الگو:FIAV

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

[[پرونده:FIAV {{{1}}}.svg|23x15px]]


توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو می‌تواند برای نهادن اصطلاحات پرچم‌شناسی در شرح پرچم به کار رود. همچنین، هنگامی که این الگو به کار رود، با قرار گرفتن نشانک ماوس روی نماد نمایش‌داده‌شده، برخی نوشته‌های توضیحی به نمایش در خواهد آمد. یک باگ در ویکی‌پدیا:پاپآپس از این پیشگیری خواهد کرد.


کاربرد[ویرایش]

این نمادها به صورت پرونده‌های SVG هستند در commons:Category:Vexillological symbols.

نمادهای کاربردی[ویرایش]

توجه شود که در این اصطلاحات پرچم‌شناختی، صفت «دولتی» به state اشاره می‌کند و نه به قوهٔ مجریه (حکومت یا government). نمادهای کاربردی از ترکیب‌های شش‌رقمی صفر و یک پدید آمده‌اند:

نماد معنا کد نماد معنا کد
پرچم زمینی مدنی
پرچم زمینی شهروندی {{FIAV|100000}}
پرچم زمینی ملی
پرچم زمینی ملی {{FIAV|111000}}
پرچم زمینی دولتی
پرچم زمینی دولتی {{FIAV|010000}}
پرچم دریایی ملی
پرچم دریایی ملی {{FIAV|000111}}
پرچم زمینی نظامی
پرچم زمینی نظامی {{FIAV|001000}}
پرچم زمینی دولتی و نظامی، پرچم دریایی نظامی
پرچم زمینی دولتی و نظامی، پرچم دریایی نظامی {{FIAV|011001}}
پرچم دریایی مدنی
پرچم دریایی شهروندی {{FIAV|000100}}
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی مدنی و نظامی
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی شهروندی و نظامی {{FIAV|010101}}
پرچم دریایی دولتی
پرچم دریایی دولتی {{FIAV|000010}}
پرچم‌های زمینی و دریایی مدنی و دولتی
پرچم‌های زمینی و دریایی شهروندی و دولتی {{FIAV|110110}}
پرچم دریایی نظامی
پرچم دریایی نظامی {{FIAV|000001}}
پرچم‌های زمینی و دریایی دولتی و نظامی
پرچم‌های زمینی و دریایی دولتی و نظامی {{FIAV|011011}}
پرچم زمینی مدنی و دولتی
پرچم زمینی شهروندی و دولتی {{FIAV|110000}}
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی مدنی
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی شهروندی {{FIAV|111100}}
پرچم زمینی دولتی و نظامی
پرچم زمینی دولتی و نظامی {{FIAV|011000}}
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی دولتی
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی دولتی {{FIAV|111010}}
پرچم دریایی مدنی و دولتی
پرچم دریایی شهروندی و دولتی {{FIAV|000110}}
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی مدنی و دولتی
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی شهروندی و دولتی {{FIAV|111110}}
پرچم دریایی دولتی و نظامی
پرچم دریایی دولتی و نظامی {{FIAV|000011}}
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی دولتی و نظامی
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی دولتی و نظامی {{FIAV|111011}}
پرچم زمینی و دریایی مدنی
پرچم زمینی و دریایی شهروندی {{FIAV|100100}}
پرچم زمینی دولتی و نظامی، پرچم دریایی ملی
پرچم زمینی دولتی و نظامی، پرچم دریایی ملی {{FIAV|011111}}
پرچم زمینی و دریایی دولتی
پرچم زمینی و دریایی دولتی {{FIAV|010010}}
پرچم زمینی مدنی و دولتی، پرچم دریایی ملی
پرچم زمینی شهروندی و دولتی، پرچم دریایی ملی {{FIAV|110111}}
پرچم زمینی و دریایی نظامی
پرچم زمینی و دریایی نظامی {{FIAV|001001}}
پرچم زمینی و دریایی ملی
پرچم زمینی و دریایی ملی {{FIAV|111111}}
پرچم دریایی مدنی و نظامی
پرچم دریایی شهروندی و نظامی {{FIAV|000101}}
پرچم زمینی مدنی، پرچم دریایی نظامی
پرچم زمینی شهروندی، پرچم دریایی نظامی {{FIAV|100001}}
پرچم زمینی مدنی، پرچم دریایی دولتی
پرچم زمینی شهروندی، پرچم دریایی دولتی {{FIAV|100010}}
پرچم زمینی مدنی، پرچم دریایی دولتی و نظامی
پرچم زمینی شهروندی، پرچم دریایی دولتی و نظامی {{FIAV|100011}}
پرچم زمینی مدنی، پرچم دریایی مدنی و نظامی
پرچم زمینی شهروندی، پرچم دریایی شهروندی و نظامی {{FIAV|100101}}
پرچم زمینی مدنی، پرچم دریایی مدنی و دولتی
پرچم زمینی شهروندی، پرچم دریایی شهروندی و دولتی {{FIAV|100110}}
پرچم زمینی مدنی، پرچم دریایی ملی
پرچم زمینی شهروندی، پرچم دریایی ملی {{FIAV|100111}}
پرچم زمینی مدنی و نظامی
پرچم زمینی شهروندی و نظامی {{FIAV|101000}}
