فهرست سیارک‌ها (۱۵۰۰۱–۱۶۰۰۱)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست سیارک‌ها (۱۵۰۰۱ - ۱۶۰۰۱) فهرست سیارک‌ها از ۱۵۰۰۱ تا ۱۶۰۰۱ است.

نام نام انگلیسی تاریخ کشف
۱۵۰۰۱ 1997 WD30 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۰۰۲ 1997 WN38 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۰۰۳ Midori ۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۰۰۴ Vallerani ۷ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۰۰۵ Guerriero ۷ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۰۰۶ 1998 DZ32 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۰۰۷ Edoardopozio ۵ ژوئیه ۱۹۹۸
۱۵۰۰۸ Delahodde ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۵۰۰۹ 1998 QF27 ۲۴ اوت ۱۹۹۸
۱۵۰۱۰ 1998 QL92 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۱۵۰۱۱ 1998 QM92 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۱۵۰۱۲ 1998 QS92 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۱۵۰۱۳ 1998 QH93 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۱۵۰۱۴ Annagekker ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۱۵ 1998 RG75 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۱۶ 1998 SO1 ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۱۷ Cuppy ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۱۸ 1998 SM34 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۱۹ Gingold ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۲۰ Brandonimber ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۲۱ Alexkardon ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۲۲ 1998 SM144 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۲۳ Ketover ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۲۳ 1998 TB ۲ اکتبر ۱۹۹۸
۱۵۰۲۵ Uwontario ۱۵ اکتبر ۱۹۹۸
۱۵۰۲۶ Davidscott ۱۴ اکتبر ۱۹۹۸
۱۵۰۲۷ 1998 UF8 ۲۳ اکتبر ۱۹۹۸
۱۵۰۲۸ 1998 UL23 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۸
۱۵۰۲۹ 1998 VC5 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۳۰ Matthewkroll ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۳۱ Lemus ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۳۲ Alexlevin ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۳۳ 1998 VY29 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۳۴ Decines ۱۶ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۳۵ 1998 WS3 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۳۶ Giovannianselmi ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۳۷ Chassagne ۲۲ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۳۸ 1998 WQ6 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۳۹ 1998 WN16 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۳۹ 1998 XC ۱ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۴۱ Paperetti ۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۴۲ Anndavgui ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۴۳ 1998 XW9 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۴۴ 1998 XY16 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۴۵ Walesdymond ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۴۶ 1998 XY41 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۴۷ 1998 XG49 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۴۸ 1998 XQ63 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۴۹ 1998 XA90 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۵۰ 1998 XC96 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۵۱ 1998 YK1 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۵۲ Emileschweitzer ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۵۳ Bochnicek ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۵۴ 1998 YS5 ۲۱ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۵۵ 1998 YS9 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۵۶ Barbaradixon ۲۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۵۷ Whitson ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۵۸ Billcooke ۲۲ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۵۹ 1998 YL27 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۰۵۹ 1999 AD ۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۵۹ 1999 AL ۶ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۶۲ 1999 AL2 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۶۳ 1999 AQ3 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۶۴ 1999 AC4 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۶۵ 1999 AJ4 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۶۶ 1999 AX7 ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۶۷ 1999 AM9 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۶۸ Wiegert ۱۳ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۶۹ 1999 AU21 ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۷۰ 1999 BK8 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۷۱ Hallerstein ۲۴ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۷۲ Landolt ۲۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۷۳ 1999 BK13 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۷۴ 1999 BN14 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۷۵ 1999 BF15 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۷۶ Joellewis ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۰۷۷ Edyalge ۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۷۷ 1999 CW ۵ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۷۹ 1999 CO16 ۱۵ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۸۰ 1999 CR20 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۸۱ 1999 CU25 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۸۲ 1999 CT30 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۸۳ Tianhuili ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۸۴ 1999 CH38 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۸۵ 1999 CB43 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۸۶ 1999 CH60 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۸۷ 1999 CZ61 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۸۸ Licitra ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۸۹ 1999 CQ82 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۹۰ 1999 CA97 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۹۱ Howell ۹ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۰۹۲ Beegees ۱۵ مارس ۱۹۹۹
۱۵۰۹۳ Lestermackey ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۵۰۹۴ 1999 WB2 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۹
۱۵۰۹۵ 1999 WO3 ۲۸ نوامبر ۱۹۹۹
۱۵۰۹۶ 1999 XH12 ۵ دسامبر ۱۹۹۹
