الگو:تفاصیل جعبه ستاره

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

قبل از ایجاد تغییر در این الگو لطفاً علت تغییر را در صفحه ویکی ستاره‌شناسی و صفحه گفتگو ستاره‌شناسی بیان کنید. با تشکر

Before making modifications to this template, please discuss the proposed changes on the WikiProject Astronomical objects talk page. Thank you.
جزئیات
{{{همدم۱}}}
جرم{{{جرم}}} M
جرم{{{جرم مشتریایی}}} MJup
شعاع{{{شعاع}}} R
شعاع{{{شعاع مشتریایی}}} RJup
شعاع{{{شعاع کیلومتر}}} ک.م.
درخشندگی{{{درخشندگی}}} L
درخشندگی (بولومتریک){{{درخشندگی بولومتریک}}} L
درخشندگی (بصری، LV){{{درخشندگی بصری}}} L
محدودهٔ داخلی
کمربند حیات
{{{داخل کمربند حیات}}}
محدودهٔ خارجی
کمربند حیات
{{{خارج کمربند حیات}}}
گرانش سطحی (log g){{{گرانش}}} cgs
درجه حرارت{{{دما}}} کلوین
فلزینگی{{{فلز}}}
فلزینگی [Fe/H]{{{فلز آهن}}} dex
چرخش{{{چرخش}}}
سرعت چرخش (v sin i){{{سرعت چرخش}}} ک.م./ث
سن{{{سن}}} سال
سن{{{سن میر}}} میلیون سال
سن{{{سن گیر}}} میلیارد سال
{{{همدم۲}}}
جرم{{{جرم۲}}} M
جرم{{{جرم مشتریایی۲}}} MJup
شعاع{{{شعاع۲}}} R
شعاع{{{شعاع مشتریایی۲}}} RJup
شعاع{{{شعاع کیلومتر}}} ک.م.
درخشندگی{{{درخشندگی۲}}} L
درخشندگی (بولومتریک){{{درخشندگی بولومتریک۲}}} L
درخشندگی (بصری، LV){{{درخشندگی بصری۲}}} L
محدودهٔ داخلی
کمربند حیات
{{{داخل کمربند حیات۲}}}
محدودهٔ خارجی
کمربند حیات
{{{خارج کمربند حیات}}}
گرانش سطحی (log g){{{گرانش۲}}} cgs
درجه حرارت{{{دما۲}}} کلوین
فلزینگی{{{فلز۲}}}
فلزینگی [Fe/H]{{{فلز آهن۲}}} dex
چرخش{{{چرخش۲}}}
سرعت چرخش (v sin i){{{سرعت چرخش۲}}} ک.م./ث
سن{{{سن۲}}} سال
سن{{{سن میر۲}}} میلیون سال
سن{{{سن گیر۲}}} میلیارد سال
توضیحات الگو[ایجاد] [پاکسازی]