الگو:چر

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

کاربرد

این الگو برای واردکردن نویسهٔ چپ‌به‌راست «lrm» یونیکد است. برای واردکردن کافی‌است نوشت {{چر}}.

با استفاده از lrm می‌توان چپ به راست را تا وقتی که به نویسه‌ای که الزاما راست به چپ است (مانند حروف فارسی) به وجود آورد.

استفاده

  • ابتدای هر متن که نیاز دارد به صورت چپ به راست نوشته شود بیاورید.
  • نیاز به بستن به صورت {{پایان چر}} نیست.

نمونه

در این نمونه هدف ما نوشتن Wiki(pedia)‎ بوده است.

این را بنویسید این را می‌بینید درست است یا نادرست
Wiki(pedia) Wiki(pedia) Х
{{چر}}Wiki(pedia) ‎Wiki(pedia) Х
Wiki(pedia){{چر}} Wiki(pedia)‎ ✓
{{چر}}Wiki(pedia){{چر}} Wiki(pedia)‎ Х ✓
برای اطمینان بیشتر بهتر است
ولی به طور کل نیاز نیست.

جستارهای وابسته

Bidirectional character type (یونی‌کد character property Bidi_Class)[۱]
Type[۲] Description Strong/​Weak/​Neutral
effect, or Explicit
Directionality General scope Bidi_Control character[۳]
L Left-to-Right Strong L-to-R Most alphabetic and syllabic characters, Han ideographs, non-European or non-Arabic digits, LRM character, ... U+200E left-to-right mark (اچ‌تی‌ام‌ال: ‎ ‎ LRM)
R Right-to-Left Strong R-to-L Hebrew alphabet and related punctuation, RLM character U+200F right-to-left mark (اچ‌تی‌ام‌ال: ‏ ‏ RLM)
AL Right-to-Left Arabic Strong R-to-L Arabic, Thaana and Syriac alphabets, and most punctuation specific to those scripts U+061C ؜ ‭arabic letter mark (اچ‌تی‌ام‌ال: ؜ ALM)
EN European Number Weak European digits, Eastern Arabic-Indic digits, ...
ES European Separator Weak plus sign, minus sign, ...
ET European Number Terminator Weak degree sign, currency symbols, ...
AN Arabic Number Weak Arabic-Indic digits, Arabic decimal and thousands separators, ...
CS Common Number Separator Weak colon, comma, full stop, no-break space, ...
NSM Nonspacing Mark Weak Characters in General Categories Mark, nonspacing and Mark, enclosing (Mn, Me)
BN Boundary Neutral Weak Default ignorables, non-characters, control characters other than those explicitly given other types
B Paragraph Separator Neutral paragraph separator, appropriate Newline Functions, higher-level protocol paragraph determination
S Segment Separator Neutral Tab
WS Whitespace Neutral space, figure space, line separator, form feed, General Punctuation block spaces This set is smaller than Unicode whitespace list
ON Other Neutrals Neutral All other characters, including object replacement character
LRE Left-to-Right Embedding Explicit L-to-R LRE character only U+202A left-to-right embedding (اچ‌تی‌ام‌ال: ‪ LRE)
LRO Left-to-Right Override Explicit L-to-R LRO character only U+202D left-to-right override (اچ‌تی‌ام‌ال: ‭ LRO)
RLE Right-to-Left Embedding Explicit R-to-L RLE character only U+202B ‭right-to-left embedding (اچ‌تی‌ام‌ال: ‫ RLE)
RLO Right-to-Left Override Explicit R-to-L RLO character only U+202E ‭right-to-left override (اچ‌تی‌ام‌ال: ‮ RLO)
PDF Pop Directional Format Explicit PDF character only U+202C pop directional formatting (اچ‌تی‌ام‌ال: ‬ PDF)
LRI Left-to-Right Isolate Explicit L-to-R LRI character only U+2066 left-to-right isolate (اچ‌تی‌ام‌ال: ⁦ LRI)
RLI Right-to-Left Isolate Explicit R-to-L RLI character only U+2067 right-to-left isolate (اچ‌تی‌ام‌ال: ⁧ RLI)
FSI First Strong Isolate Explicit FSI character only U+2068 first strong isolate (اچ‌تی‌ام‌ال: ⁨ FSI)
PDI Pop Directional Isolate Explicit PDI character only U+2069 pop directional isolate (اچ‌تی‌ام‌ال: ⁩ PDI)
Notes
1. ^ Unicode Bidirectional Algorithm (UAX#9), As of version 6.3.0
2.^ Possible Bidirectional character types for character property: Bidi_Class or 'type'
3.^ Bidi_Control characters: Twelve Bidi_Control formatting characters are defined. They are invisible, and have no effect apart from directionality. Nine of them have a unique, overruling BiDi-type that is used by the algorithm. Their type is also their acronym (e.g. character 'LRE' has BiDi type 'LRE').