اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Pezeshkekhoob
  • ثبت شده: ‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۲۶ (۳ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۴
  • تعداد حساب‌های متصل: ۵
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۳۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۲۶حساب تازه(؟)۴
login.wikimedia.org‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۷ فوریهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