الگو:Infobox chess opening

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد و نمونه‌ها[ویرایش]

روی لوپز
abcdefghij
8a8 black rookb8c8 black bishopd8 black queene8 black kingf8 black bishopg8 black knighth8 black rooki8 black pawnj8 black pawn8
7a7 black pawnb7 black pawnc7d7 black pawne7 black pawnf7 black pawng7h7i7 black knightj77
6a6b6c6d6e6f6 white bishopg6h6i6 black pawnj66
5a5b5c5d5e5f5g5 white pawnh5i5j55
4a4b4c4d4e4f4 white knightg4h4i4 white pawnj4 white pawn4
3a3 white pawnb3 white pawnc3d3 white pawne3 white pawnf3 white pawng3 white rookh3 white knighti3 white bishopj3 white queen3
2a2 white kingb2c2d2 white rooke2f2g2h2i2j22
1a1b1c1d1e1f1g1h1i1j11
abcdefghij
حرکت‌ها 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5
دانشنامه گشایش‌ها C60-C99
پیدایش مونو اسکریپت گوتینگن, 1490
نامیده‌شده از روی لوپس، لیبرو دل آخدرز، ۱۵۶۱
از گشایش گشایش باز
هم‌معنی(ها) بازی اسپانیایی، گشایش اسپانیایی
Chessgames.com opening explorer
{{Infobox chess opening
|openingname = {{PAGENAME}}
|image = 
|moves =
|ECO = 
|birth =
|nameorigin =
|parentopening =
|AKA = 
|chessgid = 
}}
  • openingname defaults to PAGENAME and can be left out
  • image should be used to display الگو:Chess diagram 8x10
  • moves shows the distinguishing moves
  • ECO is the code or codes of the opening in the Encyclopaedia of Chess Openings
  • birth should specify the event where this opening was first used, or the first known documented mention of it.
  • nameorigin specifies where the name comes from
  • parentopening defines the hierarchical parent of this opening
  • AKA provides alternative names for the opening
  • chessgid is the ChessGames.com internal Opening Explorer code for this opening, that is the part that comes right after node= in the html of the opening explorer


نه