰۴۵ Peking ۸ اکتبر ۱۹۶۴
۲۰۴۶ Leningrad ۲۲ اکتبر ۱۹۶۸
۲۰۴۷ Smetana ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۲۰۴۸ Dwornik ۲۷ اوت ۱۹۷۳
۲۰۴۹ Grietje ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۵۰ Francis ۲۸ مه ۱۹۷۴
۲۰۵۱ Chang ۲۳ اکتبر ۱۹۷۶
۲۰۵۲ Tamriko ۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۰۵۳ Nuki ۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۰۵۴ Gawain ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۵۵ Dvorak ۱۹ فوریه ۱۹۷۴
۲۰۵۶ Nancy ۱۵ اکتبر ۱۹۰۹
۲۰۵۷ Rosemary ۷ سپتامبر ۱۹۳۴
۲۰۵۸ Roka ۲۲ ژانویه ۱۹۳۸
۲۰۵۹ Baboquivari ۱۶ اکتبر ۱۹۶۳
۲۰۶۰ Chiron ۱۸ اکتبر ۱۹۷۷
۲۰۶۱ Anza ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۲۰۶۲ Aten ۷ ژانویه ۱۹۷۶
۲۰۶۳ Bacchus ۲۴ آوریل ۱۹۷۷
۲۰۶۴ Thomsen ۸ سپتامبر ۱۹۴۲
۲۰۶۵ Spicer ۹ سپتامبر ۱۹۵۹
۲۰۶۶ Palala ۴ ژوئن ۱۹۳۴
۲۰۶۷ Aksnes ۲۳ فوریه ۱۹۳۶
۲۰۶۸ Dangreen ۸ ژانویه ۱۹۴۸
۲۰۶۹ Hubble ۲۹ مارس ۱۹۵۵
۲۰۷۰ Humason ۱۴ اکتبر ۱۹۶۴
۲۰۷۱ Nadezhda ۱۸ اوت ۱۹۷۱
۲۰۷۲ Kosmodemyanskaya ۳۱ اوت ۱۹۷۳
۲۰۷۳ Janacek ۱۹ فوریه ۱۹۷۴
۲۰۷۴ Shoemaker ۱۷ اکتبر ۱۹۷۴
۲۰۷۵ Martinez ۹ نوامبر ۱۹۷۴
۲۰۷۶ Levin ۱۶ نوامبر ۱۹۷۴
۲۰۷۷ Kiangsu ۱۸ دسامبر ۱۹۷۴
۲۰۷۸ Nanking ۱۲ ژانویه ۱۹۷۵
۲۰۷۹ Jacchia ۲۳ فوریه ۱۹۷۶
۲۰۸۰ Jihlava ۲۷ فوریه ۱۹۷۶
۲۰۸۱ Sazava ۲۷ فوریه ۱۹۷۶
۲۰۸۲ Galahad ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۰۸۳ Smither ۲۹ نوامبر ۱۹۷۳
۲۰۸۴ Okayama ۷ فوریه ۱۹۳۵
۲۰۸۵ Henan ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵
۲۰۸۶ Newell ۲۰ ژانویه ۱۹۶۶
۲۰۸۷ Kochera ۲۸ دسامبر ۱۹۷۵
۲۰۸۸ Sahlia ۲۷ فوریه ۱۹۷۶
۲۰۸۹ Cetacea ۹ نوامبر ۱۹۷۷
۲۰۹۰ Mizuho ۱۲ مارس ۱۹۷۸
۲۰۹۱ Sampo ۲۶ آوریل ۱۹۴۱
۲۰۹۲ Sumiana ۱۶ اکتبر ۱۹۶۹
۲۰۹۳ Genichesk ۲۸ آوریل ۱۹۷۱
۲۰۹۴ Magnitka ۱۲ اکتبر ۱۹۷۱
۲۰۹۵ Parsifal ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۶ Vaino ۱۸ اکتبر ۱۹۳۹
۲۰۹۷ Galle ۱۱ اوت ۱۹۵۳
۲۰۹۸ Zyskin ۱۸ اوت ۱۹۷۲
۲۰۹۹ Opik ۸ نوامبر ۱۹۷۷
۲۱۰۰ Ra-Shalom ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۱۰۱ Adonis ۱۲ فوریه ۱۹۳۶
۲۱۰۲ Tantalus ۲۷ دسامبر ۱۹۷۵
۲۱۰۳ Laverna ۲۰ مارس ۱۹۶۰
۲۱۰۴ Toronto ۱۵ اوت ۱۹۶۳
۲۱۰۵ Gudy ۲۹ فوریه ۱۹۷۶
۲۱۰۶ Hugo ۲۱ اکتبر ۱۹۳۶
۲۱۰۷ Ilmari ۱۲ نوامبر ۱۹۴۱
۲۱۰۷ Ilmari TR۱
۲۱۰۹ Dhotel ۱۳ اکتبر ۱۹۵۰
۲۱۱۰ Moore-Sitterly ۷ سپتامبر ۱۹۶۲
۲۱۱۱ Tselina ۱۳ ژوئن ۱۹۶۹
۲۱۱۲ Ulyanov ۱۳ ژوئیه ۱۹۷۲
۲۱۱۳ Ehrdni ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۱۱۴ Wallenquist ۱۹ آوریل ۱۹۷۶
۲۱۱۵ Irakli ۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۱۶ Mtskheta ۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۱۷ Danmark ۹ ژانویه ۱۹۷۸
۲۱۱۸ Flagstaff ۵ اوت ۱۹۷۸
۲۱۱۹ Schwall ۳۰ اوت ۱۹۳۰
۲۱۲۰ Tyumenia ۹ سپتامبر ۱۹۶۷
۲۱۲۱ Sevastopol ۲۷ ژوئن ۱۹۷۱
۲۱۲۲ Pyatiletka ۱۴ دسامبر ۱۹۷۱
۲۱۲۳ Vltava ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۱۲۴ Nissen ۲۰ ژوئن ۱۹۷۴
۲۱۲۵ Karl-Ontjes ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۱۲۶ Gerasimovich ۳۰ اوت ۱۹۷۰
۲۱۲۷ Tanya ۲۹ مه ۱۹۷۱
۲۱۲۸ Wetherill ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۱۲۹ Cosicosi ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۱۳۰ Evdokiya ۲۲ اوت ۱۹۷۴
۲۱۳۱ Mayall ۳ سپتامبر ۱۹۷۵
۲۱۳۲ Zhukov ۳ اکتبر ۱۹۷۵
۲۱۳۳ Franceswright ۲۰ نوامبر ۱۹۷۶
۲۱۳۴ Dennispalm ۲۴ دسامبر ۱۹۷۶
۲۱۳۵ Aristaeus ۱۷ آوریل ۱۹۷۷
۲۱۳۶ Jugta ۲۴ ژوئیه ۱۹۳۳
۲۱۳۷ Priscilla ۲۴ اوت ۱۹۳۶
۲۱۳۸ Swissair ۱۷ آوریل ۱۹۶۸
۲۱۳۹ Makharadze ۳۰ ژوئن ۱۹۷۰
۲۱۴۰ Kemerovo ۳ اوت ۱۹۷۰
۲۱۴۱ Simferopol ۳۰ اوت ۱۹۷۰
۲۱۴۲ Landau ۳ آوریل ۱۹۷۲
۲۱۴۳ Jimarnold ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۱۴۴ Marietta ۱۸ ژانویه ۱۹۷۵
۲۱۴۵ Blaauw ۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۴۶ Stentor ۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۴۷ Kharadze ۲۵ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۴۸ Epeios ۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۴۹ Schwambraniya ۲۲ مارس ۱۹۷۷
۲۱۵۰ Nyctimene ۱۳ اکتبر ۱۹۷۷
۲۱۵۱ Hadwiger ۳ نوامبر ۱۹۷۷
۲۱۵۲ Hannibal ۱۹ نوامبر ۱۹۷۸
۲۱۵۳ Akiyama ۱ دسامبر ۱۹۷۸
۲۱۵۴ Underhill ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۱۵۵ Wodan ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۱۵۶ Kate ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۷
۲۱۵۷ Ashbrook ۷ مارس ۱۹۲۴
۲۱۵۸ Tietjen ۲۴ ژوئیه ۱۹۳۳
۲۱۵۹ Kukkamaki ۱۶ اکتبر ۱۹۴۱
۲۱۶۰ Spitzer ۷ سپتامبر ۱۹۵۶
۲۱۶۱ Grissom ۱۷ اکتبر ۱۹۶۳
۲۱۶۲ Anhui ۳۰ ژانویه ۱۹۶۶
۲۱۶۳ Korczak ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۱
۲۱۶۴ Lyalya ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۱۶۵ Young ۷ سپتامبر ۱۹۵۶
۲۱۶۶ Handahl ۱۳ اوت ۱۹۳۶
۲۱۶۷ Erin ۱ ژوئن ۱۹۷۱
۲۱۶۸ Swope ۱۴ سپتامبر ۱۹۵۵
۲۱۶۹ Taiwan ۹ نوامبر ۱۹۶۴
۲۱۷۰ Byelorussia ۱۶ سپتامبر ۱۹۷۱
۲۱۷۱ Kiev ۲۸ اوت ۱۹۷۳
۲۱۷۲ Plavsk ۳۱ اوت ۱۹۷۳
۲۱۷۳ Maresjev ۲۲ اوت ۱۹۷۴
۲۱۷۴ Asmodeus ۸ اکتبر ۱۹۷۵
۲۱۷۴ Asmodeus TY
۲۱۷۶ Donar ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۱۷۷ Oliver ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۱۷۸ Kazakhstania ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۱۷۹ Platzeck ۲۸ ژوئن ۱۹۶۵
۲۱۸۰ Marjaleena ۸ سپتامبر ۱۹۴۰
۲۱۸۱ Fogelin ۲۸ دسامبر ۱۹۴۲
۲۱۸۲ Semirot ۲۱ مارس ۱۹۵۳
۲۱۸۳ Neufang ۲۶ ژوئیه ۱۹۵۹
۲۱۸۴ Fujian ۹ اکتبر ۱۹۶۴
۲۱۸۵ Guangdong ۲۰ نوامبر ۱۹۶۵
۲۱۸۶ Keldysh ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۱۸۶ Keldysh UH
۲۱۸۸ Orlenok ۲۸ اکتبر ۱۹۷۶
۲۱۸۹ Zaragoza ۳۰ اوت ۱۹۷۵
۲۱۹۰ Coubertin ۲ آوریل ۱۹۷۶
۲۱۹۱ Uppsala ۶ اوت ۱۹۷۷
۲۱۹۲ Pyatigoriya ۱۸ آوریل ۱۹۷۲
۲۱۹۳ Jackson ۱۸ مه ۱۹۲۶
۲۱۹۴ Arpola ۳ آوریل ۱۹۴۰
۲۱۹۵ Tengstrom ۲۷ سپتامبر ۱۹۴۱
۲۱۹۶ Ellicott ۲۹ ژانویه ۱۹۶۵
۲۱۹۷ Shanghai ۳۰ دسامبر ۱۹۶۵
۲۱۹۸ Ceplecha ۷ نوامبر ۱۹۷۵
۲۱۹۹ Klet ۶ ژوئن ۱۹۷۸
۲۲۰۰ Pasadena ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۰۱ Oljato ۱۲ دسامبر ۱۹۴۷
۲۲۰۲ Pele ۷ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۲۰۲ Pele SQ۱
۲۲۰۴ Lyyli ۳ مارس ۱۹۴۳
۲۲۰۵ Glinka ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۲۰۶ Gabrova ۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۲۰۷ Antenor ۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۲۰۸ Pushkin ۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۲۰۹ Tianjin ۲۸ اکتبر ۱۹۷۸
۲۲۱۰ Lois ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۱۱ Hanuman ۲۶ نوامبر ۱۹۵۱
۲۲۱۲ Hephaistos ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۱۳ Meeus ۲۴ سپتامبر ۱۹۳۵
۲۲۱۴ Carol ۷ آوریل ۱۹۵۳
۲۲۱۵ Sichuan ۱۲ نوامبر ۱۹۶۴
۲۲۱۶ Kerch ۱۲ ژوئن ۱۹۷۱
۲۲۱۷ Eltigen ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۱
۲۲۱۸ Wotho ۱۰ ژانویه ۱۹۷۵
۲۲۱۹ Mannucci ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵
۲۲۲۰ Hicks ۴ نوامبر ۱۹۷۵
۲۲۲۱ Chilton ۲۵ اوت ۱۹۷۶
۲۲۲۲ Lermontov ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۲۲۳ Sarpedon ۴ اکتبر ۱۹۷۷
۲۲۲۴ Tucson ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۲۵ Serkowski ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۲۶ Cunitza ۲۶ اوت ۱۹۳۶
۲۲۲۶ Cunitza RX
۲۲۲۸ Soyuz-Apollo ۱۹ ژوئیه ۱۹۷۷
۲۲۲۹ Mezzarco ۷ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۲۳۰ Yunnan ۲۹ اکتبر ۱۹۷۸
۲۲۳۱ Durrell ۲۱ سپتامبر ۱۹۴۱
۲۲۳۲ Altaj ۱۵ سپتامبر ۱۹۶۹
۲۲۳۳ Kuznetsov ۳ دسامبر ۱۹۷۲
۲۲۳۴ Schmadel ۲۷ آوریل ۱۹۷۷
۲۲۳۵ Vittore ۵ آوریل ۱۹۲۴
۲۲۳۶ Austrasia ۲۳ مارس ۱۹۳۳
۲۲۳۷ Melnikov ۲ اکتبر ۱۹۳۸
۲۲۳۸ Steshenko ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۲۳۹ Paracelsus ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۴۰ Tsai ۳۰ دسامبر ۱۹۷۸
۲۲۴۱ Alcathous ۲۲ نوامبر ۱۹۷۹
۲۲۴۲ Balaton ۱۳ اکتبر ۱۹۳۶
۲۲۴۳ Lonnrot ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۱
۲۲۴۴ Tesla ۲۲ اکتبر ۱۹۵۲
۲۲۴۵ Hekatostos ۲۴ ژانویه ۱۹۶۸
۲۲۴۶ Bowell ۱۴ دسامبر ۱۹۷۹
۲۲۴۷ Hiroshima ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۴۸ Kanda ۲۷ فوریه ۱۹۳۳
۲۲۴۹ Yamamoto ۶ آوریل ۱۹۴۲
۲۲۵۰ Stalingrad ۱۸ آوریل ۱۹۷۲
۲۲۵۱ Tikhov ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۲۵۲ CERGA ۱ نوامبر ۱۹۷۸
۲۲۵۳ Espinette ۳۰ ژوئیه ۱۹۳۲
۲۲۵۴ Requiem ۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۲۵۵ Qinghai ۳ نوامبر ۱۹۷۷
۲۲۵۶ Wisniewski ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۵۷ Kaarina ۱۸ اوت ۱۹۳۹
۲۲۵۸ Viipuri ۷ اکتبر ۱۹۳۹
۲۲۵۹ Sofievka ۱۹ ژوئیه ۱۹۷۱
۲۲۶۰ Neoptolemus ۲۶ نوامبر ۱۹۷۵
۲۲۶۱ Keeler ۲۰ آوریل ۱۹۷۷
۲۲۶۲ Mitidika ۱۰ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۶۳ Shaanxi ۳۰ اکتبر ۱۹۷۸
۲۲۶۴ Sabrina ۱۶ دسامبر ۱۹۷۹
۲۲۶۵ Verbaandert ۱۷ فوریه ۱۹۵۰
۲۲۶۶ Tchaikovsky ۱۲ نوامبر ۱۹۷۴
۲۲۶۷ Agassiz ۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۲۶۸ Szmytowna ۶ نوامبر ۱۹۴۲
۲۲۶۹ Efremiana ۲ مه ۱۹۷۶
۲۲۷۰ Yazhi ۱۴ مارس ۱۹۸۰
۲۲۷۱ Kiso ۲۲ اکتبر ۱۹۷۶
۲۲۷۲ Montezuma ۱۶ مارس ۱۹۷۲
۲۲۷۳ Yarilo ۶ مارس ۱۹۷۵
۲۲۷۴ Ehrsson ۲ مارس ۱۹۷۶
۲۲۷۵ Cuitlahuac ۱۶ ژوئن ۱۹۷۹
۲۲۷۶ Warck ۱۸ اوت ۱۹۳۳
۲۲۷۷ Moreau ۱۸ فوریه ۱۹۵۰
۲۲۷۸ Gotz ۷ آوریل ۱۹۵۳
۲۲۷۹ Barto ۲۵ فوریه ۱۹۶۸
۲۲۸۰ Kunikov ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۱
۲۲۸۱ Biela ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۲۲۸۱ Biela FE
۲۲۸۳ Bunke ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۲۸۳ Bunke TG۱
۲۲۸۳ Bunke QB
۲۲۸۶ Fesenkov ۱۴ ژوئیه ۱۹۷۷
۲۲۸۷ Kalmykia ۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۲۸۸ Karolinum ۱۹ اکتبر ۱۹۷۹
۲۲۸۹ McMillan ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۲۹۰ Helffrich ۱۴ فوریه ۱۹۳۲
۲۲۹۱ Kevo ۱۹ مارس ۱۹۴۱
۲۲۹۲ Seili ۷ سپتامبر ۱۹۴۲
۲۲۹۳ Guernica ۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۲۹۴ Andronikov ۱۴ اوت ۱۹۷۷
۲۲۹۵ Matusovskij ۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۲۹۶ Kugultinov ۱۸ ژانویه ۱۹۷۵
۲۲۹۷ Daghestan ۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۲۹۸ Cindijon ۲ اکتبر ۱۹۱۵
۲۲۹۹ Hanko ۲۵ سپتامبر ۱۹۴۱
۲۳۰۰ Stebbins ۱۰ اکتبر ۱۹۵۳
۲۳۰۱ Whitford ۲۰ نوامبر ۱۹۶۵
۲۳۰۲ Florya ۲ اکتبر ۱۹۷۲
۲۳۰۳ Retsina ۲۴ مارس ۱۹۷۹
۲۳۰۴ Slavia ۱۸ مه ۱۹۷۹
۲۳۰۵ King ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۳۰۶ Bauschinger ۱۵ اوت ۱۹۳۹
۲۳۰۷ Garuda ۱۸ آوریل ۱۹۵۷
۲۳۰۸ Schilt ۶ مه ۱۹۶۷
۲۳۰۸ Schilt QX۱
۲۳۱۰ Olshaniya ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۳۱۰ Olshaniya TA۱
۲۳۱۲ Duboshin ۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۳۱۳ Aruna ۱۵ اکتبر ۱۹۷۶
۲۳۱۴ Field ۱۲ نوامبر ۱۹۷۷
۲۳۱۵ Czechoslovakia ۱۹ فوریه ۱۹۸۰
۲۳۱۶ Jo-Ann ۲ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۳۱۷ Galya ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۱۸ Lubarsky ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۱۹ Aristides ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۳۲۰ Blarney ۲۹ اوت ۱۹۷۹
۲۳۲۱ Luznice ۱۹ فوریه ۱۹۸۰
۲۳۲۱ Luznice UQ۲
۲۳۲۳ Zverev ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۶
۲۳۲۴ Janice ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۳۲۵ Chernykh ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۳۲۶ Tololo ۲۹ اوت ۱۹۶۵
۲۳۲۷ Gershberg ۱۳ اکتبر ۱۹۶۹
۲۳۲۸ Robeson ۱۹ آوریل ۱۹۷۲
۲۳۲۹ Orthos ۱۹ نوامبر ۱۹۷۶
۲۳۳۰ Ontake ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۲۳۳۱ Parvulesco ۱۲ مارس ۱۹۳۶
۲۳۳۲ Kalm ۴ آوریل ۱۹۴۰
۲۳۳۳ Porthan ۳ مارس ۱۹۴۳
۲۳۳۴ Cuffey ۲۷ آوریل ۱۹۶۲
۲۳۳۵ James ۱۷ اکتبر ۱۹۷۴
۲۳۳۶ Xinjiang ۲۶ نوامبر ۱۹۷۵
۲۳۳۷ Boubin ۲۲ اکتبر ۱۹۷۶
۲۳۳۸ Bokhan ۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۳۳۹ Anacreon ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۳۴۰ Hathor ۲۲ اکتبر ۱۹۷۶
۲۳۴۱ Aoluta ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۳۴۲ Lebedev ۲۲ اکتبر ۱۹۶۸
۲۳۴۲ Lebedev MD۴
۲۳۴۴ Xizang ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۳۴۵ Fucik ۲۵ ژوئیه ۱۹۷۴
۲۳۴۶ Lilio ۵ فوریه ۱۹۳۴
۲۳۴۷ Vinata ۷ اکتبر ۱۹۳۶
۲۳۴۸ Michkovitch ۱۰ ژانویه ۱۹۳۹
۲۳۴۹ Kurchenko ۳۰ ژوئیه ۱۹۷۰
۲۳۴۹ Kurchenko CG
۲۳۵۱ O'Higgins ۳ نوامبر ۱۹۶۴
۲۳۵۲ Kurchatov ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۹
۲۳۵۳ Alva ۲۷ اکتبر ۱۹۷۵
۲۳۵۴ Lavrov ۹ اوت ۱۹۷۸
۲۳۵۴ Lavrov UV۱
۲۳۵۶ Hirons ۱۷ اکتبر ۱۹۷۹
۲۳۵۷ Phereclos ۱ ژانویه ۱۹۸۱
۲۳۵۸ Bahner ۲ سپتامبر ۱۹۲۹
۲۳۵۹ Debehogne ۵ اکتبر ۱۹۳۱
۲۳۶۰ Volgo-Don ۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۳۶۱ Gogol ۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۳۶۱ Gogol SH۲
۲۳۶۳ Cebriones ۴ اکتبر ۱۹۷۷
۲۳۶۴ Seillier ۱۴ آوریل ۱۹۷۸
۲۳۶۵ Interkosmos ۳۰ دسامبر ۱۹۸۰
۲۳۶۶ Aaryn ۱۰ ژانویه ۱۹۸۱
۲۳۶۷ Praha ۸ ژانویه ۱۹۸۱
۲۳۶۸ Beltrovata ۴ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۳۶۹ Chekhov ۴ آوریل ۱۹۷۶
۲۳۶۹ Chekhov LA
۲۳۷۱ Dimitrov ۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۳۷۲ Proskurin ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۳۷۳ Immo ۴ اوت ۱۹۲۹
۲۳۷۴ Vladvysotskij ۲۲ اوت ۱۹۷۴
۲۳۷۵ Radek ۸ ژانویه ۱۹۷۵
۲۳۷۶ Martynov ۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۳۷۷ Shcheglov ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۳۷۸ Pannekoek ۱۳ فوریه ۱۹۳۵
۲۳۷۹ Heiskanen ۲۱ سپتامبر ۱۹۴۱
۲۳۸۰ Heilongjiang ۱۸ سپتامبر ۱۹۶۵
۲۳۸۱ Landi ۳ ژانویه ۱۹۷۶
۲۳۸۲ Nonie ۱۳ آوریل ۱۹۷۷
۲۳۸۳ Bradley ۵ آوریل ۱۹۸۱
۲۳۸۴ Schulhof ۲ مارس ۱۹۴۳
۲۳۸۵ Mustel ۱۱ نوامبر ۱۹۶۹
۲۳۸۶ Nikonov ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۳۸۷ Xi'an ۱۷ مارس ۱۹۷۵
۲۳۸۸ Gase ۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۳۸۹ Dibaj ۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۳۹۰ Nezarka ۱۴ اوت ۱۹۸۰
۲۳۹۱ Tomita ۹ ژانویه ۱۹۵۷
۲۳۹۱ Tomita MN۱
۲۳۹۳ Suzuki ۱۷ نوامبر ۱۹۵۵
۲۳۹۴ Nadeev ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۳۹۵ Aho ۱۷ مارس ۱۹۷۷
۲۳۹۶ Kochi ۹ فوریه ۱۹۸۱
۲۳۹۷ Lappajarvi ۲۲ فوریه ۱۹۳۸
۲۳۹۸ Jilin ۲۴ اکتبر ۱۹۶۵
۲۳۹۹ Terradas ۱۷ ژوئن ۱۹۷۱
۲۴۰۰ Derevskaya ۱۷ مه ۱۹۷۲
۲۴۰۱ Aehlita ۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۴۰۲ Satpaev ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۹
