فهرست برنامه‌های کاربردی OAuth

مرور برنامه‌های کاربردی OAuth
نام برنامه کاربردی
IABotManagementConsole
نسخهٔ مصرف‌کننده
1.2
نسخهٔ پروتکل OAuth
OAuth 1.0a
ناشر
Cyberpower678
وضعیت
تأییدشده
توضیحات
A web interface of tools that improve the DB, articles, or queues up IABot to run on a set of articles.
پروژه‌های قابل اجرا
همه پروژه‌ها در این وب‌گاه
نشانی پاسخ OAuth
https://iabot.toolforge.org/oauthcallback.php
Allow consumer to specify a callback in requests and use "callback" URL above as a required prefix.
نه
اعطاهای اجرا شدنی
  • انجام فعالیت‌های حجم بالا
ویرایش با حجم بالا
  • تعامل با صفحه‌ها
ویرایش صفحه‌های موجود؛ ویرایش صفحه محافظت شده؛ ایجاد، ویرایش و انتقال صفحه‌ها