الگو:سن

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو به ترتیب پارامترهای سال، ماه و روز را با نوشتار لاتین یا فارسی و به تاریخ خورشیدی یا میلادی دریافت می‌کند و سن را با نوشتار فارسی همراه واژهٔ سال (پیش‌فرض است اما با پارامتر |واژه سال= می‌توان آن را تغییر داد یا چیزی نشان نداد) بر می‌گرداند.

پارامترها را به دو شکل می‌توان وارد کرد
  • {{سن|سال|ماه|روز}} که آن‌ها را با تاریخ کنونی می‌سنجد (سن کنونی فرد را نشان می‌دهد).
  • {{سن|سال ۱|ماه ۱|روز ۱|سال ۲|ماه ۲|روز ۲}} که دو تاریخ را با هم مقایسه می‌کند (نخستین پارامترها، سال تولد و دومین پارامترها سال وفات).

برای واردکردن تاریخ خورشیدی، باید پارامتر |از تاریخ=خورشیدی را وارد کنید زیرا الگو به طور پیش‌فرض ورودی‌ها را تاریخ میلادی فرض می‌کند.

نمونه‌ها

از تاریخ میلادی

  • {{سن|۱۹۹۲|۱|۲۸}} بر می‌گرداند: ۳۱ سال
  • {{سن|۱۹۹۲|۱|۲۸|۲۰۱۴|۱۰|۲۱}} بر می‌گرداند: ۲۲ سال
  • {{سن|۱۹۹۲|۱|۲۸|واژه سال=ساله}} بر می‌گرداند: ۳۱ ساله
  • {{سن|۱۹۹۲|۱|۲۸|واژه سال=خیر}} بر می‌گرداند: ۳۱

از تاریخ خورشیدی

  • {{سن|۱۳۷۰|۸|۱۱|از تاریخ=خورشیدی}} بر می‌گرداند: ۳۱ سال
  • {{سن|۱۳۷۰|۸|۱۱|۱۳۹۳|۰۷|۲۹|از تاریخ=خورشیدی}} بر می‌گرداند: ۲۲ سال
  • {{سن|۱۳۷۰|۸|۱۱|از تاریخ=خورشیدی|واژه سال=ساله}} بر می‌گرداند: ۳۱ ساله
  • {{سن|۱۳۷۰|۸|۱۱|از تاریخ=خورشیدی|واژه سال=خیر}} بر می‌گرداند: ۳۱

نکته: عدد سال باید به صورت چهاررقمی وارد شود. اعداد ماه و روز می‌تواند یک رقمی (۱ تا ۹) یا دو رقمی (۱۰ و بیشتر) باشند. قبل از اعداد یک رقمی می‌توان صفر گذاشت یا نگذاشت (پس هم «۱» برای روز قابل قبول است و هم «۰۱»).

پارامترها

برای نمایش سن براساس تاریخ شمسی یا میلادی

[ویرایش داده‌های الگو]

پارامترهای الگو

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
سال تولد1

سال تولد به میلادی یا شمسی به‌صورت عدد ۴ رقمی. (برای تاریخ شمسی پارامتر «از تاریخ» را استفاده کنید)

مثال
۱۹۹۵
مقدار خودکار
خطضروری
ماه تولد2

سال تولد به میلادی یا شمسی. (برای تاریخ شمسی پارامتر «از تاریخ» را استفاده کنید)

مثال
۸
مقدار خودکار
خطضروری
روز تولد3

روز تولد به میلادی یا شمسی. (برای تاریخ شمسی پارامتر «از تاریخ» را استفاده کنید)

مثال
۱۹
خطضروری
از تاریخاز تاریخ

برای استفاده از تاریخ شمسی، این پارامتر را وارد کنید.

پیش‌فرض
شمسی
مقدار خودکار
شمسی
خطاختیاری
سال مرگ4

سال مرگ به میلادی یا شمسی به‌صورت عدد ۴ رقمی. (برای تاریخ شمسی پارامتر «از تاریخ» را استفاده کنید)

مثال
۲۰۱۶
مقدار خودکار
خطاختیاری
ماه مرگ5

ماه مرگ به میلادی یا شمسی. (برای تاریخ شمسی پارامتر «از تاریخ» را استفاده کنید)

مثال
۱۱
خطاختیاری
روز مرگ6

روز مرگ به میلادی یا شمسی. (برای تاریخ شمسی پارامتر «از تاریخ» را استفاده کنید)

خطاختیاری
واژه سالواژه سال

واژه‌ای که بعد از محاسبه سن می‌آید. برای عدم نمایش واژه از «خیر» استفاده کنید.

پیش‌فرض
سال
مثال
خیر، ساله
مقدار خودکار
خیر
خطاختیاری

توسعه‌دهنده‌ها

{{سن}} در الگوهای دیگر به کار رفته‌است و خروجی در آنها باید فقط رقم باشد. بنابراین، ساختار الگو طوری است که اگر فضای نام الگو یا بحث الگو باشد (به جز زیرصفحه‌های توضیحات و آزمایشی) خروجی فقط رقم است؛ در غیر این صورت، خروجی می‌تواند فقط رقم یا همراه مقدار پارامتر |واژه سال= باشد.