رده:هواگردهای تهاجمی اتحاد شوروی دهه ۱۹۶۰ (میلادی)