فهرست سیارک‌ها (۱۹۰۰۱–۲۰۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۹۰۰۱ - ۲۰۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۹۰۰۱ تا ۲۰۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۹۰۰۱ 2000 RV60 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۰۲ Tongkexue ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۰۳ Erinfrey ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۰۴ Chirayath ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۰۵ Teckman ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۰۶ 2000 RY65 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۰۷ Nirajnathan ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۰۸ Kristibutler ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۰۹ Galenmaly ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۱۰ 2000 RT72 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۱۱ 2000 RU75 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۱۲ 2000 RZ75 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۱۳ 2000 RN76 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۱۴ 2000 RW77 ۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۱۵ 2000 RX77 ۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۱۶ 2000 RY78 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۱۷ Susanlederer ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۱۸ 2000 RL100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۱۹ Sunflower ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۲۰ 2000 SC6 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۲۱ 2000 SC8 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۲۲ Penzel ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۲۳ Varela ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۲۴ 2000 SS112 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۲۵ Arthurpetron ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۲۶ 2000 SR145 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۲۷ 2000 SZ149 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۲۸ 2000 SC165 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۲۹ Briede ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۳۰ 2000 SJ276 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۳۱ 2000 SU295 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۰۳۱ 2053 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۱ 2157 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ Santorini ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 4634 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 4642 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 4663 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 4764 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 4844 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 4875 P-L ۲۶ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 6055 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 6104 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 6214 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 6516 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 6593 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 7607 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 9516 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۱۹۰۳۴ 9567 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۹۰۴۹ 1105 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۹۰۵۰ 1162 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۹۰۵۱ 3210 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۹۰۵۲ 1017 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۵۳ 1054 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۵۴ 1058 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۵۵ 1066 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۵۶ 1162 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۵۷ 1166 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۵۸ 1331 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۵۹ 1352 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۶۰ 2176 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۶۱ 2261 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۶۲ 2289 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۶۳ 3147 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۶۴ 3176 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۶۵ 3351 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۶۶ 4068 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۶۷ 4087 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۶۸ 4232 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۶۹ 5149 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۷۰ 5491 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۷۱ 1047 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۰۷۲ 1222 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۰۷۳ 3157 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۰۷۴ 4236 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۰۷۵ 4288 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۰۷۶ 5002 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۰۷۷ 5123 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۰۷۸ 5187 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۰۷۹ Hernandez ۳۱ مه ۱۹۶۷
۱۹۰۸۰ Martinfierro ۱۰ مه ۱۹۷۰
۱۹۰۸۱ Mravinskij ۲۲ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۰۸۲ Vikchernov ۲۶ اوت ۱۹۷۶
۱۹۰۸۳ 1977 DA4 ۱۸ فوریه ۱۹۷۷
۱۹۰۸۴ 1978 RQ9 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۹۰۸۵ 1978 UR4 ۲۷ اکتبر ۱۹۷۸
۱۹۰۸۶ 1978 VB3 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۹۰۸۷ 1978 VT4 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۹۰۸۸ 1978 VW4 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۹۰۸۹ 1978 VZ6 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۹۰۹۰ 1978 VM9 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۹۰۹۰ 1978 XX ۶ دسامبر ۱۹۷۸
۱۹۰۹۲ 1979 MF2 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۹۰۹۳ 1979 MM3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۹۰۹۴ 1979 MR6 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۹۰۹۵ 1979 MA8 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۹۰۹۶ Leonfridman ۱۴ اکتبر ۱۹۷۹
۱۹۰۹۷ 1981 EY2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۰۹۸ 1981 EM3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۰۹۹ 1981 EC4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۰۰ 1981 EH5 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۰۱ 1981 EV6 ۶ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۰۲ 1981 EH8 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۰۳ 1981 ER11 ۷ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۰۴ 1981 EY13 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۰۵ 1981 EB15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۰۶ 1981 EV15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۰۷ 1981 EU19 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۰۸ 1981 EV21 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۰۹ 1981 EZ23 ۷ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۱۰ 1981 EF29 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۱۱ 1981 EM29 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۱۲ 1981 EN31 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۱۳ 1981 EB33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۱۴ 1981 EP37 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۱۵ 1981 EM39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۱۶ 1981 EZ40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۱۷ 1981 EL41 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۱۱۸ 1981 SD2 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۱
