فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۰۱–۲۱۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۲۰۰۰۱ - ۲۱۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۲۰۰۰۱ تا ۲۱۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۲۰۰۰۰ 1991 CM ۵ فوریه ۱۹۹۱
۲۰۰۰۲ Tillysmith ۱۰ مارس ۱۹۹۱
۲۰۰۰۳ 1991 EX2 ۱۱ مارس ۱۹۹۱
۲۰۰۰۴ Audrey-Lucienne ۸ آوریل ۱۹۹۱
۲۰۰۰۵ 1991 GL7 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۲۰۰۰۵ 1991 GH۱۱
۲۰۰۰۷ Marybrown ۷ ژوئن ۱۹۹۱
۲۰۰۰۸ 1991 NG3 ۴ ژوئیه ۱۹۹۱
۲۰۰۰۸ 1991 OY ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۱
۲۰۰۱۰ 1991 PN2 ۲ اوت ۱۹۹۱
۲۰۰۱۱ 1991 PD13 ۵ اوت ۱۹۹۱
۲۰۰۱۲ Ranke ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۰۰۱۳ 1991 RT26 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۰۰۱۴ 1991 RM29 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۰۰۱۴ 1991 SR ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۲۰۰۱۶ Rietschel ۸ اکتبر ۱۹۹۱
۲۰۰۱۷ Alixcatherine ۲ اکتبر ۱۹۹۱
۲۰۰۱۸ 1991 UJ2 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۱
۲۰۰۱۹ Yukiotanaka ۲ نوامبر ۱۹۹۱
۲۰۰۱۹ 1991 VT ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۲۰۰۲۱ 1991 VM6 ۶ نوامبر ۱۹۹۱
۲۰۰۲۲ 1991 VO7 ۳ نوامبر ۱۹۹۱
۲۰۰۲۲ 1992 AR ۹ ژانویه ۱۹۹۲
۲۰۰۲۴ Mayremartinez ۳۰ ژانویه ۱۹۹۲
۲۰۰۲۵ 1992 DU7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۲۰۰۲۶ 1992 EP11 ۶ مارس ۱۹۹۲
۲۰۰۲۷ 1992 EY14 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۰۰۲۸ 1992 EZ21 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۰۰۲۹ 1992 EB24 ۲ مارس ۱۹۹۲
۲۰۰۳۰ 1992 EN30 ۱ مارس ۱۹۹۲
۲۰۰۳۰ 1992 OO ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۲
۲۰۰۳۰ 1992 PU ۸ اوت ۱۹۹۲
۲۰۰۳۳ 1992 PR1 ۸ اوت ۱۹۹۲
۲۰۰۳۴ 1992 PK2 ۲ اوت ۱۹۹۲
۲۰۰۳۵ 1992 SA4 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۲۰۰۳۶ 1992 UW1 ۲۱ اکتبر ۱۹۹۲
۲۰۰۳۷ Duke ۲۰ اکتبر ۱۹۹۲
۲۰۰۳۸ 1992 UN5 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۲
۲۰۰۳۸ 1992 WJ ۱۶ نوامبر ۱۹۹۲
۲۰۰۴۰ 1992 WT3 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۲
۲۰۰۴۰ 1992 YH ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲
۲۰۰۴۲ 1993 CK1 ۱۵ فوریه ۱۹۹۳
۲۰۰۴۳ Ellenmacarthur ۲ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۴۴ 1993 FV1 ۲۳ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۴۵ 1993 FV11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۴۶ 1993 FE15 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۴۷ 1993 FD18 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۴۸ 1993 FF19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۴۹ 1993 FZ20 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۵۰ 1993 FO21 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۵۱ 1993 FE26 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۵۲ 1993 FS27 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۵۳ 1993 FK29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۵۴ 1993 FX37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۵۵ 1993 FB47 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۵۶ 1993 FU64 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۲۰۰۵۶ 1993 GC ۱۳ آوریل ۱۹۹۳
۲۰۰۵۸ 1993 OM8 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۲۰۰۵۹ 1993 OY9 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۲۰۰۶۰ Johannforster ۱۵ اوت ۱۹۹۳
۲۰۰۶۱ 1993 QS1 ۱۶ اوت ۱۹۹۳
۲۰۰۶۲ 1993 QB3 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۲۰۰۶۳ 1993 RC4 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۰۰۶۴ 1993 RV4 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۰۰۶۵ 1993 RK5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۲۰۰۶۶ 1993 TM4 ۸ اکتبر ۱۹۹۳
۲۰۰۶۷ 1993 TN24 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۰۰۶۸ 1993 TE34 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۰۰۶۹ 1993 TD37 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۲۰۰۷۰ Koichiyuko ۸ دسامبر ۱۹۹۳
۲۰۰۷۰ 1994 AG ۲ ژانویه ۱۹۹۴
۲۰۰۷۲ 1994 AG1 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۲۰۰۷۳ Yumiko ۹ ژانویه ۱۹۹۴
۲۰۰۷۴ Laskerschueler ۱۴ ژانویه ۱۹۹۴
۲۰۰۷۴ 1994 BX ۱۹ ژانویه ۱۹۹۴
۲۰۰۷۶ 1994 BH1 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۴
۲۰۰۷۷ 1994 CX9 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۲۰۰۷۸ 1994 CO16 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۲۰۰۷۸ 1994 EP ۴ مارس ۱۹۹۴
۲۰۰۸۰ 1994 EO1 ۷ مارس ۱۹۹۴
۲۰۰۸۱ Occhialini ۱۲ مارس ۱۹۹۴
۲۰۰۸۲ 1994 EG7 ۹ مارس ۱۹۹۴
۲۰۰۸۲ 1994 GE ۳ آوریل ۱۹۹۴
۲۰۰۸۴ Buckmaster ۶ آوریل ۱۹۹۴
۲۰۰۸۴ 1994 LC ۱ ژوئن ۱۹۹۴
۲۰۰۸۴ 1994 LW ۱۲ ژوئن ۱۹۹۴
۲۰۰۸۷ 1994 PC7 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۰۰۸۸ 1994 PQ10 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۰۰۸۹ 1994 PA14 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۰۰۹۰ 1994 PN16 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۰۰۹۱ 1994 PK20 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۰۰۹۲ 1994 PL22 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۰۰۹۳ 1994 PN22 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۰۰۹۴ 1994 PS26 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۲۰۰۹۵ 1994 PG35 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۲۰۰۹۵ 1994 TZ ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۲۰۰۹۷ 1994 UL2 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۲۰۰۹۸ 1994 WC2 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۴
۲۰۰۹۹ 1994 WB3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۲۰۰۹۹ 1994 XM ۴ دسامبر ۱۹۹۴
۲۰۱۰۱ 1994 XM2 ۱ دسامبر ۱۹۹۴
۲۰۱۰۲ Takasago ۳۱ ژانویه ۱۹۹۵
۲۰۱۰۲ Takasago JK
۲۰۱۰۲ 1995 OU ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۵
۲۰۱۰۵ 1995 OS1 ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۵
۲۰۱۰۶ Morton ۲۰ اوت ۱۹۹۵
۲۰۱۰۷ Nanyotenmondai ۲۸ اوت ۱۹۹۵
۲۰۱۰۸ 1995 QZ9 ۲۹ اوت ۱۹۹۵
۲۰۱۰۹ Alicelandis ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۱۰ 1995 SS2 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۱۱ 1995 SO5 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۱۲ 1995 SD31 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۱۳ 1995 SL35 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۱۴ 1995 UQ44 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۵
۲۰۱۱۵ 1995 VC1 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۱۶ 1995 VE1 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۱۷ 1995 VN1 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۱۷ 1995 WX ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۱۹ 1995 WC2 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۲۰ Ryugatake ۲۴ نوامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۲۱ 1995 WT7 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۲۲ 1995 WH17 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۲۳ 1995 WD32 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۲۴ 1995 WJ36 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۲۴ 1995 YK ۱۷ دسامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۲۶ 1995 YM9 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۲۷ 1995 YV22 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵
۲۰۱۲۷ 1996 AK ۷ ژانویه ۱۹۹۶
۲۰۱۲۹ 1996 BE1 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۶
۲۰۱۳۰ 1996 BO1 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۲۰۱۳۱ 1996 BP3 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۶
۲۰۱۳۲ 1996 BK13 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۶
۲۰۱۳۳ 1996 CO2 ۱۲ فوریه ۱۹۹۶
۲۰۱۳۴ 1996 GT2 ۸ آوریل ۱۹۹۶
۲۰۱۳۵ Juels ۷ مه ۱۹۹۶
۲۰۱۳۶ Eisenhart ۸ ژوئیه ۱۹۹۶
۲۰۱۳۷ 1996 PX8 ۸ اوت ۱۹۹۶
۲۰۱۳۷ 1996 QP ۱۷ اوت ۱۹۹۶
۲۰۱۳۷ 1996 QU ۱۹ اوت ۱۹۹۶
۲۰۱۴۰ Costitx ۲۳ اوت ۱۹۹۶
