رده:هواگردهای تهاجمی اتحاد شوروی دهه ۱۹۴۰ (میلادی)