پرچم زمینی مدنی و نظامی، پرچم دریایی نظامی
پرچم زمینی شهروندی و نظامی، پرچم دریایی نظامی {{FIAV|101001}}
پرچم زمینی مدنی و نظامی، پرچم دریایی دولتی
پرچم زمینی شهروندی و نظامی، پرچم دریایی دولتی {{FIAV|101010}}
پرچم زمینی مدنی و نظامی، پرچم دریایی دولتی و نظامی
پرچم زمینی شهروندی و نظامی، پرچم دریایی دولتی و نظامی {{FIAV|101011}}
پرچم زمینی مدنی و نظامی، پرچم دریایی مدنی
پرچم زمینی شهروندی و نظامی، پرچم دریایی شهروندی {{FIAV|101100}}
پرچم‌های زمینی و دریایی مدنی و نظامی
پرچم‌های زمینی و دریایی شهروندی و نظامی {{FIAV|101101}}
پرچم زمینی مدنی و نظامی، پرچم دریایی مدنی و دولتی
پرچم زمینی شهروندی و نظامی، پرچم دریایی شهروندی و دولتی {{FIAV|101110}}
پرچم زمینی مدنی و نظامی، پرچم دریایی ملی
پرچم زمینی شهروندی و نظامی، پرچم دریایی ملی {{FIAV|101111}}
پرچم زمینی مدنی و دولتی، پرچم دریایی نظامی
پرچم زمینی شهروندی و دولتی، پرچم دریایی نظامی {{FIAV|110001}}
پرچم زمینی مدنی و دولتی، پرچم دریایی دولتی
پرچم زمینی شهروندی و دولتی، پرچم دریایی دولتی {{FIAV|110010}}
پرچم زمینی مدنی و دولتی، پرچم دریایی دولتی و نظامی
پرچم زمینی شهروندی و دولتی، پرچم دریایی دولتی و نظامی {{FIAV|110011}}
پرچم زمینی مدنی و دولتی، پرچم دریایی مدنی
پرچم زمینی شهروندی و دولتی، پرچم دریایی شهروندی {{FIAV|110100}}
پرچم زمینی مدنی و دولتی، پرچم دریایی مدنی و نظامی
پرچم زمینی شهروندی و دولتی، پرچم دریایی شهروندی و نظامی {{FIAV|110101}}
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی نظامی
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی نظامی {{FIAV|010001}}
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی دولتی و نظامی
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی دولتی و نظامی {{FIAV|010011}}
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی مدنی
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی شهروندی {{FIAV|010100}}
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی مدنی و دولتی
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی شهروندی و دولتی {{FIAV|010110}}
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی ملی
پرچم زمینی دولتی، پرچم دریایی ملی {{FIAV|010111}}
پرچم زمینی و دریایی دولتی، پرچم زمینی نظامی
پرچم زمینی و دریایی دولتی، پرچم زمینی نظامی {{FIAV|011010}}
پرچم زمینی دولتی و نظامی، پرچم دریایی مدنی
پرچم زمینی دولتی و نظامی، پرچم دریایی شهروندی {{FIAV|011100}}
پرچم زمینی دولتی و نظامی، پرچم دریایی مدنی و نظامی
پرچم زمینی دولتی و نظامی، پرچم دریایی شهروندی و نظامی {{FIAV|011101}}
پرچم زمینی دولتی و نظامی، پرچم دریایی مدنی و دولتی
پرچم زمینی دولتی و نظامی، پرچم دریایی شهروندی و دولتی {{FIAV|011110}}
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی دولتی
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی دولتی {{FIAV|001010}}
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی دولتی و نظامی
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی دولتی و نظامی {{FIAV|001011}}
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی مدنی
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی شهروندی {{FIAV|001100}}
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی مدنی و نظامی
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی شهروندی و نظامی {{FIAV|001101}}
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی مدنی و دولتی
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی شهروندی و دولتی {{FIAV|001110}}
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی ملی
پرچم زمینی نظامی، پرچم دریایی ملی {{FIAV|001111}}
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی نظامی
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی نظامی {{FIAV|111001}}
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی مدنی و نظامی
پرچم زمینی ملی، پرچم دریایی شهروندی و نظامی {{FIAV|111101}}
دیگر
دیگر {{FIAV|000000}}

