الگو:ColorToLum

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

Converts most legal رنگ‌های وب to a W3C relative luminance value. The color may be specified as either by رنگ‌های وب or by رنگ‌های وب or by رنگ‌های وب or by رنگ‌های وب.

Examples[ویرایش]

  • {{ColorToLum|Lime}} → 0.7152
  • {{ColorToLum|hsl(120,100%,50%)}} → 0.7152
  • {{ColorToLum|#00FF00}} → 0.7152
  • {{ColorToLum|rgb(0,255,0)}} → 0.7152
  • {{ColorToLum|rgb(0.0%,100.0%,0.0%)}} → 0.7152

Consistency check[ویرایش]

Color Computed Relative Luminance
From Name From HSL From Hex From RGB From RGB%
Black 0 0 0 0 0
White 1 1 1 1 1
Red 0.2126 0.2126 0.2126 0.2126 0.2126
Lime 0.7152 0.7152 0.7152 0.7152 0.7152
Blue 0.0722 0.0722 0.0722 0.0722 0.0722
Yellow 0.9278 0.9278 0.9278 0.9278 0.9278
Cyan 0.7874 0.7874 0.7874 0.7874 0.7874
Magenta 0.2848 0.2848 0.2848 0.2848 0.2848
Silver 0.52711512570581 0.52720723642853 0.52711512570581 0.52711512570581 0.52720723642853
Gray 0.2158605001139 0.21589697895456 0.2158605001139 0.2158605001139 0.21589697895456
Maroon 0.045891942324215 0.045899697725739 0.045891942324215 0.045891942324215 0.045899697725739
Olive 0.20027537200568 0.20030921707404 0.20027537200568 0.20027537200568 0.20030921707404
Green 0.15438342968146 0.1544095193483 0.15438342968146 0.15438342968146 0.1544095193483
Purple 0.061477070432439 0.061487459606258 0.061477070432439 0.061477070432439 0.061487459606258
Teal 0.16996855778968 0.16999728122882 0.16996855778968 0.16996855778968 0.16999728122882
Navy 0.015585128108224 0.015587761880519 0.015585128108224 0.015585128108224 0.015587761880519