۲۴۰۳ Sumava ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۴۰۴ Antarctica ۱ اکتبر ۱۹۸۰
۲۴۰۵ Welch ۱۸ اکتبر ۱۹۶۳
۲۴۰۶ Orelskaya ۲۰ اوت ۱۹۶۶
۲۴۰۷ Haug ۲۷ فوریه ۱۹۷۳
۲۴۰۸ Astapovich ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۴۰۹ Chapman ۱۷ اکتبر ۱۹۷۹
۲۴۱۰ Morrison ۳ ژانویه ۱۹۸۱
۲۴۱۱ Zellner ۳ مه ۱۹۸۱
۲۴۱۲ Wil ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۴۱۲ Wil ۶۸۱۶
۲۴۱۴ Vibeke ۱۸ اکتبر ۱۹۳۱
۲۴۱۵ Ganesa ۲۸ اکتبر ۱۹۷۸
۲۴۱۶ Sharonov ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۹
۲۴۱۷ McVittie ۱۵ فوریه ۱۹۶۴
۲۴۱۸ Voskovec-Werich ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۲۴۱۹ Moldavia ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۴۲۰ Ciurlionis ۳ اکتبر ۱۹۷۵
۲۴۲۱ Nininger ۱۷ اکتبر ۱۹۷۹
۲۴۲۲ Perovskaya ۲۸ آوریل ۱۹۶۸
۲۴۲۳ Ibarruri ۱۴ ژوئیه ۱۹۷۲
۲۴۲۴ Tautenburg ۲۷ اکتبر ۱۹۷۳
۲۴۲۵ Shenzhen ۱۷ مارس ۱۹۷۵
۲۴۲۶ Simonov ۲۶ مه ۱۹۷۶
۲۴۲۷ Kobzar ۲۰ دسامبر ۱۹۷۶
۲۴۲۸ Kamenyar ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۴۲۹ Schurer ۱۲ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۲۹ Schurer VC
۲۴۳۱ Skovoroda ۸ اوت ۱۹۷۸
۲۴۳۲ Soomana ۳۰ مارس ۱۹۸۱
۲۴۳۳ Sootiyo ۵ آوریل ۱۹۸۱
۲۴۳۴ Bateson ۲۷ مه ۱۹۸۱
۲۴۳۵ Horemheb ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۳۶ Hatshepsut ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۳۷ Amnestia ۱۴ سپتامبر ۱۹۴۲
۲۴۳۸ Oleshko ۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۴۳۹ Ulugbek ۲۱ اوت ۱۹۷۷
۲۴۴۰ Educatio ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۴۴۱ Hibbs ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۴۴۲ Corbett ۳ اکتبر ۱۹۸۰
۲۴۴۳ Tomeileen ۲۴ ژانویه ۱۹۰۶
۲۴۴۴ Lederle ۵ فوریه ۱۹۳۴
۲۴۴۵ Blazhko ۳ اکتبر ۱۹۳۵
۲۴۴۶ Lunacharsky ۱۴ اکتبر ۱۹۷۱
۲۴۴۷ Kronstadt ۳۱ اوت ۱۹۷۳
۲۴۴۸ Sholokhov ۱۸ ژانویه ۱۹۷۵
۲۴۴۹ Kenos ۸ آوریل ۱۹۷۸
۲۴۵۰ Ioannisiani ۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۴۵۱ Dollfus ۲ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۴۵۲ Lyot ۳۰ مارس ۱۹۸۱
۲۴۵۳ Wabash ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱
۲۴۵۳ Wabash SS
۲۴۵۵ Somville ۵ اکتبر ۱۹۵۰
۲۴۵۶ Palamedes ۳۰ ژانویه ۱۹۶۶
۲۴۵۷ Rublyov ۳ اکتبر ۱۹۷۵
۲۴۵۸ Veniakaverin ۱۱ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۴۵۹ Spellmann ۱۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۴۶۰ Mitlincoln ۱ اکتبر ۱۹۸۰
۲۴۶۱ Clavel ۵ مارس ۱۹۸۱
۲۴۶۲ Nehalennia ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۶۳ Sterpin ۱۰ مارس ۱۹۳۴
۲۴۶۴ Nordenskiold ۱۹ ژانویه ۱۹۳۹
۲۴۶۵ Wilson ۲ اوت ۱۹۴۹
۲۴۶۶ Golson ۷ سپتامبر ۱۹۵۹
۲۴۶۷ Kollontai ۱۴ اوت ۱۹۶۶
۲۴۶۸ Repin ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۴۶۹ Tadjikistan ۲۷ آوریل ۱۹۷۰
۲۴۷۰ Agematsu ۲۲ اکتبر ۱۹۷۶
۲۴۷۱ Ultrajectum ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۴۷۲ Bradman ۲۷ فوریه ۱۹۷۳
۲۴۷۳ Heyerdahl ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۴۷۴ Ruby ۱۴ اوت ۱۹۷۹
۲۴۷۵ Semenov ۸ اکتبر ۱۹۷۲
۲۴۷۶ Andersen ۲ مه ۱۹۷۶
۲۴۷۷ Biryukov ۱۴ اوت ۱۹۷۷
۲۴۷۸ Tokai ۴ مه ۱۹۸۱
۲۴۷۹ Sodankyla ۶ فوریه ۱۹۴۲
۲۴۸۰ Papanov ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۴۸۱ Burgi ۱۸ اکتبر ۱۹۷۷
۲۴۸۲ Perkin ۱۳ فوریه ۱۹۸۰
۲۴۸۳ Guinevere ۱۷ اوت ۱۹۲۸
۲۴۸۴ Parenago ۷ اکتبر ۱۹۲۸
۲۴۸۵ Scheffler ۲۹ ژانویه ۱۹۳۲
۲۴۸۶ Metsahovi ۲۲ مارس ۱۹۳۹
۲۴۸۷ Juhani ۸ سپتامبر ۱۹۴۰
۲۴۸۸ Bryan ۲۳ اکتبر ۱۹۵۲
۲۴۸۹ Suvorov ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵
۲۴۹۰ Bussolini ۳ ژانویه ۱۹۷۶
۲۴۹۱ Tvashtri ۱۵ فوریه ۱۹۷۷
۲۴۹۲ Kutuzov ۱۴ ژوئیه ۱۹۷۷
۲۴۹۳ Elmer ۱ دسامبر ۱۹۷۸
۲۴۹۴ Inge ۴ ژوئن ۱۹۸۱
۲۴۹۵ Noviomagum ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۴۹۶ Fernandus ۸ اکتبر ۱۹۵۳
۲۴۹۷ Kulikovskij ۱۴ اوت ۱۹۷۷
۲۴۹۸ Tsesevich ۲۳ اوت ۱۹۷۷
۲۴۹۹ Brunk ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۵۰۰ Alascattalo ۲ آوریل ۱۹۲۶
۲۵۰۱ Lohja ۱۴ آوریل ۱۹۴۲
۲۵۰۲ Nummela ۳ مارس ۱۹۴۳
۲۵۰۳ Liaoning ۱۶ اکتبر ۱۹۶۵
۲۵۰۴ Gaviola ۶ مه ۱۹۶۷
۲۵۰۵ Hebei ۳۱ اکتبر ۱۹۷۵
۲۵۰۶ Pirogov ۲۶ اوت ۱۹۷۶
۲۵۰۷ Bobone ۱۸ نوامبر ۱۹۷۶
۲۵۰۸ Alupka ۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۵۰۹ Chukotka ۱۴ ژوئیه ۱۹۷۷
۲۵۱۰ Shandong ۱۰ اکتبر ۱۹۷۹
۲۵۱۱ Patterson ۱۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۵۱۲ Tavastia ۳ آوریل ۱۹۴۰
۲۵۱۳ Baetsle ۱۹ سپتامبر ۱۹۵۰
۲۵۱۴ Taiyuan ۸ اکتبر ۱۹۶۴
۲۵۱۵ Gansu ۹ اکتبر ۱۹۶۴
۲۵۱۶ Roman ۶ نوامبر ۱۹۶۴
۲۵۱۷ Orma ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۸
۲۵۱۸ Rutllant ۲۲ مارس ۱۹۷۴
۲۵۱۹ Annagerman ۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۵۲۰ Novorossijsk ۲۶ اوت ۱۹۷۶
۲۵۲۱ Heidi ۲۸ فوریه ۱۹۷۹
۲۵۲۲ Triglav ۶ اوت ۱۹۸۰
۲۵۲۳ Ryba ۶ اوت ۱۹۸۰
۲۵۲۴ Budovicium ۲۸ اوت ۱۹۸۱
۲۵۲۵ O'Steen ۲ نوامبر ۱۹۸۱
۲۵۲۶ Alisary ۱۹ مه ۱۹۷۹
۲۵۲۷ Gregory ۳ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۵۲۸ Mohler ۸ اکتبر ۱۹۵۳
۲۵۲۸ Mohler QL۲
۲۵۳۰ Shipka ۹ ژوئیه ۱۹۷۸
۲۵۳۱ Cambridge ۱۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۵۳۲ Sutton ۹ اکتبر ۱۹۸۰
۲۵۳۳ Fechtig ۳ نوامبر ۱۹۰۵
۲۵۳۴ Houzeau ۲ نوامبر ۱۹۳۱
۲۵۳۵ Hameenlinna ۱۷ فوریه ۱۹۳۹
۲۵۳۶ Kozyrev ۱۵ اوت ۱۹۳۹
۲۵۳۷ Gilmore ۴ سپتامبر ۱۹۵۱
۲۵۳۸ Vanderlinden ۳۰ اکتبر ۱۹۵۴
۲۵۳۹ Ningxia ۸ اکتبر ۱۹۶۴
۲۵۴۰ Blok ۱۳ اکتبر ۱۹۷۱
۲۵۴۱ Edebono ۲۷ فوریه ۱۹۷۳
۲۵۴۲ Calpurnia ۱۱ فوریه ۱۹۸۰
۲۵۴۳ Machado ۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۵۴۴ Gubarev ۶ اوت ۱۹۸۰
۲۵۴۵ Verbiest ۲۶ ژانویه ۱۹۳۳
۲۵۴۶ Libitina ۲۳ مارس ۱۹۵۰
۲۵۴۷ Hubei ۹ اکتبر ۱۹۶۴
۲۵۴۸ Leloir ۱۶ فوریه ۱۹۷۵
۲۵۴۹ Baker ۲۳ اکتبر ۱۹۷۶
۲۵۵۰ Houssay ۲۱ اکتبر ۱۹۷۶
۲۵۵۱ Decabrina ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۵۵۲ Remek ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۵۵۳ Viljev ۲۹ مارس ۱۹۷۹
۲۵۵۴ Skiff ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۰
۲۵۵۵ Thomas ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۰
۲۵۵۶ Louise ۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۵۵۷ Putnam ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۵۵۸ Viv ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۵۵۹ Svoboda ۲۳ اکتبر ۱۹۸۱
۲۵۶۰ Siegma ۱۴ فوریه ۱۹۳۲
۲۵۶۱ Margolin ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۵۶۲ Chaliapin ۲۷ مارس ۱۹۷۳
۲۵۶۳ Boyarchuk ۲۲ مارس ۱۹۷۷
۲۵۶۴ Kayala ۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۵۶۵ Grogler ۱۲ اکتبر ۱۹۷۷
۲۵۶۶ Kirghizia ۲۹ مارس ۱۹۷۹
۲۵۶۷ Elba ۱۹ مه ۱۹۷۹
۲۵۶۸ Maksutov ۱۳ آوریل ۱۹۸۰
۲۵۶۹ Madeline ۱۸ ژوئن ۱۹۸۰
۲۵۷۰ Porphyro ۶ اوت ۱۹۸۰
۲۵۷۱ Geisei ۲۳ اکتبر ۱۹۸۱
۲۵۷۲ Annschnell ۱۷ فوریه ۱۹۵۰
۲۵۷۲ Annschnell EN
۲۵۷۴ Ladoga ۲۲ اکتبر ۱۹۶۸
۲۵۷۵ Bulgaria ۴ اوت ۱۹۷۰
۲۵۷۶ Yesenin ۱۷ اوت ۱۹۷۴
۲۵۷۷ Litva ۱۲ مارس ۱۹۷۵
۲۵۷۸ Saint-Exupery ۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۵۷۹ Spartacus ۱۴ اوت ۱۹۷۷
۲۵۸۰ Smilevskia ۱۸ اوت ۱۹۷۷
۲۵۸۱ Radegast ۱۱ نوامبر ۱۹۸۰
۲۵۸۲ Harimaya-Bashi ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۵۸۳ Fatyanov ۳ دسامبر ۱۹۷۵
۲۵۸۴ Turkmenia ۲۳ مارس ۱۹۷۹
۲۵۸۵ Irpedina ۲۱ ژوئیه ۱۹۷۹
۲۵۸۶ Matson ۱۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۵۸۷ Gardner ۱۷ ژوئیه ۱۹۸۰
۲۵۸۸ Flavia ۲ نوامبر ۱۹۸۱
۲۵۸۹ Daniel ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۲۵۹۰ Mourao ۲۲ مه ۱۹۸۰
۲۵۹۱ Dworetsky ۲ اوت ۱۹۴۹
۲۵۹۲ Hunan ۳۰ ژانویه ۱۹۶۶
۲۵۹۳ Buryatia ۲ آوریل ۱۹۷۶
۲۵۹۴ Acamas ۴ اکتبر ۱۹۷۸
۲۵۹۵ Gudiachvili ۱۹ مه ۱۹۷۹
۲۵۹۵ Gudiachvili KN
۲۵۹۷ Arthur ۸ اوت ۱۹۸۰
۲۵۹۸ Merlin ۷ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۵۹۹ Veseli ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۶۰۰ Lumme ۹ نوامبر ۱۹۸۰
۲۶۰۱ Bologna ۸ دسامبر ۱۹۸۰
۲۶۰۲ Moore ۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۲۶۰۳ Taylor ۳۰ ژانویه ۱۹۸۲
۲۶۰۴ Marshak ۱۳ ژوئن ۱۹۷۲
۲۶۰۵ Sahade ۱۶ اوت ۱۹۷۴
۲۶۰۶ Odessa ۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۶۰۷ Yakutia ۱۴ ژوئیه ۱۹۷۷
۲۶۰۸ Seneca ۱۷ فوریه ۱۹۷۸
۲۶۰۹ Kiril-Metodi ۹ اوت ۱۹۷۸
۲۶۱۰ Tuva ۵ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۶۱۱ Boyce ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۶۱۲ Kathryn ۲۸ فوریه ۱۹۷۹
۲۶۱۳ Plzen ۳۰ اوت ۱۹۷۹
۲۶۱۴ Torrence ۱۱ ژوئن ۱۹۸۰
۲۶۱۵ Saito ۴ سپتامبر ۱۹۵۱
۲۶۱۶ Lesya ۲۸ اوت ۱۹۷۰
۲۶۱۷ Jiangxi ۲۶ نوامبر ۱۹۷۵
۲۶۱۸ Coonabarabran ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۶۱۸ Coonabarabran MZ۳
۲۶۲۰ Santana ۳ اکتبر ۱۹۸۰
۲۶۲۱ Goto ۹ فوریه ۱۹۸۱
۲۶۲۲ Bolzano ۹ فوریه ۱۹۸۱
۲۶۲۳ Zech ۲۲ سپتامبر ۱۹۱۹
۲۶۲۴ Samitchell ۷ سپتامبر ۱۹۶۲
۲۶۲۴ Samitchell JQ۲
۲۶۲۶ Belnika ۸ اوت ۱۹۷۸
۲۶۲۷ Churyumov ۸ اوت ۱۹۷۸
۲۶۲۸ Kopal ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۶۲۹ Rudra ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۶۳۰ Hermod ۱۴ اکتبر ۱۹۸۰
۲۶۳۱ Zhejiang ۷ اکتبر ۱۹۸۰
۲۶۳۲ Guizhou ۶ نوامبر ۱۹۸۰
۲۶۳۳ Bishop ۲۴ نوامبر ۱۹۸۱
۲۶۳۳ Bishop DL
۲۶۳۵ Huggins ۲۱ فوریه ۱۹۸۲
۲۶۳۶ Lassell ۲۰ فوریه ۱۹۸۲
۲۶۳۷ Bobrovnikoff ۲۲ سپتامبر ۱۹۱۹
۲۶۳۸ Gadolin ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۹
۲۶۳۹ Planman ۹ آوریل ۱۹۴۰
۲۶۴۰ Hallstrom ۱۸ مارس ۱۹۴۱
۲۶۴۱ Lipschutz ۴ آوریل ۱۹۴۹
۲۶۴۲ Vesale ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۱
