ضریب نفوذ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

ضریب نفوذ (به انگلیسی: Penetration Rate) در موارد مختلف معانی و کاربردهای مختلفی دارد.

D ضریب نفوذ و بعد آن [L2 time-1]و یکایش [m2 s-1] است. D پارامتری است که توانایی و سرعت نفوذ ماده نفوذکننده را بیان می‌کند. D که با سرعت متوسط ماده نفوذکننده رابطه مستقیم دارد، طبق معادله استکز-انیشتین به دمای سیستم، ویسکاسیتی سیال و ابعاد ذره مربوط است.


ضریب نفوذ در علم مدیریت یا بازاریابی پارامتری است که نسبت فروش یا رواج محصولی در میان جامعه آماری مورد بحث را نشان میدهد.

ضریب نفوذ تلفن همراه در یک کشور : برابر است با نسبت تعداد شماره‌های موبایل فعال در آن کشور به جمعیت فعال آن کشور.