فهرست سیارک‌ها (۱۶۰۰۰۱–۱۶۱۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۶۰۰۰۱ - ۱۶۱۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۶۰۰۰۱ تا ۱۶۱۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۶۰۰۰۱ 2006 GU31 ۵ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۰۰۰۲ 2006 JO57 ۷ مه ۲۰۰۶
۱۶۰۰۰۳ 2006 SL284 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۰۰۰۴ 2007 GP24 ۱۱ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۰۰۰۵ 2007 GA51 ۱۵ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۰۰۰۶ 2007 HK56 ۲۲ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۰۰۰۷ 2007 HY60 ۲۰ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۰۰۰۷ 2007 JJ ۷ مه ۲۰۰۷
۱۶۰۰۰۹ 2007 JM3 ۶ مه ۲۰۰۷
۱۶۰۰۰۹ 6699 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۶۰۰۱۱ 1098 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۰۰۱۲ 1110 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۰۰۱۳ 1294 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۰۰۱۴ 3057 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۰۰۱۵ 3079 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۶۰۰۱۶ 1988 SX1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۶۰۰۱۷ 1990 JD2 ۱ مه ۱۹۹۰
۱۶۰۰۱۸ 1991 TY2 ۷ اکتبر ۱۹۹۱
۱۶۰۰۱۸ 1994 FE ۱۹ مارس ۱۹۹۴
۱۶۰۰۲۰ 1995 FN4 ۲۳ مارس ۱۹۹۵
۱۶۰۰۲۱ 1995 FE7 ۲۴ مارس ۱۹۹۵
۱۶۰۰۲۲ 1995 YL11 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۱۶۰۰۲۳ 1996 VM19 ۷ نوامبر ۱۹۹۶
۱۶۰۰۲۴ 1996 VG25 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۶
۱۶۰۰۲۴ 1996 XS ۱ دسامبر ۱۹۹۶
۱۶۰۰۲۶ 1997 EH25 ۷ مارس ۱۹۹۷
۱۶۰۰۲۷ 1997 UN1 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۶۰۰۲۸ 1998 ET5 ۲ مارس ۱۹۹۸
۱۶۰۰۲۹ 1998 FM101 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۶۰۰۳۰ 1998 FM130 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۶۰۰۳۱ 1998 HD48 ۲۰ آوریل ۱۹۹۸
۱۶۰۰۳۲ 1998 HM96 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۶۰۰۳۳ 1998 QU81 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۶۰۰۳۴ 1998 RS39 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۰۳۵ 1998 WQ27 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۰۳۶ 1998 XH7 ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۰۳۷ 1998 YG6 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۰۳۸ 1999 CL56 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۰۰۳۹ 1999 JE4 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۶۰۰۴۰ 1999 NC30 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۶۰۰۴۱ 1999 NJ36 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۶۰۰۴۲ 1999 NW64 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۶۰۰۴۳ 1999 OC2 ۲۲ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۶۰۰۴۴ 1999 RJ37 ۱۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۴۵ 1999 RU183 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۴۶ 1999 SG23 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۴۷ 1999 TF181 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۴۸ 1999 TF185 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۴۹ 1999 TF189 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۵۰ 1999 TW242 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۵۱ 1999 TB260 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۵۲ 1999 TQ265 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۵۳ 1999 TD284 ۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۵۴ 1999 TZ290 ۱۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۵۵ 1999 UQ44 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۵۶ 1999 UF52 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۵۷ 1999 UZ60 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۵۸ 1999 VV36 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۵۹ 1999 VV88 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۶۰ 1999 VV113 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۶۱ 1999 VG127 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۶۲ 1999 VQ143 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۶۳ 1999 VV204 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۶۴ 1999 XG114 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۶۵ 1999 XX117 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۶۶ 1999 XS236 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۰۶۷ 2000 BU5 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۶۸ 2000 CS10 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۶۹ 2000 CO12 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۷۰ 2000 CU98 ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۷۱ 2000 CD100 ۱۰ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۷۲ 2000 DE8 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۷۳ 2000 DH60 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۷۴ 2000 EV125 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۶۰۰۷۵ 2000 FK34 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۶۰۰۷۶ 2000 GS8 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۶۰۰۷۷ 2000 GG27 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۶۰۰۷۸ 2000 GN154 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۶۰۰۷۹ 2000 GD175 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۶۰۰۸۰ 2000 HG21 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۶۰۰۸۱ 2000 JK40 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۸۲ 2000 KM58 ۲۴ مه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۸۳ 2000 KX67 ۳۰ مه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۸۴ 2000 KP74 ۲۷ مه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۸۵ 2000 LJ6 ۵ ژوئن ۲۰۰۰
۱۶۰۰۸۶ 2000 LT23 ۷ ژوئن ۲۰۰۰
۱۶۰۰۸۷ 2000 NT26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۸۸ 2000 NG27 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۸۹ 2000 OP7 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۹۰ 2000 ON38 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۹۱ 2000 OL67 ۲۹ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۶۰۰۹۲ 2000 PL6 ۵ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۰۹۳ 2000 QW44 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۰۹۴ 2000 QR67 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۰۹۵ 2000 QU101 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۰۹۶ 2000 QJ118 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۰۹۷ 2000 QJ165 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۰۹۸ 2000 QX169 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۰۹۹ 2000 QR229 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۰۹۹ 2000 RD ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۰۱ 2000 RM23 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۰۲ 2000 RX73 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۰۳ 2000 RM104 ۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۰۴ 2000 SG27 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۰۵ 2000 SK43 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۰۶ 2000 SS62 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۰۷ 2000 SD98 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۰۸ 2000 SY144 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۰۹ 2000 SH148 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۱۰ 2000 SW152 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۱۱ 2000 SZ160 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۱۲ 2000 SP189 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۱۳ 2000 SK216 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۱۴ 2000 SX216 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۱۵ 2000 ST237 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۱۶ 2000 SR241 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۱۷ 2000 SY253 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۱۸ 2000 SU268 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۱۹ 2000 TM31 ۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۲۰ 2000 UU7 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۲۱ 2000 UZ44 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۲۲ 2000 UT60 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۲۳ 2000 UQ75 ۳۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۲۴ 2000 UM98 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۲۵ 2000 VF8 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۲۶ 2000 WW94 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۲۷ 2000 WX96 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۲۸ 2000 XK19 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۲۹ 2000 XP23 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۳۰ 2000 XU32 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۳۱ 2000 XS45 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۳۲ 2000 YJ7 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۳۳ 2000 YZ60 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۳۴ 2000 YP124 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۳۵ 2000 YB131 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۱۳۶ 2001 BV10 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۳۷ 2001 BU41 ۲۰ ژانویه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۳۸ 2001 CT35 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۳۹ 2001 CK47 ۱۳ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۴۰ 2001 DZ3 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۴۱ 2001 DW8 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۴۲ 2001 DG101 ۱۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۴۳ 2001 ED17 ۱۴ مارس ۲۰۰۱
۱۶۰۱۴۴ 2001 FN52 ۱۸ مارس ۲۰۰۱
۱۶۰۱۴۵ 2001 FR88 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۱۶۰۱۴۶ 2001 HU22 ۲۶ آوریل ۲۰۰۱
۱۶۰۱۴۷ 2001 KN76 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۴۸ 2001 KV76 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۴۹ 2001 LC10 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۱
۱۶۰۱۵۰ 2001 MP30 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۱
۱۶۰۱۵۱ 2001 ND2 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۵۲ 2001 OS54 ۲۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۵۳ 2001 OD59 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۶۰۱۵۴ 2001 QD103 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۱۵۵ 2001 QP138 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۱۵۶ 2001 QA283 ۱۸ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۱۵۷ 2001 RZ19 ۷ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۵۸ 2001 RS121 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۵۹ 2001 SU79 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۶۰ 2001 SL116 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۶۱ 2001 SF283 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۶۲ 2001 SX345 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۶۳ 2001 TB209 ۱۲ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۶۴ 2001 TW252 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۶۴ 2001 UR ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۶۶ 2001 UH88 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۶۷ 2001 UH131 ۲۰ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۶۸ 2001 UF145 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۶۹ 2001 UJ149 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۷۰ 2001 VM40 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۷۱ 2001 VJ48 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۷۲ 2001 VP78 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۷۳ 2001 VR125 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۷۴ 2001 WZ7 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۷۵ 2001 WN28 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۷۶ 2001 WN29 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۷۷ 2001 WA58 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۷۸ 2001 WK61 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۷۹ 2001 WD75 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۸۰ 2001 WH77 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۸۱ 2001 WH88 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۸۲ 2001 WJ102 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۸۳ 2001 XA73 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۸۴ 2001 XM114 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۸۵ 2001 XF117 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۸۶ 2001 XB123 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۸۷ 2001 XU165 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۸۸ 2001 XA187 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۸۹ 2001 XS194 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۹۰ 2001 XA204 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۹۱ 2001 XK212 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۹۲ 2001 YU11 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۹۳ 2001 YH48 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۹۴ 2001 YK67 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۹۵ 2001 YF73 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۹۶ 2001 YT84 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۹۷ 2001 YP139 ۲۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۹۸ 2001 YH151 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۱۹۹ 2002 AJ45 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۰۰ 2002 AT111 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۰۱ 2002 AP151 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۰۲ 2002 BG20 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۰۳ 2002 BH31 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۰۴ 2002 CT30 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۰۵ 2002 CF35 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۰۶ 2002 CZ35 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۰۷ 2002 CE39 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۰۸ 2002 CY77 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۰۹ 2002 CA96 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۱۰ 2002 CP110 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۱۱ 2002 CQ196 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۱۲ 2002 CM198 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۱۳ 2002 CS252 ۴ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۱۴ 2002 CD257 ۵ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۱۵ 2002 CB274 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۱۶ 2002 ES28 ۹ مارس ۲۰۰۲
۱۶۰۲۱۷ 2002 EZ39 ۹ مارس ۲۰۰۲
۱۶۰۲۱۸ 2002 EQ61 ۱۳ مارس ۲۰۰۲
۱۶۰۲۱۹ 2002 EM112 ۱۰ مارس ۲۰۰۲
۱۶۰۲۲۰ 2002 FP20 ۱۸ مارس ۲۰۰۲
۱۶۰۲۲۱ 2002 FL32 ۲۰ مارس ۲۰۰۲
۱۶۰۲۲۲ 2002 GF24 ۱۵ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۰۲۲۳ 2002 GK46 ۲ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۰۲۲۴ 2002 GT59 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۰۲۲۵ 2002 GC60 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۰۲۲۶ 2002 GZ93 ۹ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۰۲۲۷ 2002 GK107 ۱۱ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۰۲۲۸ 2002 GQ112 ۱۰ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۰۲۲۹ 2002 GN144 ۱۱ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۰۲۳۰ 2002 GY181 ۸ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۰۲۳۰ 2002 HA ۱۶ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۰۲۳۲ 2002 HP7 ۱۹ آوریل ۲۰۰۲
۱۶۰۲۳۳ 2002 JQ14 ۸ مه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۳۴ 2002 JM23 ۸ مه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۳۵ 2002 JP37 ۸ مه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۳۶ 2002 JH56 ۹ مه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۳۷ 2002 JX100 ۱۴ مه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۳۸ 2002 JG111 ۱۱ مه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۳۹ 2002 JR118 ۵ مه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۴۰ 2002 JO119 ۵ مه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۴۱ 2002 JO145 ۱۴ مه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۴۲ 2002 MX1 ۱۶ ژوئن ۲۰۰۲
۱۶۰۲۴۳ 2002 NM32 ۱۳ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۴۴ 2002 NN35 ۹ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۴۵ 2002 NZ56 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۴۶ 2002 OV2 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۴۷ 2002 OF3 ۱۷ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۴۸ 2002 ON7 ۲۰ ژوئیه ۲۰۰۲
۱۶۰۲۴۹ 2002 PH23 ۶ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۵۰ 2002 PZ32 ۶ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۵۱ 2002 PF41 ۴ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۵۲ 2002 PW41 ۵ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۵۳ 2002 PH49 ۱۰ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۵۴ 2002 PF69 ۱۱ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۵۵ 2002 PJ131 ۱۴ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۵۶ 2002 PD149 ۱۰ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۵۷ 2002 QW24 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۵۸ 2002 QB25 ۲۸ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۵۹ Mareike ۲۹ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۶۰ 2002 QZ104 ۲۶ اوت ۲۰۰۲
۱۶۰۲۶۱ 2002 RZ5 ۱ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۶۲ 2002 RO8 ۳ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۶۳ 2002 RE13 ۴ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۶۴ 2002 RF64 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۶۵ 2002 RH75 ۵ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۶۶ 2002 SO15 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۶۷ 2002 SY18 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۶۸ 2002 SP20 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۶۹ 2002 SW51 ۱۷ سپتامبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۷۰ 2002 TU59 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۷۱ 2002 TN60 ۵ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۷۲ 2002 TW64 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۷۳ 2002 TS110 ۲ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۷۴ 2002 TX118 ۳ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۷۵ 2002 TH130 ۴ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۷۶ 2002 TH216 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۷۷ 2002 TX222 ۷ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۷۸ 2002 TQ236 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۷۹ 2002 TJ376 ۶ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۸۰ 2002 UF5 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۸۰ 2002 WO ۲۱ نوامبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۸۲ 2002 YL10 ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲
۱۶۰۲۸۳ 2003 AH38 ۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۰۲۸۴ 2003 AX67 ۸ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۰۲۸۵ 2003 AC83 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۰۲۸۶ 2003 BC40 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۰۲۸۷ 2003 BO58 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۰۲۸۸ 2003 BD65 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۰۲۸۹ 2003 BM66 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۰۲۹۰ 2003 BV82 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۳
۱۶۰۲۹۱ 2003 CP6 ۱ فوریه ۲۰۰۳
۱۶۰۲۹۲ 2003 DM6 ۲۰ فوریه ۲۰۰۳
۱۶۰۲۹۳ 2003 DK24 ۲۱ فوریه ۲۰۰۳
۱۶۰۲۹۴ 2003 EB33 ۷ مارس ۲۰۰۳
۱۶۰۲۹۵ 2003 EY49 ۱۰ مارس ۲۰۰۳
۱۶۰۲۹۶ 2003 FE12 ۲۴ مارس ۲۰۰۳
۱۶۰۲۹۷ 2003 FV22 ۲۲ مارس ۲۰۰۳
۱۶۰۲۹۸ 2003 FD72 ۲۶ مارس ۲۰۰۳
۱۶۰۲۹۹ 2003 FN90 ۲۹ مارس ۲۰۰۳
۱۶۰۳۰۰ 2003 FR91 ۲۹ مارس ۲۰۰۳
۱۶۰۳۰۱ 2003 FQ100 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۱۶۰۳۰۲ 2003 FZ101 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۱۶۰۳۰۳ 2003 FE111 ۳۱ مارس ۲۰۰۳
۱۶۰۳۰۴ 2003 GW1 ۲ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۰۵ 2003 GK2 ۱ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۰۶ 2003 GE5 ۱ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۰۷ 2003 GA6 ۱ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۰۸ 2003 GX12 ۱ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۰۹ 2003 GT16 ۴ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۱۰ 2003 GA32 ۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۱۱ 2003 GA37 ۶ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۱۲ 2003 GT39 ۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۱۳ 2003 HX28 ۲۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۱۴ 2003 HZ42 ۲۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۱۵ 2003 HO49 ۳۰ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۱۶ 2003 HD51 ۲۸ آوریل ۲۰۰۳
۱۶۰۳۱۷ 2003 JE5 ۱ مه ۲۰۰۳
۱۶۰۳۱۸ 2003 JR8 ۲ مه ۲۰۰۳
۱۶۰۳۱۹ 2003 JQ10 ۲ مه ۲۰۰۳
۱۶۰۳۲۰ 2003 KF12 ۲۷ مه ۲۰۰۳
۱۶۰۳۲۱ 2003 KP13 ۲۶ مه ۲۰۰۳
۱۶۰۳۲۲ 2003 LA4 ۵ ژوئن ۲۰۰۳
۱۶۰۳۲۳ 2003 MZ8 ۲۸ ژوئن ۲۰۰۳
۱۶۰۳۲۴ 2003 ME10 ۲۹ ژوئن ۲۰۰۳
۱۶۰۳۲۵ 2003 NV1 ۲ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۰۳۲۶ 2003 NF7 ۷ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۰۳۲۷ 2003 NJ10 ۳ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۰۳۲۸ 2003 OG4 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۰۳۲۹ 2003 OC31 ۳۰ ژوئیه ۲۰۰۳
۱۶۰۳۳۰ 2003 QN42 ۲۲ اوت ۲۰۰۳
۱۶۰۳۳۱ 2003 QS57 ۲۳ اوت ۲۰۰۳
۱۶۰۳۳۲ 2003 QU60 ۲۳ اوت ۲۰۰۳
۱۶۰۳۳۳ 2003 QC79 ۲۴ اوت ۲۰۰۳
۱۶۰۳۳۴ 2003 QH109 ۳۱ اوت ۲۰۰۳
۱۶۰۳۳۵ 2003 RK3 ۱ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۳۶ 2003 RW4 ۳ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۳۷ 2003 RF18 ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۳۸ 2003 SR52 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۳۹ 2003 SY66 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۴۰ 2003 SB100 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۴۱ 2003 ST103 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۴۲ 2003 SW103 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۴۳ 2003 SP139 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۴۴ 2003 SG145 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۴۵ 2003 SJ175 ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۴۶ 2003 SB296 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۴۷ 2003 TL16 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۴۸ 2003 TY20 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۴۹ 2003 UA28 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۵۰ 2003 UY49 ۱۶ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۵۱ 2003 UZ85 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۵۲ 2003 UJ138 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۵۳ 2003 UV162 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۵۴ 2003 UO198 ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۵۵ 2003 UT226 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۵۶ 2003 UU278 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۵۷ 2003 WF117 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۵۸ 2003 WE159 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۵۹ 2003 XV6 ۳ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۶۰ 2003 XU12 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۶۱ 2003 YD66 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۶۲ 2003 YP90 ۲۰ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۶۳ 2003 YP107 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۳
۱۶۰۳۶۴ 2004 BW115 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۶۵ 2004 DC66 ۲۳ فوریه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۶۶ 2004 ER16 ۱۲ مارس ۲۰۰۴
۱۶۰۳۶۷ 2004 EN37 ۱۴ مارس ۲۰۰۴
۱۶۰۳۶۸ 2004 EY42 ۱۵ مارس ۲۰۰۴
۱۶۰۳۶۹ 2004 FW34 ۱۶ مارس ۲۰۰۴
۱۶۰۳۷۰ 2004 FK36 ۱۶ مارس ۲۰۰۴
۱۶۰۳۷۱ 2004 FG47 ۱۸ مارس ۲۰۰۴
۱۶۰۳۷۲ 2004 FC51 ۱۸ مارس ۲۰۰۴
۱۶۰۳۷۳ 2004 FU63 ۱۹ مارس ۲۰۰۴
۱۶۰۳۷۴ 2004 GR22 ۱۲ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۰۳۷۵ 2004 HG6 ۱۷ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۰۳۷۶ 2004 HS27 ۲۰ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۰۳۷۷ 2004 HY27 ۲۰ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۰۳۷۸ 2004 HN30 ۲۱ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۰۳۷۹ 2004 HX59 ۲۳ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۰۳۸۰ 2004 HB67 ۲۱ آوریل ۲۰۰۴
