پرش به محتوا

الگو:جعبه گفتاورد

الگو به طور دائم حفاظت‌شده است
از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفاده

{{{عنوان}}}

{{{نقل قول}}}

{{{نویسنده}}}، {{{منبع}}}

فارسی

{{جعبه گفتاورد
|عنوان      = <!-- عنوان گفتاورد -->
|گفتاورد     = <!-- متن گفتاورد -->
|منبع      = <!-- منبع گفتاورد -->
|تراز      = <!-- چپ، راست، وسط -->
|عرض       = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|حاشیه      = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|اندازه قلم   = <!-- می‌توانید از اعداد فارسی نیز استفاده کنید. -->
|رنگ پس‌زمینه   = <!-- قرمز، سبز، آبی، خاکستری، سفید، یا کد رنگ مربوطه مانند: #ffffff -->
|شکل‌بندی     = <!-- <!-- دستورات سی‌اس‌اس -->
|پس‌زمینه عنوان  = <!-- قرمز، سبز، آبی، خاکستری، سفید، یا کد رنگ مربوطه مانند: #ffffff -->
|رنگ قلم عنوان  = <!-- رنگ خط عنوان -->
|شکل‌بندی عنوان  = <!-- برای غیر فعال بودن خالی بگذارید در غیر این صورت با یک حرف پر کنید. -->
|تراز گفتاورد  = <!-- چپ، راست، وسط -->
|شکل‌بندی گفتاورد = <!-- دستورات سی اس اس -->
|گیومه گفتاورد  = <!-- برای غیر فعال بودن، خالی بگذارید در غیر این صورت با یک حرف پر کنید. -->
|تراز منبع    = <!-- چپ، راست، وسط -->
|شکل‌بندی منبع  = <!-- دستورات سی‌اس‌اس -->
}}

انگلیسی

می‌توانید از روی نسخه انگلیسی کپی کنید یا به صورت دستی زیر، وارد کنید:

{{Quote box
|class   = <!-- Advanced users only. See the "Custom classes" section below. -->
|title   = 
|quote   = 
|author  = 
|source  = 
|align   = 
|width   = 
|border  = 
|fontsize = 
|bgcolor  = 
|style   = 
|title_bg = 
|title_fnt = 
|tstyle  = 
|qalign  = 
|qstyle  = 
|quoted  = 
|salign  = 
|sstyle  = 
}}

نمونه

{{جعبه گفتاورد
|گفتاورد = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
|منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
}}
{{طرح‌نما}}

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

ویلیام شکسپیر, Julius Caesar, Act III, Scene I.

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

Floating right:

{{جعبه گفتاورد
|گفتاورد = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
|منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
|عرض = 50%
|تراز = right
}}
{{طرح‌نما}}

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

ویلیام شکسپیر, Julius Caesar, Act III, Scene I.

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

Floating left:

{{جعبه گفتاورد
|گفتاورد = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
|منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
|عرض = 50%
|تراز = left
}}
{{طرح‌نما}}

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

ویلیام شکسپیر, Julius Caesar, Act III, Scene I.

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

وسط‌چین (but not floating any more):

{{جعبه گفتاورد
|گفتاورد = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
|منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
|عرض = 50%
|تراز = وسط
}}
{{طرح‌نما}}

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

ویلیام شکسپیر, Julius Caesar, Act III, Scene I.

طرح‌نمانوشته‌ای بی‌جهت، جهت آزمایش: این طرح‌نما می‌آزماید نگاره و اندازه و شکل را. آیا آن که ما خوانیم ترا برای شایست‌تان را می‌گواهد یا خوانش‌ها را می‌نماید. نمایان کنم بر شمایان خواهان شدن نشدن و نا شدن و که این برگزیدگان ناگزیده از کدامین توان با ناتوانان پرتوان شمارش نموده آیا هم‌چنان خواستار ناشمردنی‌ها بوده و هستند. آیا نیستند و چرا؟ این نوشتار آزمایشی چرا و به چه علت از شمایان برمی‌شمارد و از کجا و به کدامین نوا بر‌می‌نگارد و بازنمی‌ایستاندتان؟ خواهشمندی ناشنودگان از پرمایگی نابیوسیدگان برتر نباد و مایه بی‌مایگی سراسر شایان بادا. باشد تا آزمون‌ها خوش و آزموده‌ها سرخوش از بوته ناخوشی‌ها سراسر سر بدر آورده با باد همراه روند.

Fat-گفتاوردs

Using fat-گفتاوردs:

{{جعبه گفتاورد
|گفتاورد = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
|منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
}}

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

ویلیام شکسپیر, Julius Caesar, Act III, Scene I.

گفتاورد alignment

{{جعبه گفتاورد
|عنوان = وسط‌چین گفتاورد
|گفتاورد = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
|منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
|تراز گفتاورد = وسط
}}
وسط‌چین گفتاورد

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

ویلیام شکسپیر, Julius Caesar, Act III, Scene I.

{{جعبه گفتاورد
|عنوان = Left عنوان, right گفتاورد
|شکل‌بندی = text-align: left;
|گفتاورد = Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.
|منبع = [[ویلیام شکسپیر]], ''[[Julius Caesar (play)|Julius Caesar]]'', Act III, Scene I.
|تراز گفتاورد = right
}}
Left عنوان, right گفتاورد

Cry "Havoc," and let slip the dogs of war.

ویلیام شکسپیر, Julius Caesar, Act III, Scene I.

رده ردیابی