۲۰۱۴۱ Markidger ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۴۲ 1996 RC12 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۴۳ 1996 RQ16 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۴۴ 1996 RA33 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۴۵ 1996 SS4 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۴۶ 1996 SM7 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۴۷ 1996 SV7 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۴۷ 1996 TR ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۴۹ 1996 TX3 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۵۰ 1996 TJ6 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۵۱ Utsunomiya ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۵۲ 1996 TQ7 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۵۳ 1996 TC8 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۵۴ 1996 TO10 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۵۵ Utewindolf ۱۳ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۵۶ Herbwindolf ۱۳ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۵۷ 1996 TS18 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۵۸ 1996 TD21 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۵۹ 1996 TM28 ۷ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۶۰ 1996 TH42 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۶۱ 1996 TR66 ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۶۱ 1996 UD ۱۶ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۶۱ 1996 UG ۱۶ اکتبر ۱۹۹۶
۲۰۱۶۴ Janzajic ۹ نوامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۶۵ 1996 VT2 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۶۶ 1996 VQ4 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۶۷ 1996 VX4 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۶۸ 1996 VY4 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۶۹ 1996 VG11 ۴ نوامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۷۰ 1996 VM30 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۷۱ 1996 WC2 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۷۲ 1996 XT16 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۷۳ 1996 XO19 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۷۴ Eisenstein ۱۳ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۷۵ 1996 XJ27 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۷۶ 1996 XK29 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۷۷ 1996 XP29 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۷۸ 1996 XE31 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۷۹ 1996 XX31 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۸۰ 1996 YG1 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۸۱ 1996 YC2 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۶
۲۰۱۸۱ 1997 AS ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۸۳ 1997 AD1 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۸۴ 1997 AM4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۸۵ 1997 AC7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۸۶ 1997 AD8 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۸۷ Janapittichova ۱۴ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۸۸ 1997 AC18 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۸۹ 1997 BS2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۹۰ 1997 BZ2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۹۱ 1997 BS3 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۹۲ 1997 BE4 ۳۱ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۹۳ 1997 BH8 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۹۴ 1997 BH9 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۹۵ 1997 BS9 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۲۰۱۹۶ 1997 CP19 ۱۱ فوریه ۱۹۹۷
۲۰۱۹۷ Enriques ۱۴ فوریه ۱۹۹۷
۲۰۱۹۸ 1997 CL28 ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
۲۰۱۹۸ 1997 DR ۲۸ فوریه ۱۹۹۷
۲۰۲۰۰ Donbacky ۲۸ فوریه ۱۹۹۷
۲۰۲۰۱ 1997 EK6 ۶ مارس ۱۹۹۷
۲۰۲۰۲ 1997 EC25 ۷ مارس ۱۹۹۷
۲۰۲۰۳ 1997 ED25 ۷ مارس ۱۹۹۷
۲۰۲۰۴ Yuudurunosato ۱ مارس ۱۹۹۷
۲۰۲۰۵ 1997 EJ34 ۴ مارس ۱۹۹۷
۲۰۲۰۶ 1997 FA4 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۲۰۲۰۷ 1997 FB4 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۲۰۲۰۸ 1997 FC4 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۲۰۲۰۹ 1997 FE5 ۳۰ مارس ۱۹۹۷
۲۰۲۱۰ 1997 GQ7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۱۱ 1997 GK8 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۱۲ 1997 GR8 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۱۳ 1997 GE20 ۵ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۱۴ 1997 GL21 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۱۵ 1997 GQ26 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۱۶ 1997 GS27 ۹ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۱۷ 1997 GK33 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۱۸ 1997 GT34 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۱۹ 1997 GP36 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۲۰ 1997 GA40 ۷ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۲۱ 1997 HV8 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۲۲ 1997 HP11 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۲۳ 1997 HK16 ۳۰ آوریل ۱۹۹۷
۲۰۲۲۴ 1997 JR13 ۳ مه ۱۹۹۷
۲۰۲۲۵ 1997 MG1 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۷
۲۰۲۲۶ 1997 NG6 ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۷
۲۰۲۲۷ 1997 WS35 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۲۰۲۲۸ Jeanmarcmari ۳ دسامبر ۱۹۹۷
۲۰۲۲۹ 1997 XX4 ۶ دسامبر ۱۹۹۷
۲۰۲۳۰ Blanchard ۶ دسامبر ۱۹۹۷
۲۰۲۳۰ 1997 YK ۱۸ دسامبر ۱۹۹۷
۲۰۲۳۲ 1997 YK2 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۷
۲۰۲۳۳ 1998 AZ6 ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۲۰۲۳۴ Billgibson ۶ ژانویه ۱۹۹۸
۲۰۲۳۵ 1998 BA7 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۲۰۲۳۶ 1998 BZ7 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۲۰۲۳۷ 1998 CC3 ۶ فوریه ۱۹۹۸
۲۰۲۳۸ 1998 DT7 ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۲۰۲۳۹ 1998 DT12 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۲۰۲۴۰ 1998 DC13 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۲۰۲۴۱ 1998 DV23 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۲۰۲۴۲ Sagot ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۲۰۲۴۳ 1998 DB36 ۲۵ فوریه ۱۹۹۸
۲۰۲۴۳ 1998 EF ۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۴۵ 1998 EL5 ۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۴۶ Frappa ۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۴۷ 1998 EB9 ۲ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۴۸ 1998 EE10 ۲ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۴۹ 1998 EM10 ۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۵۰ 1998 EP11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۵۱ 1998 EA12 ۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۵۲ 1998 EY13 ۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۵۳ 1998 EJ21 ۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۵۴ Upice ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۵۵ 1998 FX2 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۵۶ Adolfneckar ۲۳ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۵۷ 1998 FL6 ۱۸ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۵۸ 1998 FF10 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۵۹ Alanhoffman ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۶۰ 1998 FL11 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۶۱ 1998 FM12 ۱۹ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۶۲ 1998 FB14 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۶۳ 1998 FF16 ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۶۴ Chauhan ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۶۵ Yuyinchen ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۶۶ Danielchoi ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۶۷ 1998 FU27 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۶۸ Racollier ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۶۹ 1998 FF28 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۷۰ Phildeutsch ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۷۱ Allygoldberg ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۷۲ Duyha ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۷۳ 1998 FO37 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۷۴ Halperin ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۷۵ 1998 