فهرست دهانه‌های برخوردی استرالیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نمایش مختصات در نقشهٔ: اوپن‌استریت‌مپ 
بارگیری مختصات: KML · GPX

دهانه‌های برخوردی پذیرفته شده[ویرایش]

فهرست دهانه‌های برخوردی استرالیا همهٔ دهانه‌های برخوردی پذیرفته شده در فهرست دادگان برخوردهای زمین را در بر می‌گیرد. این دهانه‌ها همگی از برخورد شهاب‌سنگ‌ها یا دنباله‌دارهای بزرگ با زمین پدید آمده‌اند. از آنجایی که بیشتر این دهانه‌ها در گذر زمان دچار فرسایش شده یا در زیر خاک پنهان شده‌اند قطر گزارش شده در اینجا برآورد قطر لبهٔ اصلی بوده و ممکن است با ویژگی‌های جایگاه کنونی دهانه همخوانی نداشته باشد.

جایگاه ایالت قطر (کیلومتر) سن (سال) مختصات
آکرامان استرالیای جنوبی ۹۰ کمابیش ۵۹۰ میلیون ۳۲°۱′ جنوبی ۱۳۵°۲۷′ شرقی / ۳۲٫۰۱۷°جنوبی ۱۳۵٫۴۵۰°شرقی / -32.017; 135.450 (آکرامان)
آملیا کریک قلمرو شمالی (استرالیا) ۲۰ ۱۶۶۰ - ۶۰۰ میلیون ۲۰°۵۵′ جنوبی ۱۳۴°۵۰′ شرقی / ۲۰٫۹۱۷°جنوبی ۱۳۴٫۸۳۳°شرقی / -20.917; 134.833 (آملیا کریک)
باکس‌هول قلمرو شمالی (استرالیا) ۰٫۱۷ ۵٬۴۰۰ ± ۱٬۵۰۰ ۲۲°۳۷′ جنوبی ۱۳۵°۱۲′ شرقی / ۲۲٫۶۱۷°جنوبی ۱۳۵٫۲۰۰°شرقی / -22.617; 135.200 (باکس‌هول)
حوضه کنلی استرالیای غربی ۹ <۶۰ میلیون ۲۳°۳۲′ جنوبی ۱۲۴°۴۵′ شرقی / ۲۳٫۵۳۳°جنوبی ۱۲۴٫۷۵۰°شرقی / -23.533; 124.750 (حوضه کنلی)
کرافورد استرالیای جنوبی ۸٫۵ > ۳۵ میلیون ۳۴°۴۳′ جنوبی ۱۳۹°۲′ شرقی / ۳۴٫۷۱۷°جنوبی ۱۳۹٫۰۳۳°شرقی / -34.717; 139.033 (کرافورد)
دالگارانگا استرالیای غربی ۰٫۰۲۴ کمابیش ۳٬۰۰۰ ۲۷°۳۸′ جنوبی ۱۱۷°۱۷′ شرقی / ۲۷٫۶۳۳°جنوبی ۱۱۷٫۲۸۳°شرقی / -27.633; 117.283 (دالگارانگا)
فلکسمن استرالیای جنوبی ۱۰ > ۳۵ میلیون ۳۴°۳۷′ جنوبی ۱۳۹°۴′ شرقی / ۳۴٫۶۱۷°جنوبی ۱۳۹٫۰۶۷°شرقی / -34.617; 139.067 (فلکسمن)
فوئلش قلمرو شمالی (استرالیا) ۶ > ۵۴۵ میلیون ۱۶°۴۰′ جنوبی ۱۳۶°۴۷′ شرقی / ۱۶٫۶۶۷°جنوبی ۱۳۶٫۷۸۳°شرقی / -16.667; 136.783 (فوئلش)
گلیکسون استرالیای غربی ~۱۹ <۵۰۸ میلیون ۲۳°۵۹′ جنوبی ۱۲۱°۳۴′ شرقی / ۲۳٫۹۸۳°جنوبی ۱۲۱٫۵۶۷°شرقی / -23.983; 121.567 (گلیکسون)
گوت پداک استرالیای غربی ۵٫۱ <۵۰ میلیون ۱۸°۲۰′ جنوبی ۱۲۶°۴۰′ شرقی / ۱۸٫۳۳۳°جنوبی ۱۲۶٫۶۶۷°شرقی / -18.333; 126.667 (گوت پداک)
