الگو:نوشته‌های جداشده با ویرگول

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو در جعبه‌های اطلاعات استفاده می‌شود تا در جایی که نیاز باشد، حداکثر چهار پارامتر را با یک ویرگول از هم جدا کند

برای فهرستی از پارارمترها بدون جاسازی با گلوله، از {{فهرست ساده}} استفاده کنید.

استفاده

{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3|entry4}}

نمونه

کد نتیجه
{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3|entry4}} entry1، entry2، entry3، entry4
{{comma separated entries| |entry2|entry3|entry4}} entry2، entry3، entry4
{{comma separated entries|entry1| |entry3|entry4}} entry1، entry3، entry4
{{comma separated entries|entry1|entry2| |entry4}} entry1، entry2، entry4
{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3| }} entry1، entry2، entry3
{{comma separated entries|entry1| | | }} entry1
{{comma separated entries| |entry2| | }} entry2
{{comma separated entries| | |entry3| }} entry3
{{comma separated entries| | | |entry4}} entry4
{{comma separated entries| | | | }}

تودرتوسازی

برای بیشتر از ۴ پارامتر این الگو می‌تواند تودرتوسازی شود. بااینحال به دلیل محدودیت‌های زیاد سرور، این کار پیشنهاد نمی‌شود.

کد نتیجه
{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3|{{comma separated entries|entry4|entry5|entry6|entry7}}}} entry1، entry2، entry3، entry4، entry5، entry6، entry7
{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3|{{comma separated entries|entry4|entry5|entry6| }}}} entry1، entry2، entry3، entry4، entry5، entry6
{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3|{{comma separated entries|entry4|entry5| |entry7}}}} entry1، entry2، entry3، entry4، entry5، entry7
{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3|{{comma separated entries|entry4| |entry6|entry7}}}} entry1، entry2، entry3، entry4، entry6، entry7
{{comma separated entries|entry1|entry2|entry3|{{comma separated entries| |entry5|entry6|entry7}}}} entry1، entry2، entry3، entry5، entry6، entry7
{{comma separated entries|entry1|entry2| |{{comma separated entries|entry4|entry5|entry6|entry7}}}} entry1، entry2، entry4، entry5، entry6، entry7
{{comma separated entries|entry1| |entry3|{{comma separated entries|entry4|entry5|entry6|entry7}}}} entry1، entry3، entry4، entry5، entry6، entry7
{{comma separated entries| |entry2|entry3|{{comma separated entries|entry4|entry5|entry6|entry7}}}} entry2، entry3، entry4، entry5، entry6، entry7

جستارهای وابسته