فهرست ستاره‌های تاج جنوبی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی تاج جنوبی است.

نام B F HD HIP RA میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یاداشت
β CrA β ۱۷۸۳۴۵ ۹۴۱۶۰ ۱۹h ۱۰m ۰۱٫۷۵s ‏ ۲۶٫۵″ ۲۰′ ‎−۳۹° ۴٫۱۰ −۱٫۸۶ ۵۰۸ K۰II/IIICN.
α CrA α ۱۷۸۲۵۳ ۹۴۱۱۴ ۱۹h ۰۹m ۲۸٫۲۸s ‏ ۱۵٫۳″ ۵۴′ ‎−۳۷° ۴٫۱۱ ۱٫۱۱ ۱۳۰ A۰/A۱V Alphekka Meridiana, Alfecca Meridiana
γ CrA A γ ۱۷۷۴۷۴ ۹۳۸۲۵ ۱۹h ۰۶m ۲۵٫۰۴s ‏ ۴۵٫۹″ ۰۳′ ‎−۳۷° ۴٫۲۳ ۲٫۹۷ ۵۸ F۷IV-V double star
δ CrA δ ۱۷۷۸۷۳ ۹۴۰۰۵ ۱۹h ۰۸m ۲۰٫۹۳s ‏ ۴۷٫۹″ ۲۹′ ‎−۴۰° ۴٫۵۷ ۰٫۹۳ ۱۷۵ K۱III
θ CrA θ ۱۷۰۸۴۵ ۹۰۹۸۲ ۱۸h ۳۳m ۳۰٫۱۶s ‏ ۴۴٫۹″ ۱۸′ ‎−۴۲° ۴٫۶۲ −۲٫۵۰ ۸۶۷ G۵III
ζ CrA ζ ۱۷۶۶۳۸ ۹۳۵۴۲ ۱۹h ۰۳m ۰۶٫۸۳s ‏ ۴۲٫۰″ ۰۵′ ‎−۴۲° ۴٫۷۴ ۰٫۹۹ ۱۸۴ A۰Vn
ε CrA ε ۱۷۵۸۱۳ ۹۳۱۷۴ ۱۸h ۵۸m ۴۳٫۴۷s ‏ ۲۵٫۵″ ۰۶′ ‎−۳۷° ۴٫۸۳ ۲٫۴۵ ۹۸ F۳IV/V
۱۶۵۱۸۹ ۸۸۷۲۶ ۱۸h ۰۶m ۴۹٫۸۸s ‏ ۲۹٫۹″ ۲۵′ ‎−۴۳° ۴٫۹۲ ۱٫۷۱ ۱۴۳ A۵V
γ CrA B γ ۱۷۷۴۷۵ ۱۹h ۰۶m ۲۵٫۱۰s ‏ ۴۸٫۰″ ۰۳′ ‎−۳۷° ۴٫۹۹ با گاما تاج جنوبی یک سیستم دوتایی دارد
۱۶۸۵۹۲ ۹۰۰۳۷ ۱۸h ۲۲m ۱۸٫۶۰s ‏ ۲۴٫۶″ ۳۹′ ‎−۳۸° ۵٫۰۹ −۰٫۸۵ ۵۰۳ K۴/K۵III
λ CrA λ ۱۷۲۷۷۷ ۹۱۸۷۵ ۱۸h ۴۳m ۴۶٫۹۴s ‏ ۲۳٫۹″ ۱۹′ ‎−۳۸° ۵٫۱۱ ۱٫۱۵ ۲۰۲ A۰/A۱V
۱۷۰۶۴۲ ۹۰۸۸۷ ۱۸h ۳۲m ۲۱٫۳۱s ‏ ۱۴٫۱″ ۴۲′ ‎−۳۹° ۵٫۱۶ ۱٫۰۲ ۲۲۰ A۳V
μ CrA μ ۱۷۳۵۴۰ ۹۲۲۲۶ ۱۸h ۴۷m ۴۴٫۶۰s ‏ ۲۲٫۰″ ۲۴′ ‎−۴۰° ۵٫۲۰ −۰٫۲۰ ۳۹۳ G۵/G۶III
۱۶۸۹۰۵ ۹۰۲۰۰ ۱۸h ۲۴m ۱۸٫۲۴s ‏ ۳۶٫۷″ ۰۶′ ‎−۴۴° ۵٫۲۴ −۰٫۷۹ ۵۲۴ B۲٫۵Vn
۱۷۵۲۱۹ ۹۲۹۵۳ ۱۸h ۵۶m ۱۶٫۹۷s ‏ ۳۸٫۲″ ۴۲′ ‎−۴۲° ۵٫۳۵ ۰٫۴۶ ۳۱۰ G۶III-IV
۱۷۵۳۶۲ ۹۲۹۸۹ ۱۸h ۵۶m ۴۰٫۴۹s ‏ ۳۵٫۵″ ۲۰′ ‎−۳۷° ۵٫۳۶ −۰٫۲۲ ۴۲۵ B۳V
۱۷۲۹۹۱ ۹۱۹۸۹ ۱۸h ۴۴m ۵۷٫۱۵s ‏ ۱۰٫۲″ ۴۱′ ‎−۳۹° ۵٫۴۰ −۲٫۶۴ ۱۳۲۰ K۱/K۲III+..
۱۷۱۹۶۷ ۹۱۴۹۴ ۱۸h ۳۹m ۳۵٫۱۸s ‏ ۰۸٫۸″ ۱۱′ ‎−۴۳° ۵٫۴۲ −۱٫۵۸ ۸۱۷ M۲III
۱۶۷۰۹۶ ۸۹۵۰۷ ۱۸h ۱۵m ۵۳٫۳۹s ‏ ۲۳٫۴″ ۱۲′ ‎−۴۴° ۵٫۴۵ ۰٫۸۷ ۲۶۸ G۸/K۰III
η۱ CrA η۱ ۱۷۳۷۱۵ ۹۲۳۰۸ ۱۸h ۴۸m ۵۰٫۴۷s ‏ ۴۸٫۰″ ۴۰′ ‎−۴۳° ۵٫۴۶ ۰٫۳۳ ۳۴۷ A۲Vn
۱۶۶۵۹۶ ۸۹۲۹۰ ۱۸h ۱۳m ۱۲٫۷۰s ‏ ۰۹٫۹″ ۲۰′ ‎−۴۱° ۵٫۴۷ −۳٫۰۶ ۱۶۵۵ B۲٫۵III
η۲ CrA η۲ ۱۷۳۸۶۱ ۹۲۳۸۲ ۱۸h ۴۹m ۳۵٫۰۰s ‏ ۰۲٫۵″ ۲۶′ ‎−۴۳° ۵٫۶۰ −۰٫۷۵ ۶۰۷ B۹IV
۱۶۹۸۵۳ ۹۰۵۴۱ ۱۸h ۲۸m ۲۷٫۱۱s ‏ ۴۴٫۱″ ۵۹′ ‎−۳۸° ۵٫۶۳ −۰٫۲۹ ۴۹۸ A۲m...
κ۲ CrA κ۲ ۱۷۰۸۶۸ ۹۰۹۶۸ ۱۸h ۳۳m ۲۳٫۱۳s ‏ ۳۳٫۴″ ۴۳′ ‎−۳۸° ۵٫۶۷ −۲٫۹۴ ۱۷۱۶ B۹٫۵
۱۷۰۵۲۱ ۹۰۸۴۲ ۱۸h ۳۱m ۵۶٫۲۲s ‏ ۲۶٫۵″ ۳۰′ ‎−۴۳° ۵٫۷۱ −۲٫۲۰ ۱۲۴۴ K۲III
۱۷۶۷۲۳ ۹۳۵۵۲ ۱۹h ۰۳m ۱۷٫۶۹s ‏ ۱۱٫۵″ ۱۵′ ‎−۳۸° ۵٫۷۳ ۱٫۶۸ ۲۱۱ F۲III/IV
۱۶۶۱۱۴ ۸۹۰۹۹ ۱۸h ۱۱m ۰۵٫۵۴s ‏ ۳۲٫۵″ ۲۱′ ‎−۴۱° ۵٫۸۶ ۱٫۲۸ ۲۶۹ F۰Vn
۱۷۸۳۲۲ ۹۴۱۵۷ ۱۹h ۰۹m ۵۷٫۶۵s ‏ ۳۲٫۰″ ۵۳′ ‎−۴۱° ۵٫۸۶ −۱٫۱۴ ۸۱۷ B۵V
۱۷۹۴۳۳ ۹۴۵۵۶ ۱۹h ۱۴m ۳۹٫۵۲s ‏ ۳۶٫۴″ ۱۱′ ‎−۴۵° ۵٫۹۱ ۱٫۱۲ ۲۹۶ G۸III
۱۷۰۳۸۴ ۹۰۷۵۹ ۱۸h ۳۱m ۰۲٫۹۵s ‏ ۴۹٫۵″ ۵۴′ ‎−۴۱° ۶٫۰۲ ۱٫۵۵ ۲۵۵ A۳V
۱۷۷۵۶۵ ۹۳۸۵۸ ۱۹h ۰۶m ۵۲٫۶۰s ‏ ۳۵٫۲″ ۴۸′ ‎−۳۷° ۶٫۱۵ ۴٫۹۸ ۵۶ G۸V
۱۷۶۴۲۵ ۹۳۴۷۰ ۱۹h ۰۲m ۰۸٫۵۰s ‏ ۳۷٫۷″ ۵۴′ ‎−۴۱° ۶٫۲۱ ۱٫۰۴ ۳۵۲ A۰V