۱۵۰۹۷ 1999 XP38 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۵۰۹۸ 2000 AY2 ۱ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۰۹۹ Janestrohm ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۱۰۰ 2000 AP144 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۱۰۱ 2000 AY150 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۱۰۲ 2000 AA202 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۱۰۳ 2000 AN204 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۱۰۴ 2000 BV3 ۲۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۱۰۵ 2000 BJ4 ۲۱ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۱۰۶ Swanson ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۰۷ Toepperwein ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۰۸ 2000 CT61 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۰۹ Wilber ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۱۰ 2000 CE62 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۱۱ Winters ۶ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۱۲ Arlenewolfe ۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۱۳ 2000 CO96 ۵ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۱۴ 2000 CY101 ۱۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۱۵ Yvonneroe ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۱۶ 2000 DZ12 ۲۷ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۱۷ 2000 DA79 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۱۸ Elizabethsears ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۱۹ 2000 DU97 ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۱۲۰ Mariafelix ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۲۱ 2000 EN14 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۲۲ 2000 EE17 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۲۳ 2000 EP36 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۲۴ 2000 EZ39 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۲۵ 2000 EZ41 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۲۶ Brittanyanderson ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۲۷ 2000 EN45 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۲۸ Patrickjones ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۲۹ Sparks ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۳۰ 2000 EU49 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۳۱ 2000 ET54 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۳۲ Steigmeyer ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۳۳ Sullivan ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۳۴ 2000 ED92 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۳۵ 2000 EG92 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۳۶ 2000 EE93 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۳۷ 2000 EL93 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۳۸ 2000 EQ93 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۳۹ Connormcarty ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۴۰ 2000 EB97 ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۴۱ 2000 EP106 ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۴۲ 2000 EF108 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۴۳ 2000 EX108 ۸ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۴۴ Araas ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۴۵ Ritageorge ۱۰ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۴۶ Halpov ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۴۷ Siegfried ۱۱ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۴۸ 2000 EM141 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۴۹ 2000 EZ141 ۲ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۵۰ 2000 EO148 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۵۱ 2000 EU148 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۵۲ 2000 FJ5 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۵۳ 2000 FD17 ۲۸ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۵۴ 2000 FW30 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۵۵ Ahn ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۵۶ 2000 FK38 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۵۷ 2000 FV39 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۵۸ 2000 FH40 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۵۹ 2000 FN41 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۶۰ Wygoda ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۶۱ 2000 FQ48 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۵۱۶۲ 2000 GN2 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۱۶۳ 2000 GB4 ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۱۶۴ 2000 GA89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۱۶۵ 2000 GR89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۱۶۶ 2000 GX90 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۱۶۷ 2000 GS135 ۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۱۶۷ 2022 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 2629 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 2648 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 2772 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 3086 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 3520 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 4649 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 6113 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 6299 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 6599 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 7075 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 9062 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 9094 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 9525 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۵۱۶۷ 9538 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۵۱۸۳ 3074 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۵۱۸۴ 3232 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۵۱۸۵ 4104 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۵۱۸۶ 2058 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۱۸۷ 2112 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۱۸۸ 3044 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۱۸۹ 3071 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۱۹۰ 3353 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۱۹۱ 4234 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۱۹۲ 5049 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۱۹۳ 5148 T-2 ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۱۹۴ 2272 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۵۱۹۵ 2407 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۵۱۹۶ 3178 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۵۱۹۷ 4203 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۵۱۹۷ 1940 GJ ۵ آوریل ۱۹۴۰
۱۵۱۹۹ Rodnyanskaya ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۱۵۱۹۹ 1975 SU ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۱۵۱۹۹ 1976 UY ۳۱ اکتبر ۱۹۷۶
۱۵۲۰۲ Yamada-Houkoku ۱۲ مارس ۱۹۷۷
۱۵۲۰۳ Grishanin ۲۶ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۵۲۰۳ 1978 UG ۲۸ اکتبر ۱۹۷۸
۱۵۲۰۵ 1978 VC4 ۷ نوامبر ۱۹۷۸
۱۵۲۰۶ 1978 VJ6 ۶ نوامبر ۱۹۷۸
۱۵۲۰۶ 1979 KD ۱۹ مه ۱۹۷۹
۱۵۲۰۸ 1979 MW1 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۵۲۰۹ 1979 ML2 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۵۲۱۰ 1979 MU2 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۵۲۱۱ 1979 MW3 ۲۵ ژوئن ۱۹۷۹
۱۵۲۱۲ Yaroslavl' ۱۷ نوامبر ۱۹۷۹
۱۵۲۱۳ 1980 UO1 ۳۱ اکتبر ۱۹۸۰
۱۵۲۱۳ 1981 DY ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۵۲۱۵ 1981 EH13 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۵۲۱۶ 1981 EX14 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۵۲۱۷ 1981 ET19 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۵۲۱۸ 1981 EO41 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۵۲۱۹ 1981 EY42 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۵۲۲۰ Sumerkin ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۱
