فهرست ستاره‌های سنگتراش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی سنگتراش است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Scl α 5737 4577 00h 58m 36.35s ‏ 26.9″ 21′ ‎−29° 4.30 −2.27 672 B7IIIp SX Arietis-type ستاره متغیر
β Scl β 221507 116231 23h 32m 58.19s ‏ 06.1″ 49′ ‎−37° 4.38 0.69 178 B9.5IVMNpe.
γ Scl γ 219784 115102 23h 18m 49.43s ‏ 54.6″ 31′ ‎−32° 4.41 0.72 179 K1III
δ Scl δ 223352 117452 23h 48m 55.48s ‏ 48.1″ 07′ ‎−28° 4.59 1.37 143 A0V
η Scl η 2429 2210 00h 27m 55.71s ‏ 25.4″ 00′ ‎−33° 4.86 −1.27 548 M2/M3III
ζ Scl ζ 224990 183 00h 02m 19.91s ‏ 13.6″ 43′ ‎−29° 5.04 −0.93 509 B4V
ι Scl ι 1737 1708 00h 21m 31.18s ‏ 52.7″ 58′ ‎−28° 5.18 0.29 310 K0III
θ Scl θ 739 950 00h 11m 43.89s ‏ 00.2″ 08′ ‎−35° 5.24 3.55 71 F3/F5V
π Scl π 10537 7955 01h 42m 08.65s ‏ 36.7″ 19′ ‎−32° 5.25 1.13 217 K1II/III
ε Scl ε 10830 8209 01h 45m 38.65s ‏ 08.8″ 03′ ‎−25° 5.29 3.10 89 F2IV
μ Scl μ 222433 116820 23h 40m 38.21s ‏ 22.8″ 04′ ‎−32° 5.30 0.55 291 K0III
κ2 Scl κ2 720 930 00h 11m 34.42s ‏ 59.2″ 47′ ‎−27° 5.41 −0.85 581 K2III
κ1 Scl κ1 493 761 00h 09m 21.02s ‏ 16.5″ 59′ ‎−27° 5.42 1.24 224 F3V
9525 7213 01h 32m 56.05s ‏ 54.7″ 51′ ‎−36° 5.49 0.94 265 K1/K2III
σ Scl σ 6178 4852 01h 02m 26.38s ‏ 07.4″ 33′ ‎−31° 5.50 1.29 227 A1/A2IV α2 CVn-type variable star
3059 2661 00h 33m 41.06s ‏ 29.5″ 33′ ‎−29° 5.55 −0.37 497 K1III
ξ Scl ξ 6055 4770 01h 01m 18.23s ‏ 59.9″ 54′ ‎−38° 5.59 −0.83 628 K1III
224630 118277 23h 59m 27.90s ‏ 06.6″ 29′ ‎−29° 5.59 −1.56 879 K5III
218434 114254 23h 08m 21.10s ‏ 24.8″ 49′ ‎−28° 5.60 0.89 285 G8III
220096 115312 23h 21m 15.51s ‏ 12.3″ 59′ ‎−26° 5.65 0.63 329 G5IV
1187 1288 00h 16m 08.79s ‏ 46.8″ 26′ ‎−31° 5.66 0.08 427 K2III
344 655 00h 08m 03.52s ‏ 45.6″ 31′ ‎−33° 5.67 0.67 325 K1III
τ Scl τ 9906 7463 01h 36m 08.43s ‏ 26.8″ 54′ ‎−29° 5.69 1.73 202 F2V
10538 7941 01h 42m 03.02s ‏ 56.2″ 49′ ‎−36° 5.70 0.85 304 A0V
9377 7118 01h 31m 43.25s ‏ 58.5″ 16′ ‎−30° 5.79 0.95 304 K0III
8498 6502 01h 23m 30.97s ‏ 43.8″ 56′ ‎−30° 5.84 −1.34 888 M0III
218619 114366 23h 09m 44.62s ‏ 18.9″ 05′ ‎−28° 5.88 −0.73 685 K2III