۱۹۱۱۹ Dimpna ۲۷ سپتامبر ۱۹۸۱
۱۹۱۲۰ Doronina ۶ اوت ۱۹۸۳
۱۹۱۲۱ 1985 CY1 ۱۲ فوریه ۱۹۸۵
۱۹۱۲۲ 1985 VF1 ۷ نوامبر ۱۹۸۵
۱۹۱۲۳ 1986 TP1 ۷ اکتبر ۱۹۸۶
۱۹۱۲۴ 1986 TH3 ۴ اکتبر ۱۹۸۶
۱۹۱۲۴ 1987 CH ۲ فوریه ۱۹۸۷
۱۹۱۲۶ Ottohahn ۲۲ اوت ۱۹۸۷
۱۹۱۲۷ Olegefremov ۲۶ اوت ۱۹۸۷
۱۹۱۲۸ 1987 YR1 ۱۷ دسامبر ۱۹۸۷
۱۹۱۲۹ Loos ۱۰ ژانویه ۱۹۸۸
۱۹۱۳۰ Tytgat ۱۱ فوریه ۱۹۸۸
۱۹۱۳۱ 1988 CY3 ۱۳ فوریه ۱۹۸۸
۱۹۱۳۱ 1988 CL۴
۱۹۱۳۳ 1988 PC2 ۷ اوت ۱۹۸۸
۱۹۱۳۴ 1988 TQ1 ۱۵ اکتبر ۱۹۸۸
۱۹۱۳۴ 1988 XQ ۳ دسامبر ۱۹۸۸
۱۹۱۳۶ Strassmann ۱۰ ژانویه ۱۹۸۹
۱۹۱۳۷ 1989 CP2 ۴ فوریه ۱۹۸۹
۱۹۱۳۸ 1989 EJ1 ۱۰ مارس ۱۹۸۹
۱۹۱۳۹ Apian ۶ آوریل ۱۹۸۹
۱۹۱۴۰ Jansmit ۲ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۹۱۴۱ 1989 SB4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۹۱۴۲ 1989 SU4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۹۱۴۳ 1989 SA10 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۹۱۴۴ 1989 UP1 ۲۸ اکتبر ۱۹۸۹
۱۹۱۴۴ 1989 YC ۲۵ دسامبر ۱۹۸۹
۱۹۱۴۴ 1989 YY ۳۰ دسامبر ۱۹۸۹
۱۹۱۴۷ 1989 YV4 ۳۰ دسامبر ۱۹۸۹
۱۹۱۴۸ Alaska ۲۸ دسامبر ۱۹۸۹
۱۹۱۴۹ Boccaccio ۲ مارس ۱۹۹۰
۱۹۱۴۹ 1990 HY ۲۶ آوریل ۱۹۹۰
۱۹۱۵۱ 1990 KD1 ۲۰ مه ۱۹۹۰
۱۹۱۵۲ 1990 OB5 ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۰
۱۹۱۵۳ 1990 QB3 ۲۸ اوت ۱۹۹۰
۱۹۱۵۴ 1990 QX4 ۲۴ اوت ۱۹۹۰
۱۹۱۵۵ Lifeson ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۹۱۵۶ 1990 SE4 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۹۱۵۷ 1990 SS6 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۹۱۵۸ 1990 SN7 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۹۱۵۸ 1990 TT ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۹۱۶۰ 1990 TC1 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۰
۱۹۱۶۱ 1990 TQ1 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۰
۱۹۱۶۲ Wambsganss ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۹۱۶۳ 1990 WE5 ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰
۱۹۱۶۴ 1991 AU1 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۱
۱۹۱۶۴ 1991 CD ۴ فوریه ۱۹۹۱
۱۹۱۶۶ 1991 EY1 ۷ مارس ۱۹۹۱
۱۹۱۶۷ 1991 ED2 ۹ مارس ۱۹۹۱
۱۹۱۶۸ 1991 EO5 ۱۴ مارس ۱۹۹۱
۱۹۱۶۸ 1991 FD ۱۷ مارس ۱۹۹۱
۱۹۱۶۸ 1991 FH ۱۸ مارس ۱۹۹۱
۱۹۱۶۸ 1991 FS ۱۷ مارس ۱۹۹۱
۱۹۱۷۲ 1991 FC4 ۲۲ مارس ۱۹۹۱
۱۹۱۷۳ Virginiaterese ۱۵ آوریل ۱۹۹۱
۱۹۱۷۴ 1991 NS6 ۱۱ ژوئیه ۱۹۹۱
۱۹۱۷۵ 1991 PP2 ۲ اوت ۱۹۹۱
۱۹۱۷۶ 1991 PK3 ۲ اوت ۱۹۹۱
۱۹۱۷۷ 1991 PJ11 ۹ اوت ۱۹۹۱
۱۹۱۷۸ Walterbothe ۹ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۹۱۷۹ 1991 RK8 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۹۱۸۰ 1991 RK16 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۹۱۸۱ 1991 SD1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۹۱۸۲ Pitz ۷ اکتبر ۱۹۹۱
۱۹۱۸۳ Amati ۵ اکتبر ۱۹۹۱
۱۹۱۸۴ 1991 TB6 ۶ اکتبر ۱۹۹۱
۱۹۱۸۵ Guarneri ۴ اکتبر ۱۹۹۱
۱۹۱۸۶ 1991 VY1 ۵ نوامبر ۱۹۹۱
۱۹۱۸۷ 1991 VU2 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۱۹۱۸۷ 1991 YT ۳۰ دسامبر ۱۹۹۱
۱۹۱۸۹ Stradivari ۲۸ دسامبر ۱۹۹۱
۱۹۱۹۰ Morihiroshi ۱۰ ژانویه ۱۹۹۲
۱۹۱۹۱ 1992 DT2 ۲۳ فوریه ۱۹۹۲
۱۹۱۹۲ 1992 DY5 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۹۱۹۳ 1992 DK6 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۹۱۹۴ 1992 DG7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۹۱۹۵ 1992 DM7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۹۱۹۶ 1992 DQ7 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۹۱۹۶ 1992 EO ۶ مارس ۱۹۹۲
۱۹۱۹۸ 1992 ED8 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۹۱۹۹ 1992 FL3 ۲۶ مارس ۱۹۹۲
۱۹۲۰۰ 1992 GU2 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۱۹۲۰۱ 1992 GZ4 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۱۹۲۰۱ 1992 HN ۲۹ آوریل ۱۹۹۲
۱۹۲۰۳ 1992 HJ2 ۲۷ آوریل ۱۹۹۲
۱۹۲۰۳ 1992 ME ۲۱ ژوئن ۱۹۹۲
۱۹۲۰۳ 1992 PT ۸ اوت ۱۹۹۲
۱۹۲۰۶ 1992 PH4 ۲ اوت ۱۹۹۲
۱۹۲۰۷ 1992 QS1 ۲۴ اوت ۱۹۹۲
۱۹۲۰۸ Starrfield ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۹۲۰۹ 1992 UW2 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۲
۱۹۲۱۰ 1992 YE4 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۲
۱۹۲۱۰ 1993 DM ۲۱ فوریه ۱۹۹۳
۱۹۲۱۲ 1993 FL18 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۹۲۱۳ 1993 FF21 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۹۲۱۴ 1993 FT22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۹۲۱۵ 1993 FS29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۹۲۱۶ 1993 FA37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۹۲۱۷ 1993 FE43 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۹۲۱۸ 1993 FH49 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۹۲۱۹ 1993 OH5 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۹۲۲۰ 1993 OX11 ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۹۲۲۱ 1993 PD3 ۱۴ اوت ۱۹۹۳
۱۹۲۲۲ 1993 QK1 ۱۶ اوت ۱۹۹۳
۱۹۲۲۳ 1993 QH8 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۱۹۲۲۴ Orosei ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۹۲۲۵ 1993 RX5 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۹۲۲۶ Peiresc ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۹۲۲۷ 1993 RH16 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۹۲۲۸ 1993 SN1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۹۲۲۹ 1993 SD5 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۹۲۲۹ 1993 TU ۱۱ اکتبر ۱۹۹۳
۱۹۲۳۱ 1993 TL5 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۹۲۳۲ 1993 TJ15 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۹۲۳۳ 1993 UD7 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۹۲۳۴ Victoriahibbs ۹ نوامبر ۱۹۹۳
۱۹۲۳۴ Victoriahibbs VS۴
۱۹۲۳۴ 1993 XV ۱۱ دسامبر ۱۹۹۳
۱۹۲۳۴ 1994 AP ۴ ژانویه ۱۹۹۴
۱۹۲۳۸ 1994 AV1 ۹ ژانویه ۱۹۹۴
۱۹۲۳۹ 1994 AM2 ۷ ژانویه ۱۹۹۴
۱۹۲۴۰ 1994 AZ10 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۱۹۲۴۱ 1994 BH4 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۴
۱۹۲۴۲ 1994 CB1 ۳ فوریه ۱۹۹۴
۱۹۲۴۳ Bunting ۱۰ فوریه ۱۹۹۴
۱۹۲۴۴ 1994 CX12 ۷ فوریه ۱۹۹۴
۱۹۲۴۵ 1994 EL2 ۸ مارس ۱۹۹۴
۱۹۲۴۶ 1994 EL7 ۱۴ مارس ۱۹۹۴
۱۹۲۴۷ 1994 LO1 ۲ ژوئن ۱۹۹۴
۱۹۲۴۷ 1994 PT ۱۴ اوت ۱۹۹۴
۱۹۲۴۹ 1994 PO25 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۹۲۵۰ 1994 PF26 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۹۲۵۱ Totziens ۳ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۵۲ 1994 RG7 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۵۳ 1994 RN28 ۵ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۵۴ 1994 VD7 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۵۵ 1994 VK8 ۸ نوامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۵۶ 1994 WA4 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۴
۱۹۲۵۷ 1995 DS5 ۲۲ فوریه ۱۹۹۵
۱۹۲۵۸ Gongyi ۲۴ مارس ۱۹۹۵
۱۹۲۵۸ 1995 GB ۱ آوریل ۱۹۹۵
۱۹۲۵۸ 1995 GT ۴ آوریل ۱۹۹۵
۱۹۲۵۸ 1995 MB ۲۱ ژوئن ۱۹۹۵
۱۹۲۶۲ 1995 OB1 ۲۹ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۹۲۶۳ Lavater ۲۱ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۹۲۶۴ 1995 SE10 ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۶۵ 1995 SD24 ۱۹ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۶۶ 1995 TF1 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۵
۱۹۲۶۷ 1995 TB8 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۵
۱۹۲۶۸ Morstadt ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵
۱۹۲۶۹ 1995 UQ11 ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۹۲۷۰ 1995 VS8 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۷۱ 1995 VG13 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۷۲ 1995 WO15 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۷۲ 1995 XJ ۱۰ دسامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۷۴ 1995 XA1 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۷۵ 1995 XF1 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۷۶ 1995 XS4 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۷۶ 1995 YD ۱۷ دسامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۷۶ 1995 YN ۱۹ دسامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۷۹ 1995 YC4 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۵
