اطلاعات سراسری حساب کاربری

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب کاربری
  • نام کاربری: 1399Hamed
  • ثبت شده: ‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۳ (۴ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۱٬۶۷۶
  • تعداد حساب‌های متصل: ۵۸
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمارش ویرایش‌هاگروه‌ها
af.wikipedia.org‏۱۵ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۶:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ar.wikipedia.org‏۳۱ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۵۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
arz.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۲:۴۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ast.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۵۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
az.wikipedia.org‏۱۸ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۲۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
bg.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
commons.wikimedia.org‏۴ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۲۰
cs.wikipedia.org‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
da.wikipedia.org‏۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۴۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
de.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۰۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
el.wikipedia.org‏۳ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۶:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikipedia.org‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۴
en.wikibooks.org‏۱۱ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wikinews.org‏۲ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۲۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
en.wiktionary.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۰۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eo.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۱۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
es.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۱۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
et.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
eu.wikipedia.org‏۲۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۳حساب کاربری تازه(؟)۱٬۵۷۶autopatrolled، extendedconfirmed
fa.wikibooks.org‏۱۵ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikivoyage.org‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۴۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wiktionary.org‏۳ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fi.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۱۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wikinews.org‏۹ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۳:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fr.wiktionary.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۲۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
he.wikipedia.org‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hr.wikipedia.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۰۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
hu.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
id.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۰۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
it.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۱۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ja.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۰۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
jv.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۲۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ko.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
login.wikimedia.org‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
lt.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱۶ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۴۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۴ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۳ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ms.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mzn.wikipedia.org‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۵۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
nl.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
no.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
pt.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ro.wikipedia.org‏۲۲ اکتبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۱۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ru.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۲۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sco.wikipedia.org‏۱۰ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۲۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
simple.wikipedia.org‏۳۰ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۵۸ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
su.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۴۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
sv.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
th.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۱۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
tr.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۲۴ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
uk.wikipedia.org‏۶ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۳۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
ur.wikipedia.org‏۵ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۲:۳۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
vi.wikipedia.org‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۱۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۷ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۰:۵۵ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۷۶
zh-yue.wikipedia.org‏۲۸ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
zh.wikipedia.org‏۲۸ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۲۲:۵۱ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