FR41 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۷۶ 1998 FO42 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۷۷ 1998 FL44 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۷۸ Qileihang ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۷۹ Harel ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۸۰ 1998 FQ49 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۸۱ Kathartman ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۸۲ Hedberg ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۸۳ Elizaheller ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۸۴ Andreilevin ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۸۵ Lubin ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۸۶ Michta ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۸۷ Munteanu ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۸۸ Nachbaur ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۸۹ Nettimi ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۹۰ Seanraj ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۹۱ Raumurthy ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۹۲ Eduardreznik ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۹۳ Sirichelson ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۹۴ 1998 FA73 ۲۷ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۹۵ 1998 FF75 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۹۶ Shayestorm ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۹۷ 1998 FQ76 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۹۸ Gordonsu ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۰۲۹۹ 1998 FH78 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۰۰ Arjunsuri ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۰۱ Thakur ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۰۲ Kevinwang ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۰۳ Lindwestrick ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۰۴ Wolfson ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۰۵ Feliciayen ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۰۶ Richarnold ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۰۷ Johnbarnes ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۰۸ 1998 FP109 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۰۹ Batalden ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۱۰ 1998 FD117 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۱۱ Nancycarter ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۱۲ Danahy ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۱۳ Fredrikson ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۱۴ Johnharrison ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۱۵ 1998 FD130 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۱۶ Jerahalpern ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۱۷ Hendrickson ۲۹ مارس ۱۹۹۸
۲۰۳۱۷ 1998 GZ ۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۱۹ 1998 GK1 ۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۲۰ 1998 GH8 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۲۱ Lightdonovan ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۲۲ 1998 HZ20 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۲۳ Tomlindstom ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۲۴ Johnmahoney ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۲۵ 1998 HO27 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۲۶ 1998 HG37 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۲۷ 1998 HQ39 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۲۸ 1998 HS42 ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۲۹ Manfro ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۳۰ Manwell ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۳۱ Bijemarks ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۳۲ 1998 HO49 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۳۳ Johannhuth ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۳۴ Glewitsky ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۳۵ Charmartell ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۳۶ Gretamills ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۳۷ Naeve ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۳۸ Elainepappas ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۳۹ Eileenreed ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۴۰ Susanruder ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۴۱ Alanstack ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۴۲ Trinh ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۴۳ Vaccariello ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۴۴ 1998 HF103 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۴۵ Davidvito ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۴۶ 1998 HZ114 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۴۷ Wunderlich ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۴۸ 1998 HK122 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۴۹ 1998 HU123 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۵۰ 1998 HV125 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۵۱ Kaborchardt ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۵۲ Pinakibose ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۵۳ 1998 HD129 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۵۴ Rebeccachan ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۵۵ Saraclark ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۵۶ 1998 HG147 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۵۷ Shireendhir ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۵۸ Dalem ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۲۰۳۵۸ 1998 JR ۱ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۶۰ Holsapple ۱ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۶۱ Romanishin ۱ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۶۲ Trilling ۱ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۶۳ Komitov ۱۸ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۶۴ Zdenekmiler ۲۰ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۶۵ 1998 KD5 ۲۴ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۶۶ Bonev ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۶۷ Erikagibb ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۶۸ 1998 KF10 ۲۷ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۶۹ 1998 KE16 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۷۰ 1998 KR29 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۷۱ Ekladyous ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۷۲ Juliafanning ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۷۳ Fullmer ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۷۴ 1998 KD38 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۷۵ Sherrigerten ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۷۶ Joyhines ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۷۷ Jakubisin ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۷۸ 1998 KZ46 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۷۹ Christijohns ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۸۰ 1998 KW47 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۸۱ 1998 KX47 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۸۲ 1998 KW49 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۸۳ 1998 KU51 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۸۴ 1998 KW51 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۸۵ 1998 KS53 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۸۶ 1998 KK54 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۸۷ 1998 KP54 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۸۸ 1998 KZ54 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۸۹ 1998 KA55 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۹۰ 1998 KK55 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۹۱ 1998 KT55 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۲۰۳۹۲ Mikeshepard ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۲۰۳۹۳ Kevinlane ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۲۰۳۹۴ Fatou ۲۸ ژوئن ۱۹۹۸
۲۰۳۹۵ 1998 MY29 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۰۳۹۶ 1998 MF32 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۰۳۹۷ 1998 MR35 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۸
۲۰۳۹۷ 1998 NQ ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۰۳۹۹ Michaelesser ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۰۴۰۰ 1998 OB4 ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۰۴۰۱ 1998 OX5 ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۰۴۰۲ 1998 OH6 ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۰۴۰۳ Attenborough ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۰۴۰۴ 1998 OB14 ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۸
۲۰۴۰۵ Barryburke ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۰۴۰۶ 1998 QJ13 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۰۴۰۷ 1998 QM20 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۰۴۰۸ 1998 QW31 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۰۴۰۹ 1998 QP43 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۰۴۱۰ 1998 QM51 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۲۰۴۱۱ 1998 QJ69 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۰۴۱۲ 1998 QG73 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۲۰۴۱۳ 1998 QY91 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۲۰۴۱۴ 1998 RH16 ۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۱۵ Amandalu ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۱۶ Mansour ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۱۷ 1998 SA7 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۱۸ 1998 SH71 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۱۹ 1998 SE117 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۲۰ Marashwhitman ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۲۱ 1998 TG3 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۲۰۴۲۲ 1998 UE8 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۲۰۴۲۳ 1998 VN7 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۲۴ 1998 VF30 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۲۵ 1998 VD35 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۲۶ 1998 VW44 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۲۷ 1998 VX44 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۲۸ 1998 WG20 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۲۹ 1998 YN1 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۸
۲۰۴۳۰ Stout ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۲۰۴۳۱ 1999 AA10 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۲۰۴۳۲ 1999 BD12 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۹
۲۰۴۳۳ Prestinenza ۱۴ فوریه ۱۹۹۹
۲۰۴۳۴ 1999 FM10 ۲۱ مارس ۱۹۹۹
۲۰۴۳۵ 1999 FU28 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۲۰۴۳۶ 1999 GA33 ۱۲ آوریل ۱۹۹۹
۲۰۴۳۷ 1999 JH1 ۸ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۳۸ 1999 JP22 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۳۹ 1999 JM28 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۴۰ McClintock ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۴۱ Elijahmena ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۴۲ 1999 JK52 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۴۳ 1999 JJ60 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۴۴ Mamesser ۱۰ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۴۵ 1999 JN77 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۴۶ 1999 JB80 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۴۷ 1999 JR85 ۱۵ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۴۸ 1999 JM96 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۴۹ 1999 JM108 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۵۰ Marymohammed ۱۳ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۵۱ Galeotti ۱۵ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۵۲ 1999 KG4 ۲۰ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۵۳ 1999 KL6 ۲۴ مه ۱۹۹۹
۲۰۴۵۴ Pedrajo ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۵۵ Pennell ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۵۶ 1999 LX6 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۵۷ 1999 LX7 ۱۰ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۵۸ 1999 LZ21 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۵۹ 1999 LO26 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۶۰ Robwhiteley ۱۳ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۶۱ Dioretsa ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۶۲ 1999 LZ31 ۱۴ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۶۳ 1999 MC1 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۶۴ 1999 MD1 ۲۴ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۶۵ Vervack ۲۰ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۶۶ 1999 MW1 ۲۰ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۶۷ Hibbitts ۲۰ ژوئن ۱۹۹۹
۲۰۴۶۸ Petercook ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۶۹ Dudleymoore ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۷۰ 1999 NZ5 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۷۱ 1999 NK6 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۷۲ Mollypettit ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۷۳ 1999 NS8 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۷۴ Reasoner ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۷۵ 1999 NU11 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۷۶ Chanarich ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۷۷ Anastroda ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۷۸ Rutenberg ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۷۹ Celisaucier ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۸۰ Antonschraut ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۸۱ Sharples ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۸۲ Dustinshea ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۸۳ Sinay ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۸۴ Janetsong ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۸۵ 1999 NJ54 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۸۶ 1999 NU56 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۸۷ 1999 NJ62 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۸۸ Pic-du-Midi ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۸۹ 1999 OJ2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۹۰ 1999 OW2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۹۱ Ericstrege ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۹۲ 1999 OC5 ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۹۳ 1999 OD5 ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۹
۲۰۴۹۴ 1999 PM1 ۳ اوت ۱۹۹۹
۲۰۴۹۴ 1999 PW۴
۲۰۴۹۶ Jenik ۲۲ اوت ۱۹۹۹
