اصل هاردی-وینبرگ

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
اصل هاردی-وینبرگ برای دو الل. محور افقی نشان دهنده فرکانس الل‌ها (p وq)است و محور عمودی نشان دهنده فرکانس ژنوتیپ هاست. هر منحنی یکی از حالت‌های ممکن را نشان می‌دهد.

اصل هاردی-وینبرگ (که به آن HWP، تعادل هاردی-وینبرگ، قضیه هاردی وینبرگ یا قانون هاردی-وینبرگ نیز گفته می‌شود) به این صورت بیان می‌شود که فرکانس الل‌ها و ژنوتیپ در یک جمعیت از نسلی به نسل دیگر ثابت می‌ماند- یا در تعادل است- در صورتی که عوامل مختل‌کننده خاصی رخ ندهد. از جمله این عوامل مختل‌کننده می‌توان به جهش، انتخاب طبیعی، شارش ژن و جفت گیری غیرتصادفی اشاره کرد. نکته مهم این جاست که در یک جمعیت واقعی همواره یکی از این عوامل مختل‌کننده وجود خواهد داشت. در واقع تعادل هاردی-وینبرگ بیان‌کننده شرایط ایدئال است. فرکانس الل‌هایی که در یک جمعیت ثابت فرض می‌شوند عبارتند از: عدم جهش، عدم مهاجرت، جمعیت نامتناهی و عدم وجود فشار انتخاب طبیعی علیه هر کدام از ژنوتیپ‌ها. در ساده‌ترین حالت و با وجود ۲ فرض می‌کنیم الل غالب را با A و الل دیگر را با a و فرکانس آن‌ها را به ترتیب با p و q نمایش می‌دهیم. در صورتی که جفت‌گیری به صورت اتفاقی رخ دهد در این صورت حاصل جفت‌گیری دارای فرکانس برای AA و دارای برای Aa و دارای برای aa در جمعیت خواهد بود.

اشتقاق[ویرایش]

حالت بهتر -اما معادل – توصیف احتمالی برای HWP آن است که برای نسل بعدی و برای هر فردالل‌ها به صورت تصادفی و مستقل از یکدیگر انتخاب خواهند شد. دو الل a و A با فرکانس‌های به ترتیب q و p را در یک جمعیت در نظر بگیرید. راه‌های مختلف برای بدست آوردن ژنوتیپ‌ها با استفاده از شکل زیر بدست می‌آید:

تعادل هاردی-وینبرگ
مونث
(A (p (a (q
مذکر (A (p AA (p)2 (Aa (pq
(a (q (Aa (pq aa (q)2

این فرمول گاهی به صورت نوشته می‌شود که بیانگر این حقیقت است که مجموع احتمالات باید برابر ۱ شود. سه ژنوتیپ‌های نهایی در انجام این زاد و ولد عبارتند از:

این فرکانس‌ها، فرکانس‌های هاردی-وینبرگ نامیده می‌شوند. این فرکانس‌ها در یک جمعیت و با فرض جفت‌گیری اتفاقی و اندازه جمعیت نامحدود به دست می‌آیند. گاهی اوقات یک جمعیت از کنار هم قرار دادن جنس مؤنث و جنس مذکر ایجاد می‌شود در این حالت فرض اول برای تعادل هاردی-وینبرگ برقرار نخواهد بود و جمعیت نسل اول در تعادل هاردی-وینبرگ قرار نخواهد داشت ولی نسل‌های بعدی در تعادل هاردی-وینبرگ قرار خواهند داشت.

انحراف از تعادل هاردی-وینبرگ[ویرایش]

برهم خوردن فرضیات تعادل هاردی-وینبرگ می‌تواند سبب انحراف از نتایج مورد انتظار شود. اما چگونگی تأثیر این انحراف بر جمعیت وابسته به این است که کدام فرض تحت تأثیر قرار گرفته‌است. تعادل هاردی-وینبرگ می‌تواند به دو صورت به کار برده شود ۱. در صورتی که فرض شود جمعیت در شرایط تعادل هاردی-وینبرگ قرار دارد ۲. در حالتی که فرکانس ژنوتیپ‌ها شناخته شده باشند.

منابع[ویرایش]