رده:ورزشکاران مسابقات جهانی دو و میدانی اهل افغانستان