اسپانیا در بازی‌های المپیک تابستانی ۱۹۸۰ - زبان‌های دیگر