رده:اهالی بلغارستان در سده ۲۰ (میلادی) بر پایه پیشه