۱۵۲۲۱ 1981 UA23 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۱۵۲۲۲ 1982 FL1 ۲۴ مارس ۱۹۸۲
۱۵۲۲۳ 1984 SN4 ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۴
۱۵۲۲۳ 1985 JG ۱۵ مه ۱۹۸۵
۱۵۲۲۵ 1985 RJ4 ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۵
۱۵۲۲۵ 1986 UP ۲۸ اکتبر ۱۹۸۶
۱۵۲۲۵ 1986 VA ۴ نوامبر ۱۹۸۶
۱۵۲۲۸ Ronmiller ۲۳ فوریه ۱۹۸۷
۱۵۲۲۹ 1987 QZ6 ۲۲ اوت ۱۹۸۷
۱۵۲۳۰ Alona ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۷
۱۵۲۳۱ Ehdita ۴ سپتامبر ۱۹۸۷
۱۵۲۳۲ 1987 SD13 ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۷
۱۵۲۳۳ 1987 WU4 ۲۶ نوامبر ۱۹۸۷
۱۵۲۳۴ 1988 BJ5 ۲۸ ژانویه ۱۹۸۸
۱۵۲۳۵ 1988 DA5 ۲۵ فوریه ۱۹۸۸
۱۵۲۳۶ 1988 RJ4 ۱ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۵۲۳۷ 1988 RL6 ۶ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۵۲۳۷ 1989 CQ ۲ فوریه ۱۹۸۹
۱۵۲۳۹ Stenhammar ۴ فوریه ۱۹۸۹
۱۵۲۴۰ 1989 GF3 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۱۵۲۴۱ 1989 ST3 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۵۲۴۲ 1989 SX5 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۵۲۴۳ 1989 TU1 ۹ اکتبر ۱۹۸۹
۱۵۲۴۴ 1989 TY2 ۷ اکتبر ۱۹۸۹
۱۵۲۴۵ 1989 TP16 ۴ اکتبر ۱۹۸۹
۱۵۲۴۶ 1989 VS1 ۲ نوامبر ۱۹۸۹
۱۵۲۴۶ 1989 WS ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹
۱۵۲۴۸ 1989 WH3 ۲۹ نوامبر ۱۹۸۹
۱۵۲۴۹ 1989 YB5 ۲۸ دسامبر ۱۹۸۹
۱۵۲۴۹ 1990 DZ ۲۸ فوریه ۱۹۹۰
۱۵۲۵۱ 1990 EF2 ۲ مارس ۱۹۹۰
۱۵۲۵۲ 1990 OD1 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۰
۱۵۲۵۳ 1990 QA4 ۲۳ اوت ۱۹۹۰
۱۵۲۵۴ 1990 QM4 ۲۳ اوت ۱۹۹۰
۱۵۲۵۵ 1990 QQ8 ۱۶ اوت ۱۹۹۰
۱۵۲۵۶ 1990 RD1 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۵۲۵۷ 1990 RQ8 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۵۲۵۸ Alfilipenko ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۵۲۵۹ 1990 SL7 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۵۲۶۰ 1990 SY8 ۲۲ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۵۲۶۱ 1990 SV12 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۵۲۶۲ Abderhalden ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۲۶۳ Erwingroten ۱۳ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۲۶۴ Delbruck ۱۱ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۲۶۵ Ernsting ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۲۶۶ 1990 UQ3 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۲۶۷ Kolyma ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۱۵۲۶۸ Wendelinefroger ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۱۵۲۶۸ 1990 XF ۸ دسامبر ۱۹۹۰
۱۵۲۷۰ 1991 AE2 ۷ ژانویه ۱۹۹۱
۱۵۲۷۰ 1991 DE ۱۹ فوریه ۱۹۹۱
۱۵۲۷۰ 1991 GH ۳ آوریل ۱۹۹۱
۱۵۲۷۳ Ruhmkorff ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۵۲۷۴ 1991 GO6 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۵۲۷۵ 1991 GV6 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۵۲۷۶ Diebel ۱۴ آوریل ۱۹۹۱
۱۵۲۷۷ 1991 PC7 ۶ اوت ۱۹۹۱
۱۵۲۷۸ Paquet ۶ اوت ۱۹۹۱
۱۵۲۷۹ 1991 PY7 ۶ اوت ۱۹۹۱
۱۵۲۸۰ 1991 PW11 ۷ اوت ۱۹۹۱
۱۵۲۸۱ 1991 PT16 ۷ اوت ۱۹۹۱
۱۵۲۸۲ Franzmarc ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۸۳ 1991 RB8 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۸۴ 1991 RZ16 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۸۵ 1991 RW18 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۸۶ 1991 RJ22 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۸۷ 1991 RX25 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۸۸ 1991 RN27 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۸۸ 1991 TL ۱ اکتبر ۱۹۹۱
۱۵۲۹۰ 1991 TF1 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۱
۱۵۲۹۱ 1991 VO1 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۹۲ 1991 VD2 ۹ نوامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۹۳ 1991 VO3 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۹۴ Underwood ۷ نوامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۹۵ 1991 VA9 ۴ نوامبر ۱۹۹۱
۱۵۲۹۶ 1992 AS2 ۲ ژانویه ۱۹۹۲
۱۵۲۹۶ 1992 CF ۸ فوریه ۱۹۹۲
۱۵۲۹۸ 1992 EB13 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۵۲۹۹ 1992 ER17 ۱ مارس ۱۹۹۲
۱۵۳۰۰ 1992 RV2 ۲ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۵۳۰۱ Marutesser ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۵۳۰۲ 1992 TJ1 ۲ اکتبر ۱۹۹۲
۱۵۳۰۳ 1992 UJ2 ۱۹ اکتبر ۱۹۹۲
۱۵۳۰۴ Wikberg ۲۱ اکتبر ۱۹۹۲
۱۵۳۰۵ 1992 WT1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲
۱۵۳۰۶ 1992 WK2 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲
۱۵۳۰۶ 1992 XK ۱۵ دسامبر ۱۹۹۲
۱۵۳۰۸ 1993 FR4 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۵۳۰۹ 1993 FZ7 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۵۳۱۰ 1993 FT19 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۵۳۱۱ 1993 FZ22 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۵۳۱۲ 1993 FH27 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۵۳۱۳ 1993 FM28 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۵۳۱۴ 1993 FL34 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۵۳۱۵ 1993 FX35 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۵۳۱۶ 1993 HH1 ۲۰ آوریل ۱۹۹۳
۱۵۳۱۷ 1993 HW1 ۲۳ آوریل ۱۹۹۳
۱۵۳۱۸ Innsbruck ۲۴ مه ۱۹۹۳
۱۵۳۱۹ 1993 NU1 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۵۳۲۰ 1993 OQ8 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۵۳۲۱ Donnadean ۱۳ اوت ۱۹۹۳
۱۵۳۲۱ 1993 QY ۱۶ اوت ۱۹۹۳
۱۵۳۲۳ 1993 QH4 ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۱۵۳۲۴ 1993 QO4 ۱۸ اوت ۱۹۹۳
۱۵۳۲۵ 1993 QN7 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۱۵۳۲۶ 1993 QA9 ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۱۵۳۲۷ 1993 RA3 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۵۳۲۸ 1993 RJ9 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۵۳۲۹ Sabena ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۵۳۲۹ 1993 TO ۸ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۳۳۱ 1993 TO24 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۳۳۲ CERN ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۳۳۳ 1993 TS36 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۳۳۳ 1993 UE ۲۰ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۳۳۳ 1993 UV ۲۳ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۳۳۶ 1993 UC3 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۳۳۷ 1993 VT2 ۷ نوامبر ۱۹۹۳
۱۵۳۳۸ 1994 AZ4 ۵ ژانویه ۱۹۹۴
۱۵۳۳۹ 1994 AA9 ۸ ژانویه ۱۹۹۴
۱۵۳۴۰ 1994 CE14 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۱۵۳۴۱ 1994 CV16 ۸ فوریه ۱۹۹۴
۱۵۳۴۲ Assisi ۳ آوریل ۱۹۹۴
۱۵۳۴۳ 1994 PB1 ۱۵ اوت ۱۹۹۴
۱۵۳۴۴ 1994 PA2 ۹ اوت ۱۹۹۴
۱۵۳۴۵ 1994 PK11 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۵۳۴۶ Bonifatius ۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۵۳۴۶ 1994 UD ۲۶ اکتبر ۱۹۹۴
۱۵۳۴۶ 1994 UJ ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۱۵۳۴۹ 1994 UX1 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۴
۱۵۳۵۰ Naganuma ۳ نوامبر ۱۹۹۴
۱۵۳۵۱ 1994 VO6 ۴ نوامبر ۱۹۹۴
۱۵۳۵۲ 1994 VB7 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۴
۱۵۳۵۲ 1994 WA ۲۲ نوامبر ۱۹۹۴
۱۵۳۵۴ 1994 YN1 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴
۱۵۳۵۵ 1995 AZ3 ۲ ژانویه ۱۹۹۵
۱۵۳۵۵ 1995 DE ۲۰ فوریه ۱۹۹۵
۱۵۳۵۵ 1995 FM ۲۶ مارس ۱۹۹۵
۱۵۳۵۸ 1995 FM8 ۲۶ مارس ۱۹۹۵
۱۵۳۵۹ 1995 GV2 ۲ آوریل ۱۹۹۵
۱۵۳۶۰ Moncalvo ۱۴ فوریه ۱۹۹۶
۱۵۳۶۱ 1996 DK2 ۲۳ فوریه ۱۹۹۶