۲۰۴۹۷ Marenka ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۴۹۸ 1999 RT1 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۴۹۹ 1999 RZ2 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۰ 1999 RP3 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۱ 1999 RD10 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۲ 1999 RG11 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۳ Adamtazi ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۴ 1999 RH15 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۵ 1999 RE16 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۶ 1999 RO17 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۷ 1999 RU19 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۸ 1999 RL25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۰۹ 1999 RL26 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۰ 1999 RQ26 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۱ 1999 RJ31 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۲ Rothenberg ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۳ Lazio ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۴ 1999 RD34 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۵ 1999 RO34 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۶ 1999 RP34 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۷ Judycrystal ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۸ Rendtel ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۱۹ 1999 RH36 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۲۰ 1999 RC38 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۲۱ 1999 RM38 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۲۲ Yogeshwar ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۲۳ 1999 RZ41 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۲۴ Bustersikes ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۲۵ 1999 RU43 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۲۶ Bathompson ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۲۷ Dajowestrich ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۲۸ Kyleyawn ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۲۹ Zwerling ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۳۰ Johnayres ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۳۱ Stevebabcock ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۳۲ Benbilby ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۳۳ Irmabonham ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۳۴ Bozeman ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۳۵ Marshburrows ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۳۶ Tracicarter ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۳۷ Sandraderosa ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۳۸ 1999 RN84 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۳۹ Gadberry ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۴۰ Marhalpern ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۴۱ 1999 RN93 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۴۲ 1999 RD94 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۴۳ 1999 RZ98 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۴۴ Kimhansell ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۴۵ Karenhowell ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۴۶ 1999 RA105 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۴۷ 1999 RD105 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۴۸ 1999 RM107 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۴۹ 1999 RH110 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۵۰ 1999 RX110 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۵۱ 1999 RE112 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۵۲ 1999 RU112 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۵۳ Donaldhowk ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۵۴ 1999 RW114 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۵۵ Jennings ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۵۶ Midgekimble ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۵۷ Davidkulka ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۵۸ 1999 RN117 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۵۹ Sheridanlamp ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۶۰ 1999 RX118 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۶۱ 1999 RE120 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۶۲ 1999 RV120 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۶۳ 1999 RG121 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۶۴ Michaellane ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۶۵ 1999 RR123 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۶۶ Laurielee ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۶۷ McQuarrie ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۶۸ Migaki ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۶۹ 1999 RP132 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۷۰ Molchan ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۷۱ Tiamorrison ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۷۲ Celemorrow ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۷۳ Garynadler ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۷۴ Ochinero ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۷۵ 1999 RL142 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۷۶ Marieoertle ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۷۷ 1999 RM148 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۷۸ 1999 RH149 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۷۹ 1999 RX149 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۸۰ Marilpeters ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۸۱ Prendergast ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۸۲ Reichenbach ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۸۳ Richthammer ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۸۴ Brigidsavage ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۸۵ Wentworth ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۸۶ Elizkolod ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۸۷ Jargoldman ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۸۸ 1999 RM166 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۸۹ Hennyadmoni ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۹۰ Bongiovanni ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۹۱ Sameergupta ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۹۲ 1999 RV177 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۹۳ Freilich ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۹۴ 1999 RP183 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۹۵ Ryanwisnoski ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۹۶ 1999 RX188 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۹۷ 1999 RA192 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۹۸ 1999 RO194 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۵۹۹ 1999 RD196 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۰۰ Danieltse ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۰۱ 1999 RD197 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۰۲ 1999 RC198 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۰۳ 1999 RT199 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۰۴ Vrishikpatil ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۰۵ 1999 RX209 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۰۶ Widemann ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۰۷ Vernazza ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۰۸ Fredmerlin ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۰۹ 1999 RO225 ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۱۰ 1999 RK235 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۱۱ 1999 RL235 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۱۲ 1999 RT237 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۱۳ 1999 RE240 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۱۴ 1999 SN3 ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۱۵ 1999 SZ3 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۱۶ Zeeshansayed ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۱۷ 1999 SA7 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۱۸ Daniebutler ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۱۹ 1999 SB10 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۲۰ 1999 SW10 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۲۱ 1999 TK11 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۲۲ 1999 TQ11 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۲۳ Davidyoung ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۲۴ Dariozanetti ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۲۵ Noto ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۲۶ 1999 TH21 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۲۷ 1999 TF38 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۲۸ 1999 TS40 ۵ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۲۹ 1999 TB90 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۳۰ 1999 TJ90 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۳۱ Stefuller ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۳۲ Carlyrosser ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۳۳ 1999 TU93 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۳۴ Marichardson ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۳۵ 1999 TV96 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۳۶ 1999 TC97 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۳۷ 1999 TX103 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۳۸ Lingchen ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۳۹ Michellouie ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۴۰ 1999 TF118 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۴۱ Yenuanchen ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۴۲ Laurajohnson ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۴۳ Angelicaliu ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۴۴ Amritdas ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۴۵ 1999 TH149 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۴۶ Nikhilgupta ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۴۷ 1999 TQ155 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۴۸ 1999 TF166 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۴۹ Miklenov ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۰ 1999 TG173 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۱ 1999 TE219 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۲ 1999 TY229 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۳ 1999 TN245 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۴ 1999 TO247 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۵ 1999 TT248 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۶ 1999 TX258 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۷ Alvarez-Candal ۱۴ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۸ Bushmarinov ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۸ 1999 UE ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۸ 1999 UF ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۵۸ 1999 UZ ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۶۲ 1999 UC1 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۶۳ 1999 UU2 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۶۴ 1999 UV4 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۶۵ 1999 UQ8 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۶۶ 1999 UX8 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۶۷ 1999 UM11 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۶۸ 1999 UN11 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۶۹ 1999 UO13 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۷۰ 1999 UA46 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۷۱ 1999 UX48 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۷۲ 1999 UU50 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۲۰۶۷۳ Janelle ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۷۴ 1999 VT1 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۷۵ 1999 VK6 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۷۶ 1999 VA7 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۷۷ 1999 VT7 ۷ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۷۸ 1999 VE9 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۷۹ 1999 VU9 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۸۰ 1999 VX9 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۸۱ 1999 VH10 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۸۲ 1999 VP23 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۸۳ 1999 VT44 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۸۴ 1999 VW44 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۸۵ 1999 VX48 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۸۶ Thottumkara ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۸۷ Saletore ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۸۸ 1999 VR62 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۸۹ Zhuyuanchen ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۹۰ Crivello ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۹۱ 1999 VY72 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۹۲ 1999 VX73 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۹۳ Ramondiaz ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۹۴ 1999 VT82 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۹۵ 1999 VM92 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۹۶ Torresduarte ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۹۷ 1999 VK115 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۹۸ 1999 VE127 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۶۹۹ 1999 VJ144 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۰۰ 1999 VG145 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۰۱ 1999 VL179 ۶ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۰۲ 1999 VF195 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۰۳ 1999 VC203 ۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۰۳ 1999 WH ۱۶ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۰۵ 1999 WH3 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۰۶ 1999 WY3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۰۷ 1999 WW4 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۰۸ 1999 XH1 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۰۹ 1999 XM8 ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۱۰ 1999 XP10 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۱۱ 1999 XF12 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۱۲ 1999 XF13 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۱۳ 1999 XA32 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۱۴ 1999 XS36 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۱۵ 1999 XB44 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۱۶ 1999 XG91 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۱۷ 1999 XG93 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۱۸ 1999 XZ97 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۱۹ Velasco ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۲۰ 1999 XP101 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۲۱ 1999 XA105 ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۲۲ 1999 XZ109 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۲۳ 1999 XH113 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۲۴ 1999 XO116 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۲۵ 1999 XP120 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۲۶ 1999 XE122 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۲۷ 1999 XV123 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۲۸ 1999 XD143 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۲۹ 1999 XS143 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۳۰ Jorgecarvano ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۳۱ Mothediniz ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۳۲ 1999 XB167 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۳۳ 1999 XE168 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۳۴ 1999 XA169 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۳۵ 1999 XU169 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۳۶ 1999 XV170 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۳۷ 1999 XJ189 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۳۸ 1999 XG191 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۳۹ 1999 XM193 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۴۰ Semery ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۴۱ Jeanmichelreess ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۴۲ 1999 XJ261 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۲۰۷۴۳ 2000 AR6 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۴۴ 2000 AO151 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۴۵ 2000 AS185 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۴۶ 2000 AL186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۴۷ 2000 AM186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۴۸ 2000 AP186 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۴۹ 2000 AD199 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۵۰ 2000 AF199 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۵۱ 2000 AA200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۵۲ 2000 AP200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۵۳ 2000 AW211 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۵۴ 2000 AD244 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۵۵ 2000 BX6 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۵۶ 2000 BC19 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۲۰۷۵۷ 2000 CV52 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۷۵۸ 2000 CS94 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۷۵۹ 2000 CX96 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۷۶۰ Chanmatchun ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۲۰۷۶۱ 2000 EA8 ۵ مارس ۲۰۰۰
