فهرست دهستان‌های کوردوبا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
دهستان‌های استان کردبا

استان کوردوبا در بخش خودمختار اندلس اسپانیا ۷۵ دهستان دارد.

فهرست

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۶)
آداموس ۴٬۴۵۵
آگویلار د لا فرنترا ۱۳٬۵۰۸
آلکاراسخس ۱٬۴۲۳
آلمدینییا ۲٬۵۴۷
آلمدبار دل ریو ۷٬۰۷۹
آنیرا ۱٬۵۸۲
بانا ۱۹٬۷۸۴
بلالکاسار ۳٬۷۱۲
بلمس ۳٬۷۰۵
بنامخی ۴٬۸۴۷
لس بلاسکس ۶۸۸
بوخالانس ۸٬۰۶۶
کابرا ۲۰٬۷۱۱
کانیته د لاس ترس ۳٬۲۹۵
کارکابوئی ۲٬۸۲۷
کاردنیا ۱٬۸۰۱
لا کارلتا ۱۰٬۷۳۶
ال کارپیو ۴٬۴۴۹
کاسترو دل ریو ۸٬۰۶۴
کنکیستا ۴۹۷
کردبا ۳۱۴٬۸۰۵
دنیا منسیا ۴٬۹۷۱
دس ترس ۲٬۶۱۷
انسیناس رئالس ۲٬۳۷۳
اسپخو ۳٬۸۸۴
اسپیل ۲٬۴۱۸
فرنان نونیس ۹٬۴۹۵
فوئنته لا لانچا ۴۱۳
فوئنته اوبخونا ۵٬۷۴۳
فوئنته پالمرا ۹٬۸۹۷
فوئنت تخار ۸۱۰
لا گرانخوئلا ۵۰۱
گوادالکاسار ۱٬۱۹۳
ال گویخو ۴۰۶
هینخسا دل دوکه ۷٬۷۹۷
هرناچوئلس ۴٬۶۸۷
ایسناخار ۴٬۸۵۴
لوسنا ۳۷٬۶۶۹
لوکه ۳٬۲۸۶
منتالبان د کردبا ۴٬۵۱۰
منتمایر ۳٬۸۳۹
منتییا ۲۳٬۲۳۵
منترو ۹٬۴۸۸
منتورکه ۱٬۹۶۶
مریلس ۳٬۷۴۷
نوئبا کارتیا ۵٬۵۹۰
اوبخو ۱٬۵۶۰
پالنسیانا ۱٬۵۸۴
پالما دل ریو ۱۹٬۴۴۸
پدرو آباد ۲٬۹۰۸
پدرچه ۱٬۷۸۴
پنیاریا پوئبلنوئبو ۱۲٬۵۵۹
پساداس ۷٬۰۱۵
پسبلانکو ۱۶٬۵۴۵
پریگو د کردبا ۲۲٬۵۵۸
پوئنته خنیل ۲۷٬۷۲۰
لا رامبلا ۷٬۳۶۲
روته ۱۰٬۰۴۵
سان سباستیان د لس بایسترس ۸۵۲
سانتا ئوفمیا ۱٬۱۰۱
سانتایا ۵٬۹۲۷
ترکامپو ۱٬۴۲۴
بالنسوئلا ۱٬۴۰۸
بالسکییو ۴۴۰
لا بیکتریا ۱٬۷۴۸
بییا دل ریو ۷٬۲۶۵
بییافرانکا د کردبا ۳٬۷۰۷
بییاهارتا ۶۵۰
بییانوئبا د کردبا ۹٬۴۷۸
بییانوئبا دل دوکه ۱٬۷۴۳
بییانوئبا دل ری ۱٬۲۳۷
بییارالتو ۱٬۴۸۴
بییابیسیسا د کردبا ۳٬۷۷۴
ال بیسو ۲٬۹۵۵
سوهرس ۸۸۰

جستارهای وابسته

منابع

  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرون