پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «دیودور سیسیلی»

بدون خلاصه ویرایش
جز
'''دیودوروس سیکولوس''' یا '''دیودور سیسیلی''' {{یونانی|Διόδωρος Σικελιώτης}} تاریخ‌نگار هم‌دوره [[ژولیوس سزار]] (۴۰-۱۰۰ پ. م.) و [[آگوستوس]] (۶۳ پ م – ۱۴م) و نویسنده کتابخانه تاریخی است.
دیودور سیسیلی Diodore sicile
 
'''دیودوروس سیکولوس''' {{| Διόδωρος Σικελιώτης}}
تاریخ‌نگاردیودور هم‌دورهدر [[ژولیوس سزار]] (100-40 پم) وشهر [[آگوستوساژیریون]](63 پ م – 14م) و نویسنده کتابخانه تاریخی است. دیودور در شهر اژیریون (Agyrion) چشم به جهان گشود. شهر اژیریون در سرزمین سیکول (Sicule) درون [[سیسیل]] و در غرب آتناکوه (Etena)[[اتنا]] واقع است. تنها اشاره ای که در تاریخ به این شهر شده تنها زاده شدن دیودور در این شهر است. تاریخ دقیق مرگ و تولد دیودور معلوم نیست. وی احتمالا در سال 90۹۰ پمپیش از میلاد به دنیا آمده است. این زمان تقریبی از تاریخ سفر مطالعاتیش به مصر 57(۵۷-56۵۶ پ. م.) استنتاج میشود. درباره تاریخ وفات او نیز باید به حدس و گمان توسل جست. آخرین رویداد تاریخی که دیودور به آن اشاره کرده است، ایجاد مهاجر نشین رومی در تورومنیون (تائورمین) توسط اکتاویوس است که احتمالا به سال 36 پ م باز میگردد. بنابراین میتوان گفت که او تا سال 30 پ م در قید حیات بوده است، زیرا در آنچه از اثرش بازمانده، هیچ اشاره ای به پیروزی اکتاویوس بر آنتوان در اکسیوم و پیامدهای سیاسی این رویداد نشده است. آگهی ما درباره زندگی دیودور بسیار اندک و محدود است، این هم از بولعجبی های تاریخ است که درباره حیات کسی که تاریخ جهان ار نوشته است، تاریخچه ای وجود ندارد.
 
آخرین رویداد تاریخی که دیودور به آن اشاره کرده است، ایجاد مهاجر نشین [[روم]]ی در تورومنیون (تائورمین) توسط [[آگوستوس|اکتاویوس]] است که احتمالا به سال ۳۶ پ. م. باز می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت که او تا سال ۳۰ پ. م. در قید حیات بوده است، زیرا در آنچه از اثرش بازمانده، هیچ اشاره‌ای به پیروزی [[آگوستوس|اکتاویوس]] بر [[مارکوس آنتونیوس|آنتوان]] در اکسیوم و پیامدهای سیاسی این رویداد نشده است. آگاهی ما درباره زندگی دیودور بسیار اندک و محدود است.
 
== منابع ==