فهرست سیارک‌ها (۱–۱۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

فهرست سیارک‌ها (۱ - ۱۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱ تا ۱۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱ Ceres ۱ ژانویه ۱۸۰۱
۲ Pallas ۲۸ مارس ۱۸۰۲
۳ Juno ۱ سپتامبر ۱۸۰۴
۴ Vesta ۲۹ مارس ۱۸۰۷
۵ Astraea ۸ دسامبر ۱۸۴۵
۶ Hebe ۱ ژوئیه ۱۸۴۷
۷ Iris ۱۳ اوت ۱۸۴۷
۸ Flora ۱۸ اکتبر ۱۸۴۷
۹ Metis ۲۵ آوریل ۱۸۴۸
۱۰ Hygiea ۱۲ آوریل ۱۸۴۹
۱۱ Parthenope ۱۱ مه ۱۸۵۰
۱۲ Victoria ۱۳ سپتامبر ۱۸۵۰
۱۳ Egeria ۲ نوامبر ۱۸۵۰
۱۴ Irene ۱۹ مه ۱۸۵۱
۱۵ Eunomia ۲۹ ژوئیه ۱۸۵۱
۱۶ Psyche ۱۷ مارس ۱۸۵۲
۱۷ Thetis ۱۷ آوریل ۱۸۵۲
۱۸ Melpomene ۲۴ ژوئن ۱۸۵۲
۱۹ Fortuna ۲۲ اوت ۱۸۵۲
۲۰ Massalia ۱۹ سپتامبر ۱۸۵۲
۲۱ Lutetia ۱۵ نوامبر ۱۸۵۲
۲۲ Kalliope ۱۶ نوامبر ۱۸۵۲
۲۳ Thalia ۱۵ دسامبر ۱۸۵۲
۲۴ Themis ۵ آوریل ۱۸۵۳
۲۵ Phocaea ۶ آوریل ۱۸۵۳
۲۶ Proserpina ۵ مه ۱۸۵۳
۲۷ Euterpe ۸ نوامبر ۱۸۵۳
۲۸ Bellona ۱ مارس ۱۸۵۴
۲۹ Amphitrite ۱ مارس ۱۸۵۴
۳۰ Urania ۲۲ ژوئیه ۱۸۵۴
۳۱ Euphrosyne ۱ سپتامبر ۱۸۵۴
۳۲ Pomona ۲۶ اکتبر ۱۸۵۴
۳۳ Polyhymnia ۲۸ اکتبر ۱۸۵۴
۳۴ Circe ۶ آوریل ۱۸۵۵
۳۵ Leukothea ۱۹ آوریل ۱۸۵۵
۳۶ Atalante ۵ اکتبر ۱۸۵۵
۳۷ Fides ۵ اکتبر ۱۸۵۵
۳۸ Leda ۱۲ ژانویه ۱۸۵۶
۳۹ Laetitia ۸ فوریه ۱۸۵۶
۴۰ Harmonia ۳۱ مارس ۱۸۵۶
۴۱ Daphne ۲۲ مه ۱۸۵۶
۴۲ Isis ۲۳ مه ۱۸۵۶
۴۳ Ariadne ۱۵ آوریل ۱۸۵۷
۴۴ Nysa ۲۷ مه ۱۸۵۷
۴۵ Eugenia ۲۷ ژوئن ۱۸۵۷
۴۶ Hestia ۱۶ اوت ۱۸۵۷
۴۷ Aglaja ۱۵ سپتامبر ۱۸۵۷
۴۸ Doris ۱۹ سپتامبر ۱۸۵۷
۴۹ Pales ۱۹ سپتامبر ۱۸۵۷
۵۰ Virginia ۴ اکتبر ۱۸۵۷
۵۱ Nemausa ۲۲ ژانویه ۱۸۵۸
۵۲ Europa ۴ فوریه ۱۸۵۸
۵۳ Kalypso ۴ آوریل ۱۸۵۸
۵۴ Alexandra ۱۰ سپتامبر ۱۸۵۸
۵۵ Pandora ۱۰ سپتامبر ۱۸۵۸
۵۶ Melete ۹ سپتامبر ۱۸۵۷
۵۷ Mnemosyne ۲۲ سپتامبر ۱۸۵۹
۵۸ Concordia ۲۴ مارس ۱۸۶۰
۵۹ Elpis ۱۲ سپتامبر ۱۸۶۰
۶۰ Echo ۱۴ سپتامبر ۱۸۶۰
۶۱ Danae ۹ سپتامبر ۱۸۶۰
۶۲ Erato ۱۴ سپتامبر ۱۸۶۰
۶۳ Ausonia ۱۰ فوریه ۱۸۶۱
۶۴ Angelina ۴ مارس ۱۸۶۱
۶۵ Cybele ۸ مارس ۱۸۶۱
۶۶ Maja ۹ آوریل ۱۸۶۱
۶۷ Asia ۱۷ آوریل ۱۸۶۱
۶۸ Leto ۲۹ آوریل ۱۸۶۱
۶۹ Hesperia ۲۶ آوریل ۱۸۶۱
۷۰ Panopaea ۵ مه ۱۸۶۱
۷۱ Niobe ۱۳ اوت ۱۸۶۱
۷۲ Feronia ۲۹ مه ۱۸۶۱
۷۳ Klytia ۷ آوریل ۱۸۶۲
۷۴ Galatea ۲۹ اوت ۱۸۶۲
۷۵ Eurydike ۲۲ سپتامبر ۱۸۶۲
۷۶ Freia ۲۱ اکتبر ۱۸۶۲
۷۷ Frigga ۱۲ نوامبر ۱۸۶۲
۷۸ Diana ۱۵ مارس ۱۸۶۳
۷۹ Eurynome ۱۴ سپتامبر ۱۸۶۳
۸۰ Sappho ۲ مه ۱۸۶۴
۸۱ Terpsichore ۳۰ سپتامبر ۱۸۶۴
۸۲ Alkmene ۲۷ نوامبر ۱۸۶۴
۸۳ Beatrix ۲۶ آوریل ۱۸۶۵
۸۴ Klio ۲۵ اوت ۱۸۶۵
۸۵ Io ۱۹ سپتامبر ۱۸۶۵
۸۶ Semele ۴ ژانویه ۱۸۶۶
۸۷ Sylvia ۱۶ مه ۱۸۶۶
۸۸ Thisbe ۱۵ ژوئن ۱۸۶۶
۸۹ Julia ۶ اوت ۱۸۶۶
۹۰ Antiope ۱ اکتبر ۱۸۶۶
۹۱ Aegina ۴ نوامبر ۱۸۶۶
۹۲ Undina ۷ ژوئیه ۱۸۶۷
۹۳ Minerva ۲۴ اوت ۱۸۶۷
۹۴ Aurora ۶ سپتامبر ۱۸۶۷
۹۵ Arethusa ۲۳ نوامبر ۱۸۶۷
۹۶ Aegle ۱۷ فوریه ۱۸۶۸
۹۷ Klotho ۱۷ فوریه ۱۸۶۸
۹۸ Ianthe ۱۸ آوریل ۱۸۶۸
۹۹ Dike ۲۸ مه ۱۸۶۸
۱۰۰ Hekate ۱۱ ژوئیه ۱۸۶۸
۱۰۱ Helena ۱۵ اوت ۱۸۶۸
۱۰۲ Miriam ۲۲ اوت ۱۸۶۸
۱۰۳ Hera ۷ سپتامبر ۱۸۶۸
۱۰۴ Klymene ۱۳ سپتامبر ۱۸۶۸
۱۰۵ Artemis ۱۶ سپتامبر ۱۸۶۸
۱۰۶ Dione ۱۰ اکتبر ۱۸۶۸
۱۰۷ Camilla ۱۷ نوامبر ۱۸۶۸
۱۰۸ Hecuba ۲ آوریل ۱۸۶۹
۱۰۹ Felicitas ۹ اکتبر ۱۸۶۹
۱۱۰ Lydia ۱۹ آوریل ۱۸۷۰
۱۱۱ Ate ۱۴ اوت ۱۸۷۰
۱۱۲ Iphigenia ۱۹ سپتامبر ۱۸۷۰
۱۱۳ Amalthea ۱۲ مارس ۱۸۷۱
۱۱۴ Kassandra ۲۳ ژوئیه ۱۸۷۱
۱۱۵ Thyra ۶ اوت ۱۸۷۱
۱۱۶ Sirona ۸ سپتامبر ۱۸۷۱
۱۱۷ Lomia ۱۲ سپتامبر ۱۸۷۱
۱۱۸ Peitho ۱۵ مارس ۱۸۷۲
۱۱۹ Althaea ۳ آوریل ۱۸۷۲
۱۲۰ Lachesis ۱۰ آوریل ۱۸۷۲
۱۲۱ Hermione ۱۲ مه ۱۸۷۲
۱۲۲ Gerda ۳۱ ژوئیه ۱۸۷۲
۱۲۳ Brunhild ۳۱ ژوئیه ۱۸۷۲
۱۲۴ Alkeste ۲۳ اوت ۱۸۷۲
۱۲۵ Liberatrix ۱۱ سپتامبر ۱۸۷۲
۱۲۶ Velleda ۵ نوامبر ۱۸۷۲
۱۲۷ Johanna ۵ نوامبر ۱۸۷۲
۱۲۸ Nemesis ۲۵ نوامبر ۱۸۷۲