۱۹۲۷۹ 1996 AV ۱۱ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۸۱ 1996 AP3 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۸۲ 1996 AM15 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۸۳ 1996 BJ2 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۸۴ 1996 BU3 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۶
۱۹۲۸۵ 1996 CM9 ۱۲ فوریه ۱۹۹۶
۱۹۲۸۵ 1996 DU ۱۹ فوریه ۱۹۹۶
۱۹۲۸۷ Paronelli ۲۲ فوریه ۱۹۹۶
۱۹۲۸۸ 1996 FJ5 ۲۰ مارس ۱۹۹۶
۱۹۲۸۹ 1996 HY12 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۱۹۲۹۰ Schroeder ۱۵ مه ۱۹۹۶
۱۹۲۹۱ Karelzeman ۶ ژوئن ۱۹۹۶
۱۹۲۹۲ 1996 NG5 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۹۲۹۳ Dedekind ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۹۲۹۴ Weymouth ۶ اوت ۱۹۹۶
۱۹۲۹۵ 1996 RC1 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۹۶ 1996 RO4 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۹۷ 1996 RS24 ۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۹۸ Zhongkeda ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۲۹۹ 1996 SZ4 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۰۰ 1996 SH6 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۰۱ 1996 SF8 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۰۱ 1996 TD ۱ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۳۰۳ 1996 TP1 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۳۰۴ 1996 TQ1 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۳۰۵ 1996 TH10 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۳۰۶ 1996 TN12 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۳۰۷ 1996 TG13 ۱۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۳۰۸ 1996 TO66 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۳۰۹ 1996 UK1 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۶
۱۹۳۱۰ Osawa ۴ نوامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۱۱ 1996 VF3 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۱۲ 1996 VR7 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۱۳ 1996 VF8 ۶ نوامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۱۴ 1996 VT8 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۱۵ 1996 VY8 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۱۵ 1996 WB ۱۶ نوامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۱۷ 1996 WS1 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۱۸ Somanah ۲ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۱۹ 1996 XX2 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۲۰ 1996 XB6 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۲۱ 1996 XY7 ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۲۲ 1996 XQ11 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۲۳ 1996 XM13 ۹ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۲۴ 1996 XA18 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۲۵ 1996 XC18 ۷ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۲۶ 1996 XD19 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۲۷ 1996 XH19 ۸ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۲۸ 1996 XY28 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۲۹ 1996 XZ30 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۳۰ 1996 XJ31 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۳۱ 1996 XL33 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۳۲ 1996 YQ1 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۳۳ 1996 YT1 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۳۴ 1996 YV1 ۱۹ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۳۵ 1996 YL2 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۶
۱۹۳۳۵ 1997 AF ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۳۳۵ 1997 AT ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۳۳۸ 1997 AB2 ۳ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۳۳۹ 1997 AF4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۳۴۰ 1997 AV4 ۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۳۴۱ 1997 AQ5 ۷ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۳۴۲ 1997 AA7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۳۴۳ 1997 AR7 ۵ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۳۴۴ 1997 AD14 ۲ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۳۴۵ 1997 BV2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۹۳۴۶ 1997 CG1 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۹۳۴۷ 1997 CH9 ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۹۳۴۸ Cueca ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۹۳۴۹ Denjoy ۱۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۹۳۵۰ 1997 CU28 ۶ فوریه ۱۹۹۷
۱۹۳۵۰ 1997 EK ۱ مارس ۱۹۹۷
۱۹۳۵۰ 1997 EL ۱ مارس ۱۹۹۷
۱۹۳۵۳ Pierrethierry ۱۰ مارس ۱۹۹۷
۱۹۳۵۴ 1997 FS2 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۱۹۳۵۵ 1997 FU2 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۱۹۳۵۶ 1997 GH3 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۱۹۳۵۷ 1997 GZ7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۹۳۵۸ 1997 GO23 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۱۹۳۵۹ 1997 GB35 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۹۳۶۰ 1997 JS12 ۳ مه ۱۹۹۷
۱۹۳۶۱ 1997 KH4 ۳۱ مه ۱۹۹۷
۱۹۳۶۲ 1997 MX3 ۲۸ ژوئن ۱۹۹۷
۱۹۳۶۳ 1997 OL2 ۳۱ ژوئیه ۱۹۹۷
۱۹۳۶۴ Semafor ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۹۳۶۵ 1997 VL5 ۸ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۳۶۶ Sudingqiang ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۱۹۳۶۶ Sudingqiang XW۳
۱۹۳۶۸ 1997 XZ4 ۶ دسامبر ۱۹۹۷
۱۹۳۶۸ 1997 YO ۲۰ دسامبر ۱۹۹۷
۱۹۳۷۰ 1997 YY8 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۹۳۷۱ 1997 YP11 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۱۹۳۷۲ 1997 YP13 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۹۳۷۳ 1997 YC14 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۹۳۷۴ 1997 YG17 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۱۹۳۷۵ 1998 AB5 ۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۳۷۶ 1998 BE1 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۳۷۷ 1998 BE4 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۳۷۸ 1998 BB7 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۳۷۹ Labrecque ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۳۸۰ 1998 BB11 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۳۸۱ 1998 BB15 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۳۸۲ 1998 BH25 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۹۳۸۲ 1998 BZ۳۲
۱۹۳۸۴ Winton ۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۳۸۵ 1998 CE4 ۱۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۳۸۶ Axelcronstedt ۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۳۸۷ 1998 DA2 ۱۸ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۳۸۸ 1998 DQ3 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۳۸۹ 1998 DD14 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۳۹۰ 1998 DK14 ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۳۹۱ 1998 DR15 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۳۹۲ 1998 DW31 ۲۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۳۹۳ 1998 DT33 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۳۹۴ 1998 DA34 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۹۳۹۵ Barrera ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۹۳۹۶ 1998 EV1 ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۹۳۹۷ Lagarini ۳ مارس ۱۹۹۸
۱۹۳۹۸ Creedence ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۹۳۹۹ 1998 EP10 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۰۰ Emileclaus ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۰۱ 1998 ES11 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۰۲ 1998 EG14 ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۰۳ 1998 FA1 ۱۸ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۰۴ 1998 FO5 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۰۵ 1998 FT8 ۲۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۰۶ 1998 FM10 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۰۶ 1998 FG۱۱
۱۹۴۰۸ 1998 FM11 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۰۹ 1998 FA12 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۱۰ Guisard ۲۶ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۱۱ Collinarnold ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۱۲ 1998 FC24 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۱۳ Grantlewis ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۱۴ 1998 FP32 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۱۵ Parvamenon ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۱۶ Benglass ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۱۷ Madelynho ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۱۸ 1998 FL49 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۱۹ Pinkham ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۲۰ Vivekbuch ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۲۱ Zachulett ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۲۲ 1998 FV56 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۲۳ Hefter ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۲۴ Andrewsong ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۲۵ Nicholasrapp ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۲۶ Leal ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۲۷ 1998 FJ66 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۲۸ Gracehsu ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۲۹ Grubaugh ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۳۰ Kristinaufer ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۳۱ 1998 FS70 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۳۲ 1998 FL71 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۳۳ Naftz ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۳۴ Bahuffman ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۳۵ 1998 FN75 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۳۶ Marycole ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۳۷ Jennyblank ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۳۸ Khaki ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۳۹ Allisontjong ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۴۰ Sumatijain ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۴۱ Trucpham ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۴۲ Brianrice ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۴۳ Yanzhong ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۴۴ Addicott ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۴۵ 1998 FE112 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۴۶ Muroski ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۴۷ Jessicapearl ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۴۸ Jenniferling ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۴۹ 1998 FE125 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۵۰ Sussman ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۵۱ 1998 FP125 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۵۲ Keeney ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۵۳ Murdochorne ۲۸ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۵۴ Henrymarr ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۵۵ 1998 FJ145 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۹۴۵۶ Pimdouglas ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۵۷ Robcastillo ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۵۸ Legault ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۵۹ 1998 HM11 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۶۰ 1998 HW13 ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۶۱ Feingold ۱۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۶۲ Ulissedini ۲۷ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۶۳ Emilystoll ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۶۴ Ciarabarr ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۶۵ Amandarusso ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۶۶ Darcydiegel ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۶۷ Amandanagy ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۶۸ 1998 HO45 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۶۹ 1998 HV45 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۷۰ 1998 HE52 ۳۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۷۱ 1998 HK52 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۷۲ 1998 HL52 ۲۷ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۷۳ Marygardner ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۷۴ 1998 HJ80 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۷۵ Mispagel ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۷۶ Denduluri ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۷۷ Teresajentz ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۷۸ Jaimeflores ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۷۹ 1998 HG97 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۸۰ 1998 HJ100 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۸۱ 1998 HX101 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۸۲ 1998 HL102 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۸۳ 1998 HA116 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۸۴ Vanessaspini ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۸۵ 1998 HC122 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۸۶ 1998 HW122 ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۸۷ Rosscoleman ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۸۸ Abramcoley ۲۳ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۸۹ 1998 HL149 ۲۵ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۹۰ 1998 HC150 ۱۹ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۹۱ 1998 HG153 ۲۴ آوریل ۱۹۹۸
۱۹۴۹۱ 1998 JT ۱ مه ۱۹۹۸
۱۹۴۹۳ 1998 JY1 ۱ مه ۱۹۹۸
۱۹۴۹۴ 1998 KJ8 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۹۴۹۵ 1998 KZ8 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۹۴۹۶ Josephbarone ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۹۴۹۷ Pineda ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۹۴۹۸ 1998 KG38 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۹۴۹۹ 1998 KR42 ۲۷ مه ۱۹۹۸
۱۹۵۰۰ Hillaryfultz ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۹۵۰۱ 1998 KC50 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۹۵۰۲ 1998 KB51 ۲۳ مه ۱۹۹۸
۱۹۵۰۳ 1998 KE65 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۹۵۰۴ Vladalekseev ۱ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۵۰۴ 1998 MC ۱۶ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۵۰۶ 1998 MN4 ۱۸ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۵۰۷ 1998 MZ13 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۵۰۸ 1998 MC17 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۵۰۹ 1998 MG38 ۲۹ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۵۱۰ 1998 MV42 ۲۶ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۵۱۱ 1998 MC45 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۱۹۵۱۲ 1998 QU2 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۹۵۱۳ 1998 QN7 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۹۵۱۴ 1998 QB75 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۹۵۱۵ 1998 QM76 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۹۵۱۶ 1998 QF80 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۹۵۱۷ Robertocarlos ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۹۵۱۸ Moulding ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۵۱۹ 1998 WB8 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۵۲۰ 1998 WC24 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۵۲۱ Chaos ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۹۵۲۲ 1998 XQ83 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۵۲۳ Paolofrisi ۱۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۵۲۴ Acaciacoleman ۲۳ دسامبر ۱۹۹۸
