الگو:Image array

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو برای ایجاد آرایه‌ای چارگوش از تعدادی نگاره، معمولاً برای استفاده در جعبه (infobox) استفاده می‌شود.

کاربرد پایه‌ای[ویرایش]

یک آرایش 4x4 از تصاویر

{{Image array|perrow = 4
| image1 = | caption1 =
| image2 = | caption2 =
| image3 = | caption3 =
| image4 = | caption4 =
| image5 = | caption5 =
| image6 = | caption6 =
| image7 = | caption7 =
| image8 = | caption8 =
| image9 = | caption9 =
| image10 = | caption10 =
| image11 = | caption11 =
| image12 = | caption12 =
| image13 = | caption13 =
| image14 = | caption14 =
| image15 = | caption15 =
| image16 = | caption16 =
}}

یک آرایهٔ 5x5 از تصاویر

{{Image array|perrow = 5
| image1 = | caption1 =
| image2 = | caption2 =
| image3 = | caption3 =
| image4 = | caption4 =
| image5 = | caption5 =
| image6 = | caption6 =
| image7 = | caption7 =
| image8 = | caption8 =
| image9 = | caption9 =
| image10 = | caption10 =
| image11 = | caption11 =
| image12 = | caption12 =
| image13 = | caption13 =
| image14 = | caption14 =
| image15 = | caption15 =
| image16 = | caption16 =
| image17 = | caption17 =
| image18 = | caption18 =
| image19 = | caption19 =
| image20 = | caption20 =
| image21 = | caption21 =
| image22 = | caption22 =
| image23 = | caption23 =
| image24 = | caption24 =
| image25 = | caption25 =
}}

یک آرایهٔ 5x6 از تصاویر

{{Image array|perrow = 5
| image1 = | caption1 =
| image2 = | caption2 =
| image3 = | caption3 =
| image4 = | caption4 =
| image5 = | caption5 =
| image6 = | caption6 =
| image7 = | caption7 =
| image8 = | caption8 =
| image9 = | caption9 =
| image10 = | caption10 =
| image11 = | caption11 =
| image12 = | caption12 =
| image13 = | caption13 =
| image14 = | caption14 =
| image15 = | caption15 =
| image16 = | caption16 =
| image17 = | caption17 =
| image18 = | caption18 =
| image19 = | caption19 =
| image20 = | caption20 =
| image21 = | caption21 =
| image22 = | caption22 =
| image23 = | caption23 =
| image24 = | caption24 =
| image25 = | caption25 =
| image26 = | caption26 =
| image27 = | caption27 =
| image28 = | caption28 =
| image29 = | caption29 =
| image30 = | caption30 =
}}

توکار[ویرایش]

برای ایجاد آرایه تصویرسادهٔ شناور از الگوی {{Image frame} استفاده کنید.

{{Image frame
| content = {{Image array|perrow = 4
| image1 = | caption1 =
| image2 = | caption2 =
| image3 = | caption3 =
| image4 = | caption4 =
| image5 = | caption5 =
| image6 = | caption6 =
| image7 = | caption7 =
| image8 = | caption8 =
| image9 = | caption9 =
| image10 = | caption10 =
| image11 = | caption11 =
| image12 = | caption12 =
| image13 = | caption13 =
| image14 = | caption14 =
| image15 = | caption15 =
| image16 = | caption16 =
}}
}}

پارامترهای اضافی[ویرایش]

اندازه تصویر پیش‌فرض[ویرایش]

The default image size is 60px by 70px. To override this default, use |width=YY and |height=ZZ, where YY and ZZ are raw numbers, without the px units.

حاشیهٔ تصویر[ویرایش]

To add a border around each image, use |border-width=X, where X is the width in pixels.

افزودن متن جایگزین[ویرایش]

To add alternative text for an image, use |altX=, where X is the image number.

افزودن متن اشاره[ویرایش]

To add hint or tooltip text for an image, use |textX=, where X is the image number. To use the captions for the hint or tooltip text for all images, use |text=y.

افزودن متن پیوند[ویرایش]

By default, clicking on an image will direct the viewer to the file page, which contains licensing and attribution information for the image. This is required for any non-public domain images. To change the link to the image, use |linkX=, where X is the image number. However, be careful to make sure that you only do this for public domain images that do not require attribution.

نمونه[ویرایش]

مثال ۱: فقط تصاویر[ویرایش]

{{Image array
| image1 = On The Streets of Vilnius (5984257911).jpg
| image2 = Taiwanese Buddhist Nun Black Robes.jpeg
| image3 = Louise Marie Thérèse (The Black Nun of Moret).jpg
| image4 = Pakistani Nun - Convent School Rawalpindi.jpg
}}

مثال ۲: پارامترهای اختیاری[ویرایش]

{{Image array
| perrow = 2
| width = 140
| height = 140
| border-width = 2
| image1 = On The Streets of Vilnius (5984257911).jpg | caption1 = شرح عکس ۱
| alt1 = alt1 | text1 = text1 | link1 = Vilnius
| image2 = Taiwanese Buddhist Nun Black Robes.jpeg | caption2 = شرح عکس ۲
| alt2 = alt2 | text2 = text2 | link2 = Bhikkhuni
| image3 = Louise Marie Thérèse (The Black Nun of Moret).jpg | caption3 = شرح عکس ۳
| alt3 = alt3 | text3 = text3 | link3 = Louise Marie Therese
| image4 = Pakistani Nun - Convent School Rawalpindi.jpg | caption4 = شرح عکس ۴
| alt4 = alt4 | text4 = text4 | link4 = Rawalpindi
}}
alt1
شرح عکس ۱
alt2
شرح عکس ۲
alt3
شرح عکس ۳
alt4
شرح عکس ۴

جستارهای وابسته[ویرایش]