سازواری

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

سازواری یا توانایی زیستی یک مفهوم محوری در شناخت نظریه تکامل می‌باشد. این مفهوم به تناسب میان ژنوتیپ یا فنوتیپ یک ارگانیسم زنده با زیستگاه آن اشاره دارد.

توانایی زیستی به معنی توان یک ارگانیسم برای بقا و تولید مثل است تا بتواند ژن‌های خود را به نسل بعدی منتقل کند. به بیان تخصصی‌تر سازواری به معنی توان یک ارگانیسم در پراکندگی یک الل یا یک ژنوتیپ به خزانهٔ ژن در نسلهای آینده در مقایسه با الل‌ها و ژنوتیپ‌های دیگر می‌باشد.

منابع