اطلاعات سراسری حساب

مشاهدهٔ اطلاعات حساب
اطلاعات سراسری حساب
  • نام کاربری: مهدی عبوری
  • ثبت شده: ‏۲۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۶ (۱۷ ماه قبل)
  • مجموع شمارندهٔ ویرایش: ۳۴
  • تعداد حساب‌های متصل: ۸
فهرست حساب‌های محلی
ویکی محلیمتصل‌شده درروشبسته شدهشمار ویرایش‌هاگروه‌ها
commons.wikimedia.org‏۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۲۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۱۰
en.wikipedia.org‏۲۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۹ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
fa.wikipedia.org‏۲۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۶حساب تازه(؟)۲۴
login.wikimedia.org‏۲۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.mediawiki.org‏۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۶ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
meta.wikimedia.org‏۲۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۵۷ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
mzn.wikipedia.org‏۲۴ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۲۰ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰
www.wikidata.org‏۱ مهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۲ایجاد شده توسط ورود به سامانه(؟)۰