۱۹۵۲۴ 1999 CO ۵ فوریه ۱۹۹۹
۱۹۵۲۶ 1999 FS7 ۲۰ مارس ۱۹۹۹
۱۹۵۲۷ 1999 FN30 ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۹۵۲۸ Delloro ۴ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۵۲۹ 1999 GQ15 ۱۵ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۵۳۰ 1999 GQ23 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۵۳۱ Charton ۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۵۳۲ 1999 GB34 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۵۳۳ Garrison ۷ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۵۳۴ 1999 GL47 ۶ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۵۳۵ Rowanatkinson ۲۴ آوریل ۱۹۹۹
۱۹۵۳۶ 1999 JM4 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۳۷ 1999 JL8 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۳۸ 1999 JD12 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۳۹ Anaverdu ۱۴ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۴۰ 1999 JF23 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۴۱ 1999 JA27 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۴۲ Lindperkins ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۴۳ Burgoyne ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۴۴ Avramkottke ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۴۵ 1999 JY33 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۴۶ 1999 JN34 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۴۷ Collier ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۴۸ 1999 JJ58 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۴۹ 1999 JS58 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۵۰ Samabates ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۵۱ Peterborden ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۵۲ 1999 JJ68 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۵۳ 1999 JF71 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۵۴ 1999 JU74 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۵۵ 1999 JO77 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۵۶ 1999 JV77 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۵۷ 1999 JC79 ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۵۸ 1999 JK80 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۵۹ 1999 JY80 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۶۰ 1999 JH81 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۶۱ 1999 JK81 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۶۲ 1999 JM81 ۱۴ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۶۳ Brzezinska ۱۴ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۶۴ Ajburnetti ۱۳ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۶۵ 1999 KF4 ۲۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۶۶ 1999 KO6 ۲۳ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۶۷ 1999 KS7 ۲۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۶۸ Rachelmarie ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۶۹ 1999 KM15 ۲۰ مه ۱۹۹۹
۱۹۵۷۰ Jessedouglas ۱۳ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۵۷۱ 1999 LA7 ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۵۷۲ Leahmarie ۸ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۵۷۳ Cummings ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۵۷۴ Davidedwards ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۵۷۵ Feeny ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۵۷۶ 1999 LP22 ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۵۷۷ Bobbyfisher ۹ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۵۷۸ Kirkdouglas ۲۰ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۵۷۹ 1999 MB1 ۲۳ ژوئن ۱۹۹۹
۱۹۵۷۹ 1999 ND ۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۸۱ 1999 NC3 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۸۲ Blow ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۸۳ 1999 NT4 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۸۴ Sarahgerin ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۸۵ Zachopkins ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۸۶ 1999 NA10 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۸۷ Keremane ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۸۸ 1999 NL11 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۸۹ Kirkland ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۹۰ 1999 NG18 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۹۱ Michaelklein ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۹۲ 1999 NZ22 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۹۳ Justinkoh ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۹۴ 1999 NL31 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۹۵ Lafer-Sousa ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۹۶ Spegorlarson ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۹۷ Ryanlee ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۹۸ Luttrell ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۵۹۹ Brycemelton ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۰۰ 1999 NV41 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۰۱ 1999 ND42 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۰۲ Austinminor ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۰۳ Monier ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۰۴ 1999 NY48 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۰۵ 1999 NU52 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۰۶ 1999 NV54 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۰۷ 1999 NF55 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۰۸ 1999 NC57 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۰۹ 1999 ND57 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۱۰ 1999 NR60 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۱۱ 1999 NP64 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۱۲ Noordung ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۱۲ 1999 OX ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۱۴ Montelongo ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۱۵ 1999 OB3 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۱۶ 1999 OS3 ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۹۶۱۷ Duhamel ۸ اوت ۱۹۹۹
۱۹۶۱۸ Masa ۱۱ اوت ۱۹۹۹
۱۹۶۱۹ Bethbell ۱۶ اوت ۱۹۹۹
۱۹۶۲۰ Auckland ۱۸ اوت ۱۹۹۹