۲۶۴۳ Bernhard ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۶۴۳ Bernhard SO۲
۲۶۴۳ Bernhard QD
۲۶۴۶ Abetti ۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۶۴۷ Sova ۲۹ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۶۴۸ Owa ۸ نوامبر ۱۹۸۰
۲۶۴۹ Oongaq ۲۹ نوامبر ۱۹۸۰
۲۶۵۰ Elinor ۱۴ مارس ۱۹۳۱
۲۶۵۱ Karen ۲۸ اوت ۱۹۴۹
۲۶۵۲ Yabuuti ۷ آوریل ۱۹۵۳
۲۶۵۳ Principia ۴ نوامبر ۱۹۶۴
۲۶۵۴ Ristenpart ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۸
۲۶۵۵ Guangxi ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴
۲۶۵۶ Evenkia ۲۵ آوریل ۱۹۷۹
۲۶۵۷ Bashkiria ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۶۵۸ Gingerich ۱۳ فوریه ۱۹۸۰
۲۶۵۹ Millis ۵ مه ۱۹۸۱
۲۶۶۰ Wasserman ۲۱ مارس ۱۹۸۲
۲۶۶۱ Bydzovsky ۲۳ مارس ۱۹۸۲
۲۶۶۲ Kandinsky ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۶۳ Miltiades ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۶۶۴ Everhart ۷ سپتامبر ۱۹۳۴
۲۶۶۵ Schrutka ۲۴ فوریه ۱۹۳۸
۲۶۶۶ Gramme ۸ اکتبر ۱۹۵۱
۲۶۶۷ Oikawa ۳۰ اکتبر ۱۹۶۷
۲۶۶۸ Tataria ۲۶ اوت ۱۹۷۶
۲۶۶۹ Shostakovich ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۶۷۰ Chuvashia ۱۴ اوت ۱۹۷۷
۲۶۷۱ Abkhazia ۲۱ اوت ۱۹۷۷
۲۶۷۲ Pisek ۳۱ مه ۱۹۷۹
۲۶۷۳ Lossignol ۲۲ مه ۱۹۸۰
۲۶۷۴ Pandarus ۲۷ ژانویه ۱۹۸۲
۲۶۷۵ Tolkien ۱۴ آوریل ۱۹۸۲
۲۶۷۶ Aarhus ۲۵ اوت ۱۹۳۳
۲۶۷۷ Joan ۲۵ مارس ۱۹۳۵
۲۶۷۸ Aavasaksa ۲۴ فوریه ۱۹۳۸
۲۶۷۹ Kittisvaara ۷ اکتبر ۱۹۳۹
۲۶۸۰ Mateo ۱ ژوئیه ۱۹۷۵
۲۶۸۱ Ostrovskij ۲ نوامبر ۱۹۷۵
۲۶۸۲ Soromundi ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۲۶۸۳ Brian ۱۰ ژانویه ۱۹۸۱
۲۶۸۴ Douglas ۳ ژانویه ۱۹۸۱
۲۶۸۵ Masursky ۳ مه ۱۹۸۱
۲۶۸۵ Masursky JW۱
۲۶۸۷ Tortali ۱۸ آوریل ۱۹۸۲
۲۶۸۸ Halley ۲۵ آوریل ۱۹۸۲
۲۶۸۹ Bruxelles ۳ فوریه ۱۹۳۵
۲۶۹۰ Ristiina ۲۴ فوریه ۱۹۳۸
۲۶۹۱ Sersic ۱۸ مه ۱۹۷۴
۲۶۹۲ Chkalov ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۶۹۳ Yan'an ۳ نوامبر ۱۹۷۷
۲۶۹۳ Yan'an QL۱
۲۶۹۵ Christabel ۱۷ اکتبر ۱۹۷۹
۲۶۹۶ Magion ۱۶ آوریل ۱۹۸۰
۲۶۹۷ Albina ۹ اکتبر ۱۹۶۹
۲۶۹۸ Azerbajdzhan ۱۱ اکتبر ۱۹۷۱
۲۶۹۹ Kalinin ۱۶ دسامبر ۱۹۷۶
۲۷۰۰ Baikonur ۲۰ دسامبر ۱۹۷۶
۲۷۰۱ Cherson ۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۰۲ Batrakov ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۰۳ Rodari ۲۹ مارس ۱۹۷۹
۲۷۰۳ Rodari MR۴
۲۷۰۵ Wu ۹ اکتبر ۱۹۸۰
۲۷۰۶ Borovsky ۱۱ نوامبر ۱۹۸۰
۲۷۰۷ Ueferji ۲۸ اوت ۱۹۸۱
۲۷۰۸ Burns ۲۴ نوامبر ۱۹۸۱
۲۷۰۹ Sagan ۲۱ مارس ۱۹۸۲
۲۷۱۰ Veverka ۲۳ مارس ۱۹۸۲
۲۷۱۱ Aleksandrov ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۷۱۲ Keaton ۲۹ دسامبر ۱۹۳۷
۲۷۱۳ Luxembourg ۱۹ فوریه ۱۹۳۸
۲۷۱۴ Matti ۵ آوریل ۱۹۳۸
۲۷۱۵ Mielikki ۲۲ اکتبر ۱۹۳۸
۲۷۱۶ Tuulikki ۷ اکتبر ۱۹۳۹
۲۷۱۷ Tellervo ۲۹ نوامبر ۱۹۴۰
۲۷۱۸ Handley ۳۰ ژوئیه ۱۹۵۱
۲۷۱۹ Suzhou ۲۲ سپتامبر ۱۹۶۵
۲۷۱۹ Suzhou RV۳
۲۷۲۱ Vsekhsvyatskij ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۲۲ Abalakin ۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۷۲۳ Gorshkov ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۷۲۴ Orlov ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۲۴ Orlov VG۳
۲۷۲۶ Kotelnikov ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۷۲۷ Paton ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۷۲۸ Yatskiv ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۷۲۹ Urumqi ۱۸ اکتبر ۱۹۷۹
۲۷۳۰ Barks ۳۰ اوت ۱۹۸۱
۲۷۳۱ Cucula ۲۱ مه ۱۹۸۲
۲۷۳۲ Witt ۱۹ مارس ۱۹۲۶
۲۷۳۳ Hamina ۲۲ فوریه ۱۹۳۸
۲۷۳۴ Hasek ۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۷۳۵ Ellen ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۷۳۶ Ops ۲۳ ژوئیه ۱۹۷۹
۲۷۳۷ Kotka ۲۲ فوریه ۱۹۳۸
۲۷۳۸ Viracocha ۱۲ مارس ۱۹۴۰
۲۷۳۹ Taguacipa ۱۷ اکتبر ۱۹۵۲
۲۷۴۰ Tsoj ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۷۴۱ Valdivia ۱ دسامبر ۱۹۷۵
۲۷۴۲ Gibson ۶ مه ۱۹۸۱
۲۷۴۳ Chengdu ۲۱ نوامبر ۱۹۶۵
۲۷۴۴ Birgitta ۴ سپتامبر ۱۹۷۵
۲۷۴۴ Birgitta SR۱۰
۲۷۴۶ Hissao ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۷۴۶ Hissao DW
۲۷۴۶ Hissao JF۲
۲۷۴۹ Walterhorn ۱۱ اکتبر ۱۹۳۷
۲۷۵۰ Loviisa ۳۰ دسامبر ۱۹۴۰
۲۷۵۱ Campbell ۷ سپتامبر ۱۹۶۲
۲۷۵۱ Campbell SP
۲۷۵۳ Duncan ۱۸ فوریه ۱۹۶۶
۲۷۵۴ Efimov ۱۳ اوت ۱۹۶۶
۲۷۵۵ Avicenna ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۷۵۶ Dzhangar ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۷۵۷ Crisser ۱۱ نوامبر ۱۹۷۷
۲۷۵۸ Cordelia ۱ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۵۹ Idomeneus ۱۴ آوریل ۱۹۸۰
۲۷۶۰ Kacha ۸ اکتبر ۱۹۸۰
۲۷۶۱ Eddington ۱ ژانویه ۱۹۸۱
۲۷۶۲ Fowler ۱۴ ژانویه ۱۹۸۱
۲۷۶۳ Jeans ۲۴ ژوئیه ۱۹۸۲
۲۷۶۴ Moeller ۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۷۶۵ Dinant ۴ مارس ۱۹۸۱
۲۷۶۶ Leeuwenhoek ۲۳ مارس ۱۹۸۲
۲۷۶۷ Takenouchi ۳۰ اکتبر ۱۹۶۷