۱۵۳۶۱ 1996 ED ۹ مارس ۱۹۹۶
۱۵۳۶۳ Ysaye ۱۸ مارس ۱۹۹۶
۱۵۳۶۴ 1996 HT2 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۱۵۳۶۵ 1996 HQ9 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۱۵۳۶۶ 1996 HR16 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۵۳۶۷ 1996 HP23 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۱۵۳۶۷ 1996 JZ ۱۴ مه ۱۹۹۶
۱۵۳۶۷ 1996 KB ۱۶ مه ۱۹۹۶
۱۵۳۷۰ Kanchi ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۵۳۷۱ Steward ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۵۳۷۲ Agrigento ۸ اکتبر ۱۹۹۶
۱۵۳۷۳ 1996 WV1 ۲۰ نوامبر ۱۹۹۶
۱۵۳۷۴ Teta ۱۶ ژانویه ۱۹۹۷
۱۵۳۷۵ 1997 BO9 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۷
۱۵۳۷۶ Martak ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۵۳۷۶ 1997 KW ۳۱ مه ۱۹۹۷
۱۵۳۷۸ Artin ۷ اوت ۱۹۹۷
۱۵۳۷۹ Alefranz ۲۹ اوت ۱۹۹۷
۱۵۳۸۰ 1997 QQ4 ۳۰ اوت ۱۹۹۷
۱۵۳۸۱ Spadolini ۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۳۸۲ Vian ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۳۸۳ 1997 SE3 ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۳۸۴ Samkova ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۳۸۵ Dallolmo ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۳۸۶ Nicolini ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۳۸۷ 1997 SQ17 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۳۸۸ Coelum ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۳۸۹ Geflorsch ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۳۹۰ Znojil ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۳۹۱ 1997 TS16 ۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۳۹۲ Budejicky ۱۱ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۳۹۳ 1997 TR24 ۹ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۳۹۴ 1997 TQ25 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۳۹۵ Rukl ۲۱ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۳۹۶ Howardmoore ۲۴ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۳۹۷ Ksoari ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۳۹۸ 1997 UZ23 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۳۹۹ Hudec ۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۳۹۹ 1997 VZ ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۰۱ 1997 VE4 ۴ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۰۲ 1997 VY5 ۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۰۳ Merignac ۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۰۴ 1997 VE8 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۰۵ 1997 WJ7 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۰۶ Bleibtreu ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۰۷ 1997 WM16 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۰۸ 1997 WU21 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۰۹ 1997 WQ31 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۰۹ 1997 YZ ۱۹ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۱۱ 1997 YL1 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۴۱۲ Schaefer ۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۴۱۳ 1998 BX9 ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۴۱۴ 1998 BC35 ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۴۱۵ Rika ۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۴۱۶ 1998 DZ2 ۲۱ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۴۱۷ Babylon ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۴۱۸ 1998 DU35 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۴۱۹ 1998 FZ62 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۵۴۲۰ Aedouglass ۲۸ آوریل ۱۹۹۸
۱۵۴۲۱ Adammalin ۲۱ آوریل ۱۹۹۸
۱۵۴۲۲ 1998 QP45 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۵۴۲۳ 1998 QR91 ۲۸ اوت ۱۹۹۸
۱۵۴۲۴ 1998 QE100 ۲۶ اوت ۱۹۹۸
۱۵۴۲۵ Welzl ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۲۶ 1998 SW43 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۲۷ Shabas ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۲۸ 1998 SV128 ۲۶ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۲۹ 1998 UA23 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۸
۱۵۴۳۰ 1998 UR31 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۸
۱۵۴۳۱ 1998 UQ32 ۳۰ اکتبر ۱۹۹۸
۱۵۴۳۲ 1998 VA5 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۳۳ 1998 VQ7 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۳۴ Mittal ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۳۵ 1998 VS28 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۳۶ 1998 VU30 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۳۷ 1998 VS35 ۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۳۸ 1998 WF1 ۱۷ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۳۹ 1998 WV1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۴۰ 1998 WX4 ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۴۱ 1998 WJ9 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۴۲ 1998 WN11 ۲۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۴۳ 1998 WM19 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۴۴ 1998 WT23 ۲۵ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۴۴ 1998 XE ۱ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۴۶ 1998 XQ4 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۴۷ 1998 XV4 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۴۸ Siegwarth ۱۰ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۴۹ 1998 XS30 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۵۰ 1998 XV40 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۵۱ 1998 XK42 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۵۲ Ibramohammed ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۵۳ 1998 XD96 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۵۴ 1998 YB3 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۵۵ 1998 YJ3 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۵۶ 1998 YP3 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۵۷ 1998 YN6 ۱۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۵۸ 1998 YW9 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۵۹ 1998 YY9 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۶۰ Manca ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۶۱ Johnbird ۲۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۴۶۲ Stumegan ۸ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۶۳ 1999 AT2 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۶۴ 1999 AN5 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۶۵ Buchroeder ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۶۶ Barlow ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۶۷ Aflorsch ۱۵ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۶۸ 1999 AT31 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۶۹ Ohmura ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۶۹ 1999 BS ۱۶ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۷۱ 1999 BE5 ۱۹ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۷۲ 1999 BR5 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۷۳ 1999 BL9 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۷۴ 1999 BG11 ۲۰ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۷۵ 1999 BQ14 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۷۶ Narendra ۱۸ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۴۷۷ 1999 CG1 ۶ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۷۸ 1999 CZ2 ۷ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۷۹ 1999 CH9 ۸ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۸۰ 1999 CB14 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۸۱ 1999 CK19 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۸۲ 1999 CB21 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۸۳ 1999 CW25 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۸۴ 1999 CU46 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۸۵ 1999 CY53 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۸۶ 1999 CP62 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۸۷ 1999 CC63 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۸۸ 1999 CB75 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۸۹ 1999 CJ78 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۹۰ 1999 CJ81 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۹۱ 1999 CW85 ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۹۲ Nyberg ۱۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۹۳ 1999 CS105 ۱۲ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۹۴ 1999 CX123 ۱۱ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۹۵ Bogie ۱۷ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۹۶ 1999 DQ3 ۲۰ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۹۷ Lucca ۲۳ فوریه ۱۹۹۹
۱۵۴۹۸ 1999 EQ4 ۱۳ مارس ۱۹۹۹
۱۵۴۹۹ Cloyd ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۵۵۰۰ Anantpatel ۱۹ مارس ۱۹۹۹
۱۵۵۰۱ Pepawlowski ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۵۵۰۲ 1999 NV27 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۹
۱۵۵۰۳ 1999 RD25 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۰۴ 1999 RG33 ۴ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۰۵ 1999 RF56 ۷ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۰۶ Preygel ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۰۷ Rengarajan ۹ سپتامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۰۸ 1999 TE38 ۱ اکتبر ۱۹۹۹
۱۵۵۰۹ 1999 TX113 ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۵۵۱۰ Phoeberounds ۴ اکتبر ۱۹۹۹
۱۵۵۱۱ 1999 TD185 ۱۲ اکتبر ۱۹۹۹
۱۵۵۱۲ Snyder ۱۸ اکتبر ۱۹۹۹
۱۵۵۱۳ Emmermann ۲۹ اکتبر ۱۹۹۹
۱۵۵۱۴ 1999 VW24 ۱۳ نوامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۱۵ 1999 VN80 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۱۶ 1999 VN86 ۵ نوامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۱۷ 1999 VS113 ۴ نوامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۱۸ 1999 VY153 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۱۸ 1999 XW ۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۲۰ 1999 XK98 ۷ دسامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۲۱ 1999 XH133 ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۲۲ Trueblood ۱۴ دسامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۲۳ Grenville ۹ دسامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۲۴ 1999 XO175 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۲۵ 1999 XH176 ۱۰ دسامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۲۶ 1999 XH229 ۸ دسامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۲۷ 1999 YY2 ۱۶ دسامبر ۱۹۹۹
۱۵۵۲۸ 2000 AJ10 ۳ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۵۲۹ 2000 AA80 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۵۳۰ Kuber ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۵۳۱ 2000 AV99 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۵۳۲ 2000 AP126 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۵۳۳ 2000 AP138 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۵۳۴ 2000 AQ164 ۵ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۵۳۵ 2000 AT177 ۷ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۵۳۶ 2000 AG191 ۸ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۵۳۷ 2000 AM199 ۹ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۵۳۸ 2000 BW14 ۳۱ ژانویه ۲۰۰۰
۱۵۵۳۹ 2000 CN3 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۵۴۰ 2000 CF18 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۵۴۱ 2000 CN63 ۲ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۵۴۲ 2000 DN3 ۲۸ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۵۴۳ Elizateel ۲۹ فوریه ۲۰۰۰
۱۵۵۴۴ 2000 EG17 ۳ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۴۵ 2000 EK46 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۴۶ 2000 EZ75 ۵ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۴۷ 2000 ET91 ۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۴۸ 2000 EJ147 ۴ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۴۸ 2000 FN ۲۵ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۵۰ Sydney ۳۱ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۵۱ Paddock ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۵۲ 2000 FO26 ۲۷ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۵۳ Carachang ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۵۴ 2000 FH46 ۲۹ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۵۵ 2000 FD49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۵۶ 2000 FW49 ۳۰ مارس ۲۰۰۰
۱۵۵۵۷ Kimcochran ۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۵۸ 2000 GR2 ۳ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۵۹ Abigailhines ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۶۰ 2000 GR24 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۶۱ 2000 GU36 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۶۲ 2000 GF48 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۶۳ Remsberg ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۶۴ 2000 GU48 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۶۵ Benjaminsteele ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۶۶ Elizabethbaker ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۶۷ Giacomelli ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۶۸ 2000 GP54 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۶۹ Feinberg ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۷۰ 2000 GT60 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۷۱ 2000 GM61 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۷۲ 2000 GH65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۷۳ 2000 GX65 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۷۴ Stephaniehass ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۷۵ 2000 GC68 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۷۶ Munday ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۷۷ Gywilliams ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۷۸ 2000 GW69 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۷۹ 2000 GP70 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۸۰ 2000 GE71 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۸۱ 2000 GV72 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۸۲ Russellburrows ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۸۳ Hanick ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۸۴ 2000 GO74 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۸۵ 2000 GR74 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۸۶ 2000 GV75 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۸۷ 