۱۲۹ Antigone ۵ فوریه ۱۸۷۳
۱۳۰ Elektra ۱۷ فوریه ۱۸۷۳
۱۳۱ Vala ۲۴ مه ۱۸۷۳
۱۳۲ Aethra ۱۳ ژوئن ۱۸۷۳
۱۳۳ Cyrene ۱۶ اوت ۱۸۷۳
۱۳۴ Sophrosyne ۲۷ سپتامبر ۱۸۷۳
۱۳۵ Hertha ۱۸ فوریه ۱۸۷۴
۱۳۶ Austria ۱۸ مارس ۱۸۷۴
۱۳۷ Meliboea ۲۱ آوریل ۱۸۷۴
۱۳۸ Tolosa ۱۹ مه ۱۸۷۴
۱۳۹ Juewa ۱۰ اکتبر ۱۸۷۴
۱۴۰ Siwa ۱۳ اکتبر ۱۸۷۴
۱۴۱ Lumen ۱۳ ژانویه ۱۸۷۵
۱۴۲ Polana ۲۸ ژانویه ۱۸۷۵
۱۴۳ Adria ۲۳ فوریه ۱۸۷۵
۱۴۴ Vibilia ۳ ژوئن ۱۸۷۵
۱۴۵ Adeona ۳ ژوئن ۱۸۷۵
۱۴۶ Lucina ۸ ژوئن ۱۸۷۵
۱۴۷ Protogeneia ۱۰ ژوئیه ۱۸۷۵
۱۴۸ Gallia ۷ اوت ۱۸۷۵
۱۴۹ Medusa ۲۱ سپتامبر ۱۸۷۵
۱۵۰ Nuwa ۱۸ اکتبر ۱۸۷۵
۱۵۱ Abundantia ۱ نوامبر ۱۸۷۵
۱۵۲ Atala ۲ نوامبر ۱۸۷۵
۱۵۳ Hilda ۲ نوامبر ۱۸۷۵
۱۵۴ Bertha ۴ نوامبر ۱۸۷۵
۱۵۵ Scylla ۸ نوامبر ۱۸۷۵
۱۵۶ Xanthippe ۲۲ نوامبر ۱۸۷۵
۱۵۷ Dejanira ۱ دسامبر ۱۸۷۵
۱۵۸ Koronis ۴ ژانویه ۱۸۷۶
۱۵۹ Aemilia ۲۶ ژانویه ۱۸۷۶
۱۶۰ Una ۲۰ فوریه ۱۸۷۶
۱۶۱ Athor ۱۹ آوریل ۱۸۷۶
۱۶۲ Laurentia ۲۱ آوریل ۱۸۷۶
۱۶۳ Erigone ۲۶ آوریل ۱۸۷۶
۱۶۴ Eva ۱۲ ژوئیه ۱۸۷۶
۱۶۵ Loreley ۹ اوت ۱۸۷۶
۱۶۶ Rhodope ۱۵ اوت ۱۸۷۶
۱۶۷ Urda ۲۸ اوت ۱۸۷۶
۱۶۸ Sibylla ۲۸ سپتامبر ۱۸۷۶
۱۶۹ Zelia ۲۸ سپتامبر ۱۸۷۶
۱۷۰ Maria ۱۰ ژانویه ۱۸۷۷
۱۷۱ Ophelia ۱۳ ژانویه ۱۸۷۷
۱۷۲ Baucis ۵ فوریه ۱۸۷۷
۱۷۳ Ino ۱ اوت ۱۸۷۷
۱۷۴ Phaedra ۲ سپتامبر ۱۸۷۷
۱۷۵ Andromache ۱ اکتبر ۱۸۷۷
۱۷۶ Iduna ۱۴ اکتبر ۱۸۷۷
۱۷۷ Irma ۵ نوامبر ۱۸۷۷
۱۷۸ Belisana ۶ نوامبر ۱۸۷۷
۱۷۹ Klytaemnestra ۱۱ نوامبر ۱۸۷۷
۱۸۰ Garumna ۲۹ ژانویه ۱۸۷۸
۱۸۱ Eucharis ۲ فوریه ۱۸۷۸
۱۸۲ Elsa ۷ فوریه ۱۸۷۸
۱۸۳ Istria ۸ فوریه ۱۸۷۸
۱۸۴ Dejopeja ۲۸ فوریه ۱۸۷۸
۱۸۵ Eunike ۱ مارس ۱۸۷۸
۱۸۶ Celuta ۶ آوریل ۱۸۷۸
۱۸۷ Lamberta ۱۱ آوریل ۱۸۷۸
۱۸۸ Menippe ۱۸ ژوئن ۱۸۷۸
۱۸۹ Phthia ۹ سپتامبر ۱۸۷۸
۱۹۰ Ismene ۲۲ سپتامبر ۱۸۷۸
۱۹۱ Kolga ۳۰ سپتامبر ۱۸۷۸
۱۹۲ Nausikaa ۱۷ فوریه ۱۸۷۹
۱۹۳ Ambrosia ۲۸ فوریه ۱۸۷۹
۱۹۴ Prokne ۲۱ مارس ۱۸۷۹
۱۹۵ Eurykleia ۱۹ آوریل ۱۸۷۹
۱۹۶ Philomela ۱۴ مه ۱۸۷۹
۱۹۷ Arete ۲۱ مه ۱۸۷۹
۱۹۸ Ampella ۱۳ ژوئن ۱۸۷۹
۱۹۹ Byblis ۹ ژوئیه ۱۸۷۹
۲۰۰ Dynamene ۲۷ ژوئیه ۱۸۷۹
۲۰۱ Penelope ۷ اوت ۱۸۷۹
۲۰۲ Chryseis ۱۱ سپتامبر ۱۸۷۹
۲۰۳ Pompeja ۲۵ سپتامبر ۱۸۷۹
۲۰۴ Kallisto ۸ اکتبر ۱۸۷۹
۲۰۵ Martha ۱۳ اکتبر ۱۸۷۹
۲۰۶ Hersilia ۱۳ اکتبر ۱۸۷۹
۲۰۷ Hedda ۱۷ اکتبر ۱۸۷۹
۲۰۸ Lacrimosa ۲۱ اکتبر ۱۸۷۹
۲۰۹ Dido ۲۲ اکتبر ۱۸۷۹
۲۱۰ Isabella ۱۲ نوامبر ۱۸۷۹
۲۱۱ Isolda ۱۰ دسامبر ۱۸۷۹
۲۱۲ Medea ۶ فوریه ۱۸۸۰
۲۱۳ Lilaea ۱۶ فوریه ۱۸۸۰
۲۱۴ Aschera ۲۹ فوریه ۱۸۸۰
۲۱۵ Oenone ۷ آوریل ۱۸۸۰
۲۱۶ Kleopatra ۱۰ آوریل ۱۸۸۰
۲۱۷ Eudora ۳۰ اوت ۱۸۸۰
۲۱۸ Bianca ۴ سپتامبر ۱۸۸۰
۲۱۹ Thusnelda ۳۰ سپتامبر ۱۸۸۰
۲۲۰ Stephania ۱۹ مه ۱۸۸۱
۲۲۱ Eos ۱۸ ژانویه ۱۸۸۲
۲۲۲ Lucia ۹ فوریه ۱۸۸۲
۲۲۳ Rosa ۹ مارس ۱۸۸۲
۲۲۴ Oceana ۳۰ مارس ۱۸۸۲
۲۲۵ Henrietta ۱۹ آوریل ۱۸۸۲
۲۲۶ Weringia ۱۹ ژوئیه ۱۸۸۲
۲۲۷ Philosophia ۱۲ اوت ۱۸۸۲
۲۲۸ Agathe ۱۹ اوت ۱۸۸۲
۲۲۹ Adelinda ۲۲ اوت ۱۸۸۲
۲۳۰ Athamantis ۳ سپتامبر ۱۸۸۲
۲۳۱ Vindobona ۱۰ سپتامبر ۱۸۸۲
۲۳۲ Russia ۳۱ ژانویه ۱۸۸۳
۲۳۳ Asterope ۱۱ مه ۱۸۸۳
۲۳۴ Barbara ۱۲ اوت ۱۸۸۳
۲۳۵ Carolina ۲۸ نوامبر ۱۸۸۳
۲۳۶ Honoria ۲۶ آوریل ۱۸۸۴
۲۳۷ Coelestina ۲۷ ژوئن ۱۸۸۴
۲۳۸ Hypatia ۱ ژوئیه ۱۸۸۴
۲۳۹ Adrastea ۱۸ اوت ۱۸۸۴
۲۴۰ Vanadis ۲۷ اوت ۱۸۸۴
۲۴۱ Germania ۱۲ سپتامبر ۱۸۸۴
۲۴۲ Kriemhild ۲۲ سپتامبر ۱۸۸۴
۲۴۳ Ida ۲۹ سپتامبر ۱۸۸۴
۲۴۴ Sita ۱۴ اکتبر ۱۸۸۴
۲۴۵ Vera ۶ فوریه ۱۸۸۵
۲۴۶ Asporina ۶ مارس ۱۸۸۵
۲۴۷ Eukrate ۱۴ مارس ۱۸۸۵
۲۴۸ Lameia ۵ ژوئن ۱۸۸۵
۲۴۹ Ilse ۱۶ اوت ۱۸۸۵
۲۵۰ Bettina ۳ سپتامبر ۱۸۸۵
۲۵۱ Sophia ۴ اکتبر ۱۸۸۵
۲۵۲ Clementina ۱۱ اکتبر ۱۸۸۵
۲۵۳ Mathilde ۱۲ نوامبر ۱۸۸۵
۲۵۴ Augusta ۳۱ مارس ۱۸۸۶
۲۵۵ Oppavia ۳۱ مارس ۱۸۸۶
۲۵۶ Walpurga ۳ آوریل ۱۸۸۶
۲۵۷ Silesia ۵ آوریل ۱۸۸۶
۲۵۸ Tyche ۴ مه ۱۸۸۶
۲۵۹ Aletheia ۲۸ ژوئن ۱۸۸۶
۲۶۰ Huberta ۳ اکتبر ۱۸۸۶