۲۰۷۶۲ 2000 EE36 ۴ مارس ۲۰۰۰
۲۰۷۶۳ 2000 FQ9 ۳۱ مارس ۲۰۰۰
۲۰۷۶۴ 2000 FE38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۲۰۷۶۵ 2000 JC40 ۷ مه ۲۰۰۰
۲۰۷۶۶ 2000 PK11 ۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۷۶۷ 2000 PN24 ۲ اوت ۲۰۰۰
۲۰۷۶۸ Langberg ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۰۷۶۹ 2000 QM65 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۲۰۷۷۰ 2000 QT123 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۰۷۷۱ 2000 QY150 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۲۰۷۷۲ Brittajones ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۷۷۳ Aneeshvenkat ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۲۰۷۷۴ 2000 RP3 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۷۵ 2000 RU9 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۷۶ Juliekrugler ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۷۷ 2000 RX10 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۷۸ Wangchaohao ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۷۹ Xiajunchao ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۸۰ Chanyikhei ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۸۱ 2000 RX38 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۸۲ Markcroce ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۸۳ 2000 RK55 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۸۴ Trevorpowers ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۸۵ Mitalithakor ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۸۶ 2000 RG62 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۸۷ Mitchfourman ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۸۸ 2000 SB29 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۸۹ Hughgrant ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۹۰ 2000 SE45 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۹۱ 2000 SH60 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۹۲ 2000 SH88 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۹۳ Goldinaaron ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۹۴ Ryanolson ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۹۵ 2000 SE161 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۹۶ Philipmunoz ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۹۷ 2000 SD172 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۹۸ Verlinden ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۷۹۹ Ashishbakshi ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۰۰ 2000 SV172 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۰۱ 2000 SC179 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۰۲ 2000 SR179 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۰۳ 2000 SK188 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۰۴ Etter ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۰۵ 2000 SC220 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۰۶ 2000 SW220 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۰۷ 2000 SY220 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۰۸ 2000 SR243 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۰۹ Eshinjolly ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۱۰ 2000 SE266 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۱۱ 2000 ST266 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۱۲ Shannonbabb ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۱۳ Aakashshah ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۱۴ Laurajones ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۱۵ 2000 SZ318 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۱۶ 2000 SQ319 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۱۷ Liuxiaofeng ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۱۸ Karmadiraju ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۱۹ 2000 TX55 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۲۰ 2000 UZ3 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۲۱ Balasridhar ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۲۲ Lintingnien ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۲۳ Liutingchun ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۲۴ 2000 UX9 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۲۵ 2000 UN11 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۲۶ 2000 UV13 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۲۷ 2000 UY25 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۲۸ Linchen ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۲۹ 2000 UR27 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۳۰ Luyajia ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۳۱ Zhangyi ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۳۲ Santhikodali ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۳۳ 2000 US47 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۳۴ Allihewlett ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۳۵ Eliseadcock ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۳۶ Marilytedja ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۳۷ Ramanlal ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۳۸ 2000 UY53 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۳۹ Bretharrison ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۴۰ Borishanin ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۴۱ 2000 UM69 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۴۲ 2000 UG75 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۴۳ Kuotzuhao ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۴۴ 2000 UK97 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۴۵ 2000 UY102 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۴۶ Liyulin ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۴۷ 2000 UW104 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۴۸ 2000 UA105 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۰
۲۰۸۴۹ 2000 VJ1 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۵۰ Gaglani ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۵۱ Ramachandran ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۵۲ Allilandstrom ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۵۳ Yunxiangchu ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۵۴ Tetruashvily ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۵۵ Arifawan ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۵۶ Hamzabari ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۵۷ Richardromeo ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۵۸ Cuirongfeng ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۵۹ 2000 VT31 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۶۰ 2000 VS34 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۶۱ Lesliebeh ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۶۲ Jenngoedhart ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۶۳ Jamescronk ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۶۴ 2000 VF36 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۶۵ 2000 VL36 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۶۶ 2000 VP37 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۶۷ 2000 VT37 