۱۷۰۷۷۳ ۹۰۹۳۶ ۱۸h ۳۳m ۰۰٫۸۵s ‏ ۳۰٫۶″ ۵۳′ ‎−۳۹° ۶٫۲۲ ۳٫۴۳ ۱۱۸ F۵V
۱۷۵۳۹۵ ۹۳۰۴۹ ۱۸h ۵۷m ۱۴٫۳۱s ‏ ۰۱٫۰″ ۵۵′ ‎−۴۳° ۶٫۲۷ −۰٫۴۳ ۷۱۲ B۹V
۱۷۵۵۲۹ ۹۳۰۷۴ ۱۸h ۵۷m ۳۴٫۳۹s ‏ ۲۳٫۸″ ۴۹′ ‎−۳۹° ۶٫۲۹ ۲٫۳۴ ۲۰۱ A۵IV/V
۱۶۷۷۵۶ ۸۹۷۲۶ ۱۸h ۱۸m ۴۰٫۱۵s ‏ ۱۸٫۲″ ۱۷′ ‎−۴۲° ۶٫۳۰ B۰٫۵Ia
κ۱ CrA κ۱ ۱۷۰۸۶۷ ۹۰۹۶۹ ۱۸h ۳۳m ۲۳٫۰۸s ‏ ۱۲٫۰″ ۴۳′ ‎−۳۸° ۶٫۳۱ ۰٫۴۳ ۴۸۹
۱۷۸۶۲۸ ۹۴۲۴۳ ۱۹h ۱۱m ۰۱٫۹۱s ‏ ۱۶٫۹″ ۰۰′ ‎−۳۹° ۶٫۳۴ −۳٫۱۹ ۲۶۲۹ B۷II/III
۱۶۹۹۴۳ ۹۰۵۹۷ ۱۸h ۲۹m ۱۲٫۸۷s ‏ ۴۵٫۶″ ۵۰′ ‎−۴۳° ۶٫۳۶ ۰٫۳۸ ۵۱۲ G۸III
۱۷۶۲۷۰ ۹۳۳۷۱ ۱۹h ۰۱m ۰۴٫۳۰s ‏ ۴۱٫۴″ ۰۳′ ‎−۳۷° ۶٫۴۴ ۲٫۰۰ ۲۵۲ B۹٫۵IV:
۱۷۸۲۵۴ ۹۴۱۳۰ ۱۹h ۰۹m ۳۹٫۷۶s ‏ ۳۷٫۹″ ۴۹′ ‎−۳۹° ۶٫۴۴ ۱٫۲۹ ۳۵۰ K۰III
۱۶۸۳۵۷ ۸۹۹۲۰ ۱۸h ۲۰m ۵۵٫۱۹s ‏ ۱۵٫۵″ ۲۹′ ‎−۳۷° ۶٫۴۶ −۲٫۷۶ ۲۲۸۰ K۲II
۱۷۴۴۰۷ ۹۲۶۰۸ ۱۸h ۵۲m ۱۱٫۹۵s ‏ ۳۲٫۸″ ۴۲′ ‎−۴۱° ۶٫۴۷ −۰٫۱۳ ۶۸۲ K۳III
۱۷۵۰۹۳ ۹۲۸۶۶ ۱۸h ۵۵m ۲۳٫۵۵s ‏ ۱۱٫۸″ ۲۳′ ‎−۳۷° ۶٫۴۸ ۰٫۹۱ ۴۲۴ K۱III
۱۷۵۸۵۵ ۹۳۲۰۹ ۱۸h ۵۹m ۱۰٫۹۷s ‏ ۰۴٫۷″ ۳۲′ ‎−۳۹° ۶٫۴۹ ۰٫۶۲ ۴۸۶ B۹٫۵V
۱۷۴۱۵۲ ۹۲۴۸۷ ۱۸h ۵۰m ۵۸٫۶۵s ‏ ۴۵٫۶″ ۰۳′ ‎−۴۱° ۶٫۵۰ −۲٫۱۸ ۱۷۷۲ B۵III
R CrA ۹۳۴۴۹ ۱۹h ۰۱m ۵۳٫۶۵s ‏ ۰۷٫۶″ ۵۷′ ‎−۳۶° ۱۱٫۵۰ A۵IIev متغیر جباری

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]