راهنما:مقدمه‌ای بر جدول‌ها با ویرایشگر متنی ویکی/۲

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

Source editor logo.svg

معرفی جدول‌ها
چرا و چگونه

ویرایش جدول‌ها
اصول اولیه

گسترش دادن جدول‌ها
اضافه کردن سطرها و ستون‌ها

چکیده
مرور آنچه آموخته‌ایداگر راهی برای ساخت خودکار جداول ندارید، یا نظارت بیشتر بر آنها می‌خواهید، این خودآموز چگونگی ساخت دستی جداول و نظارت بیشتر بر آن‌ها را شرح می‌دهد. خب، جدول ساده زیر را در نظر بگیرید:

{| class="wikitable"
|-
! header 1
! header 2
! header 3
|-
| row 1, cell 1
| row 1, cell 2
| row 1, cell 3
|-
| row 2, cell 1
| row 2, cell 2
| row 2, cell 3
|}

که زیر را تولید می‌کند:

header 1 header 2 header 3
row 1, cell 1 row 1, cell 2 row 1, cell 3
row 2, cell 1 row 2, cell 2 row 2, cell 3

همان‌طور که می‌بینید، سرسازهای ستون‌ها با ! نام ستون و خانه‌ها با | متن خانه ساخته شده‌اند. جداسازِ بین سطرها نیز |- است. شما می‌توانید فقط با چسباندن ! نام ستون تازه در پایان نام ستون آخر یک ستون اضافی بیافزایید. برای پُرکردن خانه‌ها در آن ستون، باید یک خانه دیگر به هر سطر اضافه کنید: با نوشتن | متن خانه این کار را کنید. اگر می‌خواهید یک سطر اضافی بیافزایید، فقط |- را به جدول اضافه کنید، و با هر قدر خانه که مناسب است آن را پر کنید.

برای فهم بهتر، جدول زیر را مطالعه کنید:

{|

آغاز جدول

|+

زیرنویس جدول، اختیاری؛ فقط بین آغاز جدول و نخستین سطر جدول

!

خانه سرساز جدول، اختیاری. خانه‌های پی در پی سرساز جدول ممکن است در همان خط با دو نشانه (!!) که از هم جدا می‌شوند نوشته شوند یا در خط‌های تازه هرکدام با تک نشانه‌شان (!) آغاز شوند.

|-

سطر جدول، اختیاری در نخستین سطر؛ موتور ویکی نخستین سطر را فرض می‌کند.

|

خانه داده جدول، ضروری‌ست! خانه‌های پی در پی داده جدول ممکن است در همان خط با دو نشانه (||) که از هم جدا می‌شوند نوشته شوند یا در خط‌های تازه هرکدام با تک نشانه‌شان (|) آغاز شوند.

|}

پایان جدول
  • ویکی‌متن بالا غیر از دو نشانه || و !! که برای افزودن اختیاری خانه‌های پی در پی در یک خط کاربرد دارند، باید در یک خط تازه باشد. فضاهای خالی در آغاز یک خط نادیده گرفته می‌شوند.
  • صفات اچ‌تی‌ام‌ال: همهٔ ویکی‌متن جدول، غیر از پایان جدول، بصورت اختیاری یک یا چند صفت اچ‌تی‌ام‌ال در همان خط می‌پذیرند.
    • ویکی‌متن خانه‌ها و زیرنویس (| یا ||، ! یا !!، و |+) محتوا می‌پذیرند. پس هر صفتِ محتوا را با یک تک خط عمودی (|) جدا کنید. محتوای خانه می‌تواند در همان خط یا در ادامه خط‌ها قرار گیرد.
    • ویکی‌متن سطر و جدول ({| و |-) مستقیماً محتوا نمی‌پذیرند. تک خط عمودی (|) را پس از صفات اختیاری‌شان نیافزایید. اگر تک خط عمودی اشتباهاً پس از صفات برای جدول یا سطر اضافه شود، تجزیه‌کننده تک خط عمودی و هر صفت چسبیده به آن را پاک می‌کند.
  • محتوا می‌تواند به دنبال ویکی‌متن خانه‌اش در همان خط پس از همهٔ صفات اچ‌تی‌ام‌ال اختیاری یا در خط‌های زیر ویکی‌متن خانه قرار گیرد. محتوایی که از ویکی‌متنی که خودش احتیاج دارد در یک خط تازه آغاز شود، مانند فهرست‌ها، سرسازها، یا جداول تودرتو، استفاده کند باید در خط تازه خودش قرار گیرد.
  • برای قراردادن تک خط عمودی (|) بعنوان یک کاراکتر بی‌معنی در جدول از برچسب <nowiki> استفاده کنید.
wikitable

class="wikitable" با جداول بسیاری در ویکی‌پدیا به‌کار رفته‌است و چند سبک استاندارد اضافه می‌کند.

استفاده از || و !! در جداول

کد زیر جدولی همانند جدول تولیدشده در بالا تولید می‌کند:

{| class="wikitable"
|-
! header 1 !! header 2 !! header 3
|-
| row 1, cell 1 || row 1, cell 2 || row 1, cell 3
|-
| row 2, cell 1 || row 2, cell 2 || row 2, cell 3
|}