دوقلوی دیجیتال

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

دوقلوی دیجیتال ایجاد یا جمع آوری داده های دیجیتالی است که نشان دهنده یک جسم فیزیکی هستند. مفهوم دوقلوی دیجیتال ریشه در مهندسی و ایجاد گرافیک یا طراحی‌های مهندسی دارد. دوقلوهای دیجیتال نتیجه بهبود مداوم در ایجاد طراحی محصول و فعالیت‌های مهندسی است. طراحی محصول و مشخصات مهندسی از تهیه پیش‌نویس دست‌ساز در کامپیوتر به کمک «طراحی به کمک کامپیوتر» (CAD) به مهندسی سیستم های مبتنی بر مدل (MBSE) پیشرفت کرد.

دوقلوی دیجیتالی یک شیء فیزیکی وابسته به رشته‌ای دیجیتال است—پایین ترین سطح طراحی و مشخصات برای یک دوقلوی دیجیتال—و "دوقلو" برای حفظ دقت به این رشته دیجیتال وابسته است. تغییرات در طراحی محصول با استفاده از دستورهای تغییر مهندسی (ECO) پیاده سازی می‌شوند. اکو یا تغییر ایجاد شده در یک آیتم زیرمجموعه، منجر به تغییر متناظر در رشته دیجیتال و دوقلوی آن می‌شود که نسخه جدیدی از این آیتم‌ها را ایجاد می‌کند.