پرش به محتوا

فهرست دهستان‌های کانتابریا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

استان کانتابریا در بخش خودمختار کانتابریا اسپانیا ۱۰۲ دهستان دارد.

دهستان‌های استان کانتابریا
دهستان‌های استان کانتابریا

فهرست[ویرایش]

نام در زبان فارسی جمعیت
(۲۰۰۷)
مکان
آلفس د یردو ۲٬۵۲۹ ۱
آمپوئرو ۳٬۹۵۱ ۲
آنیباس ۳۶۰ ۳
آرناس د ایگونیا ۱٬۸۶۷ ۴
آرگنیس ۱٬۵۳۵ ۵
آرنوئرو ۲٬۰۷۳ ۶
آردندو ۵۴۶ ۷
ال استییرو ۱۶٬۳۹۳ ۸
بارسنا د سیسرو ۳٬۴۰۷ ۹
بارسنا د پیه د کنچا ۷۹۴ ۱۰
باریو ۱٬۹۲۸ ۱۱
کابسن د لا سال ۸٬۰۸۶ ۱۲
کابسن د لیبانا ۶۸۸ ۱۳
کابوئرنیگا ۱٬۰۹۳ ۱۴
کامالنیو ۱٬۱۰۰ ۱۵
کامارگو ۳۰٬۶۶۳ ۱۶
کامپو د انمدیو ۳٬۹۰۲ ۱۷
کامپو د یوسو ۷۲۴ ۱۸
کارتس ۴٬۶۱۷ ۱۹
کاستانیدا ۱٬۷۷۰ ۲۰
کاستر-وردیالس ۲۹٬۶۶۰ ۲۱
سیسا ۶۴۷ ۲۲
سییریگو د لیبانا ۱٬۲۲۱ ۲۳
کلیندرس ۷٬۴۹۰ ۲۴
کمییاس ۲٬۴۶۷ ۲۵
لس کرالس د بوئلنا ۱۱٬۲۲۳ ۲۶
کربرا د ترانسو ۲٬۱۹۹ ۲۷
نترامباساگواس ۳٬۱۲۰ ۲۸
سکالانته ۷۶۱ ۲۹
گوریسو ۲٬۱۴۵ ۳۰
هاساس د سستو ۱٬۲۸۱ ۳۱
هرمانداد د کامپو د سوسو ۱٬۹۴۹ ۳۲
هرریاس ۶۸۵ ۳۳
لاماسن ۳۲۲ ۳۴
لاردو ۱۲٬۸۳۵ ۳۵
لیندو ۱٬۱۳۵ ۳۶
لیرگانس ۲٬۴۴۷ ۳۷
لیمپیاس ۱٬۵۳۶ ۳۸
لوئنا ۷۹۲ ۳۹
مارینا د کودیو ۵٬۱۵۷ ۴۰
ماسکوئراس ۲٬۰۱۰ ۴۱
مدیو کودیو ۷٬۳۳۹ ۴۲
مروئلو ۱٬۴۶۷ ۴۳
مینگو ۴٬۱۳۵ ۴۴
میرا ۴۵۳ ۴۵
میدو ۱٬۷۴۲ ۴۶
نخا ۲٬۴۲۵ ۴۷
پناگس ۱٬۷۱۹ ۴۸
پنیاروبیا ۳۷۲ ۴۹
پساگرو ۳۴۶ ۵۰
پسکوئرا ۷۵ ۵۱
پیلاگس ۱۷٬۶۸۱ ۵۲
پلاسینس ۲۶۳ ۵۳
پلانکو ۴٬۲۲۴ ۵۴
پتس ۱٬۵۰۰ ۵۵
پوئنته بیسگو ۲٬۶۵۱ ۵۶
رامالس د لا بیکتریا ۲٬۳۶۷ ۵۷
راسینس ۱٬۰۴۵ ۵۸
رینسا ۱۰٬۲۲۰ ۵۹
رئسین ۷٬۹۵۹ ۶۰
ریبامنتان ال مار ۴٬۱۸۸ ۶۱
ریبامنتان ال منته ۲٬۰۶۵ ۶۲
رینانسا ۱٬۱۹۰ ۶۳
ریتوئرتو ۱٬۵۷۸ ۶۴
لاس رساس د بالداریو ۳۰۷ ۶۵
روئنته ۱٬۰۲۲ ۶۶
روئسگا ۱٬۱۲۹ ۶۷
روئیلبا ۷۴۳ ۶۸
سان فلیسس د بوئلنا ۲٬۲۷۱ ۶۹
سان میگوئل د اگوایو ۱۴۹ ۷۰
سان پدرو دل رمرال ۵۶۵ ۷۱
سان رکه د ریمیرا ۴۵۶ ۷۲
سان بیسنته د لا بارکرا ۴٬۵۵۷ ۷۳
سانتا کروس د بسانا ۱۰٬۴۶۳ ۷۴
سانتا ماریا د کاین ۷٬۵۵۶ ۷۵
سانتاندر ۱۸۱٬۸۰۲ ۷۶
سانتییانا دل مار ۴٬۰۰۷ ۷۷
سانتیورده د رینسا ۳۱۷ ۷۸
سانتیورده د ترانسو ۱٬۳۵۱ ۷۹
سانتنیا ۱۱٬۵۷۴ ۸۰
سارو ۵۱۳ ۸۱
سلایا ۱٬۹۸۵ ۸۲
سبا ۱٬۴۴۲ ۸۳
سلرسانو ۱٬۰۶۷ ۸۴
سوانسس ۷٬۷۰۷ ۸۵
لس تخس ۴۴۱ ۸۶
ترلابگا ۵۵٬۴۱۸ ۸۷
ترسبیسو ۸۵ ۸۸
تودانکا ۲۱۵ ۸۹
اودیاس ۸۴۰ ۹۰
بال د سان بیسنته ۲٬۷۲۲ ۹۱
بالدالیگا ۲٬۳۶۴ ۹۲
بالدئلا ۱٬۲۶۵ ۹۳
بالدپرادو دل ریو ۳۲۴ ۹۴
بالدردیبله ۱٬۱۳۷ ۹۵
بایه د بییابرده ۳۸۳ ۹۶
بگا د لیبانا ۹۱۰ ۹۷
بگا د پاس ۹۱۶ ۹۸
بییاکاریدو ۱٬۷۶۴ ۹۹
بییائسکوسا ۳٬۴۶۸ ۱۰۰
بییافوفره ۱٬۰۹۱ ۱۰۱
بتو ۲٬۳۸۶ ۱۰۲

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  • نام مکان‌ها و جمعیت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.

پیوند به بیرون[ویرایش]