عمودمنصف

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

عمودمنصف، خطی است که بر آن پاره خط عمود می‌شود و آن را به دو نیمهٔ مساوی تقسیم می‌کند.

ویژگی‌های عمود منصف در مثلث:

  • سه عمود منصف هر مثلث هم‌رأسند، یعنی عمود منصف‌های ضلع‌های مثلث در یک نقطه مشترک اند.
  • فاصله هر نقطه روی عمود منصف از دو رأس مجاورش به یک اندازه است.

ترسیم

ترسیم عمود منصف به وسیلهٔ خطکش و پرگار

برای ترسیم عمودمنصف یک پاره خط به وسیلهٔ خطکش و پرگار، ابتدا طول دلخواهی (طول دلخواه باید از نصف طول پاره خط بیشتر باشد برای اطمینان می‌توان طول خود پاره خط را به عنوان طول دلخواه در نظر گرفت) در نظر می‌گیریم. سپس به مرکز A و B دوایری به همان طول رسم می‌کنیم. در نهایت خطی که محل تقاطع دو دایره را به هم متصل می‌کند را رسم می‌کنیم. این خط همان عمود منصف پاره خط است.[۱]

منابع

  1. ویکی‌پدیا انگلیسی