الگو:نمایش وضعیت/آمار/درصد مقالات ویرایش‌شده توسط تاییدنشده/۶ ماه