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۶۸ 2000 VR39 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۶۹ 2000 VK45 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۷۰ Kaningher ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۷۱ 2000 VJ48 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۷۲ 2000 VV48 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۷۳ Evanfrank ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۷۴ MacGregor ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۷۵ 2000 VU49 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۷۶ 2000 VW49 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۷۷ 2000 VD50 ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۷۸ Uwetreske ۲ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۷۹ Chengyuhsuan ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۸۰ Yiyideng ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۸۱ 2000 VG57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۸۲ 2000 VH57 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۸۳ Gervais ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۸۴ 2000 VA59 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۸۵ 2000 WD2 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۸۶ 2000 WE2 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۸۷ Ngwaikin ۱۸ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۸۸ Siyueguo ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۸۹ 2000 WB15 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۹۰ 2000 WN19 ۲۵ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۹۱ 2000 WN28 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۹۲ MacChnoic ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۹۳ Rosymccloskey ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۹۴ Krumeich ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۹۵ 2000 WU106 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۹۶ Tiphene ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۹۷ Deborahdomingue ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۹۸ Fountainhills ۳۰ نوامبر ۲۰۰۰
۲۰۸۹۹ 2000 XB3 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۹۰۰ 2000 XW4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۹۰۱ Mattmuehler ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۹۰۲ Kylebeighle ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۹۰۳ 2000 XH9 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۲۰۹۰۳ 2190 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 2581 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 2727 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 2762 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 2819 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 4026 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 4060 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 4083 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 4129 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 4214 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 4215 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 4302 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 4628 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 5016 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 6539 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 6606 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 6653 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 6680 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 6769 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 6846 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 9526 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۲۰۹۰۳ 9596 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۲۰۹۲۶ 1101 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۰۹۲۷ 1126 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۰۹۲۸ 2024 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۰۹۲۹ 2050 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۰۹۳۰ 2130 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۰۹۳۱ 2208 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۰۹۳۲ 2258 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۲۰۹۳۳ 3015 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۰۹۳۴ 4194 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۰۹۳۵ 4265 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۲۰۹۳۶ 4835 T-1 ۱۳ مه ۱۹۷۱
۲۰۹۳۷ 1005 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۳۸ 1075 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۳۹ 1178 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۴۰ 1236 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۴۱ 1341 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۴۲ 2092 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۴۳ 2115 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۴۴ 2200 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۴۵ 2248 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۴۶ 2316 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۴۷ Polyneikes ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۴۸ 2754 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۴۹ 3024 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۵۰ 3305 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۵۱ 4261 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۵۲ Tydeus ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۵۳ 1068 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۰۹۵۴ 1158 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۲۰۹۵۵ 2387 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۰۹۵۶ 3510 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۲۰۹۵۷ 4430 T-3 ۱۱ اکتبر ۱۹۷۷
۲۰۹۵۷ A900 MA ۲۹ ژوئن ۱۹۰۰
۲۰۹۵۷ 1936 UG ۲۱ اکتبر ۱۹۳۶
۲۰۹۵۷ 1971 UR ۲۶ اکتبر ۱۹۷۱
۲۰۹۶۱ Arkesilaos ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۲۰۹۶۲ 1977 EW7 ۱۲ مارس ۱۹۷۷
۲۰۹۶۳ Pisarenko ۱۹ اوت ۱۹۷۷
۲۰۹۶۳ Pisarenko UA
۲۰۹۶۵ Kutafin ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۲۰۹۶۶ 1978 VH5 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۰۹۶۷ 1978 VF6 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۰۹۶۸ 1978 VM8 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۲۰۹۶۹ Samo ۱۷ سپتامبر ۱۹۷۹
۲۰۹۷۰ 1981 DD1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۰۹۷۱ 1981 DR1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۰۹۷۲ 1981 DX2 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۲۰۹۷۳ 1981 EL2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۷۴ 1981 EO2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۷۵ 1981 ER4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۷۶ 1981 EA6 ۷ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۷۷ 1981 EN7 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۷۸ 1981 EW10 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۷۹ 1981 EO13 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۸۰ 1981 ED16 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۸۱ 1981 EZ16 ۶ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۸۲ 1981 EL17 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۸۳ 1981 EN20 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۸۴ 1981 EH33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۸۵ 1981 EA35 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۸۶ 1981 EL37 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۸۷ 1981 EU38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۸۸ 1981 EC43 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۸۹ 1981 EZ45 ۲ مارس ۱۹۸۱
۲۰۹۹۰ 1983 RL3 ۱ سپتامبر ۱۹۸۳
۲۰۹۹۱ Jankollar ۲۸ نوامبر ۱۹۸۴
۲۰۹۹۲ 1985 RV2 ۵ سپتامبر ۱۹۸۵
۲۰۹۹۳ 1985 RX2 ۵ سپتامبر ۱۹۸۵
۲۰۹۹۳ 1985 TS ۱۵ اکتبر ۱۹۸۵
۲۰۹۹۳ 1985 VY ۱ نوامبر ۱۹۸۵
۲۰۹۹۳ 1986 PB ۴ اوت ۱۹۸۶
۲۰۹۹۷ 1986 PL1 ۱ اوت ۱۹۸۶
۲۰۹۹۸ 1986 QF1 ۲۶ اوت ۱۹۸۶
۲۰۹۹۸ 1987 BF ۲۸ ژانویه ۱۹۸۷
۲۱۰۰۰ L'Encyclopedie ۲۶ ژانویه ۱۹۸۷

منابع[ویرایش]