۱۹۶۲۱ 1999 RE1 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۲۲ 1999 RY2 ۶ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۲۳ 1999 RS3 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۲۴ 1999 RJ10 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۲۵ Ovaitt ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۲۶ 1999 RJ16 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۲۷ 1999 RU16 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۲۸ 1999 RD22 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۲۹ Serra ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۳۰ Janebell ۲ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۳۱ Greensleeves ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۳۲ 1999 RP39 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۳۳ Rusjan ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۳۴ 1999 RG45 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۳۵ 1999 RC47 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۳۶ 1999 RD48 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۳۷ Presbrey ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۳۸ Johngenereid ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۳۹ 1999 RO63 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۴۰ Ethanroth ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۴۱ 1999 RV91 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۴۲ 1999 RK94 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۴۳ Jacobrucker ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۴۴ 1999 RD102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۴۵ 1999 RE102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۴۶ 1999 RF102 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۴۷ 1999 RZ103 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۴۸ 1999 RK104 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۴۹ 1999 RQ104 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۵۰ 1999 RY105 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۵۱ 1999 RC112 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۵۲ Saris ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۵۳ 1999 RD119 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۵۴ 1999 RW119 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۵۵ 1999 RC121 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۵۶ Simpkins ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۵۷ 1999 RE123 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۵۸ Sloop ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۵۹ 1999 RB128 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۶۰ Danielsteck ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۶۱ 1999 RR130 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۶۲ Stunzi ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۶۳ Rykerwatts ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۶۴ Yancey ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۶۵ 1999 RT137 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۶۶ 1999 RO144 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۶۷ 1999 RS144 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۶۸ 1999 RB145 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۶۹ 1999 RB150 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۷۰ 1999 RH151 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۷۱ 1999 RX151 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۷۲ 1999 RP155 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۷۳ 1999 RR158 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۷۴ 1999 RN160 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۷۵ 1999 RE162 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۷۶ Ofeliaguilar ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۷۷ 1999 RN168 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۷۸ Belczyk ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۷۹ Gretabetteo ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۸۰ 1999 RE180 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۸۱ 1999 RE194 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۸۲ 1999 RW194 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۸۳ 1999 RK196 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۸۴ 1999 RL196 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۸۵ 1999 RB197 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۸۶ 1999 RL197 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۸۷ 1999 RP199 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۸۸ 1999 RR204 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۸۹ 1999 RX205 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۹۰ 1999 RD212 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۹۱ 1999 RN214 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۹۲ 1999 RR220 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۹۳ 1999 RU230 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۹۴ Dunkelman ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۹۵ 1999 RP234 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۹۶ 1999 SW1 ۱۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۹۷ 1999 SY3 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۹۸ 1999 SR4 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۶۹۹ 1999 SC7 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۰۰ 1999 SG15 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۰۱ 1999 SH19 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۰۲ 1999 SK23 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۰۳ 1999 TJ4 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۰۴ Medlock ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۰۵ 1999 TR10 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۰۶ 1999 TU11 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۰۷ Tokunai ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۰۸ 1999 TM32 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۰۹ 1999 TT105 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۱۰ 1999 TC185 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۱۱ 1999 TG219 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۱۲ 1999 TL220 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۱۳ 1999 TV228 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۱۳ 1999 UD ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۱۵ 1999 UA4 ۲۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۱۶ 1999 UH23 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۱۷ 1999 UZ40 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۹
۱۹۷۱۸ Albertjarvis ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۱۹ Glasser ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۲۰ 1999 VP10 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۲۱ Wray ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۲۲ 1999 VU47 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۲۳ 1999 VG87 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۲۴ 1999 VR114 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۲۵ 1999 WT4 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۲۵ 1999 XL ۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۲۷ Allen ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۲۸ 1999 XQ14 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۲۹ 1999 XZ15 ۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۳۰ Machiavelli ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۳۱ 1999 XA151 ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۳۲ 1999 XF165 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۳۳ 1999 XA166 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۳۴ 1999 XE175 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۳۵ 1999 XN212 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۹۷۳۶ 2000 AM51 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۳۷ 2000 AQ51 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۳۸ Calinger ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۳۹ 2000 AL104 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۴۰ 2000 AG138 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۴۱ Callahan ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۴۲ 2000 AS162 ۴ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۴۳ 2000 AF164 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۴۴ 2000 AC176 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۴۵ 2000 AP199 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۴۶ 2000 AE200 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۴۷ 2000 AK245 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۴۸ 2000 BD5 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۹۷۴۹ 2000 CG19 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۷۵۰ 2000 CM62 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۷۵۱ 2000 CG63 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۷۵۲ 2000 CH67 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۷۵۳ 2000 CL94 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۷۵۴ Paclements ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۹۷۵۵ 2000 EH34 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۹۷۵۶ 2000 EW50 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۹۷۵۷ 2000 GK1 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۹۷۵۸ Janelcoulson ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۹۷۵۹ 2000 GU146 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۹۷۶۰ 2000 GK160 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۹۷۶۱ 2000 JP10 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۹۷۶۲ Lacrowder ۶ مه ۲۰۰۰
