الگو به طور دائم حفاظت‌شده است

الگو:یادکرد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

. 

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

توجه: به چند دلیل استفاده از این الگوی کلی توصیه نمی‌شود. به جای آن از دیگر الگوهای یادکرد استفاده کنید:

شیوهٔ استفاده

حالت کلی با تقریباً همهٔ پارامترها:

{{یادکرد | همان = | نام خانوادگی = | نام = | پیوند نویسنده = | نام خانوادگی۲ = | نام۲ = | پیوند نویسنده۲ = | نام ویراستار = | نام خانوادگی ویراستار = | پیوند ویراستار = | فصل = | پیوند فصل = | نویسندگان سایر بخش‌ها = | عنوان = | عنوان۲ = | ترجمه عنوان = | ژورنال = | کوشش = | ترجمه = | دیگران = | پیوند = | پیوند بایگانی = | تاریخ بایگانی = | فرمت = | تاریخ بازبینی = | نوع = | ویرایش = | سری = | جلد = | تاریخ = | سال = | ماه = | سال اصلی = | ناشر = | مکان = | زبان = | شابک = | oclc = | doi = | id = | صفحه = | در = | گفتاورد = | ref = | bibcode = | laysummary = | laydate = | پی‌نوشت = | lastauthoramp = }}

دراصل در |شابک= واژهٔ «ISBN» نباید ذکر شود، اما این الگو، برای خراب‌نشدن یادکردهایی که پیشتر انجام شده‌اند، به گونه‌ای تنظیم شده‌است که اگر واژه ذکر شود هم پیوند به‌درستی ایجاد می‌شود. اما در الگوهای یادکرد دیگر چنین مکنید که پیوند خراب می‌شود.

یادکرد مقاله

به هرکدام از اطلاعات زیر (در صورت اطلاع) به ترتیب دلخواه اشاره می‌شود.

{{یادکرد
|نویسنده=نام نویسنده
|مقاله=نام مقاله
|ترجمه=نام مترجم
|ژورنال=نام ژورنال (اگر ژورنال تخصصی‌است از این پارامتر استفاده شود در غیر این صورت از پارامتر «نشریه»)
|نشریه=نام نشریه
|تاریخ=تاریخ
|دوره=دوره
|شماره=شماره
|صفحه=صفحه
}}

یادکرد کتاب

{{یادکرد
|فصل=فصل کتاب
|کتاب=نام کتاب
|نویسنده = نام نویسنده
|ترجمه=نام مترجم
|ناشر =نام ناشر
|چاپ=نوبت چاپ
|شهر=نام شهر محل چاپ
|کوشش=به کوشش/مصحح فلانی
|ویرایش= نوع یا شماره ویرایش
|صفحه=صفحه
|سال=سال انتشار
|شابک=شمارهٔ شابک
}}

نیازی نیست بعد از واردکردن متغیرها سر خط رفت. این کار در اینجا برای وضوح بیشتر صورت گرفته‌است.

مثال

این دستور:

*{{یادکرد
|فصل=فصل کتاب
|کتاب=نام کتاب
|نویسنده = نام نویسنده
|ترجمه=نام مترجم
|ناشر =نام ناشر
|چاپ=نوبت چاپ
|شهر=نام شهر محل چاپ
|کوشش=به کوشش فلانی
|ویرایش=نوع یا شماره ویرایش
|صفحه=صفحه
|سال=سال انتشار
|شابک=ISBN 1-1111-1111-1
}}

چنین نیتجه می‌دهد:

  • نام نویسنده. «فصل کتاب». در نام کتاب. ترجمهٔ نام مترجم. به کوشش فلانی. ویرایش نوع یا شماره ویرایش. چاپ نوبت چاپ. نام شهر محل چاپ: نام ناشر، سال انتشار. صفحه. ISBN 1-1111-1111-1. 

این دستور نیز:

{{چپ‌چین}}
*{{یادکرد
|نویسنده=Sinnott, R.K.
|کتاب=[[Couldson & Richardson's]]
|جلد=6
|سری=Chemical Engineering Series
|ویرایش=3rd Edition 
|ناشر=Butterworth-Heinemann
|سال=1999
|شابک=ISBN 0-7506-4142-8
|زبان=en}}
{{پایان چپ‌چین}}

چنین نتیجه می‌دهد:

الگوی کلی

تمام پارامترهای الگو از این قرارند: (معمولاً در هیچ موردی تمام پارامترها با هم استفاده نمی‌شود.)

{{یادکرد
|فصل=
|کتاب=
|نویسنده= 
|نویسندگان سایر بخش‌ها=
|ترجمه=
|ناشر=
|چاپ=
|شهر=
|کوشش=
|ویرایش= 
|صفحه=
|سال=
|شابک=
|ژورنال=
|نشریه=
|تاریخ=
|شماره=
|تاریخ بازبینی = {{جا:الان}}
|زبان=کد استاندارد زبان. مثلاً: en برای انگلیسی. اگر فارسی‌است چیزی وارد نکنید.
}}

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامتر توضیحات نوع وضعیت
همان همان

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
نام خانوادگی نام خانوادگی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
نام نام

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
پیوند نویسنده پیوند نویسنده

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
نام خانوادگی۲ نام خانوادگی۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
نام۲ نام۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
پیوند نویسنده۲ پیوند نویسنده۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
نام ویراستار نام ویراستار

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
نام خانوادگی ویراستار نام خانوادگی ویراستار

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
پیوند ویراستار پیوند ویراستار

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
فصل فصل

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
پیوند فصل پیوند فصل

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
نویسندگان سایر بخش‌ها نویسندگان سایر بخش‌ها

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
عنوان عنوان

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
عنوان۲ عنوان۲

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
ترجمه عنوان ترجمه عنوان

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
ژورنال ژورنال

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
کوشش کوشش

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
ترجمه ترجمه

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
دیگران دیگران

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
پیوند پیوند

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
پیوند بایگانی پیوند بایگانی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
تاریخ بایگانی تاریخ بایگانی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
فرمت فرمت

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
تاریخ بازبینی تاریخ بازبینی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
نوع نوع

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
ویرایش ویرایش

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
سری سری

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
جلد جلد

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
تاریخ تاریخ

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
سال سال

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
ماه ماه

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
سال اصلی سال اصلی

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
ناشر ناشر

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
مکان مکان

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
زبان زبان

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
شابک شابک

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
Id id

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
Doi doi

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
Oclc oclc

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
صفحه صفحه

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
در در

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
گفتاورد گفتاورد

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
Bibcode bibcode

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
Ref ref

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
Laydate laydate

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
Laysummary laysummary

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
پی‌نوشت پی‌نوشت

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری
Lastauthoramp lastauthoramp

بدون توصیف

پیش‌فرض
خالی
مثال
خالی
مقدار خودکار
خالی
ناشناخته اختیاری