الف و لام تعریف

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

حروف (الـ) قمری : (ا ـ ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ م ـ هـ ـ وـ ی) حروفی هستند که ال به آن‌ها چسبیده و تلفظ می‌شود.البته استثناهایی نیز وجود دارد.

همزة أل[ویرایش]

در عربی جدید، همزه در ال تعریف حذف می‌شود هنگامی که اسم معرف می چسبد به حرف جر اللام مانند: التعریف ← للتعریف.

حروف «ال» در زبان عربی همیشه ثابت یک واژه نیستند در واژه « بحر» به معنای دریا میبینیم که «ال» حضور همیشگی ندارد

.

ال شمسی وقمری[ویرایش]

ال قمری[ویرایش]

نمونه‌هایی از واژگان عربی که ال قمری در آن‌ها بکاررفته است: الْــعلم ـ الْــقلم ـ الْــکلا - القَمر-البَحر

  • حروف (الـ) القمری : (ا ـ ب ـ ج ـ ح ـ خ ـ ع ـ غ ـ ف ـ ق ـ ک ـ م ـ هـ ـ وـ ی)

{می توانیم حروف قمری را به طور یک جمله راحت بخوانیم:حَقا کِه غَمِ خَوفْ عَجِیب.}

ال شمسی[ویرایش]

ال نوشته می‌شود ولی خوانده نمی‌شود.

  • حروف (الـ) شمسی : (ت ـ ث ـ د ـ ذ ـ ر ـ زـ س ـ ش ـ ص ـ ض ـ ط ـ ظ ـ ل ـ ن)

مثال : (التُّفاح ـ الذَّهب ـ الصِّدق ـ الـطَّعام - الـشَّمس)

منابع[ویرایش]

الفبای عربی
ألِف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ظاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء