الگو:Location map Russia Southern Federal District

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
روی نقشه منطقه فدرال جنوبی
نام منطقه فدرال جنوبی
x 213.4825 * cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( ({{{3}}}-(42.5))*0.01745329252 ) *
 ( ((1 + sin( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( 57.5*0.01745329252 )
    + cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( 57.5*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}}-(42.5))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5)
  +50.0
y ( 100 - 49.1327 - 161.4897*( cos( 57.5*0.01745329252 )*sin( {{{2}}}*0.01745329252 )
    - sin( 57.5*0.01745329252 )*cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}}-(42.5))*0.01745329252 ) ) * 
 ( ((1 + sin( {{{2}}}*0.01745329252 )*sin( 57.5*0.01745329252 )
    + cos( {{{2}}}*0.01745329252 )*cos( 57.5*0.01745329252 )*cos( ({{{3}}}-(42.5))*0.01745329252 ) ) *0.5)^ -0.5) 
  -50.0 )*2.0
تصویر European_Russia_Southern_relief_location_map_(Crimea_disputed).svg
Location map Russia Southern Federal District
تصویر۱ European_Russia_Southern_relief_location_map_(with_Crimea).svg
Location map Russia Southern Federal District