۲۷۶۸ Gorky ۶ سپتامبر ۱۹۷۲
۲۷۶۹ Mendeleev ۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۷۷۰ Tsvet ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۷۷۱ Polzunov ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۷۲ Dugan ۱۴ دسامبر ۱۹۷۹
۲۷۷۳ Brooks ۶ مه ۱۹۸۱
۲۷۷۴ Tenojoki ۳ اکتبر ۱۹۴۲
۲۷۷۵ Odishaw ۱۴ اکتبر ۱۹۵۳
۲۷۷۶ Baikal ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۶
۲۷۷۷ Shukshin ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۷۷۸ Tangshan ۱۴ دسامبر ۱۹۷۹
۲۷۷۹ Mary ۶ فوریه ۱۹۸۱
۲۷۸۰ Monnig ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۷۸۱ Kleczek ۱۹ اوت ۱۹۸۲
۲۷۸۲ Leonidas ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۸۳ Chernyshevskij ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۷۸۴ Domeyko ۱۵ آوریل ۱۹۷۵
۲۷۸۵ Sedov ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۷۸۶ Grinevia ۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۸۷ Tovarishch ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۷۸۸ Andenne ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۷۸۹ Foshan ۶ دسامبر ۱۹۵۶
۲۷۹۰ Needham ۱۹ اکتبر ۱۹۶۵
۲۷۹۱ Paradise ۱۳ فوریه ۱۹۷۷
۲۷۹۲ Ponomarev ۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۷۹۳ Valdaj ۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۷۹۴ Kulik ۸ اوت ۱۹۷۸
۲۷۹۵ Lepage ۱۶ دسامبر ۱۹۷۹
۲۷۹۶ Kron ۱۳ مارس ۱۹۸۰
۲۷۹۷ Teucer ۴ ژوئن ۱۹۸۱
۲۷۹۸ Vergilius ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۷۹۹ Justus ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۰۰ Ovidius ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۰۱ Huygens ۲۸ سپتامبر ۱۹۳۵
۲۸۰۲ Weisell ۱۹ ژانویه ۱۹۳۹
۲۸۰۳ Vilho ۲۹ نوامبر ۱۹۴۰
۲۸۰۴ Yrjo ۱۹ آوریل ۱۹۴۱
۲۸۰۵ Kalle ۱۵ اکتبر ۱۹۴۱
۲۸۰۶ Graz ۷ آوریل ۱۹۵۳
۲۸۰۶ Graz TH۶
۲۸۰۸ Belgrano ۲۳ آوریل ۱۹۷۶
۲۸۰۹ Vernadskij ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۸۰۹ Vernadskij RU۵
۲۸۱۱ Stremchovi ۱۰ مه ۱۹۸۰
۲۸۱۲ Scaltriti ۳۰ مارس ۱۹۸۱
۲۸۱۳ Zappala ۲۴ نوامبر ۱۹۸۱
۲۸۱۴ Vieira ۱۸ مارس ۱۹۸۲
۲۸۱۵ Soma ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۲
۲۸۱۶ Pien ۲۲ سپتامبر ۱۹۸۲
۲۸۱۷ Perec ۱۷ اکتبر ۱۹۸۲
۲۸۱۸ Juvenalis ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۱۹ Ensor ۲۰ اکتبر ۱۹۳۳
۲۸۲۰ Iisalmi ۸ سپتامبر ۱۹۴۲
۲۸۲۱ Slavka ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۸۲۲ Sacajawea ۱۴ مارس ۱۹۸۰
۲۸۲۲ Sacajawea ۲۰۱۰
۲۸۲۴ Franke ۴ فوریه ۱۹۳۴
۲۸۲۵ Crosby ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۸
۲۸۲۶ Ahti ۱۸ اکتبر ۱۹۳۹
۲۸۲۷ Vellamo ۱۱ فوریه ۱۹۴۲
۲۸۲۸ Iku-Turso ۱۸ فوریه ۱۹۴۲
۲۸۲۹ Bobhope ۹ اوت ۱۹۴۸
۲۸۳۰ Greenwich ۱۴ آوریل ۱۹۸۰
۲۸۳۱ Stevin ۱۷ سپتامبر ۱۹۳۰
۲۸۳۲ Lada ۶ مارس ۱۹۷۵
۲۸۳۳ Radishchev ۹ اوت ۱۹۷۸
۲۸۳۳ Radishchev TB۴
۲۸۳۵ Ryoma ۲۰ نوامبر ۱۹۸۲
۲۸۳۶ Sobolev ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸
۲۸۳۷ Griboedov ۱۳ اکتبر ۱۹۷۱
۲۸۳۸ Takase ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۲۸۳۹ Annette ۵ اکتبر ۱۹۲۹
۲۸۴۰ Kallavesi ۱۵ اکتبر ۱۹۴۱
۲۸۴۱ Puijo ۲۶ فوریه ۱۹۴۳
۲۸۴۲ Unsold ۲۵ ژوئیه ۱۹۵۰
۲۸۴۳ Yeti ۷ دسامبر ۱۹۷۵
۲۸۴۴ Hess ۳ مه ۱۹۸۱
۲۸۴۵ Franklinken ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۱
۲۸۴۶ Ylppo ۱۲ فوریه ۱۹۴۲
۲۸۴۷ Parvati ۱ فوریه ۱۹۵۹
۲۸۴۸ ASP ۸ نوامبر ۱۹۵۹
۲۸۴۹ Shklovskij ۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۸۵۰ Mozhaiskij ۲ اکتبر ۱۹۷۸
۲۸۵۱ Harbin ۳۰ اکتبر ۱۹۷۸
۲۸۵۲ Declercq ۲۳ اوت ۱۹۸۱
۲۸۵۳ Harvill ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۳
۲۸۵۴ Rawson ۶ مه ۱۹۶۴
۲۸۵۵ Bastian ۱۰ اکتبر ۱۹۳۱
۲۸۵۶ Roser ۱۴ آوریل ۱۹۳۳
۲۸۵۷ NOT ۱۷ فوریه ۱۹۴۲
۲۸۵۸ Carlosporter ۱ دسامبر ۱۹۷۵
۲۸۵۹ Paganini ۵ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۸۶۰ Pasacentennium ۸ اکتبر ۱۹۷۸
۲۸۶۱ Lambrecht ۳ نوامبر ۱۹۸۱
۲۸۶۲ Vavilov ۱۵ مه ۱۹۷۷
۲۸۶۲ Vavilov QG۲
۲۸۶۴ Soderblom ۱۲ ژانویه ۱۹۸۳
۲۸۶۵ Laurel ۳۱ ژوئیه ۱۹۳۵
۲۸۶۶ Hardy ۷ اکتبر ۱۹۶۱
۲۸۶۷ Steins ۴ نوامبر ۱۹۶۹
۲۸۶۸ Upupa ۳۰ اکتبر ۱۹۷۲
۲۸۶۹ Nepryadva ۷ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۸۷۰ Haupt ۴ ژوئن ۱۹۸۱
۲۸۷۱ Schober ۳۰ اوت ۱۹۸۱
۲۸۷۲ Gentelec ۵ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۸۷۳ Binzel ۲۸ مارس ۱۹۸۲
۲۸۷۳ Binzel TH
۲۸۷۵ Lagerkvist ۱۱ فوریه ۱۹۸۳
۲۸۷۶ Aeschylus ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۸۷۷ Likhachev ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۸۷۸ Panacea ۷ سپتامبر ۱۹۸۰
۲۸۷۹ Shimizu ۱۴ فوریه ۱۹۳۲
۲۸۸۰ Nihondaira ۸ فوریه ۱۹۸۳
۲۸۸۱ Meiden ۱۲ ژانویه ۱۹۸۳
۲۸۸۲ Tedesco ۲۶ ژوئیه ۱۹۸۱