۲۶۱ Prymno ۳۱ اکتبر ۱۸۸۶
۲۶۲ Valda ۳ نوامبر ۱۸۸۶
۲۶۳ Dresda ۳ نوامبر ۱۸۸۶
۲۶۴ Libussa ۲۲ دسامبر ۱۸۸۶
۲۶۵ Anna ۲۵ فوریه ۱۸۸۷
۲۶۶ Aline ۱۷ مه ۱۸۸۷
۲۶۷ Tirza ۲۷ مه ۱۸۸۷
۲۶۸ Adorea ۸ ژوئن ۱۸۸۷
۲۶۹ Justitia ۲۱ سپتامبر ۱۸۸۷
۲۷۰ Anahita ۸ اکتبر ۱۸۸۷
۲۷۱ Penthesilea ۱۳ اکتبر ۱۸۸۷
۲۷۲ Antonia ۴ فوریه ۱۸۸۸
۲۷۳ Atropos ۸ مارس ۱۸۸۸
۲۷۴ Philagoria ۳ آوریل ۱۸۸۸
۲۷۵ Sapientia ۱۵ آوریل ۱۸۸۸
۲۷۶ Adelheid ۱۷ آوریل ۱۸۸۸
۲۷۷ Elvira ۳ مه ۱۸۸۸
۲۷۸ Paulina ۱۶ مه ۱۸۸۸
۲۷۹ Thule ۲۵ اکتبر ۱۸۸۸
۲۸۰ Philia ۲۹ اکتبر ۱۸۸۸
۲۸۱ Lucretia ۳۱ اکتبر ۱۸۸۸
۲۸۲ Clorinde ۲۸ ژانویه ۱۸۸۹
۲۸۳ Emma ۸ فوریه ۱۸۸۹
۲۸۴ Amalia ۲۹ مه ۱۸۸۹
۲۸۵ Regina ۳ اوت ۱۸۸۹
۲۸۶ Iclea ۳ اوت ۱۸۸۹
۲۸۷ Nephthys ۲۵ اوت ۱۸۸۹
۲۸۸ Glauke ۲۰ فوریه ۱۸۹۰
۲۸۹ Nenetta ۱۰ مارس ۱۸۹۰
۲۹۰ Bruna ۲۰ مارس ۱۸۹۰
۲۹۱ Alice ۲۵ آوریل ۱۸۹۰
۲۹۲ Ludovica ۲۵ آوریل ۱۸۹۰
۲۹۳ Brasilia ۲۰ مه ۱۸۹۰
۲۹۴ Felicia ۱۵ ژوئیه ۱۸۹۰
۲۹۵ Theresia ۱۷ اوت ۱۸۹۰
۲۹۶ Phaetusa ۱۹ اوت ۱۸۹۰
۲۹۷ Caecilia ۹ سپتامبر ۱۸۹۰
۲۹۸ Baptistina ۹ سپتامبر ۱۸۹۰
۲۹۹ Thora ۶ اکتبر ۱۸۹۰
۳۰۰ Geraldina ۳ اکتبر ۱۸۹۰
۳۰۱ Bavaria ۱۶ نوامبر ۱۸۹۰
۳۰۲ Clarissa ۱۴ نوامبر ۱۸۹۰
۳۰۳ Josephina ۱۲ فوریه ۱۸۹۱
۳۰۴ Olga ۱۴ فوریه ۱۸۹۱
۳۰۵ Gordonia ۱۶ فوریه ۱۸۹۱
۳۰۶ Unitas ۱ مارس ۱۸۹۱
۳۰۷ Nike ۵ مارس ۱۸۹۱
۳۰۸ Polyxo ۳۱ مارس ۱۸۹۱
۳۰۹ Fraternitas ۶ آوریل ۱۸۹۱
۳۱۰ Margarita ۱۶ مه ۱۸۹۱
۳۱۱ Claudia ۱۱ ژوئن ۱۸۹۱
۳۱۲ Pierretta ۲۸ اوت ۱۸۹۱
۳۱۳ Chaldaea ۳۰ اوت ۱۸۹۱
۳۱۴ Rosalia ۱ سپتامبر ۱۸۹۱
۳۱۵ Constantia ۴ سپتامبر ۱۸۹۱
۳۱۶ Goberta ۸ سپتامبر ۱۸۹۱
۳۱۷ Roxane ۱۱ سپتامبر ۱۸۹۱
۳۱۸ Magdalena ۲۴ سپتامبر ۱۸۹۱
۳۱۹ Leona ۸ اکتبر ۱۸۹۱
۳۲۰ Katharina ۱۱ اکتبر ۱۸۹۱
۳۲۱ Florentina ۱۵ اکتبر ۱۸۹۱
۳۲۲ Phaeo ۲۷ نوامبر ۱۸۹۱
۳۲۳ Brucia ۲۲ دسامبر ۱۸۹۱
۳۲۴ Bamberga ۲۵ فوریه ۱۸۹۲
۳۲۵ Heidelberga ۴ مارس ۱۸۹۲
۳۲۶ Tamara ۱۹ مارس ۱۸۹۲
۳۲۷ Columbia ۲۲ مارس ۱۸۹۲
۳۲۸ Gudrun ۱۸ مارس ۱۸۹۲
۳۲۹ Svea ۲۱ مارس ۱۸۹۲
۳۳۰ Adalberta ۲ فوریه ۱۹۱۰
۳۳۱ Etheridgea ۱ آوریل ۱۸۹۲
۳۳۲ Siri ۱۹ مارس ۱۸۹۲
۳۳۳ Badenia ۲۲ اوت ۱۸۹۲
۳۳۴ Chicago ۲۳ اوت ۱۸۹۲
۳۳۵ Roberta ۱ سپتامبر ۱۸۹۲
۳۳۶ Lacadiera ۱۹ سپتامبر ۱۸۹۲
۳۳۷ Devosa ۲۲ سپتامبر ۱۸۹۲
۳۳۸ Budrosa ۲۵ سپتامبر ۱۸۹۲
۳۳۹ Dorothea ۲۵ سپتامبر ۱۸۹۲
۳۴۰ Eduarda ۲۵ سپتامبر ۱۸۹۲
۳۴۱ California ۲۵ سپتامبر ۱۸۹۲
۳۴۲ Endymion ۱۷ اکتبر ۱۸۹۲
۳۴۳ Ostara ۱۵ نوامبر ۱۸۹۲
۳۴۴ Desiderata ۱۵ نوامبر ۱۸۹۲
۳۴۵ Tercidina ۲۳ نوامبر ۱۸۹۲
۳۴۶ Hermentaria ۲۵ نوامبر ۱۸۹۲
۳۴۷ Pariana ۲۸ نوامبر ۱۸۹۲
۳۴۸ May ۲۸ نوامبر ۱۸۹۲
۳۴۹ Dembowska ۹ دسامبر ۱۸۹۲
۳۵۰ Ornamenta ۱۴ دسامبر ۱۸۹۲
۳۵۱ Yrsa ۱۶ دسامبر ۱۸۹۲
۳۵۲ Gisela ۱۲ ژانویه ۱۸۹۳
۳۵۳ Ruperto-Carola ۱۶ ژانویه ۱۸۹۳
۳۵۴ Eleonora ۱۷ ژانویه ۱۸۹۳
۳۵۵ Gabriella ۲۰ ژانویه ۱۸۹۳
۳۵۶ Liguria ۲۱ ژانویه ۱۸۹۳
۳۵۷ Ninina ۱۱ فوریه ۱۸۹۳
۳۵۸ Apollonia ۸ مارس ۱۸۹۳
۳۵۹ Georgia ۱۰ مارس ۱۸۹۳
۳۶۰ Carlova ۱۱ مارس ۱۸۹۳
۳۶۱ Bononia ۱۱ مارس ۱۸۹۳
۳۶۲ Havnia ۱۲ مارس ۱۸۹۳
۳۶۳ Padua ۱۷ مارس ۱۸۹۳
۳۶۴ Isara ۱۹ مارس ۱۸۹۳
۳۶۵ Corduba ۲۱ مارس ۱۸۹۳
۳۶۶ Vincentina ۲۱ مارس ۱۸۹۳
۳۶۷ Amicitia ۱۹ مه ۱۸۹۳
۳۶۸ Haidea ۱۹ مه ۱۸۹۳
۳۶۹ Aeria ۴ ژوئیه ۱۸۹۳
۳۷۰ Modestia ۱۴ ژوئیه ۱۸۹۳
۳۷۱ Bohemia ۱۶ ژوئیه ۱۸۹۳
۳۷۲ Palma ۱۹ اوت ۱۸۹۳
۳۷۳ Melusina ۱۵ سپتامبر ۱۸۹۳
۳۷۴ Burgundia ۱۸ سپتامبر ۱۸۹۳
۳۷۵ Ursula ۱۸ سپتامبر ۱۸۹۳
۳۷۶ Geometria ۱۸ سپتامبر ۱۸۹۳
۳۷۷ Campania ۲۰ سپتامبر ۱۸۹۳
۳۷۸ Holmia ۶ دسامبر ۱۸۹۳
۳۷۹ Huenna ۸ ژانویه ۱۸۹۴
۳۸۰ Fiducia ۸ ژانویه ۱۸۹۴
۳۸۱ Myrrha ۱۰ ژانویه ۱۸۹۴
۳۸۲ Dodona ۲۹ ژانویه ۱۸۹۴
۳۸۳ Janina ۲۹ ژانویه ۱۸۹۴
۳۸۴ Burdigala ۱۱ فوریه ۱۸۹۴
۳۸۵ Ilmatar ۱ مارس ۱۸۹۴
۳۸۶ Siegena ۱ مارس ۱۸۹۴
۳۸۷ Aquitania ۵ مارس ۱۸۹۴
۳۸۸ Charybdis ۷ مارس ۱۸۹۴
۳۸۹ Industria ۸ مارس ۱۸۹۴
۳۹۰ Alma ۲۴ مارس ۱۸۹۴
۳۹۱ Ingeborg ۱ نوامبر ۱۸۹۴
۳۹۲ Wilhelmina ۴ نوامبر ۱۸۹۴
۳۹۳ Lampetia ۴ نوامبر ۱۸۹۴
۳۹۴ Arduina ۱۹ نوامبر ۱۸۹۴
۳۹۵ Delia ۳۰ نوامبر ۱۸۹۴
۳۹۶ Aeolia ۱ دسامبر ۱۸۹۴
۳۹۷ Vienna ۱۹ دسامبر ۱۸۹۴
۳۹۸ Admete ۲۸ دسامبر ۱۸۹۴
۳۹۹ Persephone ۲۳ فوریه ۱۸۹۵
۴۰۰ Ducrosa ۱۵ مارس ۱۸۹۵
۴۰۱ Ottilia ۱۶ مارس ۱۸۹۵
۴۰۲ Chloe ۲۱ مارس ۱۸۹۵
۴۰۳ Cyane ۱۸ مه ۱۸۹۵
۴۰۴ Arsinoe ۲۰ ژوئن ۱۸۹۵
۴۰۵ Thia ۲۳ ژوئیه ۱۸۹۵
۴۰۶ Erna ۲۲ اوت ۱۸۹۵
۴۰۷ Arachne ۱۳ اکتبر ۱۸۹۵
۴۰۸ Fama ۱۳ اکتبر ۱۸۹۵
۴۰۹ Aspasia ۹ دسامبر ۱۸۹۵
۴۱۰ Chloris ۷ ژانویه ۱۸۹۶
۴۱۱ Xanthe ۷ ژانویه ۱۸۹۶
۴۱۲ Elisabetha ۷ ژانویه ۱۸۹۶
۴۱۳ Edburga ۷ ژانویه ۱۸۹۶
۴۱۴ Liriope ۱۶ ژانویه ۱۸۹۶
۴۱۵ Palatia ۷ فوریه ۱۸۹۶
۴۱۶ Vaticana ۴ مه ۱۸۹۶
۴۱۷ Suevia ۶ مه ۱۸۹۶
۴۱۸ Alemannia ۷ سپتامبر ۱۸۹۶
۴۱۹ Aurelia ۷ سپتامبر ۱۸۹۶
۴۲۰ Bertholda ۷ سپتامبر ۱۸۹۶
۴۲۱ Zahringia ۷ سپتامبر ۱۸۹۶
۴۲۲ Berolina ۸ اکتبر ۱۸۹۶
۴۲۳ Diotima ۷ دسامبر ۱۸۹۶
۴۲۴ Gratia ۳۱ دسامبر ۱۸۹۶
۴۲۵ Cornelia ۲۸ دسامبر ۱۸۹۶
۴۲۶ Hippo ۲۵ اوت ۱۸۹۷
۴۲۷ Galene ۲۷ اوت ۱۸۹۷
۴۲۸ Monachia ۱۸ نوامبر ۱۸۹۷
۴۲۹ Lotis ۲۳ نوامبر ۱۸۹۷
۴۳۰ Hybris ۱۸ دسامبر ۱۸۹۷
۴۳۱ Nephele ۱۸ دسامبر ۱۸۹۷
۴۳۲ Pythia ۱۸ دسامبر ۱۸۹۷
۴۳۳ Eros ۱۳ اوت ۱۸۹۸
۴۳۴ Hungaria ۱۱ سپتامبر ۱۸۹۸
۴۳۵ Ella ۱۱ سپتامبر ۱۸۹۸
۴۳۶ Patricia ۱۳ سپتامبر ۱۸۹۸
۴۳۷ Rhodia ۱۶ ژوئیه ۱۸۹۸
۴۳۸ Zeuxo ۸ نوامبر ۱۸۹۸
۴۳۹ Ohio ۱۳ اکتبر ۱۸۹۸
۴۴۰ Theodora ۱۳ اکتبر ۱۸۹۸
۴۴۱ Bathilde ۸ دسامبر ۱۸۹۸
۴۴۲ Eichsfeldia ۱۵ فوریه ۱۸۹۹
۴۴۳ Photographica ۱۷ فوریه ۱۸۹۹
۴۴۴ Gyptis ۳۱ مارس ۱۸۹۹
۴۴۵ Edna ۲ اکتبر ۱۸۹۹
۴۴۶ Aeternitas ۲۷ اکتبر ۱۸۹۹
۴۴۷ Valentine ۲۷ اکتبر ۱۸۹۹
۴۴۸ Natalie ۲۷ اکتبر ۱۸۹۹
۴۴۹ Hamburga ۳۱ اکتبر ۱۸۹۹
۴۵۰ Brigitta ۱۰ اکتبر ۱۸۹۹
۴۵۱ Patientia ۴ دسامبر ۱۸۹۹
۴۵۲ Hamiltonia ۶ دسامبر ۱۸۹۹
۴۵۳ Tea ۲۲ فوریه ۱۹۰۰
۴۵۴ Mathesis ۲۸ مارس ۱۹۰۰
۴۵۵ Bruchsalia ۲۲ مه ۱۹۰۰
۴۵۶ Abnoba ۴ ژوئن ۱۹۰۰
۴۵۷ Alleghenia ۱۵ سپتامبر ۱۹۰۰
۴۵۸ Hercynia ۲۱ سپتامبر ۱۹۰۰
۴۵۹ Signe ۲۲ اکتبر ۱۹۰۰
۴۶۰ Scania ۲۲ اکتبر ۱۹۰۰
۴۶۱ Saskia ۲۲ اکتبر ۱۹۰۰
۴۶۲ Eriphyla ۲۲ اکتبر ۱۹۰۰
۴۶۳ Lola ۳۱ اکتبر ۱۹۰۰
۴۶۴ Megaira ۹ ژانویه ۱۹۰۱
۴۶۵ Alekto ۱۳ ژانویه ۱۹۰۱
۴۶۶ Tisiphone ۱۷ ژانویه ۱۹۰۱
۴۶۷ Laura ۹ ژانویه ۱۹۰۱
۴۶۸ Lina ۱۸ ژانویه ۱۹۰۱
۴۶۹ Argentina ۲۰ فوریه ۱۹۰۱
۴۷۰ Kilia ۲۱ آوریل ۱۹۰۱
۴۷۱ Papagena ۷ ژوئن ۱۹۰۱
۴۷۲ Roma ۱۱ ژوئیه ۱۹۰۱
۴۷۳ Nolli ۱۳ فوریه ۱۹۰۱
۴۷۴ Prudentia ۱۳ فوریه ۱۹۰۱
۴۷۵ Ocllo ۱۴ اوت ۱۹۰۱
۴۷۶ Hedwig ۱۷ اوت ۱۹۰۱
۴۷۷ Italia ۲۳ اوت ۱۹۰۱
۴۷۸ Tergeste ۲۱ سپتامبر ۱۹۰۱
۴۷۹ Caprera ۱۲ نوامبر ۱۹۰۱
۴۸۰ Hansa ۲۱ مه ۱۹۰۱
۴۸۱ Emita ۱۲ فوریه ۱۹۰۲
۴۸۲ Petrina ۳ مارس ۱۹۰۲
۴۸۳ Seppina ۴ مارس ۱۹۰۲
۴۸۴ Pittsburghia ۲۹ آوریل ۱۹۰۲
۴۸۵ Genua ۷ مه ۱۹۰۲
۴۸۶ Cremona ۱۱ مه ۱۹۰۲
۴۸۷ Venetia ۹ ژوئیه ۱۹۰۲
۴۸۸ Kreusa ۲۶ ژوئن ۱۹۰۲
۴۸۹ Comacina ۲ سپتامبر ۱۹۰۲
۴۹۰ Veritas ۳ سپتامبر ۱۹۰۲
۴۹۱ Carina ۳ سپتامبر ۱۹۰۲
۴۹۲ Gismonda ۳ سپتامبر ۱۹۰۲
۴۹۳ Griseldis ۷ سپتامبر ۱۹۰۲
۴۹۴ Virtus ۷ اکتبر ۱۹۰۲
۴۹۵ Eulalia ۲۵ اکتبر ۱۹۰۲
۴۹۶ Gryphia ۲۵ اکتبر ۱۹۰۲
۴۹۷ Iva ۴ نوامبر ۱۹۰۲
۴۹۸ Tokio ۲ دسامبر ۱۹۰۲
۴۹۹ Venusia ۲۴ دسامبر ۱۹۰۲
۵۰۰ Selinur ۱۶ ژانویه ۱۹۰۳
۵۰۱ Urhixidur ۱۸ ژانویه ۱۹۰۳
۵۰۲ Sigune ۱۹ ژانویه ۱۹۰۳
۵۰۳ Evelyn ۱۹ ژانویه ۱۹۰۳
۵۰۴ Cora ۳۰ ژوئن ۱۹۰۲
۵۰۵ Cava ۲۱ اوت ۱۹۰۲
۵۰۶ Marion ۱۷ فوریه ۱۹۰۳
۵۰۷ Laodica ۱۹ فوریه ۱۹۰۳
۵۰۸ Princetonia ۲۰ آوریل ۱۹۰۳
۵۰۹ Iolanda ۲۸ آوریل ۱۹۰۳
۵۱۰ Mabella ۲۰ مه ۱۹۰۳
۵۱۱ Davida ۳۰ مه ۱۹۰۳
۵۱۲ Taurinensis ۲۳ ژوئن ۱۹۰۳
۵۱۳ Centesima ۲۴ اوت ۱۹۰۳
۵۱۴ Armida ۲۴ اوت ۱۹۰۳
۵۱۵ Athalia ۲۰ سپتامبر ۱۹۰۳
۵۱۶ Amherstia ۲۰ سپتامبر ۱۹۰۳
۵۱۷ Edith ۲۲ سپتامبر ۱۹۰۳
۵۱۸ Halawe ۲۰ اکتبر ۱۹۰۳
