الگو:نقدهای بازی ویدئویی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
  نقدها
ناشر امتیاز
توضیحات الگو[ایجاد]

بدون توصیف.

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
Statestate

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Alignalign

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Widthwidth

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
عنوانعنوان

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
1UP1UP

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Dbzidbzi

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Dbazidbazi

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
AtripAtrip

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
AdvGamersAdvGamers

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
AllgameAllgame

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
CVGCVG

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
EdgeEdge

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
EGMEGM

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
EuroGEuroG

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
FamFam

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
G4G4

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GameFanGameFan

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GIGI

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GameProGamePro

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GameRevGameRev

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GMasterGMaster

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GSpotGSpot

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GSpyGSpy

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GRadarGRadar

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GTGT

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GameZoneGameZone

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
IGNIGN

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
MaxPCMaxPC

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
MobyGamesMobyGames

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
N64N64

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
NPNP

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
NWRNWR

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
ONMONM

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
OXMOXM

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
OXMUKOXMUK

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
PCGUKPCGUK

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
PCGUSPCGUS

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
PCPPPCPP

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
PCZonePCZone

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
PlayPlay

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
OPMOPM

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
OPMUKOPMUK

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
OPMAUOPMAU

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
PSMPSM

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
PSM3PSM3

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
TXTX

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
XPlayXPlay

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev1rev1

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev1Scorerev1Score

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev2rev2

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev2Scorerev2Score

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev3rev3

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev3Scorerev3Score

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev4rev4

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev4Scorerev4Score

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev5rev5

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev5Scorerev5Score

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev6rev6

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev6Scorerev6Score

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev7rev7

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Rev7Scorerev7Score

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Subtitlesubtitle

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GRGR

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
MCMC

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Agg1agg1

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Agg2agg2

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GROGRO

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
GMSGMS

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
MBRMBR

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
TTRTTR

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award1award1

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
!!

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award1Pubaward1Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award2award2

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award2Pubaward2Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award3award3

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award3Pubaward3Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award4award4

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award4Pubaward4Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award5award5

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award5Pubaward5Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award6award6

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award6Pubaward6Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award7award7

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award7Pubaward7Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award8award8

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award8Pubaward8Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award9award9

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award9Pubaward9Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award10award10

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award10Pubaward10Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award11award11

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award11Pubaward11Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award12award12

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری
Award12Pubaward12Pub

بدون توصیف

ناشناختهاختیاری