آنیوپلوئیدی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
(تغییرمسیر از ناهولادی)
آنیوپلوئیدی
Down Syndrome Karyotype.png
کروموزوم‌ها در سندروم داون؛ محتمل‌ترین پیامد آنیوپلوئیدی. به سه کروموزوم کپی ۲۱ در ردیف آخر توجه کنید.
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصژن‌شناسی پزشکی
آی‌سی‌دی-۱۰Q90-Q98
آی‌سی‌دی-9-CM758
سمپD000782

در زیست‌شناسی، ژن‌شناسی و زیست‌فناوری به اندامگان یا یاخته‌ای که یک یا چند کروموزوم کمتر یا بیشتر از تعداد معمول کروموزوم‌های گونهٔ مربوط داشته باشد آنیوپلوئید یا آنوپلوئید (aneuploid) می‌گویند.

به همین منوال به اندامگان یا یاخته‌ای چندلاد که تعداد کروموزوم‌‌های آن مضرب صحیحی از عدد پایهٔ کروموزوم‌‌های گونهٔ مربوط باشد یوپلوئید euploid گفته می‌شود.

فرهنگستان زبان فارسی برای آنیوپلوئیدی واژه ناهولادی و برای یوپلوئید هولاد را برگزیده است.

منابع

برابرهای فرهنگستان زبان فارسی.