۵۱۹ Sylvania ۲۰ اکتبر ۱۹۰۳
۵۲۰ Franziska ۲۷ اکتبر ۱۹۰۳
۵۲۱ Brixia ۱۰ ژانویه ۱۹۰۴
۵۲۲ Helga ۱۰ ژانویه ۱۹۰۴
۵۲۳ Ada ۲۷ ژانویه ۱۹۰۴
۵۲۴ Fidelio ۱۴ مارس ۱۹۰۴
۵۲۵ Adelaide ۲۱ اکتبر ۱۹۰۸
۵۲۶ Jena ۱۴ مارس ۱۹۰۴
۵۲۷ Euryanthe ۲۰ مارس ۱۹۰۴
۵۲۸ Rezia ۲۰ مارس ۱۹۰۴
۵۲۹ Preziosa ۲۰ مارس ۱۹۰۴
۵۳۰ Turandot ۱۱ آوریل ۱۹۰۴
۵۳۱ Zerlina ۱۲ آوریل ۱۹۰۴
۵۳۲ Herculina ۲۰ آوریل ۱۹۰۴
۵۳۳ Sara ۱۹ آوریل ۱۹۰۴
۵۳۴ Nassovia ۱۹ آوریل ۱۹۰۴
۵۳۵ Montague ۷ مه ۱۹۰۴
۵۳۶ Merapi ۱۱ مه ۱۹۰۴
۵۳۷ Pauly ۷ ژوئیه ۱۹۰۴
۵۳۸ Friederike ۱۸ ژوئیه ۱۹۰۴
۵۳۹ Pamina ۲ اوت ۱۹۰۴
۵۴۰ Rosamunde ۳ اوت ۱۹۰۴
۵۴۱ Deborah ۴ اوت ۱۹۰۴
۵۴۲ Susanna ۱۵ اوت ۱۹۰۴
۵۴۳ Charlotte ۱۱ سپتامبر ۱۹۰۴
۵۴۴ Jetta ۱۱ سپتامبر ۱۹۰۴
۵۴۵ Messalina ۳ اکتبر ۱۹۰۴
۵۴۶ Herodias ۱۰ اکتبر ۱۹۰۴
۵۴۷ Praxedis ۱۴ اکتبر ۱۹۰۴
۵۴۸ Kressida ۱۴ اکتبر ۱۹۰۴
۵۴۹ Jessonda ۱۵ نوامبر ۱۹۰۴
۵۵۰ Senta ۱۶ نوامبر ۱۹۰۴
۵۵۱ Ortrud ۱۶ نوامبر ۱۹۰۴
۵۵۲ Sigelinde ۱۴ دسامبر ۱۹۰۴
۵۵۳ Kundry ۲۷ دسامبر ۱۹۰۴
۵۵۴ Peraga ۸ ژانویه ۱۹۰۵
۵۵۵ Norma ۱۴ ژانویه ۱۹۰۵
۵۵۶ Phyllis ۸ ژانویه ۱۹۰۵
۵۵۷ Violetta ۲۶ ژانویه ۱۹۰۵
۵۵۸ Carmen ۹ فوریه ۱۹۰۵
۵۵۹ Nanon ۸ مارس ۱۹۰۵
۵۶۰ Delila ۱۳ مارس ۱۹۰۵
۵۶۱ Ingwelde ۲۶ مارس ۱۹۰۵
۵۶۲ Salome ۳ آوریل ۱۹۰۵
۵۶۳ Suleika ۶ آوریل ۱۹۰۵
۵۶۴ Dudu ۹ مه ۱۹۰۵
۵۶۵ Marbachia ۹ مه ۱۹۰۵
۵۶۶ Stereoskopia ۲۸ مه ۱۹۰۵
۵۶۷ Eleutheria ۲۸ مه ۱۹۰۵
۵۶۸ Cheruskia ۲۶ ژوئیه ۱۹۰۵
۵۶۹ Misa ۲۷ ژوئیه ۱۹۰۵
۵۷۰ Kythera ۳۰ ژوئیه ۱۹۰۵
۵۷۱ Dulcinea ۴ سپتامبر ۱۹۰۵
۵۷۲ Rebekka ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۵
۵۷۳ Recha ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۵
۵۷۴ Reginhild ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۵
۵۷۵ Renate ۱۹ سپتامبر ۱۹۰۵
۵۷۶ Emanuela ۲۲ سپتامبر ۱۹۰۵
۵۷۷ Rhea ۲۰ اکتبر ۱۹۰۵
۵۷۸ Happelia ۱ نوامبر ۱۹۰۵
۵۷۹ Sidonia ۳ نوامبر ۱۹۰۵
۵۸۰ Selene ۱۷ دسامبر ۱۹۰۵
۵۸۱ Tauntonia ۲۴ دسامبر ۱۹۰۵
۵۸۲ Olympia ۲۳ ژانویه ۱۹۰۶
۵۸۳ Klotilde ۳۱ دسامبر ۱۹۰۵
۵۸۴ Semiramis ۱۵ ژانویه ۱۹۰۶
۵۸۵ Bilkis ۱۶ فوریه ۱۹۰۶
۵۸۶ Thekla ۲۱ فوریه ۱۹۰۶
۵۸۷ Hypsipyle ۲۲ فوریه ۱۹۰۶
۵۸۸ Achilles ۲۲ فوریه ۱۹۰۶
۵۸۹ Croatia ۳ مارس ۱۹۰۶
۵۹۰ Tomyris ۴ مارس ۱۹۰۶
۵۹۱ Irmgard ۱۴ مارس ۱۹۰۶
۵۹۲ Bathseba ۱۸ مارس ۱۹۰۶
۵۹۳ Titania ۲۰ مارس ۱۹۰۶
۵۹۴ Mireille ۲۷ مارس ۱۹۰۶
۵۹۵ Polyxena ۲۷ مارس ۱۹۰۶
۵۹۶ Scheila ۲۱ فوریه ۱۹۰۶
۵۹۷ Bandusia ۱۶ آوریل ۱۹۰۶
۵۹۸ Octavia ۱۳ آوریل ۱۹۰۶
۵۹۹ Luisa ۲۵ آوریل ۱۹۰۶
۶۰۰ Musa ۱۴ ژوئن ۱۹۰۶
۶۰۱ Nerthus ۲۱ ژوئن ۱۹۰۶
۶۰۲ Marianna ۱۶ فوریه ۱۹۰۶
۶۰۳ Timandra ۱۶ فوریه ۱۹۰۶
۶۰۴ Tekmessa ۱۶ فوریه ۱۹۰۶
۶۰۵ Juvisia ۲۷ اوت ۱۹۰۶
۶۰۶ Brangane ۱۸ سپتامبر ۱۹۰۶
۶۰۷ Jenny ۱۸ سپتامبر ۱۹۰۶
۶۰۸ Adolfine ۱۸ سپتامبر ۱۹۰۶
۶۰۹ Fulvia ۲۴ سپتامبر ۱۹۰۶
۶۱۰ Valeska ۲۶ سپتامبر ۱۹۰۶
۶۱۱ Valeria ۲۴ سپتامبر ۱۹۰۶
۶۱۲ Veronika ۸ اکتبر ۱۹۰۶
۶۱۳ Ginevra ۱۱ اکتبر ۱۹۰۶
۶۱۴ Pia ۱۱ اکتبر ۱۹۰۶
۶۱۵ Roswitha ۱۱ اکتبر ۱۹۰۶
۶۱۶ Elly ۱۷ اکتبر ۱۹۰۶
۶۱۷ Patroclus ۱۷ اکتبر ۱۹۰۶
۶۱۸ Elfriede ۱۷ اکتبر ۱۹۰۶
۶۱۹ Triberga ۲۲ اکتبر ۱۹۰۶
۶۲۰ Drakonia ۲۶ اکتبر ۱۹۰۶
۶۲۱ Werdandi ۱۱ نوامبر ۱۹۰۶
۶۲۲ Esther ۱۳ نوامبر ۱۹۰۶
۶۲۳ Chimaera ۲۲ ژانویه ۱۹۰۷
۶۲۴ Hektor ۱۰ فوریه ۱۹۰۷
۶۲۵ Xenia ۱۱ فوریه ۱۹۰۷
۶۲۶ Notburga ۱۱ فوریه ۱۹۰۷
۶۲۷ Charis ۴ مارس ۱۹۰۷
۶۲۸ Christine ۷ مارس ۱۹۰۷
۶۲۹ Bernardina ۷ مارس ۱۹۰۷
۶۳۰ Euphemia ۷ مارس ۱۹۰۷
۶۳۱ Philippina ۲۱ مارس ۱۹۰۷
۶۳۲ Pyrrha ۵ آوریل ۱۹۰۷
۶۳۳ Zelima ۱۲ مه ۱۹۰۷
۶۳۴ Ute ۱۲ مه ۱۹۰۷
۶۳۵ Vundtia ۹ ژوئن ۱۹۰۷
۶۳۶ Erika ۸ فوریه ۱۹۰۷
۶۳۷ Chrysothemis ۱۱ مارس ۱۹۰۷
۶۳۸ Moira ۵ مه ۱۹۰۷
۶۳۹ Latona ۱۹ ژوئیه ۱۹۰۷
۶۴۰ Brambilla ۲۹ اوت ۱۹۰۷
۶۴۱ Agnes ۸ سپتامبر ۱۹۰۷
۶۴۲ Clara ۸ سپتامبر ۱۹۰۷