2000 GK76 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۸۸ 2000 GO79 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۸۹ 2000 GB80 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۹۰ 2000 GH82 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۹۱ 2000 GP89 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۹۲ 2000 GJ91 ۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۹۳ 2000 GR93 ۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۹۴ Castillo ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۹۵ 2000 GX95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۹۶ 2000 GZ95 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۹۷ 2000 GM96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۹۸ 2000 GP96 ۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۵۹۹ Richardlarson ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۰۰ 2000 GY103 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۰۱ 2000 GZ106 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۰۲ 2000 GA108 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۰۳ 2000 GG108 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۰۴ Fruits ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۰۵ 2000 GY114 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۰۶ Winer ۱۱ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۰۷ 2000 GA124 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۰۸ Owens ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۰۹ Kosmaczewski ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۱۰ 2000 GY126 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۱۱ 2000 GD127 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۱۲ 2000 GV133 ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۱۳ 2000 GH136 ۱۲ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۱۴ Pillinger ۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۱۵ 2000 HU1 ۲۵ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۱۶ 2000 HG10 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۱۷ Fallowfield ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۱۸ Lorifritz ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۱۹ Albertwu ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۲۰ Beltrami ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۲۱ Erikhovland ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۲۲ Westrich ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۲۳ 2000 HU30 ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۲۴ Lamberton ۲۸ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۲۵ 2000 HB35 ۲۷ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۲۶ 2000 HR50 ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۲۷ Hong ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۲۸ Gonzales ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۲۹ Sriner ۲۹ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۳۰ Disanti ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۳۱ Dellorusso ۲۴ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۳۲ Magee-Sauer ۲۶ آوریل ۲۰۰۰
۱۵۶۳۳ 2000 JZ1 ۲ مه ۲۰۰۰
۱۵۶۳۴ 2000 JD15 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۵۶۳۵ Andrewhager ۷ مه ۲۰۰۰
۱۵۶۳۶ 2000 JD31 ۷ مه ۲۰۰۰
۱۵۶۳۷ 2000 JY53 ۶ مه ۲۰۰۰
۱۵۶۳۸ 2000 JA65 ۵ مه ۲۰۰۰
۱۵۶۳۸ 2074 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۶۳۸ 2632 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۶۳۸ 2668 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۶۳۸ 2679 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۶۳۸ 3540 P-L ۱۷ اکتبر ۱۹۶۰
۱۵۶۳۸ 4157 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۶۳۸ 4163 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۶۳۸ 4555 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۶۳۸ 4556 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۶۳۸ 6115 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۶۳۸ 6317 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۶۳۸ 6725 P-L ۲۴ سپتامبر ۱۹۶۰
۱۵۶۵۱ Tlepolemos ۲۲ اکتبر ۱۹۶۰
۱۵۶۵۲ 1048 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۵۶۵۳ 1080 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۵۶۵۴ 1176 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۵۶۵۵ 2209 T-1 ۲۵ مارس ۱۹۷۱
۱۵۶۵۶ 3277 T-1 ۲۶ مارس ۱۹۷۱
۱۵۶۵۷ 1125 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۶۵۸ 1265 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۶۵۹ 2141 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۶۶۰ 3025 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۶۶۱ 3281 T-2 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۶۶۲ 4064 T-2 ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۶۶۳ Periphas ۲۹ سپتامبر ۱۹۷۳
۱۵۶۶۴ 4050 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۵۶۶۵ 4094 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۵۶۶۶ 5021 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۵۶۶۷ 5046 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۵۶۶۸ 5138 T-3 ۱۶ اکتبر ۱۹۷۷
۱۵۶۶۹ Pshenichner ۱۹ سپتامبر ۱۹۷۴
۱۵۶۷۰ 1975 SO1 ۳۰ سپتامبر ۱۹۷۵
۱۵۶۷۱ 1977 EP6 ۱۲ مارس ۱۹۷۷
۱۵۶۷۲ Sato-Norio ۱۲ مارس ۱۹۷۷
۱۵۶۷۳ Chetaev ۸ اوت ۱۹۷۸
۱۵۶۷۴ 1978 RR7 ۲ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۵۶۷۵ Goloseevo ۲۷ سپتامبر ۱۹۷۸
۱۵۶۷۶ Almoisheev ۸ اکتبر ۱۹۷۸
۱۵۶۷۷ 1980 TZ5 ۱۴ اکتبر ۱۹۸۰
۱۵۶۷۷ 1981 DM ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۵۶۷۹ 1981 DA1 ۲۸ فوریه ۱۹۸۱
۱۵۶۸۰ 1981 EV7 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۵۶۸۱ 1981 ES17 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۵۶۸۲ 1981 EB25 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۵۶۸۳ 1981 EX25 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۵۶۸۴ 1981 ED28 ۲ مارس ۱۹۸۱
۱۵۶۸۵ 1981 EU33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۵۶۸۶ 1981 EW33 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۵۶۸۷ 1981 ES38 ۱ مارس ۱۹۸۱
۱۵۶۸۸ 1981 UW23 ۲۴ اکتبر ۱۹۸۱
۱۵۶۸۹ 1981 UP25 ۲۵ اکتبر ۱۹۸۱
۱۵۶۹۰ 1982 JD3 ۱۵ مه ۱۹۸۲
۱۵۶۹۱ Maslov ۱۴ اکتبر ۱۹۸۲
۱۵۶۹۱ 1984 RA ۱ سپتامبر ۱۹۸۴
۱۵۶۹۳ 1984 SN6 ۲۳ سپتامبر ۱۹۸۴
۱۵۶۹۴ 1985 RR3 ۷ سپتامبر ۱۹۸۵
۱۵۶۹۵ Fedorshpig ۱۱ سپتامبر ۱۹۸۵
۱۵۶۹۶ 1986 QG1 ۲۶ اوت ۱۹۸۶
۱۵۶۹۷ 1986 QO1 ۲۷ اوت ۱۹۸۶
۱۵۶۹۸ 1986 QO2 ۲۸ اوت ۱۹۸۶
۱۵۶۹۹ 1986 VM6 ۶ نوامبر ۱۹۸۶
۱۵۶۹۹ 1987 QD ۲۴ اوت ۱۹۸۷
۱۵۷۰۱ 1987 RG1 ۱۳ سپتامبر ۱۹۸۷
۱۵۷۰۲ Olegkotov ۲ سپتامبر ۱۹۸۷
۱۵۷۰۳ 1987 SU1 ۲۱ سپتامبر ۱۹۸۷
۱۵۷۰۴ 1987 SE7 ۲۰ سپتامبر ۱۹۸۷
۱۵۷۰۵ 1988 AH5 ۱۴ ژانویه ۱۹۸۸
۱۵۷۰۶ 1988 CE2 ۱۱ فوریه ۱۹۸۸
۱۵۷۰۷ 1988 RN4 ۱ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۵۷۰۸ 1988 RB12 ۱۴ سپتامبر ۱۹۸۸
۱۵۷۰۹ 1988 XH1 ۷ دسامبر ۱۹۸۸
۱۵۷۱۰ Bocklin ۱۱ ژانویه ۱۹۸۹
۱۵۷۱۱ 1989 GZ1 ۳ آوریل ۱۹۸۹
۱۵۷۱۲ 1989 RN2 ۱ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۵۷۱۳ 1989 SM4 ۲۶ سپتامبر ۱۹۸۹
۱۵۷۱۴ 1989 TL15 ۳ اکتبر ۱۹۸۹
۱۵۷۱۵ 1989 UN1 ۲۸ اکتبر ۱۹۸۹
۱۵۷۱۶ Narahara ۲۹ نوامبر ۱۹۸۹
۱۵۷۱۷ 1990 BL1 ۲۱ ژانویه ۱۹۹۰
۱۵۷۱۸ 1990 BB2 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۰
۱۵۷۱۸ 1990 CF ۱ فوریه ۱۹۹۰
۱۵۷۲۰ 1990 EN1 ۲ مارس ۱۹۹۰
۱۵۷۲۰ 1990 OV ۱۹ ژوئیه ۱۹۹۰
۱۵۷۲۲ 1990 QV2 ۲۴ اوت ۱۹۹۰
۱۵۷۲۳ Girraween ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۰
۱۵۷۲۴ Zille ۱۲ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۷۲۵ 1990 TX4 ۹ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۷۲۶ 1990 TG5 ۹ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۷۲۷ Ianmorison ۱۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۷۲۸ Karlmay ۱۱ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۷۲۹ Yumikoitahana ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۷۳۰ 1990 UA1 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۷۳۱ 1990 UW2 ۱۶ اکتبر ۱۹۹۰
۱۵۷۳۲ Vitusbering ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۱۵۷۳۳ 1990 VB6 ۱۵ نوامبر ۱۹۹۰
۱۵۷۳۴ 1990 WV1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۱۵۷۳۵ Andakerkhoven ۱۸ نوامبر ۱۹۹۰
۱۵۷۳۵ 1990 XN ۸ دسامبر ۱۹۹۰
۱۵۷۳۵ 1991 CL ۵ فوریه ۱۹۹۱
۱۵۷۳۵ 1991 DP ۲۱ فوریه ۱۹۹۱
۱۵۷۳۵ 1991 ER ۹ مارس ۱۹۹۱
۱۵۷۴۰ Hyakumangoku ۱۵ مارس ۱۹۹۱
۱۵۷۴۱ 1991 GZ6 ۸ آوریل ۱۹۹۱
۱۵۷۴۲ 1991 LB4 ۶ ژوئن ۱۹۹۱
۱۵۷۴۳ 1991 ND7 ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱
۱۵۷۴۳ 1991 PU ۵ اوت ۱۹۹۱
۱۵۷۴۵ 1991 PM5 ۳ اوت ۱۹۹۱
۱۵۷۴۶ 1991 PN8 ۵ اوت ۱۹۹۱
۱۵۷۴۷ 1991 RW23 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۵۷۴۸ 1991 RG25 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۱
۱۵۷۴۹ 1991 VT1 ۵ نوامبر ۱۹۹۱
۱۵۷۵۰ 1991 VJ4 ۹ نوامبر ۱۹۹۱
۱۵۷۵۱ 1991 VN4 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۱
۱۵۷۵۲ Eluard ۳۰ ژانویه ۱۹۹۲
۱۵۷۵۳ 1992 DD10 ۲۹ فوریه ۱۹۹۲
۱۵۷۵۳ 1992 EP ۷ مارس ۱۹۹۲
۱۵۷۵۵ 1992 ET5 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۵۷۵۶ 1992 ET9 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۵۷۵۷ 1992 EJ13 ۲ مارس ۱۹۹۲
۱۵۷۵۸ 1992 FT1 ۳۰ مارس ۱۹۹۲
۱۵۷۵۹ 1992 GM4 ۴ آوریل ۱۹۹۲
۱۵۷۶۰ 1992 QB1 ۳۰ اوت ۱۹۹۲
۱۵۷۶۱ Schumi ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۵۷۶۲ Ruhmann ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲
۱۵۷۶۳ 1992 UO5 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۲
۱۵۷۶۴ 1992 UL8 ۳۱ اکتبر ۱۹۹۲
۱۵۷۶۵ 1992 WU1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۲
۱۵۷۶۶ Strahlenberg ۲۲ ژانویه ۱۹۹۳
۱۵۷۶۷ 1993 FN7 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۵۷۶۸ 1993 FW11 ۱۷ مارس ۱۹۹۳
۱۵۷۶۹ 1993 FP23 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۵۷۷۰ 1993 FL29 ۲۱ مارس ۱۹۹۳
۱۵۷۷۱ 1993 FS34 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۵۷۷۲ 1993 FW34 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۵۷۷۳ 1993 FO37 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۵۷۷۴ 1993 FK38 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۵۷۷۵ 1993 FA49 ۱۹ مارس ۱۹۹۳
۱۵۷۷۵ 1993 KO ۲۰ مه ۱۹۹۳
۱۵۷۷۵ 1993 LF ۱۴ ژوئن ۱۹۹۳
۱۵۷۷۵ 1993 NH ۱۵ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۵۷۷۹ Scottroberts ۲۶ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۵۷۸۰ 1993 OO3 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۵۷۸۱ 1993 OJ7 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۵۷۸۲ 1993 ON8 ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۳
۱۵۷۸۳ 1993 PZ2 ۱۴ اوت ۱۹۹۳
۱۵۷۸۳ 1993 QZ ۲۰ اوت ۱۹۹۳
۱۵۷۸۳ 1993 QO۳
۱۵۷۸۳ 1993 RS ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۵۷۸۷ 1993 RY7 ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۵۷۸۷ 1993 SB ۱۶ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۵۷۸۷ 1993 SC ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۰ Keizan ۸ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۱ 1993 TM1 ۱۵ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۲ 1993 TS15 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۳ 1993 TG19 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۴ 1993 TG31 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۵ 1993 TY38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۶ 1993 TZ38 ۹ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۷ 1993 UD3 ۲۲ اکتبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۸ 1993 VZ4 ۱۴ نوامبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۸ 1993 XN ۸ دسامبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۸ 1993 XP ۸ دسامبر ۱۹۹۳
۱۵۷۹۸ 1994 AF ۲ ژانویه ۱۹۹۴
۱۵۸۰۲ 1994 AT2 ۱۴ ژانویه ۱۹۹۴
۱۵۸۰۲ 1994 CW ۷ فوریه ۱۹۹۴
۱۵۸۰۴ Yenisei ۹ مارس ۱۹۹۴
۱۵۸۰۵ 1994 GB1 ۸ آوریل ۱۹۹۴
۱۵۸۰۶ 1994 GN1 ۱۵ آوریل ۱۹۹۴
۱۵۸۰۷ 1994 GV9 ۱۵ آوریل ۱۹۹۴
۱۵۸۰۸ Zelter ۳ آوریل ۱۹۹۴
۱۵۸۰۸ 1994 JS ۱۱ مه ۱۹۹۴
۱۵۸۱۰ 1994 JR1 ۱۲ مه ۱۹۹۴
۱۵۸۱۱ Nusslein-Volhard ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۴
۱۵۸۱۱ 1994 PZ ۱۴ اوت ۱۹۹۴
۱۵۸۱۳ 1994 PL12 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۵۸۱۴ 1994 PX12 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۵۸۱۵ 1994 PY18 ۱۲ اوت ۱۹۹۴
۱۵۸۱۶ 1994 PV39 ۱۰ اوت ۱۹۹۴
۱۵۸۱۷ Lucianotesi ۲۸ اوت ۱۹۹۴
۱۵۸۱۸ DeVeny ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۵۸۱۹ Alisterling ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۴
۱۵۸۱۹ 1994 TB ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۱۵۸۲۱ 1994 TM2 ۲ اکتبر ۱۹۹۴
۱۵۸۲۲ 1994 TV15 ۸ اکتبر ۱۹۹۴
۱۵۸۲۳ 1994 UO1 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۴
۱۵۸۲۴ 1994 WM1 ۲۷ نوامبر ۱۹۹۴
۱۵۸۲۵ 1994 WX1 ۳۰ نوامبر ۱۹۹۴
۱۵۸۲۵ 1994 YO ۲۸ دسامبر ۱۹۹۴
۱۵۸۲۷ 1995 AO1 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۵
۱۵۸۲۷ 1995 BS ۲۳ ژانویه ۱۹۹۵
۱۵۸۲۹ 1995 BA1 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۵
۱۵۸۳۰ 1995 BW1 ۲۷ ژانویه ۱۹۹۵
۱۵۸۳۱ 1995 BG3 ۲۹ ژانویه ۱۹۹۵
۱۵۸۳۲ 1995 CB1 ۷ فوریه ۱۹۹۵
۱۵۸۳۳ 1995 CL1 ۳ فوریه ۱۹۹۵
۱۵۸۳۴ McBride ۴ فوریه ۱۹۹۵
۱۵۸۳۴ 1995 DY ۲۱ فوریه ۱۹۹۵
۱۵۸۳۶ 1995 DA2 ۲۴ فوریه ۱۹۹۵
۱۵۸۳۷ Mariovalori ۲۵ فوریه ۱۹۹۵
۱۵۸۳۸ Auclair ۲۷ مارس ۱۹۹۵
۱۵۸۳۹ 1995 JH1 ۵ مه ۱۹۹۵
۱۵۸۴۰ 1995 KH1 ۳۱ مه ۱۹۹۵
۱۵۸۴۱ Yamaguchi ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۵
۱۵۸۴۲ 1995 SX2 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۵۸۴۳ 1995 SO3 ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۵
۱۵۸۴۴ 1995 UQ5 ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۵۸۴۵ Bambi ۱۷ اکتبر ۱۹۹۵
۱۵۸۴۶ Billfyfe ۲۰ اکتبر ۱۹۹۵
۱۵۸۴۷ 1995 WA2 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۵
۱۵۸۴۸ 1995 YJ4 ۲۸ دسامبر ۱۹۹۵
۱۵۸۴۹ Billharper ۱۸ دسامبر ۱۹۹۵
۱۵۸۵۰ 1996 AE1 ۱۲ ژانویه ۱۹۹۶
۱۵۸۵۱ Chrisfleming ۱۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۵۸۵۲ 1996 BR1 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۶
۱۵۸۵۳ 1996 BB13 ۱۶ ژانویه ۱۹۹۶
۱۵۸۵۴ Numa ۱۵ فوریه ۱۹۹۶
۱۵۸۵۵ 1996 CP7 ۱۴ فوریه ۱۹۹۶
۱۵۸۵۵ 1996 EL ۱۰ مارس ۱۹۹۶
۱۵۸۵۷ 1996 EK1 ۱۰ مارس ۱۹۹۶
۱۵۸۵۸ 1996 EK15 ۱۲ مارس ۱۹۹۶
۱۵۸۵۹ 1996 GO18 ۱۵ آوریل ۱۹۹۶
۱۵۸۶۰ Siran ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۱۵۸۶۱ Ispahan ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۱۵۸۶۲ 1996 HJ15 ۱۷ آوریل ۱۹۹۶
۱۵۸۶۳ 1996 HT15 ۱۸ آوریل ۱۹۹۶
۱۵۸۶۴ 1996 HQ23 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۱۵۸۶۵ 1996 HW25 ۲۰ آوریل ۱۹۹۶
۱۵۸۶۵ 1996 KG ۱۶ مه ۱۹۹۶
۱۵۸۶۷ 1996 NK5 ۱۴ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۵۸۶۸ Akiyoshidai ۱۶ ژوئیه ۱۹۹۶
۱۵۸۶۹ Tullius ۸ اوت ۱۹۹۶
۱۵۸۷۰ Oburka ۱۶ اوت ۱۹۹۶
۱۵۸۷۱ 1996 QX1 ۲۴ اوت ۱۹۹۶
۱۵۸۷۲ 1996 RJ4 ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۶
۱۵۸۷۳ 1996 TH7 ۵ اکتبر ۱۹۹۶
۱۵۸۷۴ 1996 TL66 ۹ اکتبر ۱۹۹۶
۱۵۸۷۵ 1996 TP66 ۱۱ اکتبر ۱۹۹۶
۱۵۸۷۶ 1996 VO38 ۱۲ نوامبر ۱۹۹۶
۱۵۸۷۷ 1996 WZ1 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۶