۱۹۷۶۳ Klimesh ۱۸ ژوئن ۲۰۰۰
۱۹۷۶۴ 2000 NF5 ۷ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۹۷۶۵ 2000 NM11 ۱۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۹۷۶۶ Katiedavis ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۹۷۶۷ 2000 ON5 ۲۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۹۷۶۸ Ellendoane ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۹۷۶۹ Dolyniuk ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۹۷۷۰ 2000 OP22 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۹۷۷۱ 2000 OF44 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۹۷۷۲ 2000 OU46 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۹۷۷۳ 2000 OJ50 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۹۷۷۴ 2000 OS51 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۹۷۷۵ Medmondson ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۷۶ Balears ۴ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۷۷ 2000 PU7 ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۷۸ Louisgarcia ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۷۹ 2000 QU53 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۸۰ 2000 QE65 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۸۱ 2000 QK68 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۸۲ 2000 QT68 ۳۰ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۸۳ Antoniromanya ۲۷ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۸۴ 2000 QJ81 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۸۵ 2000 QU103 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۸۶ 2000 QR104 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۸۷ Betsyglass ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۸۸ Hunker ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۸۹ Susanjohnson ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۹۷۹۰ 2000 RU10 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۷۹۱ 2000 RV15 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۷۹۲ 2000 RO33 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۷۹۳ 2000 RX42 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۷۹۴ 2000 RV49 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۷۹۵ 2000 RJ50 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۷۹۶ 2000 RX50 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۷۹۷ 2000 RO51 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۷۹۸ 2000 RP51 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۷۹۹ 2000 RT51 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۰۰ 2000 RX51 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۰۱ Karenlemmon ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۰۲ 2000 RD72 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۰۳ 2000 RX90 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۰۴ 2000 RY103 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۰۵ 2000 SR11 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۰۶ Domatthews ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۰۷ 2000 SE16 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۰۸ Elainemccall ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۰۹ Nancyowen ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۱۰ Partridge ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۱۱ Kimperkins ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۱۲ 2000 SG119 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۱۳ Ericsands ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۱۴ 2000 ST124 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۱۵ Marshasega ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۱۶ Wayneseyfert ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۱۷ Larashelton ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۱۸ Shotwell ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۱۹ 2000 SQ152 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۲۰ Stowers ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۲۱ Caroltolin ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۲۲ Vonzielonka ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۲۳ 2000 SD170 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۲۴ 2000 SL176 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۲۵ 2000 SN179 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۲۶ Patwalker ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۲۷ 2000 SN212 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۲۸ 2000 SB214 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۲۹ 2000 SH217 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۳۰ 2000 SC218 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۳۱ 2000 SV225 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۳۲ 2000 SS226 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۳۳ Wickwar ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۳۴ 2000 SO238 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۳۵ Zreda ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۳۶ 2000 SC270 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۳۷ 2000 SE271 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۳۸ 2000 SA273 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۳۹ 2000 SW275 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۴۰ 2000 SB280 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۴۱ 2000 SO280 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۴۲ 2000 SU298 ۲۸ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۴۳ 2000 SM309 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۴۴ 2000 ST317 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۴۵ 2000 SY319 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۴۶ 2000 SN327 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۴۷ 2000 ST339 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۹۸۴۸ Yeungchuchiu ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۴۹ 2000 TL18 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۵۰ 2000 TQ25 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۵۱ 2000 TD42 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۵۲ 2000 TT58 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۵۳ 2000 TL60 ۲ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۵۴ 2000 UV5 ۱۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۵۵ Borisalexeev ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۵۶ 2000 UP8 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۵۷ Amandajane ۱۹ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۵۸ 2000 UT18 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۵۹ 2000 UK22 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۶۰ Anahtar ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۶۱ Auster ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۹۸۶۱ 2556 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۶۱ 2725 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۶۱ 