رده:هواگردهای چندمنظوره نظامی چند ملیتی از ۱۹۹۰–۱۹۹۹ (میلادی)