۶۴۳ Scheherezade ۸ سپتامبر ۱۹۰۷
۶۴۴ Cosima ۷ سپتامبر ۱۹۰۷
۶۴۵ Agrippina ۱۳ سپتامبر ۱۹۰۷
۶۴۶ Kastalia ۱۱ سپتامبر ۱۹۰۷
۶۴۷ Adelgunde ۱۱ سپتامبر ۱۹۰۷
۶۴۸ Pippa ۱۱ سپتامبر ۱۹۰۷
۶۴۹ Josefa ۱۱ سپتامبر ۱۹۰۷
۶۵۰ Amalasuntha ۴ اکتبر ۱۹۰۷
۶۵۱ Antikleia ۴ اکتبر ۱۹۰۷
۶۵۲ Jubilatrix ۴ نوامبر ۱۹۰۷
۶۵۳ Berenike ۲۷ نوامبر ۱۹۰۷
۶۵۴ Zelinda ۴ ژانویه ۱۹۰۸
۶۵۵ Briseis ۴ نوامبر ۱۹۰۷
۶۵۶ Beagle ۲۲ ژانویه ۱۹۰۸
۶۵۷ Gunlod ۲۳ ژانویه ۱۹۰۸
۶۵۸ Asteria ۲۳ ژانویه ۱۹۰۸
۶۵۹ Nestor ۲۳ مارس ۱۹۰۸
۶۶۰ Crescentia ۸ ژانویه ۱۹۰۸
۶۶۱ Cloelia ۲۲ فوریه ۱۹۰۸
۶۶۲ Newtonia ۳۰ مارس ۱۹۰۸
۶۶۳ Gerlinde ۲۴ ژوئن ۱۹۰۸
۶۶۴ Judith ۲۴ ژوئن ۱۹۰۸
۶۶۵ Sabine ۲۲ ژوئیه ۱۹۰۸
۶۶۶ Desdemona ۲۳ ژوئیه ۱۹۰۸
۶۶۷ Denise ۲۳ ژوئیه ۱۹۰۸
۶۶۸ Dora ۲۷ ژوئیه ۱۹۰۸
۶۶۹ Kypria ۲۰ اوت ۱۹۰۸
۶۷۰ Ottegebe ۲۰ اوت ۱۹۰۸
۶۷۱ Carnegia ۲۱ سپتامبر ۱۹۰۸
۶۷۲ Astarte ۲۱ سپتامبر ۱۹۰۸
۶۷۳ Edda ۲۰ سپتامبر ۱۹۰۸
۶۷۴ Rachele ۲۸ اکتبر ۱۹۰۸
۶۷۵ Ludmilla ۳۰ اوت ۱۹۰۸
۶۷۶ Melitta ۱۶ ژانویه ۱۹۰۹
۶۷۷ Aaltje ۱۸ ژانویه ۱۹۰۹
۶۷۸ Fredegundis ۲۲ ژانویه ۱۹۰۹
۶۷۹ Pax ۲۸ ژانویه ۱۹۰۹
۶۸۰ Genoveva ۲۲ آوریل ۱۹۰۹
۶۸۱ Gorgo ۱۳ مه ۱۹۰۹
۶۸۲ Hagar ۱۷ ژوئن ۱۹۰۹
۶۸۳ Lanzia ۲۳ ژوئیه ۱۹۰۹
۶۸۴ Hildburg ۸ اوت ۱۹۰۹
۶۸۵ Hermia ۱۲ اوت ۱۹۰۹
۶۸۶ Gersuind ۱۵ اوت ۱۹۰۹
۶۸۷ Tinette ۱۶ اوت ۱۹۰۹
۶۸۸ Melanie ۲۵ اوت ۱۹۰۹
۶۸۹ Zita ۱۲ سپتامبر ۱۹۰۹
۶۹۰ Wratislavia ۱۶ اکتبر ۱۹۰۹
۶۹۱ Lehigh ۱۱ دسامبر ۱۹۰۹
۶۹۲ Hippodamia ۵ نوامبر ۱۹۰۱
۶۹۳ Zerbinetta ۲۱ سپتامبر ۱۹۰۹
۶۹۴ Ekard ۷ نوامبر ۱۹۰۹
۶۹۵ Bella ۷ نوامبر ۱۹۰۹
۶۹۶ Leonora ۱۰ ژانویه ۱۹۱۰
۶۹۷ Galilea ۱۴ فوریه ۱۹۱۰
۶۹۸ Ernestina ۵ مارس ۱۹۱۰
۶۹۹ Hela ۵ ژوئن ۱۹۱۰
۷۰۰ Auravictrix ۵ ژوئن ۱۹۱۰
۷۰۱ Oriola ۱۲ ژوئیه ۱۹۱۰
۷۰۲ Alauda ۱۶ ژوئیه ۱۹۱۰
۷۰۳ Noemi ۳ اکتبر ۱۹۱۰
۷۰۴ Interamnia ۲ اکتبر ۱۹۱۰
۷۰۵ Erminia ۶ اکتبر ۱۹۱۰
۷۰۶ Hirundo ۹ اکتبر ۱۹۱۰
۷۰۷ Steina ۲۲ دسامبر ۱۹۱۰
۷۰۸ Raphaela ۳ فوریه ۱۹۱۱
۷۰۹ Fringilla ۳ فوریه ۱۹۱۱
۷۱۰ Gertrud ۲۸ فوریه ۱۹۱۱
۷۱۱ Marmulla ۱ مارس ۱۹۱۱
۷۱۲ Boliviana ۱۹ مارس ۱۹۱۱
۷۱۳ Luscinia ۱۸ آوریل ۱۹۱۱
۷۱۴ Ulula ۱۸ مه ۱۹۱۱
۷۱۵ Transvaalia ۲۲ آوریل ۱۹۱۱
۷۱۶ Berkeley ۳۰ ژوئیه ۱۹۱۱
۷۱۷ Wisibada ۲۶ اوت ۱۹۱۱
۷۱۸ Erida ۲۹ سپتامبر ۱۹۱۱
۷۱۹ Albert ۳ اکتبر ۱۹۱۱
۷۲۰ Bohlinia ۱۸ اکتبر ۱۹۱۱
۷۲۱ Tabora ۱۸ اکتبر ۱۹۱۱
۷۲۲ Frieda ۱۸ اکتبر ۱۹۱۱
۷۲۳ Hammonia ۲۱ اکتبر ۱۹۱۱
۷۲۴ Hapag ۲۱ اکتبر ۱۹۱۱
۷۲۵ Amanda ۲۱ اکتبر ۱۹۱۱
۷۲۶ Joella ۲۲ نوامبر ۱۹۱۱
۷۲۷ Nipponia ۱۱ فوریه ۱۹۱۲
۷۲۸ Leonisis ۱۶ فوریه ۱۹۱۲
۷۲۹ Watsonia ۹ فوریه ۱۹۱۲
۷۳۰ Athanasia ۱۰ آوریل ۱۹۱۲
۷۳۱ Sorga ۱۵ آوریل ۱۹۱۲
۷۳۲ Tjilaki ۱۵ آوریل ۱۹۱۲
۷۳۳ Mocia ۱۶ سپتامبر ۱۹۱۲
۷۳۴ Benda ۱۱ اکتبر ۱۹۱۲
۷۳۵ Marghanna ۹ دسامبر ۱۹۱۲
۷۳۶ Harvard ۱۶ نوامبر ۱۹۱۲
۷۳۷ Arequipa ۷ دسامبر ۱۹۱۲
۷۳۸ Alagasta ۷ ژانویه ۱۹۱۳
۷۳۹ Mandeville ۷ فوریه ۱۹۱۳
۷۴۰ Cantabia ۱۰ فوریه ۱۹۱۳
۷۴۱ Botolphia ۱۰ فوریه ۱۹۱۳
۷۴۲ Edisona ۲۳ فوریه ۱۹۱۳
۷۴۳ Eugenisis ۲۵ فوریه ۱۹۱۳
۷۴۴ Aguntina ۲۶ فوریه ۱۹۱۳
۷۴۵ Mauritia ۱ مارس ۱۹۱۳
۷۴۶ Marlu ۱ مارس ۱۹۱۳
۷۴۷ Winchester ۷ مارس ۱۹۱۳
۷۴۸ Simeisa ۱۴ مارس ۱۹۱۳
۷۴۹ Malzovia ۵ آوریل ۱۹۱۳
۷۵۰ Oskar ۲۸ آوریل ۱۹۱۳
۷۵۱ Faina ۲۸ آوریل ۱۹۱۳
۷۵۲ Sulamitis ۳۰ آوریل ۱۹۱۳
۷۵۳ Tiflis ۳۰ آوریل ۱۹۱۳
۷۵۴ Malabar ۲۲ اوت ۱۹۰۶
۷۵۵ Quintilla ۶ آوریل ۱۹۰۸
۷۵۶ Lilliana ۲۶ آوریل ۱۹۰۸
۷۵۷ Portlandia ۳۰ سپتامبر ۱۹۰۸
۷۵۸ Mancunia ۱۸ مه ۱۹۱۲
۷۵۹ Vinifera ۲۶ اوت ۱۹۱۳
۷۶۰ Massinga ۲۸ اوت ۱۹۱۳
۷۶۱ Brendelia ۸ سپتامبر ۱۹۱۳
۷۶۲ Pulcova ۳ سپتامبر ۱۹۱۳
۷۶۳ Cupido ۲۵ سپتامبر ۱۹۱۳
۷۶۴ Gedania ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۳
۷۶۵ Mattiaca ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۳
۷۶۶ Moguntia ۲۹ سپتامبر ۱۹۱۳
