الگوریتم sss*

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

الگوریتم *sss به شرح زیر است.

مقدمه[ویرایش]

مبنا *sss مفهوم درخت راه حل است. یک درخت راه حل میتواند از هر درخت بازی که بوسیله هرس تعدادی راس در هر یک از راس بیشینه به یک, حالت بگیرد.چنین درختی نشان دهنده یک استراتژی کامل برای بیشینه است که آن مشخص میکند دقیقاً یک حالت بیشینه برای هر حرکت توالی ممکن, ممکن است توسط حریف ساخته شود.با توجه به یک درخت بازی، جستحو *SSS از طریق فضای جزیی درختان راه حل، به تدریج تجزیه و تحلیل زیردرختان بزرگتر و بزرگتر، سرانجام یک درخت راه حل تنها با همان ریشه و ارزش مینیماکس به عنوان درخت بازی اصلی تولید میشود. *SSS هرگز به بررسی یک گره که هرس آلفا بتا باید آن را هرس کند، و ممکن است شعب هایی که آلفا بتا نباید هرس کند را هرس میکند. استکمن بر این باور است که *SSS ممکن است یک الگوریتم کلی بهتر از آلفا بتا باشد اما، استیو روزن و جوده آ پیرل نشان داده اند که صرفه جویی در تعداد موقعیت های که *SSS ارزیابی میکند نسبت به آلفا / بتا محدود است و به طور کلی به اندازه کافی نیست برای جبران افزایش در منابع دیگر(مانند ذخیره و مرتب کردن آرایه ای از راس ها که ساخته شده اند بوسیله الگوریتم بهترین-اولین).

الگوریتم[ویرایش]

در اینجا یک صف اولویت دار بنام OPEN است که حالت های یا راس ها را ذخیره میکند، جایی که J مشخص کننده راس، -حالتی که راس J (راس زنده است، به این معنا که هنوز حل نشده است و S راس ای است که حل شده است)، -ارزش حل شدن یک راس است. آیتم در OPEN نزولی مرتب شده اند بوسیله ارزش H. اگر بیشتر از یک راس دارای ارزش H باشند، a چپترین راس در این درخت انتخاب میشود.

کد سودو[ویرایش]

 }( OPEN := { (e,L,inf
  while (true)  // repeat until stopped
    pop an element p=(J,s,h) from the head of the OPEN queue
    if J == e and s == S
      STOP the algorithm and return h as a result
    else
      apply Gamma operator for p

operator for is defined in the following way:

  if s == L
    if J is a terminal node
      (1.) add (J,S,min(h,value(J))) to OPEN
    else if J is a MIN node
      (2.) add (J.1,L,h) to OPEN
    else
      (3.) for j=1..number_of_children(J) add (J.j,L,h) to OPEN
  else
    if J is a MIN node
      (4.) add (parent(J),S,h) to OPEN
        remove from OPEN all the states that are associated with the children of parent(J)
    else if is_last_child(J)  // if J is the last child of parent(J)
      (5.) add (parent(J),S,h) to OPEN
    else
      (6.) add (parent(J).(k+1),L,h) to OPEN  // add state associated with the next child of parent(J) to OPEN

کد به زبان c[ویرایش]

}(int SSS* (node n; int bound
  ;(push (n, LIVE, bound
  }(while ( true
   ;(pop (node
   }(switch ( node.status
   :case LIVE
     (if (node == LEAF
       ;((insert (node, SOLVED, min(eval(node),h
     (if (node == MIN_NODE
       ;(push (node.1, LIVE, h
     (if (node == MAX_NODE
       (--for (j=w; j; j
        ;(push (node.j, LIVE, h
     ;break
   :case SOLVED
     (if (node == ROOT_NODE
       ;(return (h
     }(if (node == MIN_NODE
       ;((purge (parent(node
       ;(push (parent(node), SOLVED, h
     {
     }(if (node == MAX_NODE
       (if (node has an unexamined brother
        ;(push (brother(node), LIVE, h
       else
        ;(push (parent(node), SOLVED, h
     {
     ;break
   {
  {
{

منابع[ویرایش]

پیوند به بیرون[ویرایش]