گوسس بلاف قلمرو شمالی (استرالیا) ۲۲ ۱۴۲٫۵ ± ۰٫۸ میلیون ۲۳°۴۹′ جنوبی ۱۳۲°۱۹′ شرقی / ۲۳٫۸۱۷°جنوبی ۱۳۲٫۳۱۷°شرقی / -23.817; 132.317 (گوسس بلاف)
گویدر قلمرو شمالی (استرالیا) ۳ <1.4 billion ۱۳°۹′ جنوبی ۱۳۵°۲′ شرقی / ۱۳٫۱۵۰°جنوبی ۱۳۵٫۰۳۳°شرقی / -13.150; 135.033 (گویدر)
هنبری قلمرو شمالی (استرالیا) ۰٫۱۵۷ ۴۲۰۰ ± ۱۹۰۰ ۲۴°۳۴′ جنوبی ۱۳۳°۸′ شرقی / ۲۴٫۵۶۷°جنوبی ۱۳۳٫۱۳۳°شرقی / -24.567; 133.133 (هنبری)
کلی وست قلمرو شمالی (استرالیا) ۱۰ > ۵۵۰ میلیون ۱۹°۵۶′ جنوبی ۱۳۳°۵۷′ شرقی / ۱۹٫۹۳۳°جنوبی ۱۳۳٫۹۵۰°شرقی / -19.933; 133.950 (کلی وست)
لاون هیل کوئینزلند ۱۸ > ۵۱۵ میلیون ۱۸°۴۰′ جنوبی ۱۳۸°۳۹′ شرقی / ۱۸٫۶۶۷°جنوبی ۱۳۸٫۶۵۰°شرقی / -18.667; 138.650 (لاون هیل)
لیورپول قلمرو شمالی (استرالیا) ۱٫۶ ۱۰۰۰ - ۵۴۳ میلیون ۱۲°۲۴′ جنوبی ۱۳۴°۳′ شرقی / ۱۲٫۴۰۰°جنوبی ۱۳۴٫۰۵۰°شرقی / -12.400; 134.050 (لیورپول)
مونت توندینا استرالیای جنوبی ۴ <۱۱۰ میلیون ۲۷°۵۷′ جنوبی ۱۳۵°۲۲′ شرقی / ۲۷٫۹۵۰°جنوبی ۱۳۵٫۳۶۷°شرقی / -27.950; 135.367 (مونت توندینا)
پیکانینی استرالیای غربی ۷ <۳۶۰ میلیون ۱۷°۲۶′ جنوبی ۱۲۸°۲۶′ شرقی / ۱۷٫۴۳۳°جنوبی ۱۲۸٫۴۳۳°شرقی / -17.433; 128.433 (پیکانینی)
شومیکر استرالیای غربی ۳۰ پیشین‌زیستی ۲۵°۵۲′ جنوبی ۱۲۰°۵۳′ شرقی / ۲۵٫۸۶۷°جنوبی ۱۲۰٫۸۸۳°شرقی / -25.867; 120.883 (شومیکر)
اسپایدر استرالیای غربی ۱۳ > ۵۷۰ میلیون ۱۶°۴۴′ جنوبی ۱۲۶°۵′ شرقی / ۱۶٫۷۳۳°جنوبی ۱۲۶٫۰۸۳°شرقی / -16.733; 126.083 (اسپایدر)
استرنج‌ویز قلمرو شمالی (استرالیا) ۲۵ ۶۴۶ ± ۴۲ میلیون ۱۵°۱۲′ جنوبی ۱۳۳°۳۵′ شرقی / ۱۵٫۲۰۰°جنوبی ۱۳۳٫۵۸۳°شرقی / -15.200; 133.583 (استرنج‌ویز)
توکونوکا کوئینزلند ۵۵ ۱۲۸ ± ۵ میلیون ۲۷°۷′ جنوبی ۱۴۲°۵۰′ شرقی / ۲۷٫۱۱۷°جنوبی ۱۴۲٫۸۳۳°شرقی / -27.117; 142.833 (توکونوکا)
ویورز استرالیای غربی ۰٫۰۸ <۲۰ هزار ۲۲°۵۸′ جنوبی ۱۲۵°۲۲′ شرقی / ۲۲٫۹۶۷°جنوبی ۱۲۵٫۳۶۷°شرقی / -22.967; 125.367 (ویورز)
ولف کریک استرالیای غربی ۰٫۸۷۵ ۳۰۰٬۰۰۰ ۱۹°۱۰′ جنوبی ۱۲۷°۴۸′ شرقی / ۱۹٫۱۶۷°جنوبی ۱۲۷٫۸۰۰°شرقی / -19.167; 127.800 (ولف کریک)
وودلی استرالیای غربی ۶۰ تا ۱۲۰ ۳۶۴ ± ۸ میلیون ۲۶°۳′ جنوبی ۱۱۴°۴۰′ شرقی / ۲۶٫۰۵۰°جنوبی ۱۱۴٫۶۶۷°شرقی / -26.050; 114.667 (وودلی)
یارابوبا استرالیای غربی ۳۰ کمابیش ۲ میلیارد ۲۷°۱۰′ جنوبی ۱۱۸°۵۰′ شرقی / ۲۷٫۱۶۷°جنوبی ۱۱۸٫۸۳۳°شرقی / -27.167; 118.833 (یارابوبا)

دهانه‌های برخوردی پذیرفته نشده[ویرایش]

دهانه‌هایی که در اینجا فهرست شده‌اند گمان می‌رود دهانه‌های برخوردی باشند ولی نشانه‌های یافت شده صددرصد نیستند و به همین دلیل در دادگان برخوردهای زمین پذیرفته نشده‌اند.

نام ایالت قطر سن مختصات
بداوت اقیانوس هند، استرالیای غربی ۲۰۰ کیلومتر ۲۵۰ میلیون ۱۸° جنوبی ۱۱۹° شرقی / ۱۸°جنوبی ۱۱۹°شرقی / -18; 119 (بداوت)
دهانه داروین تاسمانی ۱٫۲ کیلومتر ۸۰۰ هزار ۴۲°۱۹′ جنوبی ۱۴۵°۴۰′ شرقی / ۴۲٫۳۱۷°جنوبی ۱۴۵٫۶۶۷°شرقی / -42.317; 145.667 (دهانه داروین)
حوضه واربرتن خاوری استرالیای جنوبی >۲۰۰ کیلومتر کمابیش ۳۶۰ میلیون ۲۷°۰′ جنوبی ۱۴۰°۵′ شرقی / ۲۷٫۰۰۰°جنوبی ۱۴۰٫۰۸۳°شرقی / -27.000; 140.083 (حوضه واربرتن خاوری)
ابرساختار برخوردی کامبرین/پرکامبرین استرالیا قلمرو شمالی (استرالیا) چندین حلقه: از ۵۰۰ کیلومتر تا ۲٬۰۰۰ کیلومتر ۵۴۵ میلیون ۲۵°۳۳′ جنوبی ۱۳۱°۲۳′ شرقی / ۲۵٫۵۵۰°جنوبی ۱۳۱٫۳۸۳°شرقی / -25.550; 131.383 (ابرساختار برخوردی کامبرین/پرکامبرین استرالیا)
دهانه هیکمن نیومن ،استرالیای غربی ۲۷۰ متر ۱۰ تا ۱۰۰ هزار ۲۳°۲′۱۳٫۴″ جنوبی ۱۱۹°۴۰′۵۹٫۳″ شرقی / ۲۳٫۰۳۷۰۵۶°جنوبی ۱۱۹٫۶۸۳۱۳۹°شرقی / -23.037056; 119.683139 (دهانه هیکمن)
برخورد ناشناخته[۱] حوضه کوپر, استرالیای جنوبی ۸۰ کیلومتر - ۱۶۰ کیلومتر ۳۰۰ میلیون (مرکز برخورد ناشناخته است)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]