۷۶۷ Bondia ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۳
۷۶۸ Struveana ۴ اکتبر ۱۹۱۳
۷۶۹ Tatjana ۶ اکتبر ۱۹۱۳
۷۷۰ Bali ۳۱ اکتبر ۱۹۱۳
۷۷۱ Libera ۲۱ نوامبر ۱۹۱۳
۷۷۲ Tanete ۱۹ دسامبر ۱۹۱۳
۷۷۳ Irmintraud ۲۲ دسامبر ۱۹۱۳
۷۷۴ Armor ۱۹ دسامبر ۱۹۱۳
۷۷۵ Lumiere ۶ ژانویه ۱۹۱۴
۷۷۶ Berbericia ۲۴ ژانویه ۱۹۱۴
۷۷۷ Gutemberga ۲۴ ژانویه ۱۹۱۴
۷۷۸ Theobalda ۲۵ ژانویه ۱۹۱۴
۷۷۹ Nina ۲۵ ژانویه ۱۹۱۴
۷۸۰ Armenia ۲۵ ژانویه ۱۹۱۴
۷۸۱ Kartvelia ۲۵ ژانویه ۱۹۱۴
۷۸۲ Montefiore ۱۸ مارس ۱۹۱۴
۷۸۳ Nora ۱۸ مارس ۱۹۱۴
۷۸۴ Pickeringia ۲۰ مارس ۱۹۱۴
۷۸۵ Zwetana ۳۰ مارس ۱۹۱۴
۷۸۶ Bredichina ۲۰ آوریل ۱۹۱۴
۷۸۷ Moskva ۲۰ آوریل ۱۹۱۴
۷۸۸ Hohensteina ۲۸ آوریل ۱۹۱۴
۷۸۹ Lena ۲۴ ژوئن ۱۹۱۴
۷۹۰ Pretoria ۱۶ ژانویه ۱۹۱۲
۷۹۱ Ani ۲۹ ژوئن ۱۹۱۴
۷۹۲ Metcalfia ۲۰ مارس ۱۹۰۷
۷۹۳ Arizona ۹ آوریل ۱۹۰۷
۷۹۴ Irenaea ۲۷ اوت ۱۹۱۴
۷۹۵ Fini ۲۶ سپتامبر ۱۹۱۴
۷۹۶ Sarita ۱۵ اکتبر ۱۹۱۴
۷۹۷ Montana ۱۷ نوامبر ۱۹۱۴
۷۹۸ Ruth ۲۱ نوامبر ۱۹۱۴
۷۹۹ Gudula ۹ مارس ۱۹۱۵
۸۰۰ Kressmannia ۲۰ مارس ۱۹۱۵
۸۰۱ Helwerthia ۲۰ مارس ۱۹۱۵
۸۰۲ Epyaxa ۲۰ مارس ۱۹۱۵
۸۰۳ Picka ۲۱ مارس ۱۹۱۵
۸۰۴ Hispania ۲۰ مارس ۱۹۱۵
۸۰۵ Hormuthia ۱۷ آوریل ۱۹۱۵
۸۰۶ Gyldenia ۱۸ آوریل ۱۹۱۵
۸۰۷ Ceraskia ۱۸ آوریل ۱۹۱۵
۸۰۸ Merxia ۱۱ اکتبر ۱۹۰۱
۸۰۹ Lundia ۱۱ اوت ۱۹۱۵
۸۱۰ Atossa ۸ سپتامبر ۱۹۱۵
۸۱۱ Nauheima ۸ سپتامبر ۱۹۱۵
۸۱۲ Adele ۸ سپتامبر ۱۹۱۵
۸۱۳ Baumeia ۲۸ نوامبر ۱۹۱۵
۸۱۴ Tauris ۲ ژانویه ۱۹۱۶
۸۱۵ Coppelia ۲ فوریه ۱۹۱۶
۸۱۶ Juliana ۸ فوریه ۱۹۱۶
۸۱۷ Annika ۶ فوریه ۱۹۱۶
۸۱۸ Kapteynia ۲۱ فوریه ۱۹۱۶
۸۱۹ Barnardiana ۳ مارس ۱۹۱۶
۸۲۰ Adriana ۳۰ مارس ۱۹۱۶
۸۲۱ Fanny ۳۱ مارس ۱۹۱۶
۸۲۲ Lalage ۳۱ مارس ۱۹۱۶
۸۲۳ Sisigambis ۳۱ مارس ۱۹۱۶
۸۲۴ Anastasia ۲۵ مارس ۱۹۱۶
۸۲۵ Tanina ۲۷ مارس ۱۹۱۶
۸۲۶ Henrika ۲۸ آوریل ۱۹۱۶
۸۲۷ Wolfiana ۲۹ اوت ۱۹۱۶
۸۲۸ Lindemannia ۲۹ اوت ۱۹۱۶
۸۲۹ Academia ۲۵ اوت ۱۹۱۶
۸۳۰ Petropolitana ۲۵ اوت ۱۹۱۶
۸۳۱ Stateira ۲۰ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۳۲ Karin ۲۰ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۳۳ Monica ۲۰ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۳۴ Burnhamia ۲۰ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۳۵ Olivia ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۳۶ Jole ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۳۷ Schwarzschilda ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۳۸ Seraphina ۲۴ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۳۹ Valborg ۲۴ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۴۰ Zenobia ۲۵ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۴۱ Arabella ۱ اکتبر ۱۹۱۶
۸۴۲ Kerstin ۱ اکتبر ۱۹۱۶
۸۴۳ Nicolaia ۳۰ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۴۴ Leontina ۱ اکتبر ۱۹۱۶
۸۴۵ Naema ۱۶ نوامبر ۱۹۱۶
۸۴۶ Lipperta ۲۶ نوامبر ۱۹۱۶
۸۴۷ Agnia ۲ سپتامبر ۱۹۱۵
۸۴۸ Inna ۵ سپتامبر ۱۹۱۵
۸۴۹ Ara ۹ فوریه ۱۹۱۲
۸۵۰ Altona ۲۷ مارس ۱۹۱۶
۸۵۱ Zeissia ۲ آوریل ۱۹۱۶
۸۵۲ Wladilena ۲ آوریل ۱۹۱۶
۸۵۳ Nansenia ۲ آوریل ۱۹۱۶
۸۵۴ Frostia ۳ آوریل ۱۹۱۶
۸۵۵ Newcombia ۳ آوریل ۱۹۱۶
۸۵۶ Backlunda ۳ آوریل ۱۹۱۶
۸۵۷ Glasenappia ۶ آوریل ۱۹۱۶
۸۵۷ Glasenappia a
۸۵۹ Bouzareah ۲ اکتبر ۱۹۱۶
۸۶۰ Ursina ۲۲ ژانویه ۱۹۱۷
۸۶۱ Aida ۲۲ ژانویه ۱۹۱۷
۸۶۲ Franzia ۲۸ ژانویه ۱۹۱۷
۸۶۳ Benkoela ۹ فوریه ۱۹۱۷
۸۶۴ Aase ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱
۸۶۵ Zubaida ۱۵ فوریه ۱۹۱۷
۸۶۶ Fatme ۲۵ فوریه ۱۹۱۷
۸۶۷ Kovacia ۲۵ فوریه ۱۹۱۷
۸۶۸ Lova ۲۶ آوریل ۱۹۱۷
۸۶۹ Mellena ۹ مه ۱۹۱۷
۸۷۰ Manto ۱۲ مه ۱۹۱۷
۸۷۱ Amneris ۱۴ مه ۱۹۱۷
۸۷۲ Holda ۲۱ مه ۱۹۱۷
۸۷۳ Mechthild ۲۱ مه ۱۹۱۷
۸۷۴ Rotraut ۲۵ مه ۱۹۱۷
۸۷۵ Nymphe ۱۹ مه ۱۹۱۷
۸۷۶ Scott ۲۰ ژوئن ۱۹۱۷
۸۷۷ Walkure ۱۳ سپتامبر ۱۹۱۵
۸۷۸ Mildred ۶ سپتامبر ۱۹۱۶
۸۷۹ Ricarda ۲۲ ژوئیه ۱۹۱۷
۸۸۰ Herba ۲۲ ژوئیه ۱۹۱۷
۸۸۱ Athene ۲۲ ژوئیه ۱۹۱۷
۸۸۲ Swetlana ۱۵ اوت ۱۹۱۷
۸۸۳ Matterania ۱۴ سپتامبر ۱۹۱۷
۸۸۴ Priamus ۲۲ سپتامبر ۱۹۱۷
۸۸۵ Ulrike ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۷
۸۸۶ Washingtonia ۱۶ نوامبر ۱۹۱۷
۸۸۷ Alinda ۳ ژانویه ۱۹۱۸
۸۸۸ Parysatis ۲ فوریه ۱۹۱۸
۸۸۹ Erynia ۵ مارس ۱۹۱۸
۸۹۰ Waltraut ۱۱ مارس ۱۹۱۸
۸۹۱ Gunhild ۱۷ مه ۱۹۱۸
۸۹۲ Seeligeria ۳۱ مه ۱۹۱۸
۸۹۳ Leopoldina ۳۱ مه ۱۹۱۸
۸۹۴ Erda ۴ ژوئن ۱۹۱۸
۸۹۵ Helio ۱۱ ژوئیه ۱۹۱۸
۸۹۶ Sphinx ۱ اوت ۱۹۱۸
۸۹۷ Lysistrata ۳ اوت ۱۹۱۸
۸۹۸ Hildegard ۳ اوت ۱۹۱۸
۸۹۹ Jokaste ۳ اوت ۱۹۱۸
۹۰۰ Rosalinde ۱۰ اوت ۱۹۱۸
۹۰۱ Brunsia ۳۰ اوت ۱۹۱۸
۹۰۲ Probitas ۳ سپتامبر ۱۹۱۸
۹۰۳ Nealley ۱۳ سپتامبر ۱۹۱۸
۹۰۴ Rockefellia ۲۹ اکتبر ۱۹۱۸
۹۰۵ Universitas ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸
۹۰۶ Repsolda ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸
۹۰۷ Rhoda ۱۲ نوامبر ۱۹۱۸
۹۰۸ Buda ۳۰ نوامبر ۱۹۱۸
۹۰۹ Ulla ۷ فوریه ۱۹۱۹
۹۱۰ Anneliese ۱ مارس ۱۹۱۹
۹۱۱ Agamemnon ۱۹ مارس ۱۹۱۹
۹۱۲ Maritima ۲۷ آوریل ۱۹۱۹
۹۱۳ Otila ۱۹ مه ۱۹۱۹
۹۱۴ Palisana ۴ ژوئیه ۱۹۱۹
۹۱۵ Cosette ۱۴ دسامبر ۱۹۱۸
۹۱۶ America ۷ اوت ۱۹۱۵
۹۱۷ Lyka ۵ سپتامبر ۱۹۱۵
۹۱۸ Itha ۲۲ اوت ۱۹۱۹
۹۱۹ Ilsebill ۳۰ اکتبر ۱۹۱۸
۹۲۰ Rogeria ۱ سپتامبر ۱۹۱۹
۹۲۱ Jovita ۴ سپتامبر ۱۹۱۹
۹۲۲ Schlutia ۱۸ سپتامبر ۱۹۱۹
۹۲۳ Herluga ۳۰ سپتامبر ۱۹۱۹
۹۲۴ Toni ۲۰ اکتبر ۱۹۱۹
۹۲۵ Alphonsina ۱۳ ژانویه ۱۹۲۰
۹۲۶ Imhilde ۱۵ فوریه ۱۹۲۰
۹۲۷ Ratisbona ۱۶ فوریه ۱۹۲۰
۹۲۸ Hildrun ۲۳ فوریه ۱۹۲۰
۹۲۹ Algunde ۱۰ مارس ۱۹۲۰
۹۳۰ Westphalia ۱۰ مارس ۱۹۲۰
۹۳۱ Whittemora ۱۹ مارس ۱۹۲۰
۹۳۲ Hooveria ۲۳ مارس ۱۹۲۰
۹۳۳ Susi ۱۰ فوریه ۱۹۲۷
۹۳۴ Thuringia ۱۵ اوت ۱۹۲۰
۹۳۵ Clivia ۷ سپتامبر ۱۹۲۰
۹۳۶ Kunigunde ۸ سپتامبر ۱۹۲۰
۹۳۷ Bethgea ۱۲ سپتامبر ۱۹۲۰
۹۳۸ Chlosinde ۹ سپتامبر ۱۹۲۰
۹۳۹ Isberga ۴ اکتبر ۱۹۲۰
۹۴۰ Kordula ۱۰ اکتبر ۱۹۲۰
۹۴۱ Murray ۱۰ اکتبر ۱۹۲۰
۹۴۲ Romilda ۱۱ اکتبر ۱۹۲۰
۹۴۳ Begonia ۲۰ اکتبر ۱۹۲۰
۹۴۴ Hidalgo ۳۱ اکتبر ۱۹۲۰
۹۴۵ Barcelona ۳ فوریه ۱۹۲۱
۹۴۶ Poesia ۱۱ فوریه ۱۹۲۱
۹۴۷ Monterosa ۸ فوریه ۱۹۲۱
۹۴۸ Jucunda ۳ مارس ۱۹۲۱
۹۴۹ Hel ۱۱ مارس ۱۹۲۱
۹۵۰ Ahrensa ۱ آوریل ۱۹۲۱
۹۵۱ Gaspra ۳۰ ژوئیه ۱۹۱۶
۹۵۲ Caia ۲۷ اکتبر ۱۹۱۶
۹۵۳ Painleva ۲۹ آوریل ۱۹۲۱
۹۵۴ Li ۴ اوت ۱۹۲۱
۹۵۵ Alstede ۵ اوت ۱۹۲۱
۹۵۶ Elisa ۸ اوت ۱۹۲۱
۹۵۷ Camelia ۷ سپتامبر ۱۹۲۱
۹۵۸ Asplinda ۲۸ سپتامبر ۱۹۲۱
۹۵۹ Arne ۳۰ سپتامبر ۱۹۲۱
۹۶۰ Birgit ۱ اکتبر ۱۹۲۱
۹۶۱ Gunnie ۱۰ اکتبر ۱۹۲۱
۹۶۲ Aslog ۲۵ اکتبر ۱۹۲۱
۹۶۳ Iduberga ۲۶ اکتبر ۱۹۲۱
۹۶۴ Subamara ۲۷ اکتبر ۱۹۲۱
۹۶۵ Angelica ۴ نوامبر ۱۹۲۱
۹۶۶ Muschi ۹ نوامبر ۱۹۲۱
۹۶۷ Helionape ۹ نوامبر ۱۹۲۱
۹۶۸ Petunia ۲۴ نوامبر ۱۹۲۱
۹۶۹ Leocadia ۵ نوامبر ۱۹۲۱
۹۷۰ Primula ۲۹ نوامبر ۱۹۲۱
۹۷۱ Alsatia ۲۳ نوامبر ۱۹۲۱
۹۷۲ Cohnia ۱۸ ژانویه ۱۹۲۲
۹۷۳ Aralia ۱۸ مارس ۱۹۲۲
۹۷۴ Lioba ۱۸ مارس ۱۹۲۲
۹۷۵ Perseverantia ۲۷ مارس ۱۹۲۲
۹۷۶ Benjamina ۲۷ مارس ۱۹۲۲
۹۷۷ Philippa ۶ آوریل ۱۹۲۲
۹۷۸ Aidamina ۱۸ مه ۱۹۲۲
۹۷۹ Ilsewa ۲۹ ژوئن ۱۹۲۲
۹۸۰ Anacostia ۲۱ نوامبر ۱۹۲۱
۹۸۱ Martina ۲۳ سپتامبر ۱۹۱۷
۹۸۲ Franklina ۲۱ مه ۱۹۲۲
۹۸۳ Gunila ۳۰ ژوئیه ۱۹۲۲
۹۸۴ Gretia ۲۷ اوت ۱۹۲۲
۹۸۵ Rosina ۱۴ اکتبر ۱۹۲۲
۹۸۶ Amelia ۱۹ اکتبر ۱۹۲۲
۹۸۷ Wallia ۲۳ اکتبر ۱۹۲۲
۹۸۸ Appella ۱۰ نوامبر ۱۹۲۲
۹۸۹ Schwassmannia ۱۸ نوامبر ۱۹۲۲
۹۹۰ Yerkes ۲۳ نوامبر ۱۹۲۲
۹۹۱ McDonalda ۲۴ اکتبر ۱۹۲۲
۹۹۲ Swasey ۱۴ نوامبر ۱۹۲۲
۹۹۳ Moultona ۱۲ ژانویه ۱۹۲۳
۹۹۴ Otthild ۱۸ مارس ۱۹۲۳
۹۹۵ Sternberga ۸ ژوئن ۱۹۲۳
۹۹۶ Hilaritas ۲۱ مارس ۱۹۲۳
۹۹۷ Priska ۱۲ ژوئیه ۱۹۲۳
۹۹۸ Bodea ۶ اوت ۱۹۲۳
۹۹۹ Zachia ۹ اوت ۱۹۲۳
۱۰۰۰ Piazzia ۱۲ اوت ۱۹۲۳

منابع[ویرایش]