نمادهای مربوطه[ویرایش]

شرح کد
نسخهٔ عادی یا دوژور پرچم، یا سمت رویی پرچم نسخهٔ عادی یا دوژور پرچم، یا سمت رویی پرچم {{FIAV|normal}}
طرح پیشنهادی در گذشته، ولی هرگز رسماً تصویب نشده طرح پیشنهادی در گذشته، ولی هرگز رسماً تصویب نشده {{FIAV|proposal}}
طرح بازسازی‌شده بر پایهٔ مشاهدات منابع قدیم طرح بازسازی‌شده بر پایهٔ مشاهدات منابع قدیم {{FIAV|reconstructed}}
سمت پشتی پرچم سمت پشتی پرچم {{FIAV|reverse}}
طرح، گونه‌ای پذیرفته است طرح، گونه‌ای پذیرفته است {{FIAV|variant}}
گونهٔ دیگر پرچم گونهٔ دیگر پرچم {{FIAV|alternate}}
نسخهٔ دوفاکتوی پرچم نسخهٔ دوفاکتوی پرچم {{FIAV|defacto}}
پرچم در رو و پشتش طرح‌های متفاوتی دارد پرچم در رو و پشتش طرح‌های متفاوتی دارد {{FIAV|twosided}}
سمت رویی پرچم بایست به گونه‌ای به میله نصب شود که میله در سمت راست نظاره‌گران قرار گیرد سمت رویی پرچم بایست به گونه‌ای به میله نصب شود که میله در سمت راست نظاره‌گران قرار گیرد {{FIAV|sinister}}
این طرح در گذشته به کار می‌رفته، ولی اکنون منسوخ شده است این طرح در گذشته به کار می‌رفته، ولی اکنون منسوخ شده است {{FIAV|historical}}
این پرچم مجوز نمایندگی گروه یا کشور مربوطه را ندارد این پرچم مجوز نمایندگی گروه یا کشور مربوطه را ندارد {{FIAV|noflag}}

نمونه‌ها[ویرایش]

طرح پیشنهادی در گذشته، ولی هرگز رسماً تصویب نشده پرچم پیشنهادی تایوان
  • {{FIAV|111111}} این را به نمایش در خواهد آورد: پرچم زمینی و دریایی ملی
  • [[File:Flag of Taiwan proposed 1996.svg|thumb|{{FIAV|proposal}} پرچم پیشنهادی تایوان]] پرچم را به گونه‌ای که در سمت چپ دیده می‌شود به نمایش در خواهد آورد.