اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Sirius iran
  • ثبت شده: ‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۵ (۱۲ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۵۹
  • تعداد حساب‌های متصل: ۸
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikipedia.org‏۳۰ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۵حساب تازه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۸
login.wikimedia.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mzn.wikipedia.org‏۲۵ فوریهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۰۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۵۱