λ2 Scl λ2 4211 3456 00h 44m 11.92s ‏ 19.1″ 25′ ‎−38° 5.90 0.61 372 K1III
9228 7016 01h 30m 22.88s ‏ 28.3″ 12′ ‎−26° 5.92 0.25 444 K2III
942 1096 00h 13m 42.22s ‏ 19.8″ 01′ ‎−26° 5.94 −1.52 1012 K5III
10142 7643 01h 38m 27.49s ‏ 40.6″ 31′ ‎−36° 5.94 0.96 323 K0III
7312 5661 01h 12m 45.37s ‏ 23.1″ 51′ ‎−37° 5.95 1.62 239 A9IV: (+F/G)
2363 2159 00h 27m 14.69s ‏ 49.7″ 32′ ‎−25° 5.99 −0.58 671 K0III
λ1 Scl λ1 4065 3356 00h 42m 42.89s ‏ 48.5″ 27′ ‎−38° 6.05 0.44 432 B9.5V
224113 117931 23h 55m 16.57s ‏ 17.3″ 55′ ‎−31° 6.09 −1.41 1032 B6/B7
5445 4363 00h 55m 55.53s ‏ 33.0″ 46′ ‎−27° 6.11 −2.67 1863 M1/M2III
9742 7361 01h 34m 50.83s ‏ 32.0″ 53′ ‎−31° 6.11 0.85 368 K0/K1III
943 1099 00h 13m 44.38s ‏ 05.9″ 17′ ‎−26° 6.14 −0.73 771 K4III
1089 1195 00h 14m 58.21s ‏ 15.1″ 54′ ‎−34° 6.17 −0.61 739 K3III
10481 7886 01h 41m 27.28s ‏ 58.7″ 07′ ‎−38° 6.20 3.09 137 F3/F5IV/V
222872 117107 23h 44m 29.10s ‏ 47.7″ 14′ ‎−26° 6.23 2.07 222 F3/F5V
219580 114969 23h 17m 08.73s ‏ 16.9″ 26′ ‎−28° 6.24 −0.99 911 M1/M2III
224350 118076 23h 57m 08.12s ‏ 24.6″ 37′ ‎−26° 6.26 −1.62 1226 K3III
6269 4932 01h 03m 17.76s ‏ 32.8″ 31′ ‎−29° 6.28 1.03 365 G8IIICN...
220929 115833 23h 28m 00.69s ‏ 40.2″ 32′ ‎−35° 6.34 −0.14 644 K2III
223991 117860 23h 54m 21.39s ‏ 34.5″ 02′ ‎−27° 6.34 1.51 301 A2V+...
219912 115178 23h 19m 43.12s ‏ 28.7″ 42′ ‎−33° 6.35 0.13 572 K2III
9151 6971 01h 29m 42.79s ‏ 04.0″ 37′ ‎−25° 6.37 0.09 588 K1III
225200 345 00h 04m 20.30s ‏ 07.8″ 16′ ‎−29° 6.38 0.83 421 A1V
3074 2663 00h 33m 43.85s ‏ 03.0″ 00′ ‎−35° 6.41 3.62 118 F8/G0V
3605 3056 00h 38m 48.75s ‏ 28.0″ 06′ ‎−25° 6.43 −0.32 729 K4III
6403 5042 01h 04m 32.61s ‏ 58.0″ 31′ ‎−33° 6.44 0.44 517 K0III
223466 117510 23h 49m 49.61s ‏ 52.6″ 19′ ‎−25° 6.44 1.02 396 A3V
219823 115121 23h 19m 03.28s ‏ 16.3″ 23′ ‎−28° 6.49 −0.31 748 K5III
R Scl 8879 6759 01h 26m 58.10s ‏ 35.2″ 32′ ‎−32° 6.57 −1.81 1545 C ستاره کربنی
اچ‌دی ۴۲۰۸ 4208 3479 00h 44m 26.65s ‏ 56.4″ 30′ ‎−26° 7.79 5.22 107 G7V یک سیاره دارد(b)
اچ‌دی ۴۱۱۳ 4113 3391 00h 49m 12.60s ‏ 57.5″ 58′ ‎−37° 7.91 4.69 144 G5V یک سیاره دارد(b)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]