۲۸۸۳ Barabashov ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۸۸۴ Reddish ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۸۸۵ Palva ۷ اکتبر ۱۹۳۹
۲۸۸۶ Tinkaping ۲۰ دسامبر ۱۹۶۵
۲۸۸۷ Krinov ۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۸۸۸ Hodgson ۱۳ اکتبر ۱۹۸۲
۲۸۸۹ Brno ۱۷ نوامبر ۱۹۸۱
۲۸۹۰ Vilyujsk ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۸۹۱ McGetchin ۱۸ ژوئن ۱۹۸۰
۲۸۹۲ Filipenko ۱۳ ژانویه ۱۹۸۳
۲۸۹۳ Peiroos ۳۰ اوت ۱۹۷۵
۲۸۹۴ Kakhovka ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۸۹۵ Memnon ۱۰ ژانویه ۱۹۸۱
۲۸۹۶ Preiss ۱۵ سپتامبر ۱۹۳۱
۲۸۹۶ Preiss CK
۲۸۹۸ Neuvo ۲۰ فوریه ۱۹۳۸
۲۸۹۸ Neuvo TR۲
۲۸۹۸ Neuvo AR
۲۹۰۱ Bagehot ۲۷ فوریه ۱۹۷۳
۲۹۰۲ Westerlund ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۲۹۰۳ Zhuhai ۲۳ اکتبر ۱۹۸۱
۲۹۰۴ Millman ۲۰ دسامبر ۱۹۸۱
۲۹۰۵ Plaskett ۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۲۹۰۶ Caltech ۱۳ ژانویه ۱۹۸۳
۲۹۰۷ Nekrasov ۳ اکتبر ۱۹۷۵
۲۹۰۸ Shimoyama ۱۸ نوامبر ۱۹۸۱
۲۹۰۹ Hoshi-no-ie ۹ مه ۱۹۸۳
۲۹۱۰ Yoshkar-Ola ۱۱ اکتبر ۱۹۸۰
۲۹۱۱ Miahelena ۸ آوریل ۱۹۳۸
۲۹۱۲ Lapalma ۱۸ فوریه ۱۹۴۲
۲۹۱۳ Horta ۱۲ اکتبر ۱۹۳۱
۲۹۱۴ Glarnisch ۱۹ سپتامبر ۱۹۶۵
۲۹۱۵ Moskvina ۲۲ اوت ۱۹۷۷
۲۹۱۶ Voronveliya ۸ اوت ۱۹۷۸
۲۹۱۶ Voronveliya RR
۲۹۱۸ Salazar ۹ اکتبر ۱۹۸۰
۲۹۱۹ Dali ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۲۰ Automedon ۳ مه ۱۹۸۱
۲۹۲۱ Sophocles ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۲۲ Dikanʹka ۱ آوریل ۱۹۷۶
۲۹۲۳ Schuyler ۲۲ فوریه ۱۹۷۷
۲۹۲۴ Mitake-mura ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۲۹۲۵ Beatty ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۹۲۶ Caldeira ۲۲ مه ۱۹۸۰
۲۹۲۷ Alamosa ۵ اکتبر ۱۹۸۱
۲۹۲۸ Epstein ۵ آوریل ۱۹۷۶
۲۹۲۹ Harris ۲۴ ژانویه ۱۹۸۲
۲۹۳۰ Euripides ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۳۱ Mayakovsky ۱۶ اکتبر ۱۹۶۹
۲۹۳۲ Kempchinsky ۹ اکتبر ۱۹۸۰
۲۹۳۳ Amber ۱۸ آوریل ۱۹۸۳
۲۹۳۴ Aristophanes ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۳۵ Naerum ۲۴ اکتبر ۱۹۷۶
۲۹۳۶ Nechvile ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۹۳۷ Gibbs ۱۴ ژوئن ۱۹۸۰
۲۹۳۸ Hopi ۱۴ ژوئن ۱۹۸۰
۲۹۳۹ Coconino ۲۱ فوریه ۱۹۸۲
۲۹۴۰ Bacon ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۴۱ Alden ۲۴ دسامبر ۱۹۳۰
۲۹۴۲ Cordie ۲۹ ژانویه ۱۹۳۲
۲۹۴۳ Heinrich ۲۵ اوت ۱۹۳۳
۲۹۴۴ Peyo ۳۱ اوت ۱۹۳۵
۲۹۴۵ Zanstra ۲۸ سپتامبر ۱۹۳۵
۲۹۴۶ Muchachos ۱۵ اکتبر ۱۹۴۱
۲۹۴۷ Kippenhahn ۲۲ اوت ۱۹۵۵
۲۹۴۸ Amosov ۸ اکتبر ۱۹۶۹
۲۹۴۹ Kaverznev ۹ اوت ۱۹۷۰
۲۹۵۰ Rousseau ۹ نوامبر ۱۹۷۴
۲۹۵۱ Perepadin ۱۳ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۹۵۲ Lilliputia ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۹۵۳ Vysheslavia ۲۴ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۹۵۴ Delsemme ۳۰ ژانویه ۱۹۸۲
۲۹۵۵ Newburn ۳۰ ژانویه ۱۹۸۲
۲۹۵۶ Yeomans ۲۸ آوریل ۱۹۸۲
۲۹۵۷ Tatsuo ۵ فوریه ۱۹۳۴
۲۹۵۸ Arpetito ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۹۵۹ Scholl ۴ سپتامبر ۱۹۸۳
۲۹۶۰ Ohtaki ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۲۹۶۱ Katsurahama ۷ دسامبر ۱۹۸۲
۲۹۶۲ Otto ۲۸ دسامبر ۱۹۴۰
۲۹۶۲ Otto VM۱
۲۹۶۴ Jaschek ۱۶ ژوئیه ۱۹۷۴
۲۹۶۵ Surikov ۱۸ ژانویه ۱۹۷۵
۲۹۶۶ Korsunia ۱۳ مارس ۱۹۷۷
۲۹۶۷ Vladisvyat ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۷
۲۹۶۸ Iliya ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۹۶۹ Mikula ۵ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۹۷۰ Pestalozzi ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۲۹۷۱ Mohr ۳۰ دسامبر ۱۹۸۰
۲۹۷۲ Niilo ۷ اکتبر ۱۹۳۹
۲۹۷۳ Paola ۱۰ ژانویه ۱۹۵۱
۲۹۷۴ Holden ۲۳ اوت ۱۹۵۵
۲۹۷۵ Spahr ۸ ژانویه ۱۹۷۰
۲۹۷۶ Lautaro ۲۲ آوریل ۱۹۷۴
۲۹۷۷ Chivilikhin ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۲۹۷۸ Roudebush ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۹۷۹ Murmansk ۲ اکتبر ۱۹۷۸
۲۹۸۰ Cameron ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۸۱ Chagall ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۸۲ Muriel ۶ مه ۱۹۸۱
۲۹۸۳ Poltava ۲ سپتامبر ۱۹۸۱
۲۹۸۴ Chaucer ۳۰ دسامبر ۱۹۸۱
۲۹۸۵ Shakespeare ۱۲ اکتبر ۱۹۸۳
۲۹۸۶ Mrinalini ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۸۷ Sarabhai ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۸۸ Korhonen ۱ مارس ۱۹۴۳
۲۹۸۹ Imago ۲۲ اکتبر ۱۹۷۶
۲۹۹۰ Trimberger ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۹۹۱ Bilbo ۲۱ آوریل ۱۹۸۲
۲۹۹۲ Vondel ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۹۹۳ Wendy ۴ اوت ۱۹۷۰
۲۹۹۴ Flynn ۱۴ اوت ۱۹۷۵
۲۹۹۵ Taratuta ۳۱ اوت ۱۹۷۸
۲۹۹۶ Bowman ۵ سپتامبر ۱۹۵۴
۲۹۹۷ Cabrera ۱۷ ژوئن ۱۹۷۴
۲۹۹۸ Berendeya ۳ اکتبر ۱۹۷۵
۲۹۹۹ Dante ۶ فوریه ۱۹۸۱
۳۰۰۰ Leonardo ۲ مارس ۱۹۸۱

منابع[ویرایش]