۱۵۸۷۸ 1996 XC3 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۱۵۸۷۹ 1996 XH6 ۳ دسامبر ۱۹۹۶
۱۵۸۸۰ 1997 AM7 ۹ ژانویه ۱۹۹۷
۱۵۸۸۰ 1997 CU ۱ فوریه ۱۹۹۷
۱۵۸۸۲ 1997 CF29 ۷ فوریه ۱۹۹۷
۱۵۸۸۳ 1997 CR29 ۳ فوریه ۱۹۹۷
۱۵۸۸۳ 1997 DJ ۲۷ فوریه ۱۹۹۷
۱۵۸۸۳ 1997 EE ۱ مارس ۱۹۹۷
۱۵۸۸۶ 1997 EB6 ۷ مارس ۱۹۹۷
۱۵۸۸۷ Daveclark ۴ مارس ۱۹۹۷
۱۵۸۸۸ 1997 EE29 ۱۳ مارس ۱۹۹۷
۱۵۸۸۹ 1997 FD4 ۳۱ مارس ۱۹۹۷
۱۵۸۹۰ Prachatice ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۵۸۹۱ 1997 GG7 ۲ آوریل ۱۹۹۷
۱۵۸۹۲ 1997 GB14 ۳ آوریل ۱۹۹۷
۱۵۸۹۳ 1997 GV20 ۶ آوریل ۱۹۹۷
۱۵۸۹۴ 1997 JA13 ۳ مه ۱۹۹۷
۱۵۸۹۵ 1997 JJ15 ۳ مه ۱۹۹۷
۱۵۸۹۶ Birkhoff ۱۳ ژوئن ۱۹۹۷
۱۵۸۹۷ Benackova ۱۰ اوت ۱۹۹۷
۱۵۸۹۸ Kharasterteam ۲۶ اوت ۱۹۹۷
۱۵۸۹۹ Silvain ۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۰۰ 1997 RK3 ۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۰۱ 1997 RY8 ۱۲ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۰۲ Dostal ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۰۳ 1997 RP10 ۵ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۰۴ Halstead ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۰۵ Berthier ۲۷ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۰۶ 1997 SX21 ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۰۷ Robot ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۰۸ 1997 TE12 ۲ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۰۹ 1997 TM17 ۸ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۱۰ 1997 TU17 ۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۱۱ Davidgauthier ۴ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۱۲ 1997 TR26 ۱۳ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۱۳ Telemachus ۱ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۱۴ 1997 UM3 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۱۵ 1997 UR3 ۲۶ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۱۶ 1997 UL7 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۱۷ Rosahavel ۲۸ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۱۸ Thereluzia ۲۷ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۱۹ 1997 UA22 ۲۵ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۲۰ 1997 UB25 ۲۹ اکتبر ۱۹۹۷
۱۵۹۲۱ Kintaikyo ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۲۲ Masajisaito ۱ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۲۳ 1997 VN3 ۶ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۲۴ 1997 VE5 ۷ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۲۵ 1997 VM6 ۱۰ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۲۶ 1997 VP6 ۵ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۲۷ 1997 WV2 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۲۸ 1997 WC3 ۲۳ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۲۹ Ericlinton ۲۲ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۳۰ 1997 WT37 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۳۱ 1997 WK45 ۲۹ نوامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۳۲ 1997 XL5 ۲ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۳۲ 1997 YD ۱۸ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۳۲ 1997 YQ ۲۰ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۳۲ 1997 YT ۲۰ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۳۶ 1997 YM4 ۲۲ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۳۷ 1997 YP5 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۳۸ Bohnenblust ۲۷ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۳۹ Fessenden ۲۸ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۴۰ 1997 YU13 ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۴۱ Stevegauthier ۲۹ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۴۲ 1997 YZ16 ۲۳ دسامبر ۱۹۹۷
۱۵۹۴۲ 1998 AZ ۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۴۴ 1998 AH5 ۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۴۵ Raymondavid ۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۴۶ Satinsky ۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۴۷ Milligan ۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۴۷ 1998 BE ۱۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۴۹ Rhaeticus ۱۷ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۵۰ Dallago ۱۷ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۵۱ 1998 BB2 ۱۷ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۵۲ 1998 BM7 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۵۳ 1998 BD8 ۲۵ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۵۴ 1998 BG11 ۲۳ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۵۵ Johannesgmunden ۲۶ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۵۶ 1998 BY24 ۲۸ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۵۷ Gemoore ۲۲ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۵۸ 1998 BE33 ۳۰ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۵۹ 1998 BQ40 ۲۴ ژانویه ۱۹۹۸
۱۵۹۶۰ Hluboka ۲ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۹۶۱ 1998 CC1 ۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۹۶۲ 1998 CM2 ۱۵ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۹۶۳ Koeberl ۶ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۹۶۴ Billgray ۱۹ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۹۶۵ Robertcox ۲۳ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۹۶۶ 1998 DL13 ۲۵ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۹۶۷ Clairearmstrong ۲۴ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۹۶۸ 1998 DX35 ۲۷ فوریه ۱۹۹۸
۱۵۹۶۹ Charlesgreen ۱ مارس ۱۹۹۸
۱۵۹۷۰ 1998 FA9 ۲۲ مارس ۱۹۹۸
۱۵۹۷۱ Hestroffer ۲۵ مارس ۱۹۹۸
۱۵۹۷۲ 1998 FM27 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۵۹۷۳ 1998 FM85 ۲۴ مارس ۱۹۹۸
۱۵۹۷۴ 1998 FL103 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۵۹۷۵ 1998 FW108 ۳۱ مارس ۱۹۹۸
۱۵۹۷۶ 1998 FY119 ۲۰ مارس ۱۹۹۸
۱۵۹۷۷ 1998 MA11 ۱۹ ژوئن ۱۹۹۸
۱۵۹۷۸ 1998 QL1 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۵۹۷۹ 1998 QW34 ۱۷ اوت ۱۹۹۸
۱۵۹۸۰ 1998 RC19 ۱۴ سپتامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۸۱ 1998 UP6 ۱۸ اکتبر ۱۹۹۸
۱۵۹۸۲ 1998 VA4 ۱۱ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۸۳ 1998 WM1 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۸۴ 1998 WM7 ۲۴ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۸۵ 1998 WU20 ۱۸ نوامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۸۶ Fienga ۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۸۷ 1998 XV10 ۱۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۸۸ 1998 XD24 ۱۱ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۸۹ 1998 XK39 ۱۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۹۰ 1998 YT1 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۹۱ 1998 YH3 ۱۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۹۲ Cynthia ۱۸ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۹۳ 1998 YH8 ۲۴ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۹۴ 1998 YO8 ۲۳ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۹۵ 1998 YQ9 ۲۵ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۹۶ 1998 YC12 ۲۷ دسامبر ۱۹۹۸
۱۵۹۹۶ 1999 AX ۷ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۹۹۸ 1999 AG2 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۱۵۹۹۹ 1999 AG7 ۹ ژانویه ۱۹۹۹
۱۶۰۰۰ 1999 AW16 ۱۰ ژانویه ۱۹۹۹

منابع[ویرایش]