پرش به محتوا

تفاوت میان نسخه‌های «کشتی در بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۰۴»

|-
|۵۵ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[ماولت باتیروف]]|RUS|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[استفان آباس]]|USA|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[چیکارا تانابه]]|JPN|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۶۰ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[یاندرو کوینتانا]]|CUB|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[مسعود مصطفی جوکار]]|IRI|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[کنجی اینوئه]]|JPN|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۶۶ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[البروس تدیف]]|UKR|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[جمیل کلی]]|USA|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[ماخاچ مرتضی علیف]]|RUS|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۷۴ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[بووایسار سایتیف]]|RUS|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[گنادی لالیف]]|KAZ|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[ایوان فوندورا]]|CUB|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۸۴ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[کائل ساندرسون]]|USA|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[مون اویی-جائه]]|KOR|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[ساژید ساژیدوف]]|RUS|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۹۶ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[حاجی‌مراد گاتسالوف]]|RUS|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[محمد ایبراگیموف (کشتی‌گیر، زاده ۱۹۸۳)|محمد ایبراگیموف]]|UZB|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[علیرضا حیدری]]|IRI|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۱۲۰ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[آرتور تایمازوف]]|UZB|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[علیرضا رضایی]]|IRI|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[آیدین پولاتچی]]|TUR|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|}
 
|-
|۵۵ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[ایشتوان مایوروش]]|HUN|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[گیدار نامدالیف]]|RUS|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[آرتیوم کیورغیان]]|GRE|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۶۰ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[جونگ جی-هیون]]|KOR|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[روبرتو مونزون]]|CUB|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[آرمن نازاریان]]|BUL|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۶۶ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[فرید منصوروف]]|AZE|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[شرف ارقلو]]|TUR|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[مخیتار مانوکیان]]|KAZ|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۷۴ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[الکساندر دوکتوریشویلی]]|UZB|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[مارکو اولی-هانوکسلا]]|FIN|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[وارترس سامورغاشف]]|RUS|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۸۴ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[الکسی مشین (کشتی‌گیر)|الکسی مشین]]|RUS|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[آرا آبراهامیان]]|SWE|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[ویاچسلاو ماکارانکا]]|BLR|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۹۶ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[کرم ابراهیم جابر]]|EGY|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[راماز نوزادزه]]|GEO|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[محمد اوزل]]|TUR|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۱۲۰ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[حسن بارویف]]|RUS|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[گئورگی سورتسومیا]]|KAZ|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[رولون گاردنر]]|USA|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|}
 
|-
|۴۸ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[ایرینا مرلنی]]|UKR|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[چیهارو ایچو]]|JPN|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[پاتریشیا میراندا]]|USA|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۵۵ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[سائوری یوشیدا]]|JPN|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[تونیا وربیک]]|CAN|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[آنا گومیس]]|FRA|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۶۳ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[کائوری ایچو]]|JPN|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[سارا مک‌من]]|USA|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[لیز لوگران]]|FRA|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|-
|۷۲ کیلوگرم
| {{FlagIOCmedalist|[[وانگ شو (کشتی‌گیر)]]|CHN|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[گوزل مانیورووا]]|RUS|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
| {{FlagIOCmedalist|[[کیوکو هاماگوچی]]|JPN|2004تابستانی Summer۲۰۰۴}}
|}