رده:زیربخش‌های جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه شوروی