2775 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۶۱ 2825 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۶۱ 4014 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۶۱ 4061 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۶۱ 4072 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۶۱ 4202 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۶۱ 4780 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۶۱ 6058 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۷۲ Chendonghua ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۷۳ Chentao ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۷۴ Liudongyan ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۷۵ Guedes ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۹۸۷۵ 7637 P-L ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۱۹۸۷۵ 9086 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۹۸۷۸ 1030 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۹۸۷۹ 1274 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۹۸۸۰ 2247 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۹۸۸۱ 2288 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۹۸۸۲ 3024 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۹۸۸۳ 4058 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۹۸۸۴ 4125 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۹۸۸۵ 4283 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۹۸۸۶ 1167 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۸۸۷ 1279 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۸۸۸ 2048 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۸۸۹ 2304 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۸۹۰ 3042 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۸۹۱ 3326 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۸۹۲ 4128 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۸۹۳ 4524 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۸۹۴ 5124 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۸۹۵ 5161 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۸۹۶ 5366 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۸۹۷ 1097 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۸۹۸ 1177 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۸۹۹ 1188 T-3 ۱۷ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۰۰ 2172 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۰۱ 2191 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۰۲ 3420 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۰۳ 3464 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۰۴ 3487 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۰۵ 4086 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۰۶ 4138 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۰۷ 4220 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۰۸ 4324 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۰۹ 4326 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۱۰ 5078 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۱۰ 1933 FK ۲۶ مارس ۱۹۳۳
۱۹۹۱۲ Aurapenenta ۱۴ سپتامبر ۱۹۵۵
۱۹۹۱۳ Aigyptios ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۹۹۱۴ Klagenfurt ۲۷ اکتبر ۱۹۷۳
۱۹۹۱۵ Bochkarev ۱۴ سپتامبر ۱۹۷۴
۱۹۹۱۶ Donbass ۲۶ اوت ۱۹۷۶
۱۹۹۱۷ 1977 EE8 ۱۲ مارس ۱۹۷۷
۱۹۹۱۷ 1977 PB ۶ اوت ۱۹۷۷
۱۹۹۱۹ 1977 TQ6 ۸ اکتبر ۱۹۷۷
۱۹۹۱۹ 1978 NF ۱۰ ژوئیه ۱۹۷۸
۱۹۹۲۱ 1978 VV3 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۹۹۲۲ 1978 VV4 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۹۹۲۳ 1978 VA8 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۱۹۹۲۴ 1979 MQ6 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۹۹۲۵ 1979 QD3 ۲۲ اوت ۱۹۷۹
۱۹۹۲۵ 1979 YQ ۱۷ دسامبر ۱۹۷۹
۱۹۹۲۷ 1980 FM4 ۱۶ مارس ۱۹۸۰
۱۹۹۲۸ 1981 DB3 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۹۹۲۹ 1981 DL3 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۹۹۳۰ 1981 EV2 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۳۱ 1981 EF3 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۳۲ 1981 EU4 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۳۳ 1981 EW5 ۷ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۳۴ 1981 EG11 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۳۵ 1981 EG12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۳۶ 1981 EZ12 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۳۷ 1981 EF15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۳۸ 1981 EN15 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۳۹ 1981 EG16 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۴۰ 1981 EK20 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۴۱ 1981 ES24 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۴۲ 1981 EV24 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۴۳ 1981 EB31 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۴۴ 1981 EF31 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۴۵ 1981 ET31 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۴۶ 1981 EB35 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۴۷ 1981 EE39 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۴۸ 1981 EP40 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۴۹ 1981 EM46 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۵۰ 1981 EP47 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۹۹۵۱ 1982 UW2 ۲۰ اکتبر ۱۹۸۲
۱۹۹۵۲ 1982 UV6 ۲۰ اکتبر ۱۹۸۲
۱۹۹۵۳ 1982 VU2 ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۱۹۹۵۴ 1982 VY3 ۱۴ نوامبر ۱۹۸۲
۱۹۹۵۵ Holly ۲۸ نوامبر ۱۹۸۴
۱۹۹۵۶ 1985 QW1 ۱۷ اوت ۱۹۸۵
۱۹۹۵۷ 1985 QG4 ۲۴ اوت ۱۹۸۵
۱۹۹۵۸ 1985 RN4 ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۵
۱۹۹۵۹ 1985 UJ3 ۱۷ اکتبر ۱۹۸۵
۱۹۹۶۰ 1986 CN1 ۳ فوریه ۱۹۸۶
۱۹۹۶۱ 1986 QP3 ۲۹ اوت ۱۹۸۶
۱۹۹۶۲ 1986 RV5 ۷ سپتامبر ۱۹۸۶
۱۹۹۶۲ 1986 TR ۴ اکتبر ۱۹۸۶
۱۹۹۶۴ 1987 BX1 ۲۵ ژانویه ۱۹۸۷
۱۹۹۶۵ 1987 RO1 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۷
۱۹۹۶۶ 1987 SL3 ۲۵ سپتامبر ۱۹۸۷
۱۹۹۶۷ 1987 SN12 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۷
۱۹۹۶۸ 1988 FE3 ۱۹ مارس ۱۹۸۸
۱۹۹۶۹ Davidfreedman ۱۱ اوت ۱۹۸۸
۱۹۹۷۰ Johannpeter ۸ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۹۹۷۱ 1988 RZ5 ۳ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۹۹۷۲ 1988 RD6 ۵ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۹۹۷۳ 1988 RZ10 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۹۹۷۴ 1989 GR1 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۱۹۹۷۵ 1989 GX2 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۱۹۹۷۵ 1989 TD ۴ اکتبر ۱۹۸۹
۱۹۹۷۵ 1989 TQ ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۱۹۹۷۸ 1989 TN6 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۱۹۹۷۸ 1989 VJ ۲ نوامبر ۱۹۸۹
۱۹۹۸۰ Barrysimon ۲۲ نوامبر ۱۹۸۹
۱۹۹۸۱ Bialystock ۲۹ دسامبر ۱۹۸۹
۱۹۹۸۲ Barbaradoore ۲۲ ژانویه ۱۹۹۰
۱۹۹۸۲ 1990 DW ۱۸ فوریه ۱۹۹۰
۱۹۹۸۴ 1990 EP2 ۲ مارس ۱۹۹۰
۱۹۹۸۴ 1990 GD ۱۵ آوریل ۱۹۹۰
۱۹۹۸۴ 1990 KD ۲۰ مه ۱۹۹۰
۱۹۹۸۷ 1990 QJ3 ۲۸ اوت ۱۹۹۰
۱۹۹۸۸ 1990 QW3 ۲۲ اوت ۱۹۹۰
۱۹۹۸۹ 1990 RN8 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۹۹۹۰ 1990 SE8 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۹۹۹۱ 1990 SW8 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۹۹۹۲ Schonbein ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۹۹۹۳ Gunterseeber ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۹۹۹۴ Tresini ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰
۱۹۹۹۵ 1990 VU8 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۰
۱۹۹۹۵ 1990 WZ ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۱۹۹۹۷ 1990 WM1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۱۹۹۹۸ 1990 WP1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۱۹۹۹۹ 1991 BJ1 ۱۸ ژانویه ۱۹۹۱
۲۰۰۰۰ Varuna ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰

منابع[ویرایش]