۱۶۰۳۸۱ 2004 JV6 ۱۱ مه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۸۲ 2004 JX16 ۱۲ مه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۸۳ 2004 JL19 ۱۳ مه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۸۴ 2004 JA30 ۱۵ مه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۸۵ 2004 JJ35 ۱۵ مه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۸۶ 2004 JX37 ۱۴ مه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۸۷ 2004 JS44 ۱۵ مه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۸۸ 2004 LC7 ۱۱ ژوئن ۲۰۰۴
۱۶۰۳۸۹ 2004 LO23 ۱۵ ژوئن ۲۰۰۴
۱۶۰۳۹۰ 2004 NQ8 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۹۱ 2004 NJ20 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۹۲ 2004 OJ7 ۱۶ ژوئیه ۲۰۰۴
۱۶۰۳۹۳ 2004 PZ6 ۶ اوت ۲۰۰۴
۱۶۰۳۹۴ 2004 PB23 ۸ اوت ۲۰۰۴
۱۶۰۳۹۵ 2004 PF74 ۸ اوت ۲۰۰۴
۱۶۰۳۹۶ 2004 PY84 ۱۰ اوت ۲۰۰۴
۱۶۰۳۹۷ 2004 PJ85 ۱۰ اوت ۲۰۰۴
۱۶۰۳۹۸ 2004 PT103 ۱۲ اوت ۲۰۰۴
۱۶۰۳۹۹ 2004 PA105 ۱۲ اوت ۲۰۰۴
۱۶۰۴۰۰ 2004 RO5 ۴ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۰۱ 2004 RC120 ۷ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۰۲ 2004 RU192 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۰۳ 2004 RE194 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۰۴ 2004 RC196 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۰۵ 2004 RO201 ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۰۶ 2004 TR10 ۷ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۰۷ 2004 TP115 ۴ اکتبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۰۸ 2004 VD7 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۰۹ 2004 VJ7 ۳ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۱۰ 2004 VW15 ۲ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۱۱ 2004 VC63 ۷ نوامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۱۲ 2004 XO8 ۲ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۱۳ 2004 XF25 ۹ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۱۴ 2004 XW32 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۱۵ 2004 XA78 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۱۶ 2004 YP2 ۱۶ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۱۷ 2004 YL22 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۴
۱۶۰۴۱۸ 2005 AR8 ۶ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۰۴۱۹ 2005 AA55 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۰۴۲۰ 2005 AZ65 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۰۴۲۱ 2005 BG13 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۵
۱۶۰۴۲۲ 2005 CD22 ۳ فوریه ۲۰۰۵
۱۶۰۴۲۳ 2005 EU10 ۲ مارس ۲۰۰۵
۱۶۰۴۲۴ 2005 EM243 ۱۱ مارس ۲۰۰۵
۱۶۰۴۲۴ 2005 JF ۲ مه ۲۰۰۵
۱۶۰۴۲۶ 2005 QL114 ۲۷ اوت ۲۰۰۵
۱۶۰۴۲۷ 2005 RL43 ۳ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۲۸ 2005 SV12 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۲۹ 2005 SZ26 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۳۰ 2005 SQ30 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۳۱ 2005 ST33 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۳۲ 2005 SF74 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۳۳ 2005 SJ75 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۳۴ 2005 SM75 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۳۵ 2005 SA78 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۳۶ 2005 SX128 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۳۷ 2005 SS139 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۳۸ 2005 SP140 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۳۹ 2005 SS204 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۴۰ 2005 SJ239 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۴۱ 2005 SW252 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۴۲ 2005 SE253 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۴۳ 2005 TP36 ۱ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۴۴ 2005 TP54 ۱ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۴۵ 2005 TU78 ۷ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۴۶ 2005 UG227 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۴۷ 2005 UQ245 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۴۸ 2005 UK433 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۴۹ 2005 US433 ۲۸ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۵۰ 2005 UX475 ۲۲ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۵۱ 2005 UO496 ۲۶ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۵۲ 2005 UK498 ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۵۳ 2005 VK118 ۱۲ نوامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۵۴ 2005 WU27 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۵۵ 2005 WX81 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۵۶ 2005 WH117 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۵۷ 2005 YW168 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۵۸ 2005 YT174 ۲۹ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۵۹ 2005 YL188 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۵
۱۶۰۴۶۰ 2006 BH22 ۲۲ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۶۱ 2006 BG38 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۶۲ 2006 BR73 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۶۳ 2006 BJ118 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۶۴ 2006 BQ145 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۶۵ 2006 BL226 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۶۶ 2006 CL47 ۳ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۶۷ 2006 DC63 ۲۲ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۶۸ 2006 DZ67 ۲۴ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۶۹ 2006 DK114 ۲۷ فوریه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۷۰ 2006 FG20 ۲۳ مارس ۲۰۰۶
۱۶۰۴۷۱ 2006 FB49 ۲۵ مارس ۲۰۰۶
۱۶۰۴۷۲ 2006 HM35 ۱۹ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۰۴۷۳ 2006 HO83 ۲۶ آوریل ۲۰۰۶
۱۶۰۴۷۴ 2006 JM31 ۳ مه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۷۵ 2006 KR12 ۲۰ مه ۲۰۰۶
۱۶۰۴۷۶ 2006 SO124 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۶
۱۶۰۴۷۷ 2006 VF148 ۱۵ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۰۴۷۸ 2006 WO82 ۱۸ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۰۴۷۹ 2006 WJ168 ۲۳ نوامبر ۲۰۰۶
۱۶۰۴۸۰ 2006 XE26 ۱۲ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۰۴۸۱ 2006 XH32 ۹ دسامبر ۲۰۰۶
۱۶۰۴۸۲ 2007 AM5 ۸ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۸۳ 2007 AS14 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۸۴ 2007 AF27 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۸۵ 2007 BL2 ۱۶ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۸۶ 2007 BU18 ۱۷ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۸۷ 2007 BL20 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۸۸ 2007 BD33 ۲۴ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۸۹ 2007 BV44 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۹۰ 2007 BB45 ۲۵ ژانویه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۹۱ 2007 CC11 ۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۹۲ 2007 CU11 ۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۹۳ Nantou ۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۹۴ 2007 CG20 ۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۹۵ 2007 CG24 ۸ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۹۶ 2007 CE55 ۱۰ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۹۷ 2007 CH56 ۱۵ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۹۸ 2007 CO56 ۱۵ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۰۴۹۹ 2007 DZ6 ۱۶ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۰۵۰۰ 2007 DC32 ۱۷ فوریه ۲۰۰۷
۱۶۰۵۰۱ 2007 EC166 ۱۰ مارس ۲۰۰۷
۱۶۰۵۰۲ 2007 FY27 ۲۰ مارس ۲۰۰۷
۱۶۰۵۰۳ 2007 HX17 ۱۶ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۰۵۰۴ 2007 HX37 ۲۰ آوریل ۲۰۰۷
۱۶۰۵۰۵ 2007 JN16 ۱۱ مه ۲۰۰۷
۱۶۰۵۰۶ 2007 JP22 ۱۱ مه ۲۰۰۷
۱۶۰۵۰۷ 3204 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۶۰۵۰۸ 4319 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۶۰۵۰۹ 1990 EG5 ۴ مارس ۱۹۹۰
۱۶۰۵۱۰ 1990 RG1 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۶۰۵۱۱ 1990 SD11 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۶۰۵۱۲ Franck-Hertz ۱۱ اکتبر ۱۹۹۰
۱۶۰۵۱۳ 1990 TD13 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰
۱۶۰۵۱۴ 1991 PQ9 ۷ اوت ۱۹۹۱
۱۶۰۵۱۵ 1993 RP13 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۶۰۵۱۶ 1994 PC32 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۶۰۵۱۷ 1994 TB4 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۱۶۰۵۱۸ 1994 VM3 ۱ نوامبر ۱۹۹۴
۱۶۰۵۱۹ 1995 CS3 ۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۶۰۵۲۰ 1995 GM2 ۲ آوریل ۱۹۹۵
۱۶۰۵۲۰ 1995 KU ۲۱ مه ۱۹۹۵
۱۶۰۵۲۲ 1995 SZ30 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۶۰۵۲۳ 1995 SN40 ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۶۰۵۲۴ 1996 BF7 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۶
۱۶۰۵۲۵ 1996 EW10 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۱۶۰۵۲۶ 1996 RZ4 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۲۷ 1996 RE31 ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۲۸ 1996 RD32 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۲۹ 1996 TN1 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۳۰ 1996 TE16 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۳۱ 1996 TB49 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۳۲ 1996 TH50 ۴ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۳۳ 1996 TT56 ۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۳۴ 1996 TA58 ۲ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۳۵ 1996 TC64 ۶ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۳۶ 1996 UZ2 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۳۷ 1996 XD17 ۴ دسامبر ۱۹۹۶
۱۶۰۵۳۸ 1997 CG10 ۲ فوریه ۱۹۹۷
۱۶۰۵۳۸ 1997 SG ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۶۰۵۴۰ 1997 WB58 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۱۶۰۵۴۱ 1997 WM58 ۲۶ نوامبر ۱۹۹۷
۱۶۰۵۴۲ 1998 FG47 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۶۰۵۴۳ 1998 GW8 ۲ آوریل ۱۹۹۸
۱۶۰۵۴۴ 1998 HV5 ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۶۰۵۴۵ 1998 KA11 ۲۲ مه ۱۹۹۸
۱۶۰۵۴۶ 1998 MD3 ۱۸ ژوئن ۱۹۹۸
۱۶۰۵۴۷ 1998 MG17 ۲۷ ژوئن ۱۹۹۸
۱۶۰۵۴۸ 1998 OW3 ۲۴ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۶۰۵۴۹ 1998 QP20 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۶۰۵۵۰ 1998 QM36 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۶۰۵۵۱ 1998 QA45 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۶۰۵۵۲ 1998 QB71 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۶۰۵۵۳ 1998 QQ82 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۶۰۵۵۴ 1998 QJ87 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۶۰۵۵۵ 1998 RB1 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۵۶ 1998 RR4 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۵۷ 1998 RT18 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۵۸ 1998 RL51 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۵۹ 1998 RS55 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۶۰ 1998 SZ6 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۶۱ 1998 SR12 ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۶۲ 1998 SO74 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۶۳ 1998 SC82 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۶۴ 1998 SL88 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۶۵ 1998 SW99 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۶۶ 1998 SO156 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۶۷ 1998 TP36 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۶۸ 1998 UB35 ۲۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۶۹ 1998 VD1 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۷۰ 1998 VQ51 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۷۱ 1998 WG10 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۶۰۵۷۲ 1999 CM46 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۰۵۷۳ 1999 CS142 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۶۰۵۷۴ 1999 EH11 ۱۵ مارس ۱۹۹۹
۱۶۰۵۷۵ 1999 GQ6 ۱۳ آوریل ۱۹۹۹
۱۶۰۵۷۶ 1999 HB7 ۱۹ آوریل ۱۹۹۹
۱۶۰۵۷۷ 1999 JL48 ۱۰ مه ۱۹۹۹
۱۶۰۵۷۸ 1999 JJ90 ۱۲ مه ۱۹۹۹
۱۶۰۵۷۹ 1999 JG136 ۷ مه ۱۹۹۹
۱۶۰۵۷۹ 1999 KG ۱۶ مه ۱۹۹۹
۱۶۰۵۸۱ 1999 KH12 ۱۸ مه ۱۹۹۹
۱۶۰۵۸۲ 1999 NY3 ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۶۰۵۸۳ 1999 NN15 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۶۰۵۸۴ 1999 ND65 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۶۰۵۸۵ 1999 RK2 ۵ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۸۶ 1999 RG7 ۳ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۸۷ 1999 RG15 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۸۸ 1999 RG17 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۸۹ 1999 RU25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۹۰ 1999 RE28 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۹۱ 1999 RD81 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۹۲ 1999 RF86 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۹۳ 1999 RL100 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۹۴ 1999 RX135 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۹۵ 1999 RC143 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۹۶ 1999 RT152 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۹۷ 1999 RQ159 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۹۸ 1999 RP162 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۵۹۹ 1999 RX166 ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۰۰ 1999 RV210 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۰۱ 1999 RO234 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۰۲ 1999 RX252 ۸ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۰۳ 1999 SA15 ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۰۴ 1999 TD11 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۰۵ 1999 TT12 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۰۶ 1999 TW25 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۰۷ 1999 TY27 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۰۸ 1999 TX29 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۰۹ 1999 TA35 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۱۰ 1999 TO46 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۱۱ 1999 TP47 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۱۲ 1999 TF67 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۱۳ 1999 TA68 ۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۱۴ 1999 TW82 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۱۵ 1999 TG97 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۱۶ 1999 TR97 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۱۷ 1999 TF99 ۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۱۸ 1999 TV103 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۱۹ 1999 TH106 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۲۰ 1999 TS114 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۲۱ 1999 TK120 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۲۲ 1999 TF144 ۷ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۲۳ 1999 TX195 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۲۴ 1999 TD197 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۲۵ 1999 TP241 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۲۶ 1999 TE271 ۳ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۲۷ 1999 TQ295 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۲۸ 1999 UU29 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۲۹ 1999 UQ45 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۳۰ 1999 VU26 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۳۱ 1999 VX29 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۳۲ 1999 VU45 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۳۳ 1999 VC46 ۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۳۴ 1999 VG58 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۳۵ 1999 VA83 ۱ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۳۶ 1999 VR83 ۲ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۳۷ 1999 VF88 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۳۸ 1999 VB109 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۳۹ 1999 VJ122 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۴۰ 1999 VN149 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۴۱ 1999 VB158 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۴۲ 1999 VD191 ۹ نوامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۴۳ 1999 XQ6 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۴۴ 1999 XM11 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۴۵ 1999 XW43 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۴۶ 1999 XK44 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۴۷ 1999 XH69 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۴۸ 1999 XC71 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۴۹ 1999 XR74 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۵۰ 1999 XB75 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۵۱ 1999 XQ101 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۵۲ 1999 XB109 ۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۵۳ 1999 XY112 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۵۴ 1999 XQ113 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۵۵ 1999 XB114 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۵۶ 1999 XU116 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۵۷ 1999 XC142 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۵۸ 1999 XT153 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۵۹ 1999 XY156 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۶۰ 1999 XX204 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۶۱ 1999 XD225 ۱۳ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۶۲ 1999 XZ250 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۶۳ 1999 XK259 ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۱۶۰۶۶۴ 2000 AE3 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۶۵ 2000 AB7 ۲ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۶۶ 2000 AW100 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۶۷ 2000 AY100 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۶۸ 2000 AQ155 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۶۹ 2000 AN171 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۷۰ 2000 AB215 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۷۱ 2000 AY237 ۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۷۲ 2000 BP11 ۲۶ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۷۳ 2000 BB35 ۳۰ ژانویه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۷۴ 2000 CN32 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۷۵ 2000 CK47 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۷۶ 2000 CT55 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۷۷ 2000 CP81 ۴ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۷۸ 2000 CZ140 ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۷۹ 2000 DB6 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۸۰ 2000 DX11 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۸۱ 2000 DR23 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۸۲ 2000 DN39 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۸۳ 2000 DG79 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۸۴ 2000 EL10 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۶۰۶۸۵ 2000 EK92 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۶۰۶۸۶ 2000 EO155 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۶۰۶۸۷ 2000 EV164 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۶۰۶۸۸ 2000 GB7 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۶۰۶۸۹ 2000 GA41 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۶۰۶۹۰ 2000 HD7 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۶۰۶۹۱ 2000 HO13 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۶۰۶۹۲ 2000 HD17 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۶۰۶۹۳ 2000 HO55 ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۶۰۶۹۴ 2000 JG71 ۱ مه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۹۵ 2000 KX13 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۹۶ 2000 KX28 ۲۸ مه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۹۷ 2000 LB15 ۴ ژوئن ۲۰۰۰
۱۶۰۶۹۸ 2000 NJ26 ۴ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۶۰۶۹۹ 2000 ON14 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۶۰۷۰۰ 2000 OH15 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۶۰۷۰۱ 2000 OD50 ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۰
۱۶۰۷۰۲ 2000 PU2 ۲ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۰۳ 2000 PB19 ۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۰۴ 2000 PW27 ۹ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۰۵ 2000 QE4 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۰۶ 2000 QK4 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۰۷ 2000 QP10 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۰۸ 2000 QF20 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۰۹ 2000 QC30 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۱۰ 2000 QA52 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۱۱ 2000 QK73 ۲۴ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۱۲ 2000 QN85 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۱۳ 2000 QQ96 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۱۴ 2000 QO103 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۱۵ 2000 QG106 ۲۸ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۱۶ 2000 QG109 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۱۷ 2000 QS118 ۲۵ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۱۸ 2000 QP125 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۱۹ 2000 QO132 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۲۰ 2000 QM158 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۲۱ 2000 QB159 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۲۲ 2000 QY166 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۲۳ 2000 QL171 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۲۴ 2000 QM171 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۲۵ 2000 QV176 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۲۶ 2000 QS179 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۲۷ 2000 QG184 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۲۸ 2000 QG192 ۲۶ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۲۹ 2000 QC201 ۲۹ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۳۰ 2000 QQ209 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۳۱ 2000 QY230 ۳۱ اوت ۲۰۰۰
۱۶۰۷۳۲ 2000 RU17 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۳۳ 2000 RE22 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۳۴ 2000 RS23 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۳۵ 2000 RP27 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۳۶ 2000 RB32 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۳۷ 2000 RL34 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۳۸ 2000 RZ41 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۳۹ 2000 RB51 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۴۰ 2000 RW69 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۴۱ 2000 RE72 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۴۲ 2000 RT83 ۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۴۳ 2000 RU84 ۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۴۴ 2000 RO91 ۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۴۵ 2000 RW95 ۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۴۶ 2000 RD100 ۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۴۷ 2000 SR9 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۴۸ 2000 SM35 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۴۹ 2000 SZ74 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۵۰ 2000 SR78 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۵۱ 2000 SC83 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۵۲ 2000 SQ84 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۵۳ 2000 SW84 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۵۴ 2000 SM88 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۵۵ 2000 SE94 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۵۶ 2000 SE96 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۵۷ 2000 SU98 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۵۸ 2000 SM99 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۵۹ 2000 SV101 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۶۰ 2000 SV103 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۶۱ 2000 SE105 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۶۲ 2000 SL106 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۶۳ 2000 SJ108 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۶۴ 2000 SJ125 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۶۵ 2000 SK126 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۶۶ 2000 SY130 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۶۷ 2000 SS133 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۶۸ 2000 SQ137 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۶۹ 2000 SM152 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۷۰ 2000 SF188 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۷۱ 2000 SM195 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۷۲ 2000 SU199 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۷۳ 2000 SG206 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۷۴ 2000 SK217 ۲۶ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۷۵ 2000 SW234 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۷۶ 2000 SP241 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۷۷ 2000 SL243 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۷۸ 2000 SA250 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۷۹ 2000 SV257 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۸۰ 2000 SL267 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۸۱ 2000 SK277 ۳۰ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۸۲ 2000 SY284 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۸۳ 2000 SB292 ۲۷ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۸۴ 2000 SF326 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۸۵ 2000 SV337 ۲۵ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۸۶ 2000 SM356 ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۸۷ 2000 SE361 ۲۳ سپتامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۸۸ 2000 TF21 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۸۹ 2000 TJ23 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۹۰ 2000 TP42 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۹۱ 2000 TF45 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۹۲ 2000 TS50 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۹۳ 2000 TN54 ۱ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۹۴ 2000 UC7 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۹۵ 2000 UA17 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۹۶ 2000 UL20 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۹۷ 2000 UM22 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۹۸ 2000 UH59 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۷۹۹ 2000 UN65 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۰۰ 2000 UF71 ۲۵ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۰۱ 2000 UP90 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۰۲ 2000 VP14 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۰۳ 2000 VF26 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۰۴ 2000 VQ28 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۰۵ 2000 VQ32 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۰۶ 2000 VE42 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۰۷ 2000 VB44 ۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۰۸ 2000 VJ46 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۰۹ 2000 VJ51 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۱۰ 2000 VE54 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۱۱ 2000 VH55 ۳ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۱۲ 2000 WN3 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۱۳ 2000 WY14 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۱۴ 2000 WA42 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۱۵ 2000 WV43 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۱۶ 2000 WO69 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۱۷ 2000 WK72 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۱۸ 2000 WH95 ۲۱ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۱۹ 2000 WE122 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۲۰ 2000 WD125 ۲۶ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۲۱ 2000 WH133 ۱۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۲۲ 2000 WY149 ۲۸ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۲۳ 2000 WL180 ۲۷ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۲۴ 2000 WU180 ۲۹ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۲۵ 2000 WV196 ۲۰ نوامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۲۶ 2000 XT4 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۲۷ 2000 XA8 ۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۲۸ 2000 XP27 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۲۹ 2000 XU27 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۳۰ 2000 XJ30 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۳۱ 2000 XK39 ۴ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۳۲ 2000 YF12 ۱۹ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۳۳ 2000 YN14 ۲۵ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۳۴ 2000 YD51 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۳۵ 2000 YY56 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۳۶ 2000 YS68 ۲۸ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۳۷ 2000 YQ70 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۳۸ 2000 YF79 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۳۹ 2000 YG97 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۴۰ 2000 YG113 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۴۱ 2000 YX117 ۳۰ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۴۲ 2000 YE142 ۲۱ دسامبر ۲۰۰۰
۱۶۰۸۴۳ 2001 AC41 ۳ ژانویه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۴۴ 2001 AB47 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۴۵ 2001 AS48 ۴ ژانویه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۴۶ 2001 BV56 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۴۷ 2001 BD68 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۴۸ 2001 BN82 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۴۹ 2001 CH15 ۱ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۵۰ 2001 CB20 ۲ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۵۱ 2001 CX43 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۵۲ 2001 CT44 ۱۵ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۵۳ 2001 DA11 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۵۴ 2001 DV25 ۱۷ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۵۵ 2001 DH81 ۲۶ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۵۶ 2001 DU92 ۱۹ فوریه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۵۷ 2001 EU21 ۱۵ مارس ۲۰۰۱
۱۶۰۸۵۸ 2001 FA121 ۲۶ مارس ۲۰۰۱
۱۶۰۸۵۹ 2001 FH122 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۱۶۰۸۶۰ 2001 FV142 ۲۳ مارس ۲۰۰۱
۱۶۰۸۶۱ 2001 FE186 ۱۶ مارس ۲۰۰۱
۱۶۰۸۶۲ 2001 GD5 ۱۵ آوریل ۲۰۰۱
۱۶۰۸۶۳ 2001 HG20 ۲۶ آوریل ۲۰۰۱
۱۶۰۸۶۴ 2001 HG51 ۲۳ آوریل ۲۰۰۱
۱۶۰۸۶۵ 2001 JK2 ۱۵ مه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۶۶ 2001 KM11 ۱۸ مه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۶۷ 2001 KS25 ۱۷ مه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۶۸ 2001 KS32 ۲۴ مه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۶۹ 2001 KM39 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۷۰ 2001 KU55 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۷۱ 2001 KM66 ۲۲ مه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۷۲ 2001 NS6 ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۷۳ 2001 NE14 ۱۴ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۷۴ 2001 NQ18 ۱۲ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۷۵ 2001 OQ21 ۲۱ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۷۶ 2001 ON66 ۲۳ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۷۷ 2001 OP77 ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۷۸ 2001 OO82 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۷۹ 2001 OC100 ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۱
۱۶۰۸۸۰ 2001 PJ10 ۸ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۸۸۱ 2001 PJ12 ۱۲ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۸۸۲ 2001 PC29 ۱۵ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۸۸۳ 2001 QW2 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۸۸۴ 2001 QT39 ۱۶ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۸۸۵ 2001 QF110 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۸۸۶ 2001 QB135 ۲۲ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۸۸۷ 2001 QD223 ۲۴ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۸۸۸ 2001 QT258 ۲۵ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۸۸۹ 2001 QX279 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۸۹۰ 2001 QH282 ۱۹ اوت ۲۰۰۱
۱۶۰۸۹۱ 2001 RU82 ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۸۹۲ 2001 RN112 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۸۹۳ 2001 RH116 ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۸۹۴ 2001 SP87 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۸۹۵ 2001 SN107 ۲۰ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۸۹۶ 2001 SU199 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۸۹۷ 2001 SB257 ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۸۹۸ 2001 SY262 ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۸۹۹ 2001 SG287 ۲۲ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۰۰ 2001 SZ306 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۰۱ 2001 SJ339 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۰۲ 2001 SL342 ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۰۳ 2001 TO56 ۱۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۰۴ 2001 TR102 ۱۵ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۰۵ 2001 TL206 ۱۱ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۰۶ 2001 UB12 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۰۷ 2001 UJ87 ۱۸ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۰۸ 2001 UM138 ۲۳ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۰۹ 2001 UD217 ۲۴ اکتبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۱۰ 2001 VO6 ۹ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۱۱ 2001 VV54 ۱۰ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۱۲ 2001 WU27 ۱۷ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۱۳ 2001 WH47 ۱۶ نوامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۱۴ 2001 XE13 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۱۵ 2001 XO40 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۱۶ 2001 XB44 ۹ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۱۷ 2001 XA82 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۱۸ 2001 XB88 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۱۹ 2001 XL101 ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۲۰ 2001 XT109 ۱۱ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۲۱ 2001 XH115 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۲۲ 2001 XN117 ۱۳ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۲۳ 2001 XN135 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۲۴ 2001 XT140 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۲۵ 2001 XA157 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۲۶ 2001 XV172 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۲۷ 2001 XV193 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۲۸ 2001 XZ200 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۲۹ 2001 XW237 ۱۵ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۳۰ 2001 XF243 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۳۱ 2001 XE248 ۱۴ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۳۱ 2001 YO ۱۶ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۳۳ 2001 YX26 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۳۴ 2001 YA63 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۳۵ 2001 YV68 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۳۶ 2001 YD84 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۳۷ 2001 YM84 ۱۸ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۳۸ 2001 YR104 ۱۷ دسامبر ۲۰۰۱
۱۶۰۹۳۹ 2002 AJ2 ۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۴۰ 2002 AK5 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۴۱ 2002 AM9 ۱۱ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۴۲ 2002 AV33 ۱۲ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۴۳ 2002 AR34 ۱۰ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۴۴ 2002 AY37 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۴۵ 2002 AD40 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۴۶ 2002 AA49 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۴۷ 2002 AX59 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۴۸ 2002 AT76 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۴۹ 2002 AD99 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۵۰ 2002 AK107 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۵۱ 2002 AR110 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۵۲ 2002 AG111 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۵۳ 2002 AA116 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۵۴ 2002 AF122 ۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۵۵ 2002 AN126 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۵۶ 2002 AU129 ۱۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۵۷ 2002 AD142 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۵۸ 2002 AS156 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۵۹ 2002 AZ159 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۶۰ 2002 AU162 ۱۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۶۱ 2002 AW178 ۱۴ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۶۲ 2002 AA182 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۶۳ 2002 AP182 ۵ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۶۴ 2002 AY201 ۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۶۵ 2002 BB5 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۶۶ 2002 BO7 ۱۸ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۶۷ 2002 BQ15 ۱۹ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۶۸ 2002 BP23 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۶۹ 2002 BV25 ۲۳ ژانویه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۷۰ 2002 CX10 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۷۱ 2002 CM13 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۷۲ 2002 CX23 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۷۳ 2002 CO26 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۷۴ 2002 CL38 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۷۵ 2002 CO38 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۷۶ 2002 CV52 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۷۷ 2002 CH59 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۷۸ 2002 CU60 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۷۹ 2002 CG67 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۸۰ 2002 CP70 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۸۱ 2002 CV74 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۸۲ 2002 CH85 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۸۳ 2002 CX96 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۸۴ 2002 CQ104 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۸۵ 2002 CK109 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۸۶ 2002 CX113 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۸۷ 2002 CV118 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۸۸ 2002 CK131 ۷ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۸۹ 2002 CY142 ۹ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۹۰ 2002 CF167 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۹۱ 2002 CP168 ۸ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۹۲ 2002 CE192 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۹۳ 2002 CR202 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۹۴ 2002 CS205 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۹۵ 2002 CN218 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۹۶ 2002 CE239 ۱۱ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۹۷ 2002 CO254 ۵ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۹۸ 2002 CA255 ۶ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۰۹۹۹ 2002 CS296 ۱۰ فوریه ۲۰۰۲
۱۶۱۰۰۰ 2002 CZ302 ۱۲ فوریه ۲۰۰۲

منابع[ویرایش]