الگو:نمایش وضعیت/آمار/تعداد نسخه توسط تاییدنشده/۶ ماه