اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: Abdeabbas
  • ثبت شده: ‏۱۷ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۵۵ (۹ سال قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱۳
  • تعداد حساب‌های متصل: ۴
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
fa.wikipedia.org‏۱۷ آوریل ۲۰۱۳، ساعت ۱۶:۵۵ویکی خانه(؟)۱۳
login.wikimedia.